Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Ministerie van LNV verleent nog 'éénmaal' vrijstelling voor Exirel en Tracer in kersenteelt

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat nog 'éénmaal' vrijstelling verlenen voor het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen Exirel en Tracer in de kersenteelt. Deze beslissing komt na zorgvuldige overweging en evaluatie van de situatie rondom de bestrijding van de suzuki-fruitvlieg, waarvoor momenteel geen alternatieven beschikbaar zijn, zo melden ze in een Kamerbrief.

Demissionair minister Adema geeft hierbij wel aan dat er goed op levering en gebruik gecontroleerd moet worden: "Ik vind naleving van de gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen door de gehele agrarische sector essentieel. Gezien de inspectieresultaten van de NVWA van de afgelopen jaren op het gebied van de naleving van de toepassingsvoorwaarden in beide middelen, verwacht ik een aantoonbare additionele inzet van de NFO en de kersentelers om de gebruiksvoorschriften 'stipt' na te leven. Anders is veilig gebruik niet meer gegarandeerd en ontstaan er risico's voor het milieu, waaronder voor grond- en oppervlaktewater. Ik heb de NFO ook een brief gestuurd ter nadere verduidelijking van de voorwaarden die ik aan deze vrijstelling verbind."

"Om ordentelijk gebruik en correcte naleving optimaal te borgen, stel ik het verplicht dat de levering van de beide middelen plaatsvindt via gecontroleerde distributie. Het vervolg voor het gebruik van Exirel en Tracer in de kersenteelt kan niet anders zijn dan een reguliere toelating", aldus de minister.

"Geen langetermijnoplossing"
De NFO is blij met de beslissing, zo laten ze weten. "De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) erkent de noodzaak van dit besluit in het licht van de uitdagingen waarmee kersentelers worden geconfronteerd in de bestrijding van de plaag, waar momenteel wereldwijd nog geen werkbare remedie voor beschikbaar is. Als belangenbehartiger van de Nederlandse fruittelers staat de NFO achter de maatregelen die de sector ondersteunen in het behouden van een gezonde en duurzame kersenteelt. De vrijstelling is tot stand gekomen dankzij een ruime meerderheid in de Tweede Kamer.

Net als het ministerie van LNV wil de NFO benadrukken dat het aanvragen van vrijstellingen geen langetermijnoplossing is. De NFO voelt de verantwoordelijkheid om gezamenlijk met de sector, toelatingshouders, het ministerie en het Ctgb om volgend jaar tot een reguliere oplossing/toelating te komen. In andere landen is er ook een reguliere toelating, dus we streven ernaar om dit ook voor de Nederlandse kersenteelt te realiseren, voor aanvang van het teeltseizoen 2025. Samenwerking en innovatie zijn essentieel om de kersenteelt in Nederland op de lange termijn te kunnen waarborgen.

De NFO benadrukt dat het van cruciaal belang is dat de voorschriften voor toepassing stipt worden nageleefd om de veiligheid van het gebruik en de bescherming van het milieu te waarborgen. Wij zullen ons blijven inzetten om onze leden te informeren en te ondersteunen bij het naleven van deze voorschriften.

Als sectororganisatie hebben we reeds een plan van aanpak opgesteld, in nauwe samenwerking met experts en onderzoekers uit de sector, om alternatieve bestrijdingsmethoden te verkennen en te ontwikkelen. De NFO stelt alles in het werk om samen met het ministerie verdere invulling te geven aan dit plan en om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst voor de kersenteelt in Nederland."

Bron: Ministerie van LNV/NFO

Publicatiedatum: