Beleid

"Voorzorgsprincipe wordt met voeten getreden bij deregulering van nieuwe genetische technieken"

Het schrappen van nieuwe gentechnologie uit de huidige wetgeving zou niet alleen ernstige gevolgen hebben voor onze landbouw en ecosystemen. Het zou ook voorbijgaan aan het…

"Innovatie in de akkerbouw essentieel voor toekomstbestendigheid"

In de Nederlandse akkerbouw heeft innovatie een opmerkelijke verschuiving teweeggebracht, aangedreven door geavanceerde technologieën. De eeuwenoude praktijk van telen van gewassen evolueert snel door de integratie van moderne instrumenten, data-analyse en duurzame methoden. Van precisielandbouw en…

"De Greidhoeke kan Bioregio worden"

De Greidhoeke lijkt geschikt om een Bioregio te worden. Dit blijkt uit een rapport met de verkenning om van de Greidhoeke een Bioregio te maken, dat op 21 september in…

20% van de Nederlandse jongeren ervaart klimaatstress

1 op de 5 jongeren ervaart stress als ze aan het klimaat denken. Zij voelen zich vaak angstig, moedeloos en machteloos. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van…

Foto: IFOAM Organics Europe

Dit zijn de 8 winnaars van de EU Organic Awards 2023

Vandaag zijn tijdens een openbare ceremonie de acht winnaars van de tweede editie van de EU Organic Awards bekendgemaakt. De winnaars van dit jaar zijn verschillende actoren uit de Europese biologische sector die volgens de organisatoren elk staan voor uitmuntendheid in de hele biologische waardeketen.…

Snelle en ambitieuze uitwerking plannen cruciaal

Klimaatdoel 2030 voor het eerst in zicht

Met de plannen in de Voorjaarsnota Klimaat zet het inmiddels demissionaire kabinet een belangrijke stap vooruit op weg naar realisatie van het wettelijke doel van 55 procent…

EU gaat greenwashing verbieden en consumenteninformatie duurzaamheid producten verbeteren

Het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe regels om misleidende reclame te verbieden en om consumenten betere productinformatie te…

Niet-toegestaan glufosinaat aangetoond in biologische producten

Er wordt glufosinaat teruggevonden in diverse biologische producten, zo meldt Skal. Glufosinaat is een niet selectief, breedspectrum herbicide die qua structuur en werkwijze…

Reacties op Miljoenennota van CBL, LTO, Glastuinbouw Nederland en GroentenFruit Huis

Geen 0% btw op groenten en fruit; wordt Nederlands voedsel onbetaalbaar?

In de begroting voor komend jaar is 2 miljard uitgetrokken voor minima om hun dagelijkse boodschappen te kunnen blijven betalen. Het CBL is tevreden met deze focus, maar telers- en brancheorganisaties luiden de noodklok. Juist de bestaanszekerheid van telers staat onder druk door steeds strengere eisen.…

Nieuwe versie eliminatiescenario ToBRFV in biologische teelt

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een gewijzigd Eliminatiescenario voor het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) in de bedekte biologische vruchtenteelt van…

"Een hart onder de riem voor de bio-sector in deze uitdagende tijd"

Kabinet reserveert 50 miljoen euro voor biologische marktontwikkeling

Tholen - Goed nieuws voor de bio-sector op deze Prinsjesdag: het demissionaire kabinet heeft 50 miljoen euro in de begroting gereserveerd voor de ontwikkeling van de biologische markt. Dat is vandaag aangekondigd. Deze 50 miljoen euro maakt onderdeel uit van de 175 miljoen euro die het kabinet in totaal…

"Onder meer bedoeld voor ontwikkeling van de biologische sector"

Kabinet investeert 175 miljoen euro in landbouw

Het kabinet stelt 175 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in de landbouw. Dit zal het demissionaire kabinet morgen aankondigen tijdens Prinsjesdag, zo meldt BNR.…

Pure sapmakers vragen in Den Haag aandacht voor accijnsverhoging sappen

De pure sapmakers van Nederland staan op dit moment voor de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de accijnsverhoging op sappen. Onder het motto 'Den Haag, wij sappen er niks meer van' hopen de actievoerders politici te spreken die kunnen uitleggen waarom de aanstaande verbruiksbelasting op…

Gering deel van ammoniakemissie melkveebedrijf slaat neer rondom stal

90% van de stikstof die als ammoniak de lucht in gaat, komt niet terecht in de directe omgeving van de stallen, maar draagt bij aan de zogeheten ‘stikstofdeken’ op grotere…

Nieuwe TP Organics Policy Brief:

"Biologische en agro-ecologische landbouw zijn de beste garantie voor voedselzekerheid op lange termijn"

Tijdens het webinar op hoog niveau 'Safeguarding long-term food security' presenteerde TP Organics, het Europese Technologieplatform voor Onderzoek & Innovatie op het gebied van biologische landbouw en agro-ecologie, afgelopen dinsdag officieel zijn nieuwe beleidsbrief over voedselzekerheid en…

Martijn Beekman

Tweede Kamer wil dat minister Adema tegen glyfosaat stemt

De Tweede Kamer heeft zich donderdag duidelijk uitgesproken: de zeer schadelijke onkruidverdelger glyfosaat, beter bekend onder de merknaam Roundup, moet niet meer worden…

BBB pleit voor verplichte landbouwlessen, kan dat?

Het is volgens de BoerBurgerBeweging (BBB) slecht gesteld met de huidige kennis van Nederlanders over de landbouw, zo schrijft RTL Nieuws. De politieke partij pleit daarom in…

Hoe versterkt EKO EU-biologisch én doelen NL-Actieplan Biologisch?

"Over anderhalf jaar weer volop producten met EKO-keurmerk in de winkelschappen"

Sinds begin dit jaar is Douwe Monsma, na het afzwaaien als voorzitter van Biohuis, voorzitter van Stichting EKO geworden. Het EKO-keurmerk loopt als een rode draad door zijn bestaan als biologische teler heen. Wat drijft hem om zich in te zetten voor het oer-Nederlandse keurmerk van de Nederlandse…

"Beste instrument om de Nederlandse herkomst te garanderen"

Stichting EKO spreekt de politieke partijen aan

Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in november heeft Stichting EKO informatie gestuurd naar de opstellers van de verkiezingsprogramma's van een groot deel van de…

Project 'Klimaatvriendelijke landbouw' van start

"Op zoek naar 15 bio-bedrijven waar we de klimaatprestatie in kaart kunnen brengen"

Onlangs is het 2-jarig project 'Klimaatvriendelijke landbouw: KPI's voor een ketenbreed verdienmodel' van start gegaan. Samen met de sector en onderzoekers onderzoekt Bionext…

Minister Van der Wal op bezoek bij Urtica De Vijfsprong

Tholen - Op maandag 28 augustus bracht minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof een werkbezoek aan Urtica de Vijfsprong. Op deze biodynamische boerderij komen landbouw en zorg al bijna 40 jaar samen. Tijdens het bezoek op deze zonnige nazomerdag kreeg de minister een rondleiding langs alle onderdelen…

Dreamstime

Natuur blijkt gevoeliger voor stikstof, opgave voor natuurherstel is groter dan gedacht

Delen van de Nederlandse natuur blijken nog gevoeliger voor stikstof dan eerder gedacht. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Wageningen Environmental Research over de…

Dreamstime

Boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties roepen op vaart te maken met stikstofaanpak

Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, LTO Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland en VNO-NCW/MKB Nederland zijn ervan overtuigd dat door een juiste inzet én krachtige uitvoering…

Verbod ruimere genomische technieken neemt EU-zorgen niet weg

De Europese Commissie wil veredelaars meer ruimte geven voor het gebruik van nieuwe genomische technieken. Dat bleek begin juli uit een voorstel dat het nodige stof deed…

Gedurfde plannen om Canadese biologische landbouw uit te breiden

De tijd is rijp om de biologische landbouw uit te breiden, omdat deze de milieuoplossingen kan bieden waar overheden en de maatschappij naar op zoek zijn, zegt de uitvoerend…

Petra de Kam benoemd tot plaatsvervangend secretaris-generaal bij LNV

Drs. Petra de Kam wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op…

Michaël Wilde, Bionext:

"Achteroverleunen en wachten tot een consument in actie komt is geen optie meer"

Biologisch kwam afgelopen vrijdag volop onder de aandacht. De NOS bracht het nieuws dat diverse biologische boeren weer terugschakelen naar gangbaar. "Gelukkig ging het in het journaal en in het radio-interview op Radio 1 niet uitsluitend over biologische boeren die stoppen, maar ook over wat er moet…

IFOAM waarschuwt voor 'greenwashing’ via het begrip 'regeneratieve landbouw'

IFOAM heeft een standpunt over 'regeneratieve landbouw' gepubliceerd. Bionext heeft dit standpunt kort samengevat, die samenvatting lees je hieronder. Bionext is aangesloten…

Overheid start klimaatcampagne "Zet ook de knop om"

Vandaag start de nieuwe 'Zet ook de knop om'-campagne over de urgentie om klimaatverandering tegen te gaan. De campagne gaat in op de noodzaak om onze CO2-uitstoot omlaag te…

Dreamstime

Agro Bio Vision: Een initiatief om via biologische landbouw illegale emigratie vanuit Afrika tegen te gaan

Agro Bio Vision (ABV), een innovatief project dat biologische landbouw in Afrika promoot, zet zich actief in tegen illegale emigratie. Deze verklaring werd afgelegd tijdens…

Michaël Wilde: "Groot draagvlak, biologisch is helemaal niet meer controversieel"

Blijft biologisch op de politieke agenda staan richting de verkiezingen?

Tholen - Over exact 3 maanden vinden de vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Omdat de biologische sector actie van de politiek vraagt en verwacht, heeft ketenorganisatie Bionext onlangs inbreng geleverd voor de verkiezingsprogramma's. Bionext-directeur Michaël Wilde: "Ik geloof dat…

Brandbrief aan het kabinet: Stop fossiele subsidies

Sprinklr lobbyde in Den Haag voor meer geld voor bio-teelt

Sprinklr maakte deel uit van de delegatie van organisaties die pleiten voor afschaffing van fossiele subsidies. Op donderdag 17 augustus 2023 toog de delegatie naar demissionair minister Jetten van Klimaat en Energie, en Van Rij, demissionair staatssecretaris van Financiën. "Stop met het subsidiëren van…

"Juist omdat het om voedsel gaat, moet je zorgen voor een plan B"

GGO 'hot topic' tijdens werkbezoek van Caroline van der Plas aan De Bolster

Tholen - Afgelopen woensdag kreeg De Bolster Caroline van der Plas, Ans Mol en Dave te Woerd van de BBB op bezoek. Tijdens het werkbezoek bij het biologisch zaadveredelingsbedrijf zijn ze uitgebreid geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van het wetsvoorstel voor de versoepeling van de regels rond…

Biologische sector levert inbreng voor verkiezingsprogramma's

"Ook in het nieuwe kabinet zal ruimte zijn voor stimulering en doorontwikkeling van bio-landbouw"

Tholen - Met het oog op de vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november heeft Bionext namens de biologische sector inbreng geleverd voor de verkiezingsprogramma's. Daarin is benadrukt dat de bio-landbouw een scala aan oplossingen te bieden heeft voor maatschappelijke opgaven. Laurens…

Volkmar Spielberger, bestuurslid Bundesverband Naturkost Naturwaren: Amaury Wenger

"Wat de bio-branche nu nodig heeft, zijn positieve prikkels om de kosten eerlijker te verdelen"

"De biologische vakhandel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het feit dat biologische producten nu midden in de samenleving staan. De biologische beweging is er…

Steunpakket goedgekeurd: 60 miljoen euro voor Franse bio-landbouwers

De Europese Commissie heeft onlangs een steunpakket van 60 miljoen euro voor de Franse biologische landbouw goedgekeurd. Boeren die aanzienlijke economische verliezen hebben…

Skal start tweede inspectie bij hoog risico bedrijven

Skal houdt toezicht op de hele biologische keten in Nederland door bedrijven jaarlijks te bezoeken en te controleren. Momenteel voert de organisatie inspecties uit bij…

"Biologisch zal in veel gevallen een mooie optie zijn"

Voor 2024 weer een fors aantal omschakelaars verwacht in Ierland

Volgens de Agricultural Consultants' Association (ACA) verandert de houding van de Ierse bevolking ten opzichte van biologische landbouw naarmate het aantal boeren in…

Al meer dan 40.000 mensen tekenen petitie 'Houd ons voedsel gentechvrij'

Tot nu toe hebben meer dan 40.000 mensen de petitie ‘Houd ons voedsel gentechvrij’ getekend. Dit meldt Foodcoop Odin. De petitie is eind juni gestart op initiatief van de Biowinkelvereniging. Het is de bedoeling de handtekeningen te overhandigen aan de Tweede Kamer, om de zorgen over de voorgenomen…

LTO vraagt politieke partijen om zekerheid, stabiliteit en vertrouwen voor de agrarische sector

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 heeft LTO een puntenplan gedeeld met de politieke partijen. LTO vraagt daarin om met een verkiezingsprogramma…

Wytze Brandsma, Feriening Biologyske Boeren Fryslân:

"Er zijn juist heel veel uitdagingen waaraan biologisch een bijdrage kan leveren"

Tholen - Landbouwgedeputeerde Femke Wiersma van Friesland (BBB) heeft aangegeven dat de provincie zich wat haar betreft minder gaat inspannen voor de biologische landbouw. Ze wil de Friese landbouwagenda herijken en in deze visie staat dat de provincie toe wil naar een biologische landbouw. Volgens de…

Dreamstime

Uitspraak Wiersma over verminderen inspanningen voor Friese bio-landbouw doet stof opwaaien

Als het aan gedeputeerde Femke Wiersma van Friesland ligt, gaat de provincie zich minder inspannen voor de biologische landbouw. Ze wil de Friese landbouwagenda, waarin voor…

"Voor gelijke koopkracht bio is onderwijs de sleutel"

Op 7, 8 en 9 juli 2023 heeft in Frankrijk de 23ste editie van Rencontres Economiques d'Aix-en-Provence plaatsgevonden. Dit jaar was het thema van het bio-evenement "Hoop doet herleven" om "belanghebbenden aan te zetten tot actie en zo de voorwaarden te scheppen voor economische, sociale en politieke…

Unsplash

Frankrijk: verlieslijdende bio-landbouw kan financiële steun aanvragen

Voor de noodlijdende biologische boeren en telers in Frankrijk is de redding weer een stapje dichterbij gekomen. Vanaf 16 augustus kunnen zij aanspraak maken op een steunplan…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven