UWV:

Stijging werkgelegenheid foodretail en webwinkels tijdens coronacrisis

De arbeidsmarkt in de detailhandel is zich aan het herstellen van de coronacrisis. De vraag naar personeel in de detailhandel is in korte tijd snel gestegen. Het aantal banen in de detailhandel was op maart 2021 weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis, meldt het UWV. Vooral bij winkels in de…

"te groot of knullig gebracht"

Huisvesting arbeidsmigranten komt niet van de grond

Het lukt gemeenten nauwelijks om huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur onder veertig gemeenten waar veel arbeidsmigranten…

Unsplash

"Jongeren zijn best bereid om meer te betalen voor biologische producten"

"Jongeren zijn best bereid om meer te betalen voor biologische producten", merken de VN jongerenvertegenwoordigers Evi Vet en Eva Koffeman tijdens de gesprekken die ze voeren…

USDA investeert € 25 mln om biologische tuinbouw en veeteelt te helpen stimuleren

Het National Institute of Food and Agriculture (NIFA) van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) heeft vandaag een investering van meer dan € 25 mln aangekondigd voor…

Biologische landbouw geanalyseerd als verduurzamingsvorm voor Nationaal Strategisch Plan

Omschakeling naar duurzame bedrijfsmodellen en steun aan duurzame productiemethoden is van groot maatschappelijk belang. Het GLB kan steun bieden voor deze omschakeling. Dat…

Exportcertificaat VK voor bio-producten verplicht vanaf 1 juli 2022

Het Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd dat er tot 1 juli 2022 geen ‘certificate of inspection’ (COI) verplicht is bij de export van biologische producten vanuit de EU naar…

Skal Biocontrole

A-meststofstatus voor: bio-luzernekorrels en bio-raapzaadschroot en vinasse van biologische herkomst

Skal kreeg vanuit de landbouwsector het verzoek, om de A-meststofstatus toe te kennen aan de volgende producten: biologische luzernekorrels & raapzaadschroot en 'bio'-vinasse. De verzoeken zijn onderzocht en de producten beoordeeld. Conclusie: de benoemde producten voldoen aan de wettelijke eisen die…

Uitstel Britse importregels

Het VK stelt de invoering van volledige grenscontroles op goederen uit de EU opnieuw uit. Volgens de Britten zorgen de administratieve rompslomp en de nieuwe immigratieregels ervoor dat problemen in…

AGF-sector kan 6 maanden lang het podium pakken voor 2 miljoen bezoekers

“Floriade verzorgt het theater en de bezoekers, de voorstelling bouw je zelf”

Tholen - Over een kleine acht maanden opent Floriade Expo 2022 de poorten. De tuinbouwtentoonstelling, die eens in de 10 jaar in Nederland wordt georganiseerd, verwacht 2 miljoen bezoekers. Thema is Growing Green Cities, hierbinnen kan de sector het podium pakken. AGF Trendcafé besprak de mogelijkheden. Klik…

Bionext

Input van biologische boeren gevraagd

Wat betekent het nieuwe GLB voor biologische boeren?

Tholen - In het nieuwe GLB, dat vanaf 1 januari 2023 van start gaat, moet de biologische landbouw een prominente plek hebben. Dat benadrukte de Europese Commissie maar ook de Tweede Kamer via een recente Kamermotie. Hoe dat precies ingevuld zal worden is nog de vraag. Bionext en Land & Co gaan de komende…

Macron wil gebruik gewasbeschermingsmiddelen versneld afbouwen tijdens Frans EU-voorzitterschap

Tijdens zijn toespraak op het IUCN World Conservation Congress van vorige week in Marseille kondigde de president van Frankrijk, Emmanuel Macron, aan om tijdens het Franse…

WUR:

Afnemend vertrouwen in de teeltsector

In het tweede kwartaal van 2021 nam het agrovertrouwen met anderhalf punt af. De afname werd vooral veroorzaakt door een afname van het vertrouwen van boeren en tuinders in de middellange termijn, meldt de WUR. De stemming over de huidige situatie op het bedrijf verbeterde iets. Uit beide indexen wordt…

Europa keurt GLB-akkoord goed, nieuw beleid gaat 2023 in

Donderdag 9 september heeft de landbouwcommissie van het Europees Parlement het akkoord dat vlak voor de zomer bereikt was over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor…

Waalse biologische sector: ondanks stimulerend overheidsbeleid ook uitdagingen

Wallonië kent al een vrij goed ontwikkelde markt voor biologische producten. Toch heeft de Waalse overheid haar ambities voor biologische landbouw nog naar boven bijgesteld.…

In één keer btw-aangifte doen over webshopverkopen in EU

Webshopondernemers die in de tweede helft van 2021 meer dan  10.000 euro verkopen aan particulieren in EU-landen buiten Nederland, moeten altijd de btw-tarieven van het land van…

Vlaamse regering keurt nieuwe biowetgeving principieel goed

Dat de Europese biowetgeving vanaf 2022 verandert, is al langer bekend. Nu heeft ook de Vlaamse regering het nieuwe Vlaamse rechtskader principieel goedgekeurd. Dat meldt…

ABN AMRO analyseert Wet Arbeidsmarkt in Balans:

"Flexkrachten land- en tuinbouw zwaar getroffen door nieuwe wet"

De Wet Arbeidsmarkt in Balans van 1 januari 2020 maakt vaste arbeidsrelaties meer aantrekkelijk voor werkgevers en flexibele arbeidsrelaties minder. Uit onderzoek van de ABN…

"Groot tekort aan mbo-personeel in zaadsector"

Er is een groot tekort aan mbo-personeel in de zaadsector. Dit blijkt uit cijfers van Stichting Seed Valley, die het aantal mbo-vacatures voor de richting lab analist en plantenteelt naast het aantal afgestudeerden van relevante opleidingen in de regio heeft gelegd. Jaarlijks publiceren de Seed Valley…

Vlaamse overheid investeert 300.000 euro in onderzoek biolandbouw

De Vlaamse overheid geeft 300.000 euro steun aan twee onderzoeksprojecten in de biologische landbouw. Eén van de onderzoeken focust op methaanonderdrukkend rantsoen bij…

RDW roept eigenaren landbouwvoertuigen op om snel te registreren

De RDW roept eigenaren op om snel hun (land)bouwmachines, rijdende werktuigen en getrokken materieel te registreren. Vanwege de achterlopende cijfers verwacht de RDW dat…

Augustus-update KVK

Meer startende dienstverleners dan startende telers in land- en tuinbouw

In augustus waren er relatief weinig starters in het Nederlandse bedrijfsleven, in totaal 17.258. Vooral het achterblijven van de landbouw en groothandel valt op. Dit blijkt uit het Kamer van Koophandel Trendrapport Bedrijfsleven over augustus 2021. De zomer is altijd een luwe periode, maar ook…

Provincie Zeeland

Openstelling subsidieregeling Samenwerking voor Innovatie Zeeland verlengd

Biologisch boer Emiel van de Vijver nam deel aan de subsidieregeling Samenwerking voor Innovatie Zeeland. In een video vertelt hij hoe hij op zoek ging naar een manier om de bodem in topconditie te brengen, zodat de planten een goede weerstand hebben tegen ziekten en plagen. Dat kreeg hij voor elkaar…

Dreamstime

Schouten geeft inzicht in LNV Digitaliseringsvisie

Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan een LNV Digitaliseringsvisie. In hoofdlijnen zet zij daarin uit wat de kansen,…

Staatssecretaris: "Eindheffing over gratis gezonde bedrijfslunch is geen strafheffing"

De gratis gezonde bedrijfslunch die Koppert Cress aan haar personeel aanbiedt, mag niet. Dat heeft de rechter deze zomer geoordeeld. De rechter noemt het 'verkapt loon'.  De zaak, die…

AMA

Oostenrijk: vraag naar biologische voeding bereikt nieuwe recordhoogte

De verkoop van biologische levensmiddelen in Oostenrijk is in 2020 verder gestegen en heeft opnieuw een recordhoogte bereikt. In vergelijking met het voorgaande jaar is de biologische omzet in alle distributiekanalen met 316 miljoen euro of 15 procent gestegen. Momenteel bedraagt de biologische omzet…

Verlengd t/m 1 januari 2022

Verplichting papieren COI opnieuw uitgesteld

De Europese Commissie heeft besloten het papieren COI niet verplicht te stellen, indien afgifte en verzending van een fysiek COI niet mogelijk is door de Covid-19-crisis. Een…

Cao Groothandel in Groenten en Fruit algemeen verbindend verklaard

De nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit - looptijd 1 januari tot en met 31 december 2021 - is algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit geldt ook voor het…

Nederlandse overheid stopt TONK, Tozo, NOW en TVL

Einde steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen.…

Gerard Bakker aangetreden als nieuwe inspecteur-generaal bij de NVWA

Op 16 augustus is Gerard Bakker aangetreden als inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hij volgt Maarten Ruys op die ad-interim de NVWA als…

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q3 2021 van start

Ondernemers kunnen vanaf 31 augustus 8:00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021 aanvragen. Het subsidiepercentage is 100%. Ondernemers kunnen weer kiezen tussen twee referentieperioden: het derde kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020, meldt de RVO. Klik hier voor de video: Goed…

Omzet horeca steeg 38% in 2e kwartaal 2021

De omzet in de horeca, voor seizoen gecorrigeerd, steeg in het tweede kwartaal van 2021 met 38 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het CBS. Dat is vooral…

Steunregeling vaste kosten land- en tuinbouw langer open

De aanvraagperiode van de Subsidie ongedekte vaste kosten (OVK) is met een maand verlengd. Land- en tuinbouwbedrijven kunnen deze subsidie aanvragen tot en met 30 september…

Maatschappelijke coalitie wilbeschikbaar budget naar voren halen voor snellere verduurzaming

Geen subsidie voor particulieren meer voor elektrische auto's

Mensen die dit jaar een elektrische auto willen kopen of leasen, nieuw of tweedehands, kunnen daar geen subsidie meer voor krijgen. Het budget voor nieuwe auto’s was enkele dagen nadat de subsidie open werd gezet al op, maar nu halverwege 2021 is ook de pot voor tweedehands elektrische auto's volledig…

Bioverenigingen trekken aan de bel: Oostenrijk dreigt biologisch aandeel te verliezen

Biologische verenigingen en milieuorganisaties bekritiseren de plannen van Oostenrijk om de landbouwhervorming van de EU door te voeren. Met de geplande financieringsstructuur…

Dreamstime

Coproductie verbindt duurzaamheidsonderzoek met de echte wereld

Onderzoek naar complexe vraagstukken rond duurzaamheid leveren veel kennis en adviezen op. Maar sluiten die ook aan bij de echte wereld? Het antwoord is mogelijk te vinden in…

KVK:

"Meeste bedrijven zien zonnige toekomst"

Bedrijven zijn voor het overgrote deel positief als het gaat om de toekomst voor de komende twaalf maanden. Kleinere bedrijven zijn iets minder positief dan grotere bedrijven, meldt de KVK. Ze hebben ook wat meer behoefte aan financiering dan grotere bedrijven. Bedrijven in de verhuur en handel van…

Vertraging verlening TVL Q2

TVL Q2 2021 is 63.000 keer aangevraagd. Helaas duurt het verlenen van de subsidie voor TVL Q2 2021 langer dan de voorgaande periodes, meldt de RVO. Het verlenen van de subsidies voor TVL Q2 2021…

Dreamstime

Minder snelgroeiende bedrijven in uitzendbranche en horeca in 2020

In 2020 is het aantal snelgroeiende bedrijven met bijna 17 procent afgenomen ten opzichte van 2019. In de meeste sectoren is het aantal snelgroeiende bedrijven in 2020…

ZLTO: "Zoete grondwatervoorraden door Zeeland zwaar overschat"

De provincie Zeeland schat in dat circa 40% van de gronden geschikt is om zoet water aan te onttrekken. Dat percentage is volgens ZLTO zwaar overschat en ligt dichter bij 20%,…

Unanieme EU-steun voor 'erg ambitieuze' doelstelling 25% biologische landbouw in 2030

Het doel van 25% biologische landbouw in 2030 wordt door een aantal EU-lidstaten als erg ambitieus ervaren. Lidstaten gaven tijdens de Europese Raad van landbouwministers op…

Boerenorganisaties steunen juridische eis Greenpeace voor meer stikstofreductie

Acht boerenorganisaties vragen de overheid vandaag om drastisch meer maatregelen te nemen tegen de hoge uitstoot van stikstof. Ze sluiten zich aan bij de juridische stappen die Greenpeace Nederland onderneemt. De boerenorganisaties ergeren zich, zo valt te lezen in een persbericht van de…

Zorgen over inflatie onterecht volgens Economisch Bureau van ABN AMRO

Sinds wereldwijd de economieën weer opengaan, lopen mondiaal ook de prijzen van bijvoorbeeld grondstoffen en goederenvervoer flink op. In Nederland kwam de afgelopen maanden de inflatie ook snel terug. Moeten we ons zorgen maken over flink hoge inflatie? Volgens het Economisch Bureau van ABN AMRO is deze…

TVL Q2 deze week nog open, TVL Q3 opent eind augustus

TVL Q2Ondernemers die aanspraak willen maken op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021, moeten uiterlijk aanstaande vrijdag (20 augustus) de aanvraag doen. Wie daarna…

Praktijkverhaal TVL:

Wat als je tussen wal en schip valt?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ondersteunt ondernemers die door de coronamaatregelen omzetverlies lijden. Helpt de TVL hen ook echt? In dit artikel is Maurits Wijzenbeek, eigenaar van Het Zwarte Fietsenplan aan het woord. Hij kwam tussen wal en schip te vallen, meldt de RVO. Gelukkig kon RVO hem alsnog…

“Willen we meer biolandbouw, dan moet de consumptie eerst volop gestimuleerd worden”

De Europese doelstelling om te evolueren naar 25 procent biologische landbouw tegen 2030 klinkt mooi en ambitieus. Maar is het ook haalbaar in Vlaanderen? “Op korte termijn…

Hoe de Deense regering krachtig inzet op de biologische landbouw

"Denemarken gaat over op biologisch. Ik zou zeggen dat 99% van de bevolking het bio-logo kan herkennen en ten minste één kernelement kan noemen van waar het om gaat. 80% van alle Denen koopt tegenwoordig biologisch voedsel. 52% koopt elke week biologisch voedsel. Wij hebben het grootste marktaandeel ter…

John Schutten, Stratech:

"Goede voorbereiding op het nieuwe Douane Management Systeem is het halve werk"

Tholen - Inklaringen, aangiftes: met de Brexit hebben deze formaliteiten voor veel exporteurs nog een andere dimensie gekregen, zeker met de nieuwe importregels en grenscontroles die respectievelijk per 1 oktober 2021 en 1 januari 2022 op stapel staan. Daarnaast heeft het nieuwe Douane Management Systeem…

Meer vacatures dan werklozen in tweede kwartaal

Voor het eerst sinds het begin van de meting in 2003 is de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het tweede kwartaal van…

Biospelers in de Food100 van 2021

De Food100 van 2021 is bekendgemaakt. Het is een lijst met daarin personen die zich inzetten voor een duurzaam voedselsysteem. Sommigen van hen bevinden zich met hun bedrijf…

Nico van Melick

Minimaal 65% tegemoetkoming schade voor bedrijven

Schaderegeling waterramp Limburg en Noord-Brabant goed ontvangen

Het Nederlandse kabinet heeft de schaderegeling voor wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant gepresenteerd. Bedrijven die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van o.a. evacuatieschade en teeltplanschade.  Bedrijven betalen maximaal…

KVK

Ondanks stijgend tekort aan arbeid en productiemiddelen

Ondernemersvertrouwen Nederland in de lift

Het ondernemersvertrouwen in Nederland aan het begin van het derde kwartaal van 2021 is verder toegenomen en bereikt het hoogste niveau sinds het begin van de meting in 2008. Met name binnen de horeca nam het ondernemersvertrouwen fors toe. Ook in alle andere bedrijfstakken waren ondernemers…

Onderzoek: Nederlander vindt zichzelf duurzaam en wil meer betalen voor duurzamer voedsel

De 53.000 Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven spelen een grote rol in hoe Nederland eet, hoe ons land er uit ziet, en hoe het geld wordt verdiend. Boeren en tuinders zijn het fundament voor bijna een tiende van de economie, beheren 60 procent van het grondoppervlak en garanderen gezond, veilig voedsel…

Meldpunt RVO voor schade hoogwater Limburg open

Vanaf maandag 9 augustus is het mogelijk om schade naar aanleiding van de wateroverlast in Limburg te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO heeft…

Meer dan helft land- en tuinbouw loopt risico van terugbetalen NOW

37% van de werkgevers weet niet dat zij zélf de definitieve berekening van hun NOW-tegemoetkoming moeten aanvragen. Tot eind juli heeft pas 44,9% van de werkgevers in de…

Kabinet steunt getroffen inwoners en ondernemers Limburg

Het kabinet wil inwoners en werkgevers bijstaan die zijn getroffen door de overstromingen in Limburg. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van verschillende regelingen. Zo…

Vaststelling compensatie inkomstenderving corona 2020

Dit bericht is van Rijksoverheid en geeft informatie over het proces voor de komende weken om de compensatie inkomstenderving bij gemeenten door corona in 2020 vast te…

Zeldzame extreme neerslag gaat vaker voorkomen

Hoe uitzonderlijk waren de neerslaghoeveelheden die onlangs in Zuid-Limburg in een tijdsbestek van 48 uur vielen? Uit de neerslagstatistieken die in opdracht van de STOWA in 2019 zijn opgesteld door KNMI en HKV Lijn in water, blijkt dat zulke neerslaghoeveelheden in twee dagen zeer uitzonderlijk zijn en…

Verlaagde WW-premie percentages per 1 augustus 2021

De WW-premies (de percentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds, AWf) die gelden voor het jaar 2021 gaan met ingang van 1 augustus 2021 omlaag voor alle…

Vakorganisaties en verzamelde werkgevers tekenen nieuwe eenjarige cao Contractcatering

Vakorganisaties FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie tekenen samen met branchevereniging VOCC en de verzamelde werkgevers Sodexo, ISS, KCS en Compass Group het…

Unsplash

Biologisch blijft groeien in Frankrijk

Biologisch blijft groeien, zowel voor boeren als consumenten. Agence Bio, het Frans agentschap voor de ontwikkeling en promotie van de biologische landbouw, heeft de cijfers…

ING:

Vooral gedwongen besparingen tijdens de coronacrisis: 28 miljard euro

De tegoeden op Nederlandse bankrekeningen zijn met €52 miljard gestegen sinds het uitbreken van corona, een recordbedrag. Gemiddeld is dat meer dan €6.500 per huishouden. Meer dan de helft van dit bedrag was een ’gedwongen besparing’. Huishoudens konden dit geld gedurende de lockdown moeilijker uitgeven.…

Zie hier de eerste flipover met uitwisbaar steenpapier

Papierverspilling op de werkvloer is eerder regel dan uitzondering. Sterker nog: 70% van al het afval op de werkvloer bestaat uit papier. Bovendien gebruikt een gemiddelde werknemer in een middelgroot bedrijf zo'n 10.000 A4'tjes per jaar. Voor alleen al die hoeveelheid A4'tjes zijn er 1 boom en maar…

Loket zesde periode NOW open op maandag 26 juli

Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de zesde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf aanstaande maandag, 26 juli,…

Unsplash

Nieuw rapport belicht voordelen van biologische landbouw voor biodiversiteit

Een nieuw rapport van IFOAM Organics Europe belicht de bijdrage van de biologische landbouw aan de bescherming van de biodiversiteit in Europa. Het rapport beveelt de Europese lidstaten aan om de ecoregelingen in hun strategische plannen voor het GLB ten volle te benutten ten behoeve van biologische…

Europese landbouwministers gaan akkoord met doelstelling Organic Action Plan

De Europese landbouwministers hebben maandag unaniem hun steun uitgesproken voor zowel het Organic Action Plan van de Commissie voor de ontwikkeling van de biologische…

ING Vraag van Vandaag:

Stijging binnenlandse vakantiebestedingen verwacht door hogere prijzen accommodaties en horeca

Met een oplopend aantal coronabesmettingen, zowel in Nederland als in andere Europese landen, valt de buitenlandse zomervakantie voor een aantal vakantiegangers dit jaar mogelijk alsnog in het water. Drie op de tien vakantiegangers verwacht deze zomer nog buiten Nederland op vakantie te kunnen. In juni…

© Volodymyr Melnyk | Dreamstime.com

Thuiswerken is weer de norm en frisse lucht als aanvullende basisregel

Werk weer thuis, tenzij het niet anders kan, en zorg voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes. Dat zeiden minister-president Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Jonge op 19 juli na afloop van de wekelijkse bijeenkomst van het kabinet, waarbij wordt gesproken over de situatie…

Bild: Tobias Köhler für den Biokreis

Bijeenkomst bracht de complete toegevoegde waardeketen aan één tafel

Intensieve gedachtewisseling van de bio-branche in Glonn

Bij een gemeenschappelijke bijeenkomst van Biokreis, Naturkost Süd en basic AG werkten spelers uit de landbouw, verwerking, groothandel en vakhandel gezamenlijk visies voor de toekomst van de bio-branche uit. Circa 50 spelers uit de bio-branche bezochten de bijeenkomst 'Toegevoegde waardeketens voor de…

Duitse landbouwtelling 2020

Steeds meer bedrijven telen biologisch

Tien procent van de landbouwbedrijven in Thüringen werkte in 2020 volgens de criteria van de biologische landbouw. Uit de resultaten van de landbouwtelling 2020 bleek dat de…

Vijfde periode NOW: 45.000 aanvragen toegekend

UWV heeft in totaal bijna 45.000 aanvragen toegekend voor de vijfde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze werkgevers hebben samen…

Pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw van start

Financiële steun voor omschakelaars naar biologische landbouw

Voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering is het vanaf nu mogelijk financiering aan te vragen…

Dreamstime

Digitaal bewijs tegen agrarisch inkoopkartel geldig

Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument & Markt invallen gedaan bij verschillende grote handelaren in de agrarische sector. Daarbij werd naar bewijs voor een inkoopkartel…

In memoriam 'vergaderboer' Joris Schouten

Joris Schouten is op 3 juli op 94-jarige leeftijd overleden. Jarenlang was hij voorzitter van de toen nog bijna 70 duizend leden tellende KNBTB (Katholieke Nederlandse Boeren-…

Joost Derks, iBanFirst:

"Olieprijs door het dak? De valutamarkt vertelt een ander verhaal"

De olieprijs veerde begin vorige week flink op toen duidelijk werd dat de OPEC-landen het niet eens kunnen worden over een productiebeperking. Ontwikkelingen op de valutamarkt…

Helft bedrijven met TVL-1 boekte minder omzetverlies dan verwacht

Van de ongeveer 32.000 bedrijven waarvan de tegemoetkoming voor vaste lasten over juni-september 2020 (TVL-1) definitief is vastgesteld, moet 16 procent hun voorschot volledig terugbetalen. Ongeveer 34 procent behoudt de tegemoetkoming, maar deze wordt wel lager vastgesteld dan eerder aangegeven. Bij…

EU lanceert gedragscode voor een verantwoord voedselsysteem

De Europese Commissie heeft maandag een nieuwe gedragscode gepresenteerd voor verantwoord ondernemen en verantwoorde handelspraktijken in de voedingssector. De gedragscode…

Paul Polman in mini-conferentie 'Pioneering the new normal':

"Het nieuwe normaal vraagt om netto positieve bedrijven"

Gisterenmiddag vond bij biologische distributeur Eosta een brainstormsessie plaats tussen Paul Polman, voormalig topman van Unilever, Volkert Engelsman van Eosta, Daan Wensing…

Planetproof brengt verduurzaming telers in beeld

Het SMK College van deskundigen Plantaardig heeft bepaald hoe het de impact zichtbaar wil maken van het keurmerk On the way to PlanetProof voor plantaardige producten. Met…

Johan In ' t Veld, Dutch Fresh Port:

“Duurzaamheid lijkt soft, maar brengt uiteindelijk geld in het laatje!”

Johan in ’t Veld is de drijvende kracht achter de duurzaamheidsambitie van Dutch Fresh Port: “We willen met Dutch Fresh Port Europese koploper zijn als duurzaam…

Land- en tuinbouw krijgt extra financiële steun voor vaste kosten

Vandaag, 7 juli, wordt de 'Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19' (OVK) opengesteld. Het gaat om een aanvulling op de al…

Reacties op PBL-rapport

"Het houden van dieren heeft niet direct een negatief effect op de natuur"

Stikstofmaatregelen moeten telkens per gebied worden afgewogen tegen natuur- en klimaatdoelen. Daarvoor pleit het Planbureau in de leefomgeving in een rapport dat gisteren…

Vlamingen kochten in 2020 14% meer bioproducten

De biologische landbouw in Vlaanderen blijft groeien in 2020. Het aantal biologische landbouwbedrijven stijgt, het bioareaal breidt gestaag uit en de bioveestapel wordt…

Europese gedragscode voor verantwoorde voedselproductie

Maandag 5 juli heeft de Europese Commissie samen met belanghebbenden uit de sector, een gedragscode voor verantwoorde voedingsproductie en marketing gepresenteerd. Deze…

ABN AMRO

Vergrijzing drukt stempel op AGF-sector

Vergrijzing verdient een hogere plaats op de agenda van voedselproducenten. Uit consumentenonderzoek van ABN AMRO blijkt namelijk dat de behoefte aan het type product en de locatie waar voeding wordt gekocht voor oudere generaties anders is. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor de…

Vijfde periode NOW goed voor 46.000 aanvragen

Zo’n 46.000 werkgevers hebben uiteindelijk een aanvraag ingediend bij UWV voor de vijfde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het loket…

Amerikaanse bio-sector aan de slag met fraudebestrijding

Het fraudepreventieprogramma van de Organic Trade Association kan rekenen op grote belangstelling van biologische bedrijven nu de Amerikaanse bio-sector zich voorbereidt op de…

Martijn Beekman

Biologische landbouw komt automatisch in aanmerking voor ecoregeling GLB

Biologische bedrijven zullen volgens het Nationaal Strategisch Plan waar mogelijk automatisch voor een ecoregeling in aanmerking komen. Dat staat in het concept van het NSP…

IFOAM EU: 3 tot 5 keer meer GLB-geld nodig voor biologische landbouw

Volgens onderzoek dat IFOAM Organics Europe heeft laten uitvoeren, zou de Europese Unie vanaf 2023 3 tot 5 keer het huidige bedrag van de GLB-begroting moeten besteden aan de…


Rss Twitter

© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven