Zuivel

Vanavond om 20:30 uur op NPO 1

Aandacht voor geitenbokjes in Radar

We eten steeds meer geitenmelk en geitenkaas, maar de populariteit van geitenproducten heeft een keerzijde. Consumentenprogramma Radar laat in de uitzending van vanavond…

"Het viel ons op hoe open de mensen in de bio-branche zijn"

Melktap en mobiele kippenkar nieuwe stappen in 'bio-avontuur'

Tholen - Bio-melkveebedrijf Peeters is gestart met een melktap. Consumenten kunnen zelf biologische melk komen tappen in de daarvoor bestemde ruimte aan de Aengwirderweg 142 in het Friese Luinjeberd. Ook is in september een mobiele kippenkar in gebruik genomen. Het zijn twee nieuwe stappen in het…

Voedsel-Economisch Bericht: wie voedt Nederland?

In 2019 kochten Nederlandse consumenten voor circa 65 mld. euro aan eten en drinken in detailhandel (voornamelijk supermarkten) en foodservice (voornamelijk horeca). Dat is…

Meer vraag naar biologische melk dan Nederlands aanbod

In tegenstelling tot gangbare melk lijkt de afzetmarkt voor biologische melk geen hinder te ondervinden van corona. Integendeel, meldt voorzitter René Cruijsen van Eko Holland…

Nieuwe truck voor vervoer van bio-melk

In navolging van 2 Intraverkeer vrachtwagens van Mercedes-Benz voor De Takomst in Workum, is nu een RMO auto van Mercedes-Benz in gebruik genomen. Deze vrachtwagen zal vanuit Workum het meest ingezet worden voor het vervoer van biologische melk. Dit is een 2046 LS trekker wat staat voor 11 liter motor met…

Aeres Warmonderhof

Zaterdag 12 december op Warmonderhof

Themadag Kringlooplandbouw: doorstroom wordt rondstroom

Zaterdag 12 december (themadag). Deze bijeenkomst wordt 'corona-proof' gehouden, op 1,5 meter afstand. Met meerdere trainers. Kringloop, natuurinclusief, circulair, grondgebonden; de woorden die uitdrukken dat de landbouw snel van karakter verandert, zijn legio. Op deze themadag krijg je een duidelijk…

Nitraatrapportage 2020: sinds 2017 weer stijging nitraat in water op landbouwbedrijven

Sinds 2015 komt er weer meer stikstof en fosfor in de bodem terecht op landbouwbedrijven. Vanaf 2017 stijgt daarom de concentratie nitraat in het uitspoelings- en slootwater…

Teelt en gebruik als biologisch strooisel – ervaringsdeskundingen aan het woord

Digitale bijeenkomst over Miscanthus: 9 december

Op woensdag 9 december wordt de digitale bijeenkomst 'Miscanthus, teelt en gebruik als biologisch strooisel. Ervaringsdeskundigen aan het woord' gehouden.  In deze bijeenkomst vertellen…

Meeste melkgeiten in Noord-Brabant en Gelderland

Aantal biologische melkgeiten met 1,4 procent afgenomen

Het aantal melkgeiten in Nederland blijft toenemen. Het steeg in 2020 naar ruim 476.000, een toename van 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de laatste twee decennia is het aantal melkgeiten bijna vervijfvoudigd. De meeste melkgeiten worden gehouden in Noord-Brabant en Gelderland. Dit blijkt…

"Duitse bio-melkveehouders moeten ver beneden de kostprijs leveren"

Biologische melkveehouders in Duitsland kregen in het seizoen 2019/20 gemiddeld 47,17 euro per 100 kilo melk uitbetaald. De productiekosten van deze bedrijven bedragen volgens…

Brand Finance

Yili Group investeert 4,3 miljard dollar in bio-zuivelproductie

"Sterke en vertrouwde voedingsmerken lijden niet onder corona"

De Britse onderzoeksbedrijf Brand Finance heeft een inschatting gemaakt welke impact de coronacrisis zal hebben op de 500 grootste merken in de wereld. De onderzoekers voorzien een waardedaling van deze merken van 1 biljoen dollar. Op voedingsmerken heeft de coronapandemie echter weinig invloed. Brand…

"Het gaat ons er vooral om dat we meer waardering voor ons werk krijgen"

Net gecertificeerd: melkveehouderij Schelhaas & Van Valkenhoef

Sinds 1 oktober mag Schelhaas & Van Valkenhoef, de melkvee-houderij van Mary van Valkenhoef en Nimda Schelhaas, biologische melk verkopen. "Met je grond en je dieren samen tot iets moois komen, doet veel meer recht aan het vakmanschap van boer zijn." De familie van Nimda Schelhaas zit al generaties in de…

Eerste voor een boer positieve fosfaatreductieplan-uitspraak

BD-melkveehouder volgens CBd te hard geraakt door peildatum

Door het bijzondere afkalfpatroon is een biodynamische melkveehouderij te zwaar benadeeld door het fosfaatreductieplan. Zo luidt de conclusie van het College van beroep voor…

WUR

Monitor Duurzaam Voedsel uitgebracht

1,6 miljard euro aan biologisch voedsel besteed in 2019

We besteedden in 2019 18% meer aan duurzaam voedsel dan het jaar hiervoor. Consumenten zijn best bereid meer aan duurzaam voedsel uit te geven. Ook groeide het aanbod gestaag. Van de ruim 56 miljard euro die we vorig jaar aan voedsel besteedden gingen er 7,7 miljard euro op aan duurzaam eten. In 2018 was…

Verslag BD/Demeter Webinar ‘De ordenende levensprocessen achter onze gezondheid’

BD-landbouw ondersteunt zelfherstel van bodem, plant, mens en milieu

Gisteren (woensdag 18 november) vond de BD/Demeter Webinar 'De ordenende levensprocessen achter onze gezondheid' plaats. Ellen Winkel (Schrijfwinkel) schreef het volgende uitgebreide verslag hierover:  Darmflora houdt de mens gezond. Bodemflora houdt de plant gezond. De intensieve veehouderij vormt een bedreiging…

65 jaar Treur Kaas

2020 is een bijzonder jaar voor Treur Kaas. Dit jaar bestaat het familiebedrijf precies 65 jaar. In 1955 startte E.M. Treur de kaasgroothandel. Hij verruilde de melkemmer voor het kaasmes en begon in de Havenstraat in Woerden met het verhandelen van kaas. In 65 jaar tijd is 4 maal van pakhuis gewisseld om de hoeveelheid kaas te…

René Cruijsen, biologisch melkveehouder en akkerbouwer

"Dat ik zelf een biologische agrariër ben betekent niet dat iedereen dat zou moeten worden"

René Cruijsen is naast biologisch melkveehouder en akkerbouwer sinds dit voorjaar ook wethouder van de gemeente West Maas en Waal, lid van de stuurgroep van Fruitpact en…

Voerproef gestart kruidenrijk gras met hoge aandelen smalle weegbree

Kruidenrijk grasland staat volop in de belangrijkstelling. Niet alleen voor biodiversiteit, maar ook voor de functionaliteit in de bedrijfsvoering. Er is echter nog beperkt onderzoek gedaan naar het voeren van kruiden en kruidenrijk gras aan melkvee. Het Louis Bolk Instituut is daarom in samenwerking met…

EKO Holland start stickeractie

'Stikstof halveren? Ga biologisch consumeren!'

Met de boodschap 'Stikstof halveren? Ga biologisch consumeren!' wil EKO Holland iedereen attent maken op de voordelen van biologische landbouw. De grootste…

Foto: Jelle de Jong

"Om grutto te redden is de aanval de laatste verdediging"

'Aanvalsplan grutto' moet weidevogels behouden

De weidevogelstand in Nederland gaat zó hard achteruit dat Nederland koerst op lege weilanden zonder weidevogels. De grutto, onze nationale vogel, dreigt uit ons land te verdwijnen. Overheden, Rijk en provincies, moeten nu de regie nemen om samen met boeren en natuurbeschermers weidevogels te behouden én…

Geavanceerd en geautomatiseerd 'krattenmagazijn' is live en wordt geleidelijk verder in gebruik genomen

Sneller en minder foutgevoelig uitleveren door Udea

In het nieuwe distributiecentrum (DC) van Udea in Veghel is na lang implementeren en testen een belangrijke fase afgerond in de ontwikkeling van het geavanceerde en geautomatiseerde magazijn (ADAPTO). Dit 'krattenmagazijn' moet ervoor zorgen dat orders efficiënter afgehandeld worden. "Bovendien is het…

"Nu ook totaal zelfvoorzienend wat betreft het voer"

Ekoboerderij Boons natuurinclusief in samenwerking met Staatsbosbeheer

Sinds 10 november jongstleden is de Ekoboerderij van familie Boons uit Welsum natuurinclusief in samenwerking met Staatsbosbeheer. "Aan dit project doen 40 boeren mee, waarvan de meeste gangbaar zijn. De bedoeling van dit project is om de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en de boeren te optimaliseren…

Inschrijvingen voor de Groene Twinkeling 2021 geopend

De inschrijvingen voor de prijs Groene Twinkeling zijn weer geopend. In 2021 zal de Groene Twinkeling voor de tiende keer uitgereikt worden: dé groenste prijs voor ondernemend Overijssel. De winnaar van de Groene Twinkeling ontvangt naast de onderscheiding een cheque ter waarde van 1.000 euro. Dit jaar…

"Deze pandemie geeft de mensheid laatste kans om nieuwe koers uit te zetten"

Soil Association publiceert tienpuntenplan voor herstel na Covid-19

Deze week zal Boris Johnson naar verwachting meer details geven over het tienpunten groene herstelplan van de Britse regering. Vooruitlopend hierop lanceerde de Soil Association afgelopen dinsdag 10 november het 'Grow Back Better'-manifest, een tienpuntenplan voor een herstel na Covid-19. Op de eigen website…

Hanneke van Ormondt

"Ze zijn veel zelfverzekerder en socialer dan kalveren die direct bij hun moeder worden weggehaald"

Verslag Themabijeenkomst Kalf bij Koe bij Remeker

Op donderdag 5 november is Caring Farmers voor een boerenbijeenkomst op bezoek geweest bij Jan Dirk van der Voort van Remeker kaas in Lunteren. Caring Farmers plaatste op de eigen website het volgende verslag hiervan: Trots wijst hij naar zijn Jersey koeien die buiten lopen en zelfs nu in november 20%…

Column Bert van Ruitenbeek

Keer terug op aarde, kiss the ground

Na de briljante analyse van Arjen Lubach (uitzending 18 oktober jongstleden) over de oorzaak van de explosieve toename van complotdenkers, zakt de moed me wat in de schoenen.…

LTO Nederland ondersteunt huidige vorm stikstofwet niet

LTO Nederland kan het Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering in huidige vorm niet ondersteunen. Hoewel de noodzaak van stikstofreductie – door alle economische…

Caring Farmers

Caring Themabijeenkomst bij Remeker over kalfjes bij de koe houden

"Interessant en leerzaam"

Bij Remeker in Lunteren is eerder vandaag een Caring Themabijeenkomst gehouden. Het onderwerp: Kalfjes bij de koe houden. Bij Remeker blijven de kalfjes 3 maanden bij de koe. Caring Farmers organiseert kleinschalige themabijeenkomsten waar boeren van elkaar kunnen leren. In verband met corona zijn er maximaal 10 deelnemers per…

Geslaagde startbijeenkomst Koplopers in Kringloop

Op de dag dat miljoenen Amerikanen een stem uitbrachten over de toekomst van onze kwetsbare planeet (3 november 2020), troffen tien biologische boeren elkaar (coronaproof) bij zorgboerderij 't Paradijs van IJsbrand Snoeij. De boeren, afkomstig uit verschillende plantaardige en dierlijke sectoren, waren…

Ook videoreportage bio-boeren getoond

Biologisch ontbijt voor alle Heinose basisscholen

Tholen - Zo'n 500 leerlingen van alle basisscholen in Heino hebben vanmorgen genoten van een biologisch ontbijt. Om dit te realiseren hebben tien biologische boeren uit Heino en omgeving de krachten gebundeld, zo geeft Jan Overesch van Overesch Ecologische Landbouw aan. "Het bleef niet alleen bij een…

Reudink investeert verder in voerkwaliteit pluimveevoeders met extra zeeftechniek

Om de resultaten van biologische pluimveehouders verder te optimaliseren, heeft Reudink recent op de productielocatie Lochem als extra processtap nieuwe zeven geïnstalleerd. Hiermee worden de fijne deeltjes in het productieproces beter afgezeefd, waardoor de uniformiteit van het pluimveemeel verder…

Melkprijzen Eko Holland blijven staan op 49,75 en 56,10 euro

De te verwachten melkprijs (exclusief BTW) voor de leden van Eko Holland Melk op Maat is voor november 2020 als volgt: Biologisch € 49,75 Biologisch-dynamisch € 56,10 Deze prijzen gelden…

Meer waardering voor de landbouw- en voedselsector

De agri- en foodsector wordt in 2020 hoger gewaardeerd dan twee jaar geleden. Dit geldt voor alle subsectoren, behalve de varkenshouderij. Deze sector wordt hetzelfde gewaardeerd als in 2018. Dat blijkt uit de Agrifoodmonitor, uitgevoerd door Wageningen Economic Research in opdracht van Topsector Agri &…

Wie wordt 'Het duurzaamste bedrijf van Nederland'?

Stichting Nederland CO2 neutraal heeft de genomineerden bekendgemaakt die kans maken op de titel 'Het duurzaamste bedrijf van Nederland'. Stemmen kan vanaf nu (voor de…

Belangrijke veiligheidswaarschuwing Bastiaansen geitenkaas witschimmelrol 1 kg

Bastiaansen roept op dringend verzoek van producent Bettinehoeve per direct de Geitenkaas witschimmelrol van 1 kg met THT 28-10-2020 t/m 30-12-2020 terug. Na een controle…

"Nu we digitaal gaan, compenseren we de uitstoot wel 500 keer"

BioKennisWeek compenseert CO2 uitstoot via biologische boeren

Vandaag ondertekenen Biobeurs-organisator Bionext en drie biologische boeren uit Overijssel hun overeenkomst. Ondanks dat de Biobeurs dit jaar in fysieke vorm niet door gaat, blijft het plan overeind om de uitstoot te compenseren via deze boeren, maar dan voor de online BioKennisWeek. De Biobeurs had al…

FrieslandCampina

FrieslandCampina-biologische garantieprijs daalt met 1,50 euro voor november

De FrieslandCampina-biologische garantieprijs daalt met 1,50 euro ten opzichte van vorige maand (46,00 euro). In de prijsdaling is een negatieve correctie inbegrepen als gevolg van de te hoog inschatte melkprijzen van de referentiebedrijven in de afgelopen periode.Deze maand bedraagt de eiwitwaarde…

Amerikaanse bio-landbouwomzet met 31% toegenomen in drie jaar

Alhoewel het nog steeds een klein onderdeel uitmaakt van de Amerikaanse landbouwsector, wordt de biologische landbouw steeds populairder volgens de USDA. De verkoop kwam in 2019 uit op $ 9,9 miljard, een toename van 31% in drie jaar tijd. En 29% van de biologische boeren geeft aan van plan te zijn de…

Brandbrief stikstof aan LNV gestuurd

Het overleg van goedwillende boerenorganisaties met LNV verloopt niet goed. Biohuis heeft daarom met meerdere landbouwbelangenbehartigers, waaronder LTO en NAJK, een brandbrief over het stikstofbeleid aan LNV gestuurd. De brief stelt dat op verschillende thema’s oplossingen eerder verder weg raken dan…

Bert van Ruitenbeek:

"Zembla schonk ons een heel kostbare klomp aarde"

Van alle beelden en informatie die gisteren dankzij goede onderzoeksjournalistiek van Zembla naar buiten is gekomen, zal het beeld van de vruchtbare aarde bij de omgeschakelde…

Denemarken verbiedt grupstal voor biologische koeien

De Deense regering heeft besloten dat koeien op biologische boerderijen niet meer in grupstallen vastgezet mogen worden. Volgens het plan dat vorige week door minister van…

Susanne van den Brandt, category manager kaas bij Udea:

"Nergens anders zo'n uitgebreid biologisch én biodynamisch kaasassortiment"

Susanne van den Brandt, category manager kaas bij Udea: "Bij Udea bieden wij een compleet assortiment buitenlandse kazen. Het is heel bijzonder dat we, in samenwerking met onze kaaspartner, alle soorten rechtstreeks bij de producent halen. Hierdoor zorgen we voor transparantie en een korte keten. We zijn…

Aardbei & rozenbottel, passievrucht & vlierbloesem én citroen & papaver

Bio-fruityoghurt in 3 nieuwe smaken

Pur Natur verwelkomt 3 opvallende nieuwe smaken in hun gamma fruityoghurts. Het gaat om de volgende combinaties: aardbei & rozenbottel, passievrucht & vlierbloesem én citroen & papaver. Wil je een zomergevoel, ook in de herfst en de winter? Ga dan voor de milde frisse rozenbottel met zoete aardbei. Of…

Arend Zeelenberg, Agrifirm:

"Klaar voor de groei in biologisch"

Tholen - Het BioTeam van Agrifirm telt sinds 1 september 14 adviseurs en 4 klantenservice-medewerkers. Het BioTeam heeft adviseurs voor de veehouder (melkvee, geiten, pluimvee en varkens) en voor de teler/akkerbouwer. "Ons team richt zich met al haar activiteiten op de biologische landbouw. Zo adviseren…

Provincie Overijssel

"De streek is er voor ons en wij zijn er voor de streek"

Overijsselse Gedeputeerde bezoekt lokale bio-zuivelproducenten

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher merkt dat veel mensen onvoldoende weten welk voedsel de boeren in Overijssel produceren. Daarom is hij onlangs op bezoek geweest bij een aantal producenten van streekproducten, waaronder twee bio-ondernemers: Erf-1 en Rauw Power Zuivel. Ten Bolscher hoopt dat…

Pré Fleuri nieuw en exclusief in de Belgische biospeciaalzaken

Vanaf deze maand zijn de merken Pré Fleuri, Greco en Roitelet exclusief verkrijgbaar in de biospeciaalzaken in België. De lancering van dit assortiment zuivelproducten gebeurt in samenwerking met Biofresh. “Camembert Pré Fleuri, Brie Roitelet of Feta Greco, stuk voor stuk heerlijke bio kazen met…

Forse krimp van aantal melkveebedrijven verwacht

Onderzoek geeft drie toekomstscenario's voor Nederlandse melkveehouderij in 2030

Op maandag 19 oktober 2020 heeft Wageningen University & Research (WUR) een onderzoek gepubliceerd dat zij in opdracht van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft uitgevoerd naar de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij. In het kader van dit onderzoek zijn op basis van vaststaand en ingezet…

"We moeten de omschakeling naar biologisch versnellen"

Frans herstelplan: 5 miljoen euro extra om bio-sector te ontwikkelen

Frankrijk stelt 5 miljoen euro extra beschikbaar om de ontwikkeling van de biologische Landbouw te versnellen. Het 'Fonds Avenir Bio' is daarbij het middel. Molens, silo's,…

BBB gaat voor 5 tot 6 zetels in Tweede Kamer

Caroline van der Plas gekozen tot lijsttrekker BoerBurgerBeweging

Caroline van der Plas (53) uit Deventer is zaterdag 17 oktober gekozen tot lijsttrekker van BoerBurgerBeweging (BBB). BBB is de nieuwe plattelandspartij die op 17 maart 2021…

Melktap Trimunt trekt mensen uit de wijde omgeving

"De kortste weg van gras naar consument"

Tholen – Melktap Trimunt van de familie De With is inmiddels iets meer dan een half jaar open. Sinds vrijdag 20 maart is het aan de Kloosterweg 5 in Marum (Groningen) mogelijk om verse biologische melk rechtstreeks bij de boer te kopen. De familie is tot nu toe zeer tevreden. "Inmiddels hebben we al een…

"Misschien kunnen we binnenkort wel weer 130 rijden dankzij de mengteelt"

Meng- en wisselteelt in de praktijk

Een hogere gewasopbrengst en gezondere bodem, dat wil iedere biologische boer wel. Maar veel melkveehouders zien op tegen het extra (loon-)werk en de investering van extra…

Gedeelde Weelde

Alle verse kaasproducten nu op één plek bij Gedeelde Weelde

Maastrichtse Fromagerie krijgt steeds meer vorm

De werkgroep kaas van Gedeelde Weelde in Maastricht heeft verder gewerkt aan de uitbreiding van het assortiment uitsnijkazen. De groep geeft op de website van Gedeelde Weelde een korte update over hun plannen en dromen: "Onze droom is een Maastrichtse Fromagerie zoals je ze nog in veel Franse stadjes…

Carrefour versterkt eigen bio-merk ter ondersteuning van Franse boeren

Carrefour breidt in Frankrijk het merk Carrefour Bio uit. Ze werken samen met Franse boeren en producenten om producten te ontwikkelen voor dit biologische label. Het bedrijf…

Zonnepanelenproject in uitvoering bij bio-melkveebedrijf Gravesteyn

"Na 15 jaar is de installatie van ons"

Tholen - De Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp is druk bezig een tweede zonnepanelenproject te concretiseren. Begin juli heeft het bestuur van de coöperatie een contract gesloten en getekend met Biologisch Melkveebedrijf Gravesteyn aan de Oude Leedeweg in Pijnacker-Nootdorp. Op een nog te versterken…

Aeres Hogeschool

Rieke de Vlieger neemt afscheid als directeur van Aeres Hogeschool

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd neemt Rieke de Vlieger, directeur Aeres Hogeschool donderdag 8 oktober afscheid van de onderwijsinstelling. In de acht jaar die zij aan de onderwijsinstelling verbonden was, heeft ze de school zien groeien tot één hogeschool met ruim 3.700…

Onderzoek naar nuttige eiwitten in kaaswei

Wei, de vloeistof die overblijft na verwijdering van de caseïne uit melk, bevat een groot aantal functionele eiwitten. Een aantal van deze eiwitten zijn voorzien van…

Foto: Pieter van den Boogert

John Arink: "We moeten naar een systeem van true pricing"

John Arink en zijn vrouw Liane Betting houden 60 Fries-Hollandse melkkoeien in het Gelderse Lievelde. Al het voedsel voor de koeien verbouwen ze zelf. Om niet in de ratrace te raken van almaar meer produceren is John niet alleen boer, maar ook hotelier, camembertverkoper, rondleider en meer.…

"Gewas met behoorlijke opbrengst en goede voederwaarde"

Bio-geiten krijgen zelfgeteelde voederbieten

De bio-geiten van Maurice Dezaire uit het Hulsberg krijgen vanaf nu zelf geteelde voederbieten. De voederbieten worden elke twee weken geoogst en tijdelijk opgeslagen (naar…

Provincie Overijssel

Klaas de Lange van Weerribben Zuivel in webcast

Hoe vind ik nieuw publiek voor lokaal voedsel?

Het meeste voedsel dat we in Nederland gebruiken wordt buiten de eigen regio geproduceerd. De provincie Overijssel heeft de ambitie, samen met andere provincies en het Rijk, om het aandeel van lokaal en regionaal geproduceerd voedsel te vergroten. Van nu vijf, naar minimaal twintig procent. Klaas de…

Melkprijzen Eko Holland oktober 2020 wederom ongewijzigd

De te verwachten melkprijs (exclusief BTW) voor de leden van Eko Holland Melk op Maat is voor oktober 2020 als volgt: Biologisch € 49,75 Biologisch-dynamisch € 56,10 Deze prijzen gelden…

Veenstra Visueel

"Ik had een groep echte fans!"

Mobiele Boer maakt plannen voor volgend jaar

De leasekoeien van Mobiele Boer Ellen de Lange zijn sinds 1 oktober terug op Natuurderij Keizersrande in Diepenveen, bij Deventer. Dan hebben de koeien een heel zomerseizoen lang hun beste grasmelk gegeven aan de Zwollenaren en voorbijfietsend publiek. Ellen de Lange kijkt terug op een zeer geslaagde…

Ekoplaza

En laat het productieproces van Zuiver Zuivel zien

René Pluijm bezoekt Demeter-boer Durk Oosterhof

Deze week gaat René Pluijm voor de Ekoplaza-campagne 'Voor Beter Eten' op bezoek bij Demeter-boer Durk Oosterhof, één van de Demeter veehouders van Zuiver Zuivel. Hij produceert met een diervriendelijke aanpak biodynamische zuivel. René laat ook het productieproces van Zuiver Zuivel zien en proeft de…

'Live' online workshop verzorgd door Michaël Wilde en Harrie Janssen

Welke rol speelt biologische productie binnen verduurzaming van de veehouderij?

"Mooi dat de biologische sector vandaag heeft meegepraat over de veehouderij van morgen", plaatste Bionext-directeur Michaël Wilde gisterenavond op LinkedIn. Het ministerie van LNV organiseerde een inspiratiedag voor dierlijke voedselketens 'De veehouderij van morgen: duurzaam & marktgericht'. Michaël…

Wijnand Sukkel: "Als je die aspecten meeneemt is wisselteelt kostenneutraal"

Meng- en wisselteelt: fitness voor de bodem

Een goede bodemgezondheid en rijke biodiversiteit is van vitaal belang in de biologische landbouw en veehouderij. Een gezonde bodem levert gezonde gewassen én een hogere…

KRO-NCRV - Onze Boerderij

Jan Dirk van de Voort: "De beste spiegel van de koe, is de poep"

Yvon Jaspers roert door de Remeker-koeienvlaai

Bio-boer Jan Dirk van de Voort heeft Onze Boerderij-presentatrice Yvon Jaspers een lesje over de bodem gegeven. Hij kreeg haar zelfs zover om met haar blote hand wat mest uit het gras te pakken en hier aan te ruiken. Het draait voor Jan Dirk om de match tussen koe, mest en bodem. Dit licht hij uitgebreid…

FrieslandCampina

FrieslandCampina:

Biologische melkprijs levert 1 euro in

De FrieslandCampina-biologische garantieprijs daalt met 1,00 euro ten opzichte van vorige maand (toen bedroeg de bio-garantieprijs nog 47,00 euro). De daling wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van de biologische melkprijzen bij de referentiebedrijven. Deze maand bedraagt de eiwitwaarde 738,01 euro,…

Subsidie toegekend voor pilots kringloopsluiting bio-landbouw

Vanuit het ministerie LNV is subsidie toegekend voor het vervolgproject dat zich richt op verdere kringloopsluiting in de biologische landbouw. In dit project gaat Biohuis…

Yoghurt Barn start als eerste met CO2-label

Yoghurt Barn lanceert haar nieuwe menu rond de herfstvakantie dit jaar met een unicum. Als één van de eerste horecaketens wereldwijd zal zij alle keuzes op haar menu voorzien van een CO2-label. Het bedrijf gaat hiermee nog een stap verder in haar transparantie om duurzame opties zichtbaar te maken voor…

Onderzoek toont dat karakter en gezondheid van de koe in haar melk terug zijn te vinden

In een meerjarig project heeft Gerard Hotho de melk van 37 verschillende koeien onderzocht. Het project laat zien dat er drie karakteristieke koetypen zijn: angstige, onopvallende en felle koeien. Interessant is dat deze koetypen corresponderen met respectievelijk een terugtrekkende, een neutrale en een…

Geslaagde eerste editie van het Wij.land festival

Bio-boerderij de Groene Griffioen in Weesp stond afgelopen zaterdag 19 september in het teken van het landschap, duurzame landbouw en natuur. Op de eerste editie van het – uitverkochte – Wij.land festival genoten ruim 200 mensen van workshops, lokale producten en het zonnige weer. Ondanks de grote…

Caring Farmers

'Caring farmer' Harry Luring (Bio-boerderij Landleven):

"Niet anderen overtuigen maar inspireren is de manier die bij ons past"

In een artikel op de website van Caring Farmers vertelt biologisch boer Harry Luring meer over Bio-boerderij Landleven in Ontswedde: "Mijn naam is Harry Luring en samen met mijn vrouw Chonda, dochter Marijke, medewerkster Diann en enkele vrijwilligers runnen we Bio-boerderij Landleven in Onstwedde. Wij…

Biologische voedselmarkt Spanje groeit

Spanje is uitgegroeid tot de zevende grootste markt in Europa voor biologische voeding en de tiende wereldwijd. De uitbreiding van de biologische levensmiddelensector in…

Yoghurt Barn 82% circulair door afval te scheiden

Voor de vestiging aan de Neude te Utrecht is Yoghurt Barn een pilot gestart met Seenons om hun restafval te reduceren. Seenons maakt het mogelijk om - op de meest milieuvriendelijke manier - de kleinste stromen op te kunnen halen bij MKB bedrijven en aan te bieden bij circulaire verwerkers. Door…

Minister Schouten ontvangt biologisch trendrapport en 10-puntenplan

Vandaag nam Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens een afspraak met Michaël Wilde, directeur Bionext, het jaarlijkse trendrapport van onze sector in ontvangst. Dit jaar bevat het rapport niet alleen onze groeicijfers, maar ook 10 adviespunten die er voor moeten zorgen dat…

Hoeve Ackerdijk

Arie van den Berg, Hoeve Ackerdijk:

"Onze koeien lopen dit jaar al 2358 uur buiten"

De koeien bij Hoeve Ackerdijk in Schipluiden stonden afgelopen zondag exact 2358 uur buiten. Ze staan nog altijd dag en nacht buiten in de wei. Dit meldt Arie van den Berg door middel van een tweet. Voor weidemelk is 720 uur de norm en voor biologisch met EKO-keurmerk 1440 uur. Altijd mooi plaatje als melkkoeien voor…

Mogelijk vervolgonderzoek verschillen tussen gangbare en biologische bedrijven

Bacteriën en schimmels in de kringloop van een melkveebedrijf voor het eerst in kaart gebracht

De bacterie- en schimmelgemeenschap als onderdeel van het microbioom op melkveebedrijven blijkt anders in elkaar te zitten dan gedacht. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek dat gepubliceerd is in 'Frontiers in Microbiology' en uitgelicht in 'V-Focus'. Het onderzoek werd gefinancierd door de Triodos…

Drone zaait klaverzaad in op perceel van bio-melkveehouder

Afgelopen donderdag werden op het perceel van bio-melkveehouder Sjaak Sprangers (in Kaatsheuvel) met een drone kleine bolletjes met zaad van de witte klaver verdeeld. Deze…

Jeroen Briene houdt 'DOEMEE Dialoog Diner'

Bio-melkveehouder zoekt meer grond

Melkveehouder Jeroen Briene uit Notter ontving afgelopen vrijdag elf diverse gasten voor een 'DOEMEE Dialoog Diner' op zijn bedrijf. Te gast waren deelnemers van de gemeente,…

LNV'ers gaan vanaf 1 oktober 'de boer op'

#BoerZoektAmbtenaar

De medewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit zijn van plan om 'de boer op te gaan'. "TeamAgroNL roept ons op nog vaker langs te komen op hun bedrijven om te ervaren wat…

Demeter Monitor 2019/2020: over de veranderkracht van biodynamische landbouw voor een toekomstbestendige voedselketen

Biodynamisch areaal +25% in de afgelopen vier jaar

De biodynamische sector groeit, blijkt uit de nieuwe Demeter Monitor 2019/2020. Zowel het areaal als het aantal handelaren en verwerkers neemt toe. Al is de biodynamische beweging relatief klein, er gaat een grote veranderkracht van uit richting de hele voedsel- en landbouwketen wegens voortdurende…

Brief van Ekopart mede namens de Natuurweide en het Biohuis

"Voeg een nieuw kengetal toe aan de Kringloopwijzer: CO2-emissie in CO2-eq per hectare"

Kees Water (Ekopart) heeft mede namens de Natuurweide en het Biohuis onderstaande brief verzonden naar WUR-onderzoekers Michael de Haan, Koos Verloop en Jouke Oenema. Hierin het verzoek aan de Kringloopwijzer voor de toevoeging van een nieuw kengetal: CO2-emissie in CO2-eq per hectare. Lees hier de…

"Laten we leren van de grutto en de rode regenworm"

Bio-boeren dragen Grondrede voor

Tholen - Geen Troonrede maar Grondrede. Deze werd afgelopen dinsdag gehouden in een Friese weide. Op verzoek van Kening fan 'e Greide (burgerinitiatief dat zich inzet voor het behoud van het weidelandschap) schreven bio-boeren Peter Oosterhof en Welmoed Deinum een brief aan de Koning: de Grondrede. Hierin wijzen ze op het feit…

Maandag 28 september:

GEANNULEERD - Kaaslust opendag & huisbeurs/najaarsbeurs

Op maandag 28 september organiseert Kaasmakerij Kaaslust een open dag en najaarsbeurs. Vorig jaar april heeft Kaasmakerij Kaaslust een nieuwe duurzame kaasmakerij op het ecomunitypark in Oosterwolde in gebruik genomen. "Wij geven u graag een kijkje in de kaasmakerij waar we de lekkerste, zeer…

Bio-boerin Elvira van Maanen in gesprek met minister Schouten

"Geef de boeren vertrouwen en overspoel ons niet met betuttelende regels"

Gisterenochtend (15 september) was bio-boerin Elvira van Maanen samen met nog een aantal jonge stakeholders te gast bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ze mocht in gesprek gaan met minister Schouten en medewerkers van het ministerie over de toekomst van de landbouw. "Mijn…

Uitgebreide berekening Agrimatie

Kostprijs daalt op gangbare melkveebedrijven, stijgt op de biologische bedrijven

De kostprijs van melkveebedrijven is in de periode 2014-2018 per saldo gedaald door het wegvallen van de quotumkosten en de lagere rentekosten (-45%). De kleinere bedrijven hebben een fors hogere kostprijs door de relatief hoge arbeidsinzet in verhouding tot de melkproductie. De kostprijs zonder de…

Roquefort van Ekoplaza als beste uit de test

De biologische roquefort van Ekoplaza is met een 9 als beste uit de test gekomen in de AD-smaaktest 'Voor jou getest'. Het panel noemt de smaak onovertroffen: 'complex, fris en met uithoudingsvermogen. Boterig, notig, droppig, zoet: het zit er allemaal in'. Dit meldt Ekoplaza op twitter: Onze roquefort kwam met…

"Geen twijfel om praktijkbedrijf te worden voor kruidenproef"

Kruiden en biodiversiteit

Gerard Mul van Boerderij Boterhuys is één van de ruim 20 deelnemers aan een kruidenproef. Dit is een project van LTO, loonwerkerssamenwerking Bodemkracht en Provincie Zuid-Holland. De bio-boer heeft op LinkedIn heeft hij een foto gedeeld met wat toelichting: "Als boer voel ik mij rentmeester van de grond die wij beheren. We…

Wytze Brandsma (Feriening Biologyske Boeren Fryslân)

"Bio-boeren missen erkenning voor inspanningen voor nieuw mestbeleid"

De voorstellen voor nieuw mestbeleid van minister Schouten van Landbouw zijn een stap in de goede richting voor bio-boeren. Dat zegt voorzitter Wytze Brandsma van de Feriening…

Biohuis volgt nieuw mestbeleid actief en kritisch

"Mogelijk addertjes onder het gras voor biologische veehouders"

Heel recent kwam minister Schouten met de contouren van een nieuw mestbeleid, na een paar jaar van discussie en diverse 'stakeholderbijeenkomsten'. Biohuis en haar aangesloten…

Nederlander bezorgd over krimp groen landschap

Het groene landschap staat onder druk. Afgelopen maandag werden actievoerders voor het behoud van de Lutkemeerpolder, aan landbouwgebied dat wordt omgezet in een bedrijventerrein, gearresteerd. Uit onderzoek onder 1500 Nederlanders door Direct Research blijkt dat de zorg om het verlies van agrarische…

Terugblik boeren-bijeenkomst in Weesp

Een eigen proefboerderij voor Caring Farmers?

Op 21 augustus kwamen 40 caring farmers bij elkaar op de boerderij van Boy Griffioen in Weesp. Samen met de oprichters, maar ook met de Dierenbescherming werd besproken hoe de Caring Farmers de komende maanden verder gaan werken aan de doelstelling: een natuurinclusieve kringlooplandbouw. De volgende…

Marije Elderink (23 jaar):

"Over een jaar hoop ik de eerste kaas in mijn handen te hebben"

VICE sprak met vier jonge boeren over de toekomst van de landbouw in Nederland. Als het aan hen ligt, zijn de boerenbedrijven van de toekomst circulair, kleinschalig, lokaal…

18 september in de Koppelkerk:

Kenniscafé Kringlooplandbouw met biodynamische boer John Arink

Hoe geven we concreet vorm aan de kringlooplandbouw? In het Kenniscafé van vrijdag 18 september nodigt de Koppelkerk John Arink van Ekoboerderij Arink uit om erover te…

Kaaslust en Mont Blanc Foods gaan samen de biologische markt bedienen

Kaaslust is al sinds 1975 een ambachtelijke producent van met name biologische kaas. Meester Kaasmaker Jan Craens is een autoriteit in zijn vak vindt het heerlijk om kwalitatief superieure en unieke kazen te maken. Jan is in Veenhuizen (Drenthe) begonnen, een plaats die genomineerd is voor de Unesco…

Ongewijzigde melkprijzen Eko-Holland voor september 2020

De te verwachten melkprijs (exclusief BTW) voor de leden van Eko Holland Melk op Maat is voor september 2020 als volgt: Biologisch € 49,75 Biologisch-dynamisch. € 56,10 Deze prijzen gelden…

Biologisch melkvee ureumgehalte op peil houden

Met het najaarsgras kan het zijn dat het ureumgehalte van het biologisch melkvee gaat oplopen. Als het ureum boven de 30 komt is het belangrijk maatregelen te nemen. Wat te…

Tips voor het beoordelen van grasland

Adviseur Biologische Rundveehouderij van Agrifirm, Sible van der Werf, geeft tips voor het beoordelen van rasland. Sible geeft antwoord op vragen zoals: - Hoe zie je het…

Promoten natuurvriendelijk, gezond en lekker eten in Nederland

Wereld Natuur Fonds en Yoghurt Barn werken samen

De natuur beschermen door gezond en lekker te eten: dat is het uitgangspunt van de samenwerking tussen Yoghurt Barn en het Wereld Natuur Fonds. "Wist je dat consumenten actief bijdragen aan natuurbescherming dichtbij én ver weg wanneer zij vaker kiezen voor plantaardig eten? Om die reden bieden wij,…

FrieslandCampina-biologische garantieprijs daalt met 50 cent naar 47 euro

De FrieslandCampina-biologische garantieprijs daalt met 0,50 euro ten opzichte van vorige maand (47,50 euro). De daling heeft hoofdzakelijk betrekking op een correctie in…

Texelse bio-boerin Ineke Hin geeft al haar koeien een naam

"Er lopen wel een Ronaldo en Cruijff rond"

Ineke Hin was de eerste bio-melkveehouder op Texel. Ze houdt 35 koeien, die ze vaak ook 's nachts buiten laat staan. Een bewuste keuze. "Een koe is een schemerdier en graast…

O.a. Arjuna Huis in 't Veld (Boerin De Melkbrouwerij)

De Food100 foodhelden van 2020 zijn bekendgemaakt

Maandag 31 augustus zijn in een speciale Studio Food100 uitzending op YouTube de foodhelden van 2020 bekendgemaakt: 6 changemakers die vanwege hun buitengewone prestaties in het afgelopen jaar gekozen werden uit de Food100, een lijst van 100 vooruitstrevende en veelbelovende voedselveranderaars. Zij…

Louis Bolk Instituut

Film met uitleg van Jan Willem Erisman en bio-boer Sjaak Sprangers

Natuurinclusieve landbouw: het conceptuele kader

Natuurinclusieve landbouw: wat is dat nu eigenlijk? In de onderstaande korte film legt Prof. Dr. Jan Willem Erisman, (toen nog) directeur van het Louis Bolk Instituut, het kort en bondig uit. Biologisch melkveehouder Sjaak Sprangers laat op zijn bedrijf zien wat natuurinclusieve landbouw, ook vaak…


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven