Managementinfo

Soja komt steeds vaker uit Europa

Er komt steeds meer soja uit Europa. En dat is goed nieuws! Want soja is een zeer goede eiwitbron en een volwaardige vleesvervanger. De meeste soja, die we in Nederland importeren, gebruiken we voor veevoer en komt van ver weg. Maar een deel gebruiken we ook voor menselijke consumptie, zoals voor tofu en…

Sylvia Grevelt over facebookgroep Boerenliefde:

"Er zijn al vele stelletjes via deze groep ontstaan"

Volgende maand is het weer tijd voor Boer zoekt Vrouw, het tv-programma dat half Nederland aan de buis gekluisterd doet zitten. De deelnemende boeren hopen via dit programma nieuwe liefde te vinden. Voor de boeren die ook op zoek zijn naar liefde, maar er liever voor bedanken om met hun gezicht op tv te…

Landbouwpotjes moeten groener voor Green Deal

De Green Deal, die is er. Maar het geld, 1 miljard euro voor de komende tien jaar, waar moet dat vandaan komen? Het is schrapen geblazen en ook land- en tuinbouwpotjes blijven…

Fries paard op het Binnenhof om aandacht te vragen voor kringlooplandbouw

Protestacties op het Haagse Binnenhof zijn strikt verboden. De politie maakte dinsdag een uitzondering voor het Friese paard Pronkje van Sjoerd Miedema uit Haskerdijken.…

CBS:

Voor het eerst meer dan 9 miljoen werkenden

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toe en bedroeg in december voor het eerst meer dan 9 miljoen personen. Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden gedaald met gemiddeld 7 duizend per maand naar 302 duizend in december. Zij…

Market Monitor voedingsindustrie:

Druk op Nederlandse foodsector groeit door milieukwesties

Hoewel de internationale voedingsindustrie goed presteert en relatief stabiel is, blijven de voedselmarkten kwetsbaar voor neerwaartse risico’s. Zo kunnen schommelende…

Jongere generatie winkelmedewerkers heeft behoefte aan online leren

Roeland Gerding versterkt BioAcademy-bestuur vanuit bio winkeliers

Onlangs is Roeland Gerding toegetreden tot het bestuur van de BioAcademy en versterkt daarmee naast Arjan Nijdam de vertegenwoordiging van de natuurvoedingsbranche in het bestuur. Roeland (33 jaar) is mede-eigenaar, met zijn ouders Rudi Gerding en Astrid Weidmann, van De Groene Winkel in Zeist. De…

Overhandiging tienpuntenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw aan provincie Limburg

Natuurinclusieve kringlooplandbouw: het kan! Dat blijkt uit het tienpuntenplan dat de Vereniging BioLogisch Limburg op dinsdag 14 januari aan gedeputeerde Hubert Mackus van de provincie Limburg heeft overhandigd. De vereniging wil graag met de provincie meedenken en -praten over de uitvoering van dit…

Michael Wilde (Bionext)

"Kring-Loop vooral een belangrijk signaal"

Gisteren liepen ruim 60 landbouw- en natuurorganisaties mee met de Kring-Loop. De wandeling van Hoeve Biesland in Delfgauw naar de Tweede Kamer in Den Haag werd georganiseerd om veel meer aandacht te vragen voor kringlooplandbouw en om minister Schouten in deze donkere stikstofdagen een steuntje in de…

kans op windstoten van 100 km/uur

Vanavond en vannacht zware windstoten in de kustgebieden

Vanavond en deels vannacht waait het aan zee hard tot stormachtig (7-8 Bft.). Daarbij komt het in de westelijke kustprovincies tot zware windstoten van 75-90 km/uur. In het…

Aanstaande dinsdag 14 januari:

Kring-Loop wil positief geluid laten horen

Aanstaande dinsdag 14 januari vindt de wandeltocht Kring-Loop van Hoeve Biesland naar het Binnenhof plaats. In totaal zullen meer dan 45 maatschappelijke organisaties en…

Consumenten moeten letten op onjuiste biologische labels op non-food producten

Productlabels bieden de consument waardevolle informatie, maar fabrikanten kunnen ze misbruiken om de winst te verhogen. Dit geldt met name voor het biologische label van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA). Twee recente besluiten van de Federal Trade Commission, die de consument beschermt…

Fondsenmanagers vestigen hoop op een nóg grotere vraag naar bio-producten

Beleggingsfondsen die gericht in duurzame voedselproductie investeren, renderen bescheiden of zelfs negatief. Opmerkelijk, gezien de vraag naar duurzaam, en biologisch…

Nieuwe Nationale Annex voor biologisch uitgangsmateriaal

Elk najaar komen, op verzoek van LNV, de expertgroepen voor biologisch uitgangsmateriaal bij elkaar. Zij hebben als taak om te beoordelen voor welke (sub)gewassen het aanbod aan biologisch zaad of vegetatief uitgangsmateriaal voldoende is om de vraag te dekken. Zijn de hoofdrassen biologisch beschikbaar…

Wijzigingen in de bestaande bio-verordening 889/2008

Per 7 januari 2020 wijzigt een deel van de bestaande bio-verordening 889/2008. Dit betreft slechts de bijlagen van deze bio-verordening. Hieronder staan de belangrijkste…

JanWillem Breukink overleden

Op zaterdag 4 januari is JanWillem Breukink overleden, oud-voorzitter van Seed Valley, oud-directeur van Incotec en een boegbeeld van de zaadindustrie. Hij was al geruime tijd ziek. JanWillem werd in 2016 Officier in de Orde van Oranje-Nassau, voor zijn verdiensten voor de zaadsector, Incotec en de maatschappelijke en economische…

"Vlees is nodig omdat groenten en fruit door veredeling voedingswaarde hebben verloren"

Ten opzichte van vijftig jaar geleden hebben groenten, fruit en graanproducten tot wel vijftig procent van hun voedingswaarde verloren. Dat stelt Alice Stanton, hoogleraar…

Wijzigingen regels mestgebruik

Per 1 januari 2020 gelden enige wijzigingen in de regels voor het gebruik van mest. Deze hebben ook gevolgen voor biologische bedrijven. De wijzigingen betreffen de toepassing van de fosfaatgebruiksnorm (de stikstofgebruiksnorm, maximaal 170 kg/ha uit dierlijke mest, verandert niet). Kort samengevat: de fosfaatgebruiksnorm voor…

Duurzame merken onder een vergrootglas om reclames

Energieneutrale saus, een misleidende energieleverancier en margarinemerken die hun duurzame concurrent betichten van zwartmakerij. "De tijd dat klagers alleen grote bedrijven…

"Kringloopwijzer onvermijdelijk voor monitoren mestbeleid"

Het lijkt onvermijdelijk dat de database Kringloopwijzer ingezet gaat worden voor het monitoren van het mestbeleid. Dat schrijft het FD. Het landbouwministerie,…

Waarom biologisch 'booming' wordt volgens Michaël Wilde (Bionext)

"Met gedachteloos boodschappen doen, kom je in dit decennium niet meer weg"

Het buitenbeentje of hip en vooruitstrevend: lange tijd was biologisch vooral een nichemarkt. Maar dat gaat volgens Michaël Wilde, directeur Bionext, dit decennium flink…

"Er is meer leiderschap nodig"

Professor Jan Willem Erisman is directeur van het Louis Bolk Instituut. Vanuit Bunnik wordt naarstig naar kennis gezocht op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Het is niet…

Lumineuze boeren gidsen collega’s richting duurzaamheid

Om de wereld in 2050 te kunnen voeden, moet de landbouw snel verduurzamen. Dat zei Rogier Schulte bij zijn inauguratie Redesigning Sustainable Foodscapes aan Wageningen University & Research op donderdag 12 december. De traditionele manier van wetenschappelijk onderzoek (namelijk stapje voor stapje…

Lagerhuis stemt 9 januari over Brexit-wet

Dit jaar verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) naar alle waarschijnlijkheid de Europese Unie (EU). De nieuwe deadline, die is vastgesteld voor een akkoord, is 31 januari 2020.…

"EU moet zonnepaneel in vrije uitloop toestaan"

Het plaatsen van zonnepanelen in de vrije uitloop van legkippen moet toegestaan worden. Dat stelt Europarlementariër Bert Jan Ruissen (SGP). In schriftelijke vragen roept de…

"Ze houden vast aan achterhaalde ideeën in plaats van nu te veranderen"

Timmermans heeft geen goed woord over voor protesterende boeren

Europees klimaatcommissaris Frans Timmermans blijft de boeren bestoken om ze rijp te maken voor ‘ongehoorde maatregelen’. Dat zegt een Franse woordvoerder in Brussel, die…

een voorwaarde: er moet wel duurzaam

Startende agrarische ondernemers krijgen kans op financieel steuntje in de rug

Sinds 1 januari is het voor startende Nederlandse agrarische ondernemers mogelijk een lening aan te vragen voor het verduurzamen van hun bedrijf.  Na overname is het voor starters…

Lichte stijging voor totale plaatsingsruimte voor fosfaat

Per 1 januari 2020 is in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet een verfijnde klassenindeling voor de fosfaattoestand vastgesteld, te weten de klassen arm, laag, neutraal, ruim…

5.760m² woestijn vergroenen

In 1977 groef Ibrahim Abouleish de eerste put om te beginnen met biologische landbouw in de uitgestrekte woestijn in Egypte. Tegenwoordig is Sekem een gemeenschap van mensen en organisaties, biodynamische landbouw, voedingsmiddelen en textiel productie, onderwijs activiteiten van creche tot universiteit, medische en culturele…

Brexit-akkoord neemt onzekerheid voor periode na 2020 niet weg

De Britten zijn er na drie jaar uit: het Britse Lagerhuis is in principe akkoord met het Terugtrekkingsakkoord met de Europese Unie. De uitslag was 358-234. In de verwachting…

Freek van Leeuwen van kaasboerderij Noorderlicht:

"Wij hebben flink moeten dokken om de intensieve landbouw overeind te houden"

Terwijl Nederland op z’n kop staat vanwege de stikstofcrisis en ontevreden boeren de boel blokkeren, blijft een klein deel van de landbouwers onderbelicht. Maar juist die boeren hebben helemaal geen aandeel in de oorzaak van de stikstofcrisis, omdat ze anders werken. Alleen zijn ze te klein om echt…

Provincie Noord-Brabant beantwoordt vragen van GroenLinks over bio-landbouw

Op 2 december 2019 heeft de fractie van Groenlinks schriftelijke vragen gesteld aan de Provincie Noord-Brabant over de biologische landbouw in de provincie. Op 17 december…

2 miljard voor SDE+ voorjaar 2020

2 miljard euro valt er te verdelen in de extra openstellingsronde van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) in het voorjaar van 2020. De regeling gaat open van 17 maart tot en met 2 april 2020. De voorjaarsronde 2020 is de laatste ronde onder de huidige SDE+-regeling. Daarna volgt de…

Stikstofwerkgroep werkt aan biologische aanpak van stikstof

Het Biohuis heeft onlangs Kamerleden en Provinciale Statenleden dringend verzocht om de biologische sector op korte termijn actief te betrekken bij de beleidsontwikkeling rond…

Nederland wil eerlijke prijs voor koffie-, bananen-, en cacaoboeren

Nederlanders willen een eerlijke prijs voor koffie-, bananen-, en cacaoboeren, zodat zij meer kunnen investeren in duurzame oplossingen. Dit blijkt uit consumentenonderzoek van Solidaridad over prijsverdeling in productieketens. Solidaridad stelt dat met een eerlijke prijsverdeling de planeet en…

Met kaders voor perfecte voedselstrategie

30 organisaties sturen open brief naar Europees Commissaris

IFOAM EU, de Europese koepelorganisatie voor de biolandbouw, is blij met de groene ambities van Europa en meer bepaald de plannen op het vlak van landbouw. Ze kijken uit naar…

Oppositiepartijen dringen aan op lagere waterlasten voor biologische en grondgebonden boeren

Volgend jaar gaan de waterschapsheffingen voor boeren in Friesland en West-Groningen met ruim 15 procent omhoog. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslan (Waterschap Friesland) heeft dinsdagmiddag in het WTC in Leeuwarden na ruim vier uur vergaderen voor de begroting van 2020 gestemd.  Oppositiepartijen Water…

Toegankelijker bio-certificering voor de kleine boer in Europa

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Europese verordening voor biologische landbouw en certificering in werking. Kleine boeren krijgen nieuwe kansen want ze zullen via groepering collectieve certificeringen kunnen behalen. María de los Ángeles Benítez, de adjunct-directeur-generaal van het…

Alrik Visscher, legpluimveehouder

"We spelen met de eierhandel al jaren steeds meer in op emotie"

De legpluimveehouderij verwacht een goede toekomst. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en de verwachting is dan ook dat het aandeel scharreleieren zal dalen en de aandelen…

AKF-keurmerk creëert meer mogelijkheden huisvesting arbeidsmigranten

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) en het SNF-keurmerk bestaan naast elkaar. Het SNF-keurmerk is te behalen door alle ondernemingen die huisvesting voor arbeidsmigranten…

SP en CU:

"Bescherm arbeidsmigrant beter maar reguleer ook wie er binnenkomt"

Arbeidsmigranten in Nederland moeten beter beschermd worden. Dat schrijven SP en regeringspartij ChristenUnie in een gezamenlijk plan waarin ze hun zorgen uiten over de…

Let op: spookfacturen voor registratie van domeinnamen in omloop

Menig ondernemer krijgt er grijze haren van: spookfacturen voor domeinregistratie van 'Web Registratie Nederland'. Wat blijkt? 'DNS Registraties NL' is de nieuwe naam waar deze oplichters gebruik van maken. Geachte Heer / Mevrouw, Bij deze de specificatie aangaande uw domeinregistratie voor 2020 / 2021.…

Kwart van de Britten heeft geen vertrouwen in bio-label

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat meer dan een kwart van de Britse klanten er "helemaal niet zeker van is" dat als biologisch gelabelde voeding ook daadwerkelijk volgens biologische tuinbouwmethoden geteeld is. Hoewel het publiek meer milieuverantwoord winkelt, bestaat er blijkbaar een diep wantrouwen…

Geert van der Veer, herenboer uit Boxtel

"We willen blije boeren die op een positieve manier voedsel willen produceren"

Op dinsdag 10 december werd in Amsterdam de Boerenraad opgericht. Een van de initiatiefnemers is herenboer Geert van der Veer uit Boxtel. "We willen geen tegengeluid laten horen", zegt hij. "Maar in plaats van met trekkers de straat op te gaan, willen wij juist met zoveel mogelijk partijen om de tafel…

nieuwe Nederlandse wet

Vanaf 2020 collectief naar rechter voor schadevergoeding bij massaschade

Burgers en bedrijven die massaal schade lijden omdat ze de dupe zijn geworden van bijvoorbeeld een auto waarmee is gesjoemeld, kunnen vanaf 1 januari 2020 samen naar de…

VLAM presenteert jaarprogramma 2020

VLAM presenteert vandaag zijn promotieplannen voor 2020. VLAM is een kruispunt tussen overheid, bedrijfsleven en consument. "Om impact te creëren op de binnenlandse markt zien…

Boeren ontvangen premie voor het behoud van zeldzame melkkoeien

Boeren met zeldzame melkkoeien, zoals de Friese roodbonte koe, krijgen van het Ministerie van Landbouw over 2019 en 2020 ieder jaar een premie van 150 euro per koe. Dat geld…

“Jonge boeren die bewust andere keuzes maken, hebben het ongelooflijk moeilijk"

Driekwart van de jonge agrariërs is actief bezig met een duurzamer boerenbedrijf

Driekwart van de jonge boeren geeft aan dat ze actief bezig zijn hun bedrijf duurzamer te maken met het oog op de toekomst. Een nog groter aantal van 78% wil stappen zetten…

Ronald van Marlen: "Biologische markt staat als een huis en Commissie is hier zuinig op"

Bio-landbouw duidelijk genoemd in Europese Green Deal

Tholen - Gisterenmiddag is de Europese Green Deal gepresenteerd aan het Europees Parlement. Met honderden miljarden euro's wil de nieuwe Europese Commissie van Europa het eerste klimaatneutrale continent maken (in 2050). Vanuit de bio-branche is positief gereageerd op het feit dat biologische landbouw…

Herdruk kookboek:

100 biologische recepten ter ere van 100 jaar Emma Stoll

In 1966 maakte Emma Stoll kennis met de buitengewone voedingsideeën van Dr. Max Bircher-Benner. Zowel Emma als Christof Stoll waren enthousiast over het volwaardige voedingsmiddelen dieet, dat rauw voor gekookt voedsel, plantaardig voor vlees en koolhydraten voor eiwitten stelt. Emma Stoll veranderde vervolgens…

Kurt Sannen van BioForum Vlaanderen:

"Het biolabel is een goede maatstaf om de ecosysteemdiensten van de landbouw zichtbaar te maken naar de buitenwereld”

Vorige week pleitte Fedagrim-voorzitter Johan Colpaert op Agribex ervoor om de kunstmatige tegenstelling tussen natuur en landbouw op te heffen en boeren de open ruimte te laten beheren op basis van ecosysteemdiensten. BioForum Vlaanderen juicht deze boodschap toe. Fedagrim, de Belgische federatie van…

IFOAM EU: Agro-ecologie moet basis zijn van biologische landbouw

De biologische landbouwbeweging IFOAM EU verdedigt de overstap naar agro-ecologie als de basis van de aankomende 'Farm to Fork'-strategie. In een nieuw onderzoek naar…

Bavo van den Idsert van Bionext:

"Biologische landbouw biedt veel oplossingen!"

Op 19 november werd een workshop gehouden over 'the Future of the Organic Sector' in Brussel. Tijdens deze bijeenkomst waren de aanwezigen het erover eens dat over gaan op een…

Brengt Nederland handelsverdrag CETA in gevaar?

De Tweede Kamer stemt na het kerstreces over CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada. Dit trad in 2017 voorlopig in werking, maar is pas afgerond als alle lidstaten het ratificeren. Ondernemersvereniging evofenedex pleit namens haar leden voor werkbare handelsverdragen en bood daarom vorige…

Minister Schouten gelooft in belang samenwerking

Regeling producenten- en brancheorganisaties blijft ook na 2020 gelden

Ook na 31 december 2020 blijft de Regeling producenten- en brancheorganisaties gelden. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer. De minister gelooft in samenwerking en wil dat voorzetten, nu er geen wijzigingen in de Europese regelgeving zijn…

Kennisbijeenkomst FlevoFood:

Aandacht voor (samen)werken met voedselverspilling

Dinsdag 3 december organiseerde Vereniging Flevofood een kennisbijeenkomst voor leden, netwerkpartners en geïnteresseerden met als thema 'werken met food waste'. De middag was een ontmoeting tussen bedrijven die actief zijn in landbouw, verwerking, logistiek, handel, horeca, catering en retail, die op…

Weidevogelbeheer met voorweiden

Binnen het agrarisch weidevogelbeheer geldt vaak een latere maaidatum, tot half juni. Dat is niet altijd gunstig, omdat het gewas dan te zwaar kan worden. Met voorweiden wordt een deel van dit…

2019 op drie na zonnigste jaar

Met nog zo'n drie weken te gaan dit jaar is het al duidelijk dat 2019 op de vierde plaats eindigt van zonnigste jaren sinds het begin van de metingen. Tot nu toe heeft de zon dit jaar zo’n 1909 uur…

Biodynamische zorgboerderij schenkt 1,2 hectare aan Stichting Grondbeheer

Op 11 november schonk Urtica de Vijfsprong, een biodynamische zorgboerderij, haar eigendom van 1,2 hectare aan Stichting Grondbeheer. Afgelopen zomer kocht Stichting…

Intern of extern salderen vereist

Rijk en provincies eens over beleid stikstofaanpak

Provincies en Rijk zijn het eens over 'eenduidige' beleidsregels voor de vergunningverlening en stikstofaanpak. De beleidsregels zijn aangepast om ze beter te laten aansluiten…

Wijziging NVWA-tarieven per 1 januari 2020

De tarieven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij bedrijven in rekening brengt voor keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming…

Glanzende feestdagen met 'Aleppo' zilverpoets

De gloednieuwe Aleppo zilverpoets is een combinatie van Aleppo zeep en witte klei. De zilverpoets laat zilveren bestek en kandelaars in een handomdraai glimmen. Net als de ruim 4000 jaar oude Aleppo zeep op basis van olijf- en laurierbesolie, bevat de zilverpoets geen chemicaliën. De plantaardige poets…

Klimaattoestand vraagt om andere manier van samenleven op aarde

De impact, die de Westerse stijl van consumeren heeft op het klimaat, laat zien dat het huidige tempo en de schaal van consumeren niet langer houdbaar is. De wetenschap en…

Bram Bombeek, N-VA-woordvoerder

"Intensieve landbouw kan perfect bestaan naast de ecologische variant”

Bram Bombeek (32) zegt de politiek vaarwel. Hij wordt boer, mét ecologische inslag. Als afscheid overschouwt hij het politieke veld. Op de vraag of biologische landbouw de…

Foodtruck ontvangt 38.153 euro om biologische wentelteefjes te ontwikkelen

Foodtruck De Wentelteef heeft 38.153 euro ontvangen voor het ontwikkelen van biologische wentelteefjes. Volgens de Stadsjury is "het plan origineel en sluit het goed aan op de huidige tijdgeest." ©CityLab010 FB Ook De Krekerij viel in de prijzen. Zij ontvingen een bedrag van € 99.600. Het bedrijf dat…

Financiële strop van acht ton dreigt voor Provincie Friesland in Hartmanzaak

Er dreigt een financiële strop van acht ton voor de Provincie Friesland. Van een in 2013 verstrekte lening aan Hartman Energie B.V., onderdeel van de kwekerij die in november…

Nutri-Score wordt het voedselkeuzelogo voor Nederland

Nutri-Score is het beoogde voedselkeuzelogo voor Nederland. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) op 28 november aan de Tweede Kamer geschreven. Van de drie logo's in…

Australian Organic tekent overeenkomst met AUS-QUAL

Australian Organic Ltd (AOL) heeft een licentieovereenkomst getekend met de certificerende instantie AUS-QUAL, om licenties van het biologische logo aan te bieden aan…

Klimaatverandering vraagt om watermanagement

Door klimaatverandering is er meer kans op droge periodes, met waterschaarste en verzilting tot gevolg. Het watersysteem moet anders worden ingericht om hiermee om te gaan.…

Louisa Broens-Visser van gemeente Molenlanden

"Erger jij je ook aan de stapel plastic potjes die je overhoudt na een middagje tuinieren?"

Louisa Broens-Visser van gemeente Molenlanden bezocht op woensdag 27 november de Platformbijeenkomst Groente Hart Werkt!. Op deze bijeenkomst maakte ze kennis met 100% biologisch afbreekbare potjes van WPT en proefde zij een sprinkhanen-bitterbal. Louisa: "Erger jij je ook aan de stapel plastic potjes die…

POV zoekt nog varkenshouders om deel te nemen aan blootstellingsonderzoek

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) zoekt varkenshouders die mee willen doen aan een onderzoek naar blootstelling aan stof. De bedrijfsbezoeken vinden plaats van…

Sneller een schade-uitkering voor Nederlandse telers na aanpassing Brede Weersverzekering

Boeren en tuinders hebben steeds vaker te maken met de gevolgen van veranderende weersomstandigheden in de teelt van gewassen. Om zich hier beter tegen te kunnen beschermen,…

Goed voorbereid van start

Janneke van der Meulen is al jarenlang ambassadeur van Ekoplaza. Ze eet 100% plantaardig: biologisch fruit aangevuld met biologisch bladgroen, kruiden, kiemen, (zee)groenten, zeewier en andere…

Gezocht: 1 miljoen handtekeningen om bijen en boeren te redden

Vanaf maandag 25 november loopt de Europese petitie 'Save Bees And Farmers'. Die wil tegen september 2020 1 miljoen handtekeningen verzamelen, omdat Europa dan verplicht wordt…

Gezamenlijk dineren en duurzame dromen delen

Op woensdag 20 november vond het duurzame diner plaats ter ere van het 'Future festival Gijsbrecht.'  ©Future Festival Gijsbrecht FB Het diner werd georganiseerd door het bestuur van de winkeliersvereniging van de Gijsbrecht, en door een zestal kinderen bereidt met “geredde groenten”, dit alles onder leiding…

Andreas Gödecke, Duitse biologische varkenshouder

"De verschillen tussen beide landen zijn groot"

Volgens Andreas Gödecke is de Nederlandse biologische varkenshouderij moderner en professioneler. Andreas was een van de veertig Duitse biologische varkenshouders die deze…

Reactie van Bertus Buizer op plan Landbouw Collectief

Een slimme verkoper aan de deur van de LNV-minister

Bertus Buizer heeft op de website van de stichting Sustainable Food Supply de volgende blog geplaatst over het plan van het Landbouw Collectief om de stikstofcrisis te bezweren. Dit plan werd op 20 november overhandigd aan minister Carola Schouten en Peter Drenth, voorzitter van de commissie 'Vitaal…

AGF Trendcafé zag dat juridische materie best te begrijpen is:

“Als je eenmaal een merk hebt, bescherm het dan ook goed”

Tholen – Een C’tje, een R’tje, klasse 29 of klasse 31: zeker die eerste twee tekens zullen bij een breed publiek bekend zijn, maar zijn de genoemde klassen dat ook in de AGF- en tuinbouwsector? Waarschijnlijk nog lang niet bij iedereen, want het aantal échte merken in die beide sectoren is nog vrij…

Landbouw Collectief presenteert stikstofplan aan minister

"Landbouw niet oorzaak van stikstofimpasse, maar onderdeel van oplossing"

Zojuist heeft het Landbouw Collectief een stikstofplan voor het kabinet gepresenteerd. "De landbouw en bouw zitten op slot vanwege stikstof. Er is sprake van een gecreëerde impasse die voorkomen had kunnen worden maar waarvoor een snelle oplossing niet gemakkelijk lijkt", zo meldt het collectief van…

EU-subsidies: moeten de directe subsidies voor boeren af worden geschaft?

Het huidige model van directe subsidies voor landbouwers staat ter discussie. Bioland-voorzitter Jan Plagge is voorstander van de stapsgewijze afschaffing om in plaats daarvan…

Roel Clement, projectleider ZLTO over het Carbon Farming-project

"We stimuleren op deze manier uitwisseling tussen gangbaar en biologisch"

Projectleider Roel Clement van ZLTO is in het kader van het project Carbon Farming NSR op bezoek geweest bij een biologische akkerbouwer in IJzendijke. Het Carbon Farming-project beoogt de klimaatverandering te beperken en de landbouwbodems te verbeteren. Roel Clement: "Vanmorgen interessante bijeenkomst…

Remco Dupuis (Goodfuture): "Een doorbraak"

Eerste vaste collectie 100% circulaire bedrijfskleding in Nederland

Een bijzonder moment in de geschiedenis van bedrijfskleding in Nederland. Voor het eerst is er nu vanuit leverancier Goodfuture een vaste collectie volledig circulaire bedrijfskleding uit voorraad leverbaar. De door Goodfuture als zeer comfortabele en representatieve omschreven kleding van het merk…

Helft aanstaande vaders niet bekend met komende verlofregeling

Over minder dan 9 maanden krijgen kersverse vaders aanvullend geboorteverlof. Uit een representatieve steekproef van IPSOS in opdracht van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit,…

Nieuwe regels dreigen roet in het eten te gooien voor BD-legpluimveehouders

Biologisch-dynamische legpluimveehouders Rolf en Daniëlle Kanninga uit Gasselternijveen zijn ontstemd over de nieuwe regels voor biologische productie die per 2021 ingaan.…

Verzoek Biohuis: betrek bio bij stikstofbeleid als deel van oplossing

Het Biohuis heeft Kamerleden en Provinciale Statenleden dringend verzocht om de biologische sector op korte termijn actief te betrekken bij de beleidsontwikkeling rond de…

FSIN FoodSchopper Monitor 2020

Gemaksgeneratie gaat foodmarkt flinke boost geven

De komende tien jaar zullen Millennials en Generatie Z - samen de Gemaksgeneraties - de foodmarkt een flinke boost geven. Dat blijkt uit de nieuwe FSIN FoodShopper Monitor 2020, 'Opmars van de gemaksgeneraties', een jaarlijks onderzoek naar consumenten en hun eetgedrag van het Foodservice Instituut…

Gerdine Kaptijn, projectleider bij Bionext:

"Biologische varkenshouderij kan belangrijke rol spelen bij het sluiten van kringlopen"

Projectleider Gerdine Kaptijn van Bionext stelt dat de biologische varkenshouderij een belangrijke rol kan spelen bij het sluiten van kringlopen in de biologische sector. Zij onderzocht onder meer vraag en aanbod van biologische mest. Volgens Gerdine is de biologische sector het voorbeeld voor kringlooplandbouw.…

Jaring Brunia houdt zich afzijdig van demonstraties

"Ik doe het zo anders, dat het bijna niet te geloven is"

De afgelopen weken demonstreerden veel boeren tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Ze trokken met trekkers naar het Malieveld om te laten zien dat ze het er niet mee eens zijn. Jaring Brunia deed niet mee aan demonstraties en trok niet met zijn tractor naar het Malieveld. "Ik geloof veel meer in…

Natuurplannen kabinet reden tot zorg

Vogelbescherming Nederland is bezorgd over de natuurplannen die het kabinet woensdagochtend (13 november) ontvouwde bij de aanpak van de stikstofcrisis. Het lijkt er op dat de beschermde status van kwetsbare gebieden ter discussie wordt gesteld om het commentaar op de aanpak van de ammoniakuitstoot in de…

Tien interventies voor versnelling wereldwijde aanpak tegen voedselverlies en voedselverspilling

Op dinsdag 12 november is het rapport 'Reducing Food Loss and Waste: Ten Interventions to Scale Impact' gelanceerd tijdens het internationale congres 'Reduction of food losses…

Franse winkeliers vragen met satirisch filmpje aandacht voor misbruik van bio-label

Zo'n 1.500 Franse bio-winkels hebben samen een satirisch filmpje gelanceerd waarbij ze misbruik van het bio-label door diverse bedrijven hekelen. Zij vinden dat er meer samenhang moet zijn tussen de verschillende manieren waarop bio-producten worden geproduceerd. Ook willen zij de biologische waarden in…

Piet van 't Klooster, bio-boer

"Grasland is niet stikstofgevoelig, dus wat dat betreft raakt de discussie ons niet’’

Stad Nijkerk portretteert de komende periode een aantal boeren uit de verschillende hoeken van de gemeente. Te beginnen met biologische boerderij Ark van de familie Van ‘t Klooster.  Piet (48) en Marieke (40) van ‘t Klooster wonen in de boerderij, die ze hebben overgenomen van neef Kees (62). Kees is nog altijd…

Landbouw: biologisch is niet duurzamer dan conventioneel

Een duurzame landbouw: dat willen boeren, consumenten en de politiek. Maar een eenvoudig antwoord hierop is er niet.   De ecologie staat centraal in dit debat. En daarmee ook de biologische…

Brusselse overheid wil dat in 2035 30% van de groenten en fruit uit Brussel en omstreken komt

Tegen 2035 moet 30% van het groenten- en fruitverbruik in Brussel, afkomstig zijn van Brusselse landbouw of van de randgemeenten. Een grote uitdaging, als je weet dat dat vandaag slechts 1% is. De doelstelling van de nieuwe Brusselse overheid vraagt een samenwerking tussen de moestuinen in de stad en de…

USDA GAIN Rapport - India Exporter Guide

India is één van 's werelds snelst groeiende grote economieën

Met zicht op een veelbelovende markt bleven de Indiase hotel-, restaurant en voedingssector groeien in 2018. Door stijgende inkomens, verstedelijking en maatschappelijke…

XXL bio-bedrijven - zijn ze biologisch of niet?

In het oosten van Duitsland bestaan gigantische landbouwholdings. Maar er zijn ook bio-bedrijven die alle dimensies te buiten gaan.  De orde van grootte: tussen de 4.000 en 6.000…

Soil Association lanceert no-deal Brexit loket voor biologische bedrijven

De 'Soil Association' heeft een Brits Brexit loket gelanceerd. Hiermee wil de vereniging biologische bedrijven helpen in hun voorbereiding voor een no-deal Brexit op 31…

Online zoekgedrag naar biologische voeding en keurmerken geanalyseerd

Online wordt er op het gebied van biologische voeding veel gezocht naar vegetarische producten en keurmerken. De biologische voedingsmiddelen waar het meest naar wordt gezocht…

Meindert Bruinsma, docent Warmonderhof

"Het gaat niet werken als we tegen boeren zeggen: wordt nu maar biologisch"

Het stikstofprobleem houdt Nederland in zijn greep, maar docenten van de biologisch-dynamische landbouwschool Warmonderhof in Dronten denken oplossingen te hebben. In de biologisch-dynamische landbouw wordt uitgegaan van één koe per hectare, legt docent Meindert Bruinsma uit. Als de landbouw dus inkrimpt,…

Biologisch groeit als tweede grootste keurmerk nog steeds veel sterker dan de markt

Duurzamere producten met een keurmerk in de supermarkt laten wederom een fors hogere groei zien dan de markt. Terwijl de markt met 4% groeit in de eerste helft van 2019 laten duurzamere producten een groei van maar liefst 28% zien. Eén op de vijf euro’s aan boodschappen in de supermarkt wordt inmiddels…

CDA in debat over Nederlandse focus op landbouwexport

Het CDA stelt de Nederlandse ambitie om een topspeler te zijn op de wereldmarkt voor landbouwproducten ter discussie. De partij wil op het partijcongres op zaterdag 9 november…

Gasvormige stikstofverliezen soms groter dan gedacht

De emissie van gasvormig stikstof uit dierlijke mest is soms groter dan wat tot nu toe gedacht werd. Het verschil is bij vaste mestsoorten en bij emissiearme huisvesting het…

overname Pop Vriend Seeds helpt ook Lara Timmerman en Arwin Vriend aan een plekje

Cor en Dirk van der Kaaij weer uit Quote 500, Simon Groot terug erin

Tholen - Voor wie gisteren niet direct al naar de boekhandel is gerend om de nieuwste Quote 500 door te spitten: geen paniek, wij hebben dat traditiegetrouw wel gedaan en dus…

James Lomax van UNEP vertelt:

Waarom voedselsystemen moeten veranderen

James Lomax, expert op het gebied van voedselsystemen, is werkzaam bij het UN Environment Programme (UNEP). Hij vertelt over zijn eerdere werkzaamheden: "Hiervoor werkte ik in de landbouw in Europa en Oost-Afrika. De achterliggende gedachte van dit werk was duurzaamheid in een commerciële setting. We…

Project wil gebruik van insecten als alternatieve dierlijke eiwitbron stimuleren

Door de groeiende wereldbevolking zal de eiwitproductie voor diervoeder en voedsel onder druk komen te staan. Onderzoekers willen een bijdrage leveren aan het gebruik van…

Film over veehouders op 7 november in première op Noordelijk Filmfestival

Op 7 november gaat de film Grutsk van Rob Busquet in première op het Noordelijk Filmfestival. De film portretteert zes melkveehouders, waarvan twee biologisch, die allemaal werken vanuit hun eigen visie en perspectief aan de toekomst van hun bedrijf. In de film vertellen de boeren wat het voor hen betekent…

Reactie op opiniestuk 'Koop geen biologische waar'

"Het is voor de 'goedwillende leek' niet eenvoudig om verantwoorde keuzes te maken"

Afgelopen zaterdag verscheen in het FD het opiniestuk 'Koop geen biologische waar' van Ralf Bodelier waarin hij zegt niet te snappen waarom mensen kiezen voor biologisch…

Miriam van Bree van Bionext:

"Aalt kan het woord extensiveren of biologisch boeren nauwelijks uitspreken zonder boos te worden"

Aalt Dijkhuizen wordt de voorzitter van het Landbouwcollectief, waarin alle boerenbelangenbehartigers zich hebben gebundeld in het stikstofdossier. Ook LTO en het NAJK hebben…

Eerstvolgende voorlichtingsbijeenkomst op dinsdag 5 november

Gebiedsaanpak zonnepanelen op agrarische daken in Noord-Holland

Op woensdag 30 oktober hebben LTO Noord, provincie Noord-Holland en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon een samenwerkingsverklaring ondertekend voor een gebiedsaanpak zon op agrarische daken. Agrariërs kunnen energietransitie versnellenDe provincie Noord-Holland ziet een belangrijke rol…

Kees Water stuurt open brief over stikstofbeleid aan minister Schouten

"Kies alstublieft voor de lange termijn"

Kees Water, bedrijfsadviseur biologische landbouw, heeft afgelopen weekend een open brief over het stikstofbeleid aan minister Carola Schouten gestuurd. In deze brief pleit…

BioForum ondertekent open brief tegen privatisering publieke gronden

Gent verkoopt onverminderd landbouwgrond zonder ook maar enige vorm van publiek overleg. Nochtans zijn die publieke gronden erg waardevol in de transitie naar een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving. De open brief die ondersteund wordt door meer dan dertig organisaties en tientallen academici,…

Met oude inteelt minder inteeltdepressie dan met nieuwe inteelt

Inteelt kan negatieve gevolgen hebben voor de prestatie van koeien. Dit heet inteeltdepressie. Onderzoekers van Wageningen University & Research lieten zien dat de mate van inteeltdepressie bij Nederlandse melkkoeien minder groot is voor “oude inteelt” (inteelt op verre voorouders) dan voor “nieuwe…

Oorspronkelijke rassen kansrijk in voedseltransitie

Door de intensivering en specialisatie in de voedselproductie zijn veel ‘oude’ rassen en gewassen zeldzaam geworden vanwege onvoldoende economisch perspectief. Samen met de transitie in de Nederlandse landbouw ontstaan er nu weer nieuwe kansen en opkomende vraag naar duurzaam en kwalitatief hoogwaardig…

Duitse bioboeren voor meer aangescherpte klimaatmaatregelen

Bioboeren in Duitsland protesteren tegen de regering. Volgens hen gaan de klimaatmaatregelen niet ver genoeg. Samen met Greenpeace stonden ze gisteren voor het eerst voor de…


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven