Tholen - Wij.land heeft onlangs geluncht met 90 LNV'ers. Of tenminste, de medewerkers van LNV lunchten en Wij.land kreeg de kans om te vertellen over hun missie. "LNV organiseert verschillende lunchlezingen. Wij zijn uitgenodigd door Fleur Norbruis naar aanleiding van haar aanwezigheid bij de bijeenkomst Welkom in het Wij.land. Wij.land organiseert deze bijeenkomsten om met stakeholders - boeren, natuurbeheerorganisaties, beleidsmakers, financiers – in gesprek te gaan over een toekomstbestendig veenweidegebied en om ze kennis te laten maken met de aanpak van Wij.land en met onze boeren", zo licht Lisa Schiphorst namens Wij.land toe.

Bio-boer Joost Samsom aan het woord.

Er waren in totaal 90 mensen vanuit het ministerie aanwezig. "Dat aantal lag hoger dan we hadden verwacht." De presentatie werd verzorgd door Willemijn de Iongh van Commonland. Vanuit Wij.land vertelde Lisa Schiphorst meer over de organisatie en Rosa Vendel was aanwezig als inhoudelijke expert en droeg een gedicht voor. We lieten een video zien waarin verschillende boeren hun visie op wat natuurinclusieve landbouw is vertellen. Wat komt er allemaal bij kijken, wat levert het op en wat hebben ze nodig vanuit LNV?"

Vanuit de biologische branche was bio-melkveehouder Joost Samsom aanwezig, geeft Lisa aan. "Joost heeft wat meer toelichting gegeven over de praktijk, zijn innovaties en heeft de nodige vragen kunnen beantwoorden. Hij deelde ook zijn wens om boeren met hun praktijkkennis nauwer te betrekken bij het ontwikkelen van beleid en de inrichting van het gebied."

Bij Wij.land kijken ze met een goed gevoel terug op de lunch. "We hopen hiermee systeemspelers te inspireren om samen met boeren deze transitie aan te gaan. We hebben hele leuke en positieve reacties ontvangen van deelnemers dat zij geïnspireerd zijn geraakt en meer over de praktijk in gesprek willen gaan."

Voor meer informatie:
Wij.land
Gein-Zuid 23
1391 JE Abcoude
085 4000340
contact@wij.land
www.wij.land