Abonneren

Vacatures

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Managementinfo

Onduidelijkheid rondom Parkinson: "Sommige boeren en telers voelen zich schuldig aan hun eigen ziekte"

In haar praktijk in het Westland ziet neuroloog Marieke van Oijen steeds vaker parkinsonpatiënten. Is er een verband met de pesticiden die daar veel gebruikt worden? In de…

Van AnaarBio.nl verzamelt bio-adressen

Puur eten is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. Boeren en boerderijwinkels hebben het zwaar, terwijl supermarktketens blijven groeien. We kiezen steeds vaker voor snel en makkelijk boven eerlijk en gezond. Een oproep van Joep Rovers, orthomoleculair arts en TedX Spreker, zette Yuri Winkelman in…

Nederlandse Arbeidsinspectie zet koers komende vier jaar uit

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft haar 'Jaarplan 2023' en tegelijkertijd ook de plannen voor de periode 2023-2026 bekend gemaakt. Iedere vier jaar schetst de inspectie…

Dreamstime

Buitenlandse Zaken ondertekent manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Bestuurders van allerlei overheden ondertekenden eind vorige week het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025. Minister Schreinemacher…

Analyse Wilco van den Berg (GroentenFruit Huis)

Blijvend hogere consumptie van groenten en fruit?

Tholen - In het eerste coronajaar 2020 veranderden eetgewoontes sterk, veel mensen gingen meer thuis koken, gezonder eten en de Nederlandse consumptie van groenten en fruit…

Investeringsregeling POP 3+gaat vanaf 1 december open

Bent u landbouwer en wilt u uw bedrijf moderner of duurzamer maken? Bijvoorbeeld door te investeren in automatische weide-selectiepoorten of een waterbassin? Vraag dan de…

Motie vertraagt stemming over geborgde zetels waterschappen

De Eerste Kamer heeft op 22 november besloten om de stemming over het initiatiefwetsvoorstel geborgde zetels bij waterschappen van Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks)…

Studenten brengen uitdagingen landbouw in kaart met kaartspel

“Zweten en zwoegen, planten en oogsten”. Zeven laatstejaars-studenten dierenzorg, landbouw en voedingstechnologie binnen agro- en biotechnologie aan hogeschool VIVES Roeselare ontwikkelden Boerenoogst. Een educatief en strategisch kaartspel waarin je Belgische teelten grootbrengt tot oogst en uitdagingen…

Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen

Bedrijven zijn meer geld uit gaan geven aan milieu-investeringen. In 2021 bestond 14,2 procent van de totale investeringen van bedrijven uit milieu-investeringen. Negen jaar eerder was dat 3,7 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. In 2021 investeerden bedrijven voor 2,0 miljard euro in…

Hoe serious games kunnen helpen het milieu te beschermen

Houd je van gamen? Games zijn niet alleen leuk, maar kunnen je ook helpen om over allerlei onderwerpen te leren. Ook over ingewikkelde zaken, zoals milieusystemen. Een…

RePlanet start nieuwe campagne

"De totale wereldvraag naar eiwitten en vetten kan worden geproduceerd op een stuk land dat kleiner is dan Rotterdam en Antwerpen"

Door veeteelt te vervangen door eiwitten uit micro-organismen kan een groot deel van de landbouwgrond in de wereld worden teruggegeven aan de natuur. Daarmee kan de…

"We hebben een integraal voedselbeleid nodig"

Dat stelt Daniëlle Schweitzer, adviseur Corporate Affairs bij Hague. Ze pleit ervoor boeren perspectief te geven én dat in de stikstofcrisis breder gekeken moet worden dan de…

1 miljard extra inkomsten uit milieubelastingen in Nederland in 2021

In 2021 is in Nederland 23,2 miljard euro betaald aan milieubelastingen. Dit is 1 miljard meer dan in 2020. Voor huishoudens nam de afgedragen milieubelasting sneller toe dan…

Europa wil geen gewasbescherming in 'gevoelige gebieden', discussie over definitie

In gevoelige gebieden moet volgens een Europees voorstel een algeheel gebruiksverbod gaan gelden voor gewasbeschermings-middelen. Het gaat om een verordening voor duurzaam…

"De invloed van social media en influencers op consumenten moet niet onderschat worden"

Tholen - Om consumenten aan te spreken, wordt er steeds meer naar alternatieven gezocht om groenten en fruit onder de aandacht te houden. Een directe manier om de, voornamelijk jongere generatie, in contact te brengen met een product is, zo bleek onlangs op het 'International Strawberry Congress', door…

Tradiro

uitzendbureau geeft inzage in begroting

Wat verdient een uitzendbureau nu écht aan een Polenhotel?

Inzage in de begroting van het uitzendbureau Tradiro geeft hier een beeld van. Omroep West zag de begroting van het bureau uit De Lier in en sprak met directeur Michael Mostert. "Een wooncomplex is voor ons één grote verliespost. Maar we móeten wel", zegt hij onder meer. Het stoort hem 'enorm' dat 'het…

Consumenten vinden claims over CO2-compensatie onduidelijk

Veel Nederlandse consumenten begrijpen de informatie die bedrijven geven over CO2-compensatie slecht. De helft van hen ziet geen of weinig verschil tussen CO2-reductie en…

Foto: Sonja Herpich/Bioland

Jan Plagge, Bioland: "Gentechniekvrije landbouw in Europa in gevaar"

Vandaag vindt er in het Europees Parlement een discussie plaats over het geplande wetsontwerp van de Europese Commissie over nieuwe gentechnologie. Bioland-voorzitter Jan…

Arbeidsmarkt iets minder gespannen

Aantal openstaande vacatures gedaald in derde kwartaal

Na zeven kwartalen van oplopende spanning is de Nederlandse arbeidsmarkt in het derde kwartaal iets minder krap geworden. Het aantal openstaande vacatures daalde met 17 duizend, terwijl er 45 duizend werklozen bij kwamen. Daarmee stonden tegenover elke 100 werklozen 121 vacatures. Het aantal banen nam…

Rode Kruis: 400.000 mensen in Nederland in onzichtbare voedselnood

Het Rode Kruis moet op steeds meer plekken in Nederland voedselhulp verlenen. Eerder al begon het Rode Kruis met het uitdelen van ontbijttassen in de provincies Friesland en…

Bio-akkerbouwer Cornelis van Eck: "Je voelt je ook heel machteloos, omdat deze aanbieders een monopoliepositie hebben"

Tuinders geconfronteerd met enorme stijging transportkosten elektriciteit

Boeren en tuinders worden geconfronteerd met een 'enorme kostenstijging' per 2023. Daarvoor waarschuwt LTO Noord. De transportkosten voor elektriciteit gaan fors stijgen. Voor…

6de Bio-Fachforum in Visselhövede

Hoe kan 30 procent biologische landbouw in Duitsland slagen?

30 procent biologische landbouw in Duitsland tegen 2030 - dat is het doel van de federale regering. Maar hoe kan dit worden bereikt, mede gezien de bestaande crises en uitdagingen? Hoe kunnen nieuwe bedrijven worden gecreëerd, oude biologische bedrijven worden behouden en consumenten worden overtuigd van…

Man-vrouwloonverschil weer iets verder afgenomen

Het verschil in het gemiddelde uurloon van mannelijke en van vrouwelijke werknemers bij de overheid is in 2020 met 2 procentpunt gedaald ten opzichte van 2018. In het bedrijfsleven is dit verschil gelijk gebleven. Dat blijkt uit de Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, die het CBS tweejaarlijks…

CBS

Minder overgewicht en obesitas onder kinderen met hoogopgeleide ouders

In 2018 tot en met 2021 had 12 procent van de kinderen van 2 tot 12 jaar overgewicht en 3 procent ernstig overgewicht (obesitas). 6 procent van de kinderen tot 12 jaar werd blootgesteld aan tabaksrook binnenshuis. Overgewicht, obesitas en blootstelling aan tabaksrook kwamen minder voor onder kinderen met…

Autobanden en landbouwplastic met verpakkingen verrassend grootste bronnen microplastics

Uit een door TNO ontwikkeld model blijkt dat met name autobanden en landbouwplastic, maar ook kleding een veel grotere bron voor microplastics zijn dan je zou verwachten op grond van de absolute hoeveelheden plastics die ervoor worden gebruikt. Het gebruik van verpakkingsplastic is in kilo's veruit de…

Aanpassing TEK gaat glastuinbouw nog lang niet ver genoeg

De eind oktober aangekondigde Tegemoetkoming Energiekosten is aangepast. Voor glastelers is de maximale steun opgehoogd van 62.000 naar 160.000 euro. Ook is de drempel…

Hoe krijgen we grip op veilig gebruik van reststromen?

In het programma Circulair Verbonden is door vier onderzoeksteams - binnen zogenaamde Flagships - van Wageningen University & Research (WUR) gezamenlijk gewerkt aan het vormgeven van de transitie naar een circulair voedselsysteem. Dat is een economie waarin organisch materiaal de basis van ons…

Nadere uitwerking leidt tot aangepaste TEK-regeling voor energie-intensief mkb

Het gedetailleerder uitwerken van de TEK van het kabinet leidt tot een aangepaste voorwaarde. De hoogte van de energiekosten moet nu minimaal overeenkomen met 7% van de omzet.…

Inflatie 14,3 procent in oktober: voeding duurder, energie minder duur

Consumentengoederen en -diensten waren in oktober in Nederland 14,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het CBS. In september was de inflatie 14,5 procent. De prijsontwikkeling van energie had een neerwaarts effect op de inflatie, voeding zorgde voor een verhogend effect. Het CBS…

Ondernemersorganisaties sturen notitie aan Tweede Kamer over hoge energieprijzen

"Het is buitengewoon positief dat het Kabinet, via de nieuwe TEK-regeling, 3,1 mld euro beschikbaar stelt om energie-intensieve (mkb)bedrijven tegemoet te komen vanwege de…

Producenten pure vruchtensappen starten gezamenlijk protest tegen frisdrankbelasting

Grote kans dat vanaf 1 januari 2023 de suikertaks wordt verhoogd. Dat betekent extra betalen voor frisdrank. Met als doel dat consumenten een gezondere keuze maken. "Maar die prijsverhoging is niet altijd logisch. Ook bijvoorbeeld puur vruchtensap valt onder de frisdrankbelasting. Dat is vreemd. Want bij…

2,6 miljoen hectare

Spaans bio-areaal +8% in 2021

Het Spaanse bio-areaal is in 2021 met 8% toegenomen ten opzichte van 2020 tot een totaal van 2.635.442 hectare, goed voor 10,79% van het totale bruikbare land- en tuinbouwareaal. Deze voorlopige…

"Ik denk dat we het juist nu over Mooi Eten, Mooi Leven moeten hebben"

Tweede bookazine Rineke Dijkinga vanaf 18 november verkrijgbaar

Rineke Dijkinga komt met haar tweede bookazine. Als natuurgeneeskundig- en orthomoleculair therapeut brengt ze haar kennis samen in dit 132 pagina's dikke lifestyle magazine. Met een informerend darm- en breindossier en 35+ aanvullende recepten om je darm- en breingezondheid te ondersteunen. Rineke: "Ik denk…

Klimaatnota 2022: kabinet zet in op aanscherping en versnelling van het klimaatbeleid

Klimaatminister Rob Jetten heeft dinsdag 1 november namens het kabinet de Klimaatnota aangeboden aan de Tweede Kamer. Op korte termijn daalt de uitstoot van broeikasgassen in…

Consumentenbond roept op tot burgerberaad duurzame voeding

De Consumentenbond roept de ministers Adema (LNV) en Van der Wal (Natuur en Stikstof) op om opdracht te geven voor een burgerberaad over duurzame voeding. Daarmee krijgen…

Ruim 46.000 meldingen van werkende vluchtelingen uit Oekraïne

UWV heeft ruim 46.000 meldingen ontvangen van werkgevers die een vluchteling uit Oekraïne in dienst hebben genomen. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een vrijstelling van de…

Minister baalt en LTO spreekt van 'gênante vertoning'

Nieuwe rekenfout RIVM in lijst met grote uitstoters

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het RIVM een lijst samengesteld met de 100 grootste ammoniakuitstoters in Nederland. Onlangs zijn de achterliggende data van deze lijst…

Lancering Greenpaper: 'Marketing claims over biologisch'

Bionext lanceert vandaag de Greenpaper 'claims' om producenten te helpen in hun marketing, met wat wel en niet mag geclaimd mag worden. Hierin kan alles over de biologische…

Belgische inflatie bereikt hoogste punt sinds 1975

Nederlandse inflatie naar 16,8% in oktober

De inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) was in oktober 16,8 procent, meldt het CBS. In september was dat 17,1 procent. Dit is een eerste raming op basis van nog onvolledige brongegevens. De reguliere cijfers, inclusief de inflatie volgens de Nederlandse…

Frits Spits behandelt de vraag 'Hoe noem je een boer die biologisch boert?' in Het Taalloket

Roos de Bruyn van de Taaladviesdienst van Onze Taal werd onlangs benaderd door de collega's van KRO-NCRV programma BinnensteBuiten. Zij vroegen zich af: Hoe noem je een boer…

Advies aan Nederlands kabinet: Stop koppeling werk en wonen

Om arbeidsmigranten beter te beschermen, moet het Nederlandse kabinet de eisen aan uitzendbureaus fors verhogen. In de toekomst zouden alleen uitzendbureaus die een…

Eurostat

Voedselverspilling: 127 kilogram per inwoner in de EU in 2020

In 2020, het eerste jaar van de COVID-19-pandemie, werd in de Europese Unie ongeveer 127 kilogram voedsel per inwoner verspild. Huishoudens zorgden voor 55% van de voedselverspilling. De overige 45% was afval in andere schakels van de voedselketen werd gegenereerd. Dat staat in een eerste monitoring van…

Bewijs van verblijf per 1 november verplicht voor Oekraïense vluchtelingen in loondienst

Per 1 november aanstaande mogen Oekraïense vluchtelingen die in loondienst zijn alleen zonder tewerkstellingsvergunning (TWV) werken wanneer zij in het bezit zijn van een…

Negatieve gasprijs blijft buiten bereik teler

Tholen – Het was slechts een uurtje, maar de gasprijs was maandag écht negatief. Een unieke situatie die vragen oproept, ook in de glastuinbouw, zo blijkt tijdens een rondgang langs energiespecialisten. Want wie wil er nu niet geld toe krijgen om gas af te nemen? Een belangrijke voorwaarde om van een…

Haalbaarheid na analyse ingeschat op '(zeer) moeilijk'

Agrarische sector krijgt zware dobber aan halen emissiedoel 2030

Het Economisch Bureau van ABN AMRO heeft de emissies van broeikasgassen (BKG) van ruim 30 sectoren in Nederland in kaart gebracht. Eén van de sectoren is de agrarische sector. De CO2-emissie in de sector moet in 2030 met 53% omlaag om de reductiedoelen te halen. Technisch gezien lijkt de sector hier goed…

Europese Commissie wil fabrikant medicijnen en cosmetica laten meebetalen aan waterzuivering

De Europese Commissie stelt voor om nieuwe stoffen toe te voegen aan de lijst van schadelijke stoffen die alleen in zeer kleine hoeveelheden in water mogen voorkomen. Dat doet…

Consumentenbond opent meldpunt 'Eerlijk is eerlijk'

De Consumentenbond heeft een meldpunt geopend voor klachten over bedrijven die de huidige economische situatie misbruiken om er zelf beter van te worden. Hiermee wil de…

Veranderde voorwaarden met nieuw akkoord over GLB

Begin deze maand is een akkoord bereikt tussen de Europese Commissie en het ministerie van LNV over het Nederlandse plan voor het nieuwe GLB (het NSP). Door dit akkoord zijn…

Aanleg zonneparken belemmerd door hoge bouwkosten

In de eerste acht maanden van dit jaar werden er 32% minder zonneweides en zonnedaken aangelegd dan in dezelfde periode vorig jaar. De aanleg wordt geremd door de hoge…

Omroep Flevoland in gesprek met 'stadsboer' Wil Sturkenboom

"We willen laten zien hoe je de stad en het platteland met elkaar verbindt"

Voor de serie 'Aan tafel bij' ging Omroep Flevoland in gesprek met 'stadsboer' Wil Sturkenboom. Midden in Amsterdam is hij, samen met zijn vrouw, een zelfplukbedrijf begonnen.…

Bedragen Nederlands wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

De brutobedragen van het wettelijk Nederlandse minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2023 met 10,15%. Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig…

Facebook Jolanda Nooijen

Na 2023 gat in aanvoer Hollandse groenten?

Tholen - Het voorstel van het ministerie van LNV om vanaf 1 oktober 2023 de teelt van gewassen op zand en lössgronden sterk te reguleren overvalt akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers, met name die in het zuiden van het land. Wanneer deze regels, die nu openstaan ter consultatie, worden toegepast kan…

Blog Bavo van den Idsert

Welzijn of winst?

Bavo van den Idsert heeft in zijn laatste blog enkele zeer recente rapporten en nieuwsfeiten over stikstofemissies, gezondheid, biodiversiteit en energiecrisis samengebracht. Zijn conclusie:…

Nederlandse glastuinbouwbedrijven voor recordprijs verkocht in 1e helft 2022

In de eerste helft van 2022 zijn er in Nederland 15 glastuinbouwbedrijven verkocht. De gemiddelde verkoopprijs van 1,4 miljoen euro was niet eerder zo hoog, stelt de…

© Beats1 | Dreamstime.com

Industrie beschermt kinderen onvoldoende tegen junkfoodreclame, staatssecretaris van Volksgezondheid onderzoekt wettelijk verbod

Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid wil dat de industrie stappen zet met het beschermen van kinderen tegen junkfoodreclame. De leeftijdsgrens moet omhoog naar 18 jaar en de criteria voor wat wel en geen junkfood is, moeten strenger. Dat zegt hij tegen onderzoeksplatform Pointer in een…

Europa wil geen gewasbescherming in 'gevoelige gebieden', lijkt voor Nederland onhaalbaar

In gevoelige gebieden moet volgens een Europees voorstel een algeheel gebruiksverbod gaan gelden voor gewasbeschermings-middelen. Het gaat om een verordening voor duurzaam…

Hans Stegeman, Triodos Investment Management:

"De winsten in de industrie en glastuinbouw waren hoog doordat we Groningen lieten zakken"

Dat stelt Hans Stegeman, econoom en hoofdstrateeg bij Triodos Investment Management, in een column in het Financieele Dagblad. Hij heeft het over 'de Dutch disease'. "We…

Buienradar

Buienradar voorspelt hittegolf voor eind oktober

Het wordt volgende week vrij warm, lokaal mogelijk zelfs zomers. Maar Buienradar maakte het vanmorgen wel heel gortig. In de 14-daagse vooruitzichten schoot de temperatuur volgende week omhoog van 19 graden op donderdag naar 36 graden op vrijdag. Een foutje, zo meldde Buienradar al snel zelf op twitter.…

foto: Shot by Sylla

Flevolands kookboek: ode aan Flevoland

Voedsel en Flevoland horen bij elkaar. Op de vruchtbare Flevolandse bodem groeien veel producten van aardappels, uien tot saffraan, gember, soja en fruit zoals appels en aardbeien. Op 27 september verscheen het kookboek ‘Sharon gaat lokaal’ met recepten van Flevolandse producten en verhalen van telers en…

Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren…

"Corona valt in het niet bij huidige crisis"

"De coronacrisis valt in het niet bij de huidige economische crisis. De negatieve effecten zullen bedrijven veel dieper raken. Het is een a-typische, meervoudige crisis. Alles…

Henk Stegeman, Triodos Bank:

"Niet alle telers overeind houden"

Alle telers overeind houden nu het crisis is, kan niet én moet niet. Dat vindt econoom Henk Stegeman. De hoofdstrateeg van Triodos Bank ging zaterdagmiddag in de uitzending…

Dreamstime

Kabinet neemt aanbevelingen uit rapport Remkes over

Het kabinet omarmt de denklijnen en de aanbevelingen uit het rapport 'Wat wel kan – uit de impasse en een aanzet voor perspectief' van de heer Remkes. Dit betekent dat er…

Nederlandse Agroforestry boeren winnen award op internationaal film festival.

Een serie van 6 films over Nederlandse Agroforestry koplopers wint een filmprijs op het AGROFILM festival in Nitra, Slowakije. “Geweldig dat deze  Nederlandse ondernemers ook in het buitenland inspireren". aldus filmmaker Joris van der Kamp. Het Agrofilm festival bestaat al 38 jaar, en daarmee is dit het oudste…

"Verstandig om onderzoek af te wachten"

'Majeure opdracht' btw-nultarief groenten en fruit niet voor 2024 afgerond

"Het onderzoek ziet niet zozeer op de vraag wat groenten en fruit zijn. De vraag is met name wat voor deze btw-maatregel, die gezondheidsdoelstellingen nastreeft, een…

60 jaar na Silent Spring

'Rachel Carson, op de bres voor de aarde' verschijnt 15 oktober

Ook 60 jaar na het verschijnen van de natuurklassieker Silent Spring kan het gedachtegoed van Rachel Carson nog steeds inspireren. Rachel Carson, op de bres voor de aarde toont haar liefde voor de natuur en de moed waarmee ze de strijd aanging voor het behoud van een gezonde leefomgeving. Wat was haar…

Enquête 'Beheersing van wortelknobbelaaltjes in biovruchtgroenteteelt'

Van 2018 tot 2022 liep het VLAIO-LA project 'Beheersing van Meloidogyne spp. in intensieve biologische vruchtgroenteteelt in kas'. De bedoeling was om in dit project een economisch…

8 op de 10 Nederlandse bedrijven bezig met verduurzamen

Het merendeel (79%) van de Nederlandse bedrijven heeft dit jaar maatregelen genomen om de bedrijfsvoering duurzamer te maken. Dit meldt het CBS op basis van de maandelijkse…

Raad van State:

"Koei­en in de wei lei­den niet al­tijd tot ex­tra stik­stof­uit­stoot"

Het weiden van koeien heeft geen negatieve gevolgen voor de natuur als de toename van stikstofuitstoot van koeien in de wei weggestreept kan worden tegen een afname van de…

Resultaten IDC Whitepaper 2022 | Mondiale Trends en Strategische Inzichten in de Food & Beverage-sector

Webinar: Wat staat er hoog op de agenda van de voedingsmiddelenindustrie?

Om voorop te blijven lopen in de foodsector en een gezonde winst te behouden, is het essentieel om op de hoogte te zijn van de nieuwste trends en ontwikkelingen. Er verandert…

Nederland digitaal bewuster, maar deel kleiner mkb onderneemt nog geen actie

Bijna driekwart van de Nederlanders vindt de eigen kennis over online risico's als phishing, hacken en malware redelijk tot goed. 69% van de Nederlandse consumenten en 56% van…

Inflatie stijgt naar 14,5 procent in september

Consumentengoederen en -diensten waren in september 14,5 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het CBS. In augustus was de inflatie 12,0 procent. De…

"Digitale communicatie in versketen eindelijk goed geregeld"

Het delen van data en unieke identificatie van locaties staat hoog op de agenda in de AGF-sector. Op het nationale GS1 congres op 6 oktober presenteert GS1 Nederland samen met de Fresh Upstream het splinternieuwe GLN-register (Global Location Number). Nog geen anderhalve week later gaat op het GS1 in…

Afschaffing btw op AGF niet eerder dan 2024

Het Nederlandse kabinet gaat niet in op de wens om de btw op AGF vervroegd af te schaffen. Ze houden vast aan de eerder vastgestelde planning van 2024, blijkt uit de politieke…

Minimumloon in Nederland in één keer met 10,15% omhoog

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. Daardoor gaat het minimumloon op 1…

Geen beroepsgroep meer zonder tekort aan personeel

De krapte op de arbeidsmarkt is zo hoog opgelopen dat er in het tweede kwartaal van 2022 in alle beroepsgroepen sprake was van een tekort aan personeel. Dat blijkt uit de…

Geen landelijk watertekort meer in Nederland

De droogte neemt af. Hoewel er regionaal nog grote verschillen zijn, is er landelijk geen sprake meer van een grotere vraag dan aanbod van zoet water. Daarom wordt nu…

Gegevens van de biologische sector gepresenteerd op Sana 2022

In 2022 kocht 89% van de Italiaanse huishoudens minstens één biologisch artikel

Italië blijft aan de top van de biologische sector wat betreft het aandeel in het tuinbouwareaal, de marktdeelnemers en de export. Veel veranderingen zijn echter van invloed op de binnenlandse consumptie. Dit is een cruciaal moment voor de biologische sector. Enerzijds zijn er de gevolgen van de…

Nieuwe leden gezocht voor expertgroepen biologisch uitgangsmateriaal

Bionext zoekt telers die lid willen worden van één van de expertgroepen voor biologisch uitgangsmateriaal. Elk najaar komen deze expertgroepen bij elkaar om te bekijken voor…

Matcht behoeftes van mensen met een zorgvraag met het aanbod van voedingsdeskundigen

Nieuwe tool helpt zorgverleners om ideale klanten te vinden

Gezondeten.nl, een wetenschappelijk platform met betrouwbare informatie over voeding en gezondheid, lanceert een matching tool die mensen met een zorgvraag matcht met het aanbod van diëtisten, voedingsdeskundigen, gewichtsconsulenten en leefstijlcoaches. Het platform, dat jaarlijks meer dan 1,5 miljoen…

ING Research

"Economisch verantwoord om beloning van werkenden nog wat harder te laten stijgen"

De beloning van werkenden kan in 2022-2023 met gemiddeld zo’n 5% per jaar omhoog. Dat is meer dan momenteel wordt voorzien in de meeste cao’s. Zo’n stijging hoeft gezonde investerings- en werkgelegenheidsontwikkelingen niet in de weg te zitten en is zodoende economisch gezien niet onverantwoord. Ruimte…

Kwart energie-intensieve Nederlandse bedrijven in rode cijfers

Een kwart van de ondernemers in de energie-intensieve sectoren verwacht dit jaar al serieus verlies te draaien als gevolg van de extreem gestegen energieprijzen. Een oplopend percentage verwacht dit voor volgend jaar. Een derde van de ondernemers betaalt inmiddels 3 tot 8 keer zoveel voor elektriciteit…

Boek 'Duurzame landbouw en de vrije markt' verschenen

Vrijdag 9 september is het boek 'Duurzame landbouw en de vrije markt - Prijzen, merken & impact per hectare' verschenen. Als je de productschappen van de supermarkt moet geloven, gaat het best goed met onze vergroening. Duurzame aanprijzingen buitelen over elkaar heen. Toch zien we die duurzaamheid niet…

Adviesrapport aan Den Haag: "Erken dat de huidige leveringszekerheid onhoudbaar is"

Zonder een robuust energiesysteem stort de samenleving in elkaar. Die harde conclusie trekt het College van Rijksadviseurs in een rapport dat aan de Nederlandse overheid is…

Staatssecretaris na aardbeving: "Gas uit Groningen is echt het laatste redmiddel"

Een aardbeving in Groningen in de nacht van donderdag op vrijdag is voor staatssecretaris Vijlbrief nog maar eens een argument om de gaswinning in Groningen niet te hervatten.…

Dreamstime

Nederland wil in stapjes afschakelen in geval van nood

Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft de Tweede Kamer vrijdag een update gegeven over het Bescherm en Herstelplan Gas waaraan Den Haag werkt. Mocht Nederland onverhoopt…

Rol van de bank in de stikstofcrisis

"Het is de vraag of Rabobank überhaupt wil veranderen"

Biologisch-dynamisch boerin Roos Saat gaat in een blog in op de rol van de Rabobank in de stikstofcrisis. Roos is verbonden aan Extinction Rebellion Landbouw. Deze…

"Mkb moet ook rol hebben in IMVO-wet"

In de Europese IMVO-wetgeving die nu in de maak is, moet het midden- en kleinbedrijf (mkb) ‘ook een rol hebben’. Dat stelde rapporteur van het Europees Parlement Lara Wolters…

Oxfam in nieuwe briefing 'Fixing our Food'

"Haperend wereldwijd voedselsysteem leidt tot voedselcrisis, verergerd door oorlog Oekraïne"

De voedselcrisis waarmee de wereld nu mee kampt, is verergerd door de oorlog in Oekraïne, maar is zeker niet nieuw. De structurele tekortkomingen van het mondiale…

ACM: "Veel ketenafspraken over duurzame productie land- en tuinbouw zijn toegestaan"

Boeren, telers, verwerkers, groothandelaren en supermarkten kunnen op grond van recente regels voor de land- en tuinbouw meer afspraken maken over productie en verkoop van…

Bert van Ruitenbeek: "Nieuw bewindspersoon moet echt staan voor de landbouw van de toekomst"

Henk Staghouwer stapt op als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Henk Staghouwer heeft besloten op te stappen als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. "Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik op dit moment niet de juiste…

Duitse kamer van koophandel helpt Sri Lankaanse bedrijven de biologische markt van de EU te betreden

Een delegatie van de Duitse industrie en handel in Sri Lanka (AHK Sri Lanka) heeft samen met de Europese kamer van koophandel van Sri Lanka (ECCSL) binnenlandse leveranciers…

Duurzame Dinsdag

De Duurzame Lintjes gaan naar Frans Timmermans, Jaap Korteweg en de Nederlandse IPCC-wetenschappers

Vandaag, op Duurzame Dinsdag, ontvangen Eurocommissaris Frans Timmermans, Jaap Korteweg (Those Vegan Cowboys en founding father van The Vegetarian Butcher) en de Nederlandse…

Nog nooit zo hoog

Inflatie Nederland stijgt naar 12% in augustus

Consumentengoederen en -diensten waren in augustus 12,0 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het CBS. Nooit eerder was de inflatie zo hoog. In juli was de inflatie 10,3 procent. Vooral de prijsontwikkeling van energie zorgde voor een verdere stijging van de inflatie. De inflatie…

Prijsstijgingen tot wel 1000 procent

Oproep AVN: "Onderteken de brandbrief over stijgende energiekosten!"

Door het hele land klinken de alarmbellen waar het gaat om de almaar stijgende energieprijzen. Bij AVN, de branchevereniging voor de AGF-detailhandel, komen schrijnende…

Nu al meer zon in Nederland in 2022 dan normaal in een heel jaar

De zon heeft in 2022 gemiddeld over heel Nederland al meer geschenen dan normaal in een heel jaar. De teller liep zondag 4 september op tot iets boven de normale jaarsom van 1773 zonuren, zo stipt Weeronline aan. Geen enkel ander jaar telde van 1 januari tot en met 4 september zoveel zonuren als dit…

"Bedrijfsbeschrijving en risicoanalyse aandachtspunt voor biologische boeren"

Met name de nieuwe eisen voor het opstellen van een bedrijfsbeschrijving en risicoanalyse zijn een aandachtspunt voor biologische boeren, constateert adviseur Berdi…

Lager groeitempo voor de flexbranche in 2023

Nieuwe regelgeving maakt zzp'er aantrekkelijker dan uitzendkracht

Het groeitempo in de flexbranche vlakt in 2023 verder af vanwege de personeelstekorten in combinatie met de toegenomen kans op een recessie. Naast de structureel krappe arbeidsmarkt door vergrijzing en vergroening, zet ook nieuwe regelgeving het verdienmodel van veel flexbedrijven onder druk. Het…

"Verbetering ongezonde voedselomgeving jongeren gaat langzaam"

Het tv-programma Pointer zoekt uit hoe moeilijk het voor jongeren is om te kiezen voor gezond voedsel. Fastfood, suikerhoudende producten en alcohol zijn volop verkrijgbaar.…

De bio-branche is goed vertegenwoordigd

Food100 maakt 100 belangrijkste voedselveranderaars bekend

Food100 presenteert voor de zesde keer de lijst met de 100 belangrijkste Nederlandse voedselveranderaars van het moment. Deze aanstormende talenten en gevestigde leiders bouwen aan een beter en eerlijker voedselsysteem voor iedereen. Food100 geeft met de verkiezing een podium aan impactmakers die anders…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven