Bio-melkveehouder Roel van Buuren wil burgers uitleg geven

"Deze manier van protesteren heeft geen zin"

Biologisch melkveehouder Roel van Buuren van boerderij Landlust in Maasland doet niet mee aan de boerenprotesten, ook al is hij het niet eens met het stikstofbeleid van het…

LTO Nederland: "25 miljard voor verwoestend stikstofbeleid zonder doorrekening"

De Tweede Kamer heeft het stikstofbeleid gisteren enigszins bijgestuurd, maar de hoofdlijn blijft overeind. LTO Nederland maakt zich daarmee grote zorgen over de kaalslag van…

WUR-onderzoekers Petra Berkhout en Bart de Steenhuijsen Piters:

"Oorlog in Oekraïne leert EU belangrijke voedsellessen"

Door de oorlog in Oekraïne is de export van met name tarwe, zonnebloemolie en oliezaden uit Oekraïne weggevallen, net als de export van kali-kunstmest uit Rusland en…

© Chernetskaya | Dreamstime.com

Werkgeversonderzoek: Organisaties zijn positief over flexibel werken

Eén op de drie werknemers blijft voor minimaal de helft van de tijd nog thuiswerken, ook nu het thuiswerkadvies al een tijd is vervallen. Mooi nieuws: organisaties zijn erg positief over het hybride werken. Dit blijkt uit een groot werkgeversonderzoek uitgevoerd door het ministerie van Infrastructuur en…

UWV: Meeste cliënten met langdurige coronaklachten volledig arbeidsongeschikt

Zo’n 85 procent van de zieke werknemers met langdurige coronaklachten die voor een WIA-beoordeling bij UWV terechtkomen, krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend.…

Helft bio-bedrijven in gebieden met reductiedoelen van meer dan 47%

Hoofdlijnen onrealistisch stikstofbeleid ongewijzigd, provinciale ruimte voor invulling

Afgelopen donderdag debatteerde de Tweede Kamer ruim 14 uur lang over de stikstofplannen. De grote lijnen van het kabinetsbeleid zijn daarbij overeind gebleven. Het doel van…

"Kabinetsaanpak krapte arbeidsmarkt biedt geen oplossing voor korte termijn"

De arbeidsmarkt is op dit moment enorm krap. In verschillende sectoren hebben werkgevers grote moeite met het vinden van goed en voldoende personeel. Ook de land- en tuinbouw…

FNAB:

"GLB: Hoeveel zijn biologische telers waard?"

In de laatste fase van de onderhandelingen met betrekking tot een gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vorderen de besprekingen over een sleutelelement waarom de Europese…

Economie groeit licht in eerste kwartaal 2022

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2022 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. De groei is vooral toe te schrijven aan de toegenomen consumptie door huishoudens. De tweede berekening van het bbp wordt…

Dreamstime

LTO-standpunt in datacenterdebat: "Alle kleine beetjes landbouwgrond tellen"

De druk op agrarische grond neemt steeds verder toe. Voor boeren en tuinders is vruchtbare landbouwgrond en ruimte om te ondernemen van levensbelang, stelt LTO Nederland. De…

Monkey Business Images | Dreamstime.com

Wetgeving voor vermelden van houdbaarheidsdatum verandert per 1 juli

Per 1 juli verandert de wetgeving voor het vermelden van een houdbaarheidsdatum in Nederland. Dit kan gevolgen hebben voor de houdbaarheidsvermelding op producten. Het is wettelijk verplicht om een houdbaarheidsdatum te vermelden op een voorverpakt levensmiddel. Hierbij wordt de THT-datum of de TGT-datum…

Kabinet maakt extra vaart met schone vrachtwagens

Er komen nog dit jaar veel meer extra schone vrachtwagens op de weg dan gedacht. En dat geldt ook voor schone machines op de bouwplaats. Staatssecretaris Heijnen trekt daar…

Agrifacts ziet veel fouten in stikstofkaart van ministerie van LNV

Duizenden boeren protesteren in Stroe

Duizenden boeren zijn vanmorgen naar de Veluwe getogen om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De files concentreerden zich eind van de morgen vooral nog rond Stroe waar het programma plaatsvindt. Vandaag gaat het over stikstof. Met alle trekkers op de weg en het grote landelijke…

Toezicht op juist gebruik gewasbescherming via monsternames

Skal controleert de komende maanden op naleving door ondernemers van de bio-wetgeving rondom gewasbescherming, door middel van het nemen van monsters. Dit jaar zal de…

In memoriam: Frans baron van Verschuer

Heerlijkheid Mariënwaerdt meldt dat Frans baron van Verschuer op maandag 20 juni is overleden.  Op zondag 19 juni is Frans ernstig gewond geraakt na een val van zijn ladder. De…

Dreamstime

Gevreesde faillissementsgolf nu toch verwacht in 1e helft 2023

De faillissementsgolf waarvoor al tijden wordt gewaarschuwd (onder meer na één jaar corona), lijkt er nu echt te komen. Dat stellen onderzoekers van accountants- en…

Vlaamse bio-areaal groeide in 2021 tot bijna 10.000 hectare

Net als in voorgaande jaren vertoont de biologische sector in Vlaanderen in 2021 een gunstige evolutie. Het aantal biolandbouwers stijgt en het bio-areaal neemt toe. Er zijn…

Biohuis over stikstofbrief en perspectiefbrief:

"Er moet recht gedaan worden aan bedrijven die al serieuze stappen hebben gezet richting innovatie en extensivering, zoals biologische bedrijven"

De stikstofbrief van het kabinet heeft veel emoties losgemaakt. Tegelijk stuurde het kabinet een brief over het toekomstperspectief voor de landbouw. De Biohuis werkgroep…

Jonge boeren cynisch: "Bij Van der Wal makelaardij bent u aan het juiste adres"

De belangenorganisatie voor agrarische jongeren, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, heeft een ludiek bericht naar buiten gebracht in reactie op het recente stikstofbesluit uit Den Haag. Het NAJK stelt dat op 10 juni Van der Wal Makelaardij is opgericht. Een makelaarsbedrijf, zogenaamd opgericht door…

Landelijk dekkend innamesysteem statiegeldblikjes per 1 april 2023

Op 1 april 2023 is een landelijk dekkend, consumentvriendelijk, robuust en efficiënt innamesysteem voor statiegeldblikjes gereed. Dat meldt Stichting Afvalfonds Verpakkingen.…

Jan Willem Erisman over de stikstofcrisis:

"Het meetmodel werkt, maar de minister haalt er te hoge reductiedoelen uit"

Tegenstanders van ingrijpende stikstofmaatregelen stellen dat het stikstofrekenmodel niet betrouwbaar genoeg is. Stikstofhoogleraar Jan Willem Erisman: "Het is nu veel belangrijker om te discussiëren over de keuzes die we maken op basis van de uitkomst. Dat levert namelijk veel grotere verschillen op dan…

Franse bio-sector behoudt stabiel marktaandeel

L'Agence Bio heeft op 10 juni 2022 de cijfers over de biologische landbouw in Frankrijk voor het jaar 2021 bekendgemaakt. Hoewel de verkoop de neerwaartse trend in de…

Structureel krappe arbeidsmarkt zet rem op groei van flexbedrijven

"Toekomst uitzendbranche onder druk"

De structureel krappe arbeidsmarkt zet het verdienmodel van veel flexorganisaties onder druk doordat de toestroom van nieuwe flexkrachten stokt. Dit remt de groei. De behoefte bij bedrijven aan flexibiliteit blijft echter bestaan, alleen wordt deze anders vormgegeven. De dienstverlening van…

Fotoreportage

Gevolgen verstoorde toeleveringsketens besproken tijdens Primoris studiemiddag

Tholen - Primoris Belgium, gespecialiseerd in voedselanalyses, organiseerde dinsdag 14 juni een studiemiddag voor alle geïnteresseerden in de sector. Onderwerp van de dag was 'Een verstoorde supply chain: waar moet u rekening mee houden?' In Nazareth ontving het lab de gasten voor een kijk vanuit…

Spanje

"Verlaging btw op biologische producten is meer dan ooit nodig"

De voorzitter van de Vereniging van Spaanse Supermarktketens (ACES), Aurelio del Pino, heeft de overheid gevraagd om een fiscale herziening van de verkoop van bio-producten.…

Dreamstime

Stikstofnieuws uit Den Haag ontvangen als 'onrealistisch' en 'onmogelijk' maar ook 'pijnlijk' en 'noodzakelijk'

Vrijdag kwam het kabinet naar buiten met haar gekozen stikstofkoers middels twee Kamerbrieven. Daarbij werd ook een kaart gepresenteerd, waaruit blijkt dat in 131 gebieden de…

Relatief veel onbenut arbeidspotentieel in noordelijke provincies

Het onbenut arbeidspotentieel in de bevolking van 15 tot 75 jaar is het kleinst in de drie zuidelijke provincies: Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Koplopers zijn Groningen en Noord-Holland. Ook in Amsterdam en de provinciehoofdsteden is het onbenut arbeidspotentieel doorgaans groter dan in het…

Er komt een Maatschappelijk Impact Team Dreamstime

Bij nieuwe opleving corona wil het kabinet de samenleving zo lang mogelijk open houden

De samenleving zo open en veilig als mogelijk houden – dat is het uitgangspunt van de corona langetermijnstrategie. Om hiervoor te zorgen heeft het kabinet een basisparaatheid…

Toename starters en forse toename stoppers in mei

Het aantal starters in mei 2022 is hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Met 21.345 starters is de toename 16%. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over mei 2022. In maart en april was het aantal starters vergeleken met 2021 juist lager. Ook het aantal stoppers is met 10.021 hoger dan in…

Ledenonderzoek ZLTO in aanloop naar verwacht stikstofnieuws uit Den Haag

Heftige kopzorgen bij agrarisch ondernemers

28% van de agrarische ondernemers voelt zich bedreigd in voortbestaan door kopzorgen. Dat concludeert ZLTO uit ledenonderzoek. Hoge kostprijzen, wegvallende afzetmarkten,…

Huidige indicator om reductie van gewasbeschermingsmiddelen te meten is nadelig voor biologische landbouw

De organisatoren van het Europees burgerinitiatief Save Bees and Farmers, dat werd ondertekend door 1,2 miljoen Europeanen en waarin een vermindering van 80% van synthetische…

ISO

Interstedelijk Studenten Overleg:

"Stagiair wordt te vaak ingezet als goedkope arbeidskracht"

Stages zijn voor veel studenten een belangrijk, of zelfs verplicht onderdeel van hun opleiding, maar er blijft werk aan de winkel om de positie van stagiairs te verbeteren. Dat blijkt uit het onderzoek van onderzoeksbureau ResearchNed in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Hoewel het…

Inflatie daalt naar 8,8 procent in mei

Consumentengoederen en -diensten waren in mei 8,8 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In april was de inflatie 9,6 procent. De prijsstijging op jaarbasis van energie was in mei minder groot dan in april. Daardoor valt de inflatie lager uit. Prijsstijging energie minder grootDe daling van de…

Lidstaten moeten steun voor biologische landbouw in strategische plannen verhogen

IFOAM Organics Europe roept de Europese lidstaten op hun strategische plannen voor het GLB aan te passen aan de opmerkingen die de Commissie in haar observatiebrieven heeft…

© Zhanat Aitkhozhin | Dreamstime.com

Crisisupdate: Nieuw Nederlands brandstofrecord

De gasprijs voor de maanden tot aan de winter van 2022 heeft de dalende lijn aardig te pakken. Voor de contractprijs voor 'winter 2022' valt dat nog tegen. Voor een megawattuur op de Title Transfer Facility, het Nederlandse gashandelsplatform, moet nog altijd ruim 90 euro afgerekend worden. In deze…

Ruim 13.200 vluchtelingen uit Oekraïne aan het werk in Nederland

Ruim 13.200 vluchtelingen hebben inmiddels werk gevonden in Nederland. Dit blijkt uit het aantal meldingen dat UWV heeft ontvangen van werkgevers. Sinds begin mei zijn er…

"De keuzes van de financiële sector bepalen wat groeit en wat uitsterft"

Minister Kaag presenteert agenda duurzame financiering

De transitie naar een duurzame economie is van enorm belang in deze tijd. Als financier en investeerder is de financiële sector onmisbaar voor een meer duurzame economie.…

Oekraïne steunt bio-sector met versoepelde regels

Oekraïne heeft een wet aangenomen dat de uitvoer, invoer en doorvoer van landbouwproducten naar en uit Oekraïne tijdens de staat van beleg moet vereenvoudigen. Zo wordt de…

Ruim 30.000 werkgevers ontvangen samen 1,2 miljard euro tijdens achtste periode NOW

UWV heeft in totaal ruim 30.000 aanvragen toegekend in de achtste en laatste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), die liep van januari…

TVL voor startende ondernemers opent 7 juni 2022

Vanaf dinsdag 7 juni 2022 om 09:00 uur kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het 4e kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal van 2022.…

Oproep aan minister Staghouwer: maak vaart met dierenwelzijnswet

In 2023 zou de Vernieuwde Wet Dieren moeten ingaan. Deze is aangenomen door de 1e en 2e Kamer en heeft dus veel maatschappelijk draagvlak. Echter, het is nu al halverwege 2022…

Meer Nederlandse landbouwers melden 'problematische schuldenlast'

Minder dan 1 procent van de Nederlandse bedrijven heeft een hogere schuldenlast dan voor de coronacrisis, beoordeelt deze als problematisch, en verwacht bovendien meer dan 5…

Geborgde zetels landbouw in waterschap ingeperkt, niet helemaal afgeschaft

De Tweede Kamer stemde dinsdag voor het behoud van geborgde zetels voor natuurbeheerders en agrariërs in de waterschappen. Wel wordt het aantal zetels teruggebracht naar twee…

Minister komt in 2023 met nationale IMVO-wetgeving

Minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kondigde gisteravond tijdens de handelscommissie-vergadering in de Tweede Kamer aan dat zij in de…

Waarom consumenten ondanks stijgende levenskosten voor biologisch gaan

Tholen - Wist je dat consumenten slechts 8 procent van hun inkomen aan voedingsmiddelen uitgeven? Dit aandeel wordt flink overschat. Nederlanders denken dat ze hier zo’n 24 procent aan uitgeven. Omdat de kosten voor levensonderhoud sterk stijgen, wordt een ander bestedingspatroon verwacht. En dat zou…

ING Research

"Hoge inflatie kan verduurzaming in voedingsketens hinderen"

Voedingsbedrijven moeten de komende jaren vanwege wetgeving meer doen om arbeidsomstandigheden in internationale toeleverketens te verbeteren en milieuschade te beperken.…

Bijna 3 keer zo veel subsidieaanvragen elektrische trucks als er beschikbaar is

De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is overtekend op de dag van de openstelling 9 mei 2022. Dat betekent dat er meer geld is aangevraagd dan er in de…

Bij drie op de tien werkenden schiet informeel contact met collega’s erbij in

Bij drie op de tien werkenden (29%) schiet informeel contact met collega’s er regelmatig bij in door de drukke werkdag. Dit blijkt uit onderzoek van Protime, de specialist in…

Ondernemers in Noord-Holland meest positief gestemd

De stemming onder de ondernemers is in het tweede kwartaal van 2022 in bijna alle provincies verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Met name over de…

Per 1 juli 2022 hoger minimum jeugdloon in Nederland

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2022 met 1,81% (na afronding). Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig…

WWF: De EU eet de wereld op

Hoewel de Europese Unie economisch gezien 's werelds grootste exporteur van agrovoedingsproducten is, heeft zij een aanzienlijk handelstekort als wordt gekeken naar wat er in voedingstermen echt toe…

Eén op de vijf ondernemers heeft meer schulden dan voor corona

Bijna één op de vijf ondernemers (met meer dan vijf werknemers) geeft aan meer schulden te hebben dan voor de coronacrisis. Vooral bedrijven in de horeca (50,6%) en in de…

Nederland wil vanaf 2025 verplicht zonnepanelen op grote bedrijfsdaken

Het Nederlandse kabinet wil verplichten dat vanaf 2025 op daken van nieuwe gebouwen zonnepanelen worden gelegd. De verplichting moet gaan gelden voor alle nieuwe gebouwen,…

Meer bedrijven ervaren tekorten aan personeel en materialen

Aan het begin van het tweede kwartaal 2022 vormde een tekort aan personeel de grootste belemmering in de bedrijfsvoering van ondernemers. Ook belemmeringen door tekorten aan productiemiddelen, materiaal en ruimte bereikten een recordhoogte. Het ondernemersvertrouwen nam in het tweede kwartaal van 2022…

Convenant Voedingsmiddelen start opleiding voor lokale mensenrechtencontroleurs

Het Internationaal MVO-convenant voor de Voedingsmiddelensector start met een eigen Local Expert Network. Professionals over de hele wereld worden opgeleid tot lokale…

Vlaanderen beloont werknemers met laag loon met bonus

Vanaf eind 2022 zullen werknemers in onder meer de Vlaamse land- en tuinbouw met een brutoloon onder de 2.500 euro per maand een bonus ontvangen. Het gaat om een zogenaamde…

Aantal flexibele contracten met zekerheid in eerste kwartaal toegenomen

Minder uitzendkrachten in de landbouw

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam in het eerste kwartaal van 2022 toe ten opzichte van een jaar geleden. Vooral het aantal flexibele werknemers met relatief meer zekerheid, zoals mensen met een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract, was hoger; er waren juist minder…

Rapport 'Ongekend Vermogen'

Familiebedrijven presteren beter door informeel management

Voor het eerst is er wetenschappelijk antwoord op de vraag waarom familiebedrijven beter presteren dan vergelijkbare bedrijven waar geen familie aan het roer staat. Door de…

Minister over tekort aan oogstpersoneel: "Voldoende aanbod binnen Nederland en EU"

Alleen wanneer Nederlands of Europees aanbod er niet is, de werkgever de vacature tijdig heeft gemeld bij het UWV en de werkgever in een periode van drie maanden voor het…

RDW: drie mogelijkheden VIN-inslag (land)bouwvoertuigen

Van de ruim 748.000 aanvragen tot registratie van (land)bouw-voertuigen is inmiddels het grootste gedeelte afgehandeld. Op 1 januari 2022 stonden er in Nederland nog 117.000…

Bionext sluit zich aan

Vervolg Green Deal voor duurzame voedselproductie

Op maandag 16 mei 2022 ondertekenen minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en 24 andere partners een nieuwe Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen…

CO2-prijs nu nog uitzondering, straks de norm

Volgens veel economen is CO2-uitstoot beprijzen de effectiefste manier om klimaatverandering tegen te gaan. CO2-uitstoot beprijzen kan zowel door belasting te heffen op…

EU-Handelsprogramma

Nieuwe kansen voor door Brexit geraakte bedrijven

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vraagt ondernemers die zakelijk geraakt zijn door Brexit om haar bedrijf aan te melden voor het EU-Handelsprogramma. "We zetten…

Compensatie- en steunregelingen Brexit voor biologische ondernemers

Ondernemers in de akkerbouw, tuinbouw of de voedingsmiddelen-industrie, van wie de Brexit hun bedrijf financieel heeft geraakt, komen mogelijk in aanmerking voor steun uit de…

Sharefundingplatform Broccoli regelt groeikapitaal voor duurzame ondernemers

Als je als ondernemer financiering nodig hebt, praat je met een bank. Of een investeringsfonds. Maar in een economie waarin álles gericht is op groei kijken traditionele investeerders vooral naar de mogelijke winst van je bedrijf. Maar winst zou niet het enige criterium moeten zijn. Want ongelimiteerde…

Week van de Huisvesting: aandacht voor internationale werknemers

In de week van 16 mei t/m 25 mei is het de Week van de Huisvesting. De Week van de Huisvesting is een initiatief van LTO Noord. Tijdens deze week wordt er aandacht besteed aan…

Motie aangenomen over minder strenge implementatie etiketterings-wetgeving van biologische producten

In de Tweede Kamer is gisteren een motie aangenomen die de regering vraagt om een minder strenge implementatie van de Europese biologische verordening met betrekking tot…

Miljoenen voor agro- en foodtechnologie

Wagenings onderzoek aan slimme land- en tuinbouwrobots krijgt 12 tot 17 miljoen euro uit het NXTGEN Hightech programma. De bijdrage uit het Nationaal Groeifonds van het ministerie van Economische zaken en klimaat moet een flinke impuls geven aan de agrifoodtechnologie. In totaal is er ruim 1 miljard euro…

Dreamstime

Wie betaalt de duurzame teler?

Minder stikstofuitstoot, meer aandacht voor biodiversiteit, minder broeikasgassen en graag ook nog een beetje diervriendelijker. Van boeren en telers wordt heel wat verandering verwacht in de komende…

Nederlandse Arbeidsinspectie: "Keuze voor meer migratie levert in toenemende mate miserabele woonsituaties op"

In het Jaarverslag over 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie trekt Inspecteur-generaal Rits de Boer de enigszins wrange conclusie dat Nederland geen keuzestress hoeft te…

Onderzoek Fairtrade Nederland

Nederlanders willen duurzamer, toch let maar 33% op keurmerken bij aankopen

De wil om goed te doen voor mens, dier en milieu, kennen we allemaal. Maar hiernaar handelen vinden we een stuk lastiger. Dit blijkt uit het sociaal experiment én onderzoek dat Fairtrade Nederland deed. Vrijwel alle Nederlanders vinden dat bedrijven eerlijke prijzen aan boeren en telers moeten betalen en…

2000-2021

Steeds meer grote land- en tuinbouwbedrijven in Nederland

Het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven in Nederland daalt al enkele decennia. Het aantal grote bedrijven (met een standaardopbrengst van 500 duizend euro en meer) is echter toegenomen van 7,7 duizend in 2000 tot 12,9 duizend in 2021, zo deelt het Compendium voor de Leefomgeving in een bericht op…

Groot aandeel biolandbouw draagt bij aan meer veerkracht in de Oostenrijkse voedingssector

De oorlog in Oekraïne heeft de gespannen situatie rond de stijgende prijzen van landbouwproductiemiddelen en de prijsspeculatie verder aangewakkerd. Het basisprobleem…

"Streefcijfer van 25 procent biologische landbouw in 2030 stond niet ter discussie"

Europees parlement stemt met grote meerderheid voor marktgestuurde stimulering van bio-landbouw

Tholen - Het Europees parlement heeft gisteren voor het 25-puntenplan gestemd dat geldt als een uitwerking van het Organic Action Plan, zoals dat door de Europese Commissie werd opgesteld.  Er zijn berichten dat het parlement daarbij tegen het door de Commissie gestelde streefcijfer van 25 procent biologische…

Nederlandse landbouw scoort goed met aanspreekpunt, minder op arbodienstverlening

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2021 blijkt dat bijna een op de drie (jonge) vrouwen te maken kreeg met ongewenst gedrag van bijvoorbeeld klanten, passagiers of…

Wet Oneerlijke Handelspraktijken van kracht voor alle contracten

Alle contracten in de voedselketen moeten vanaf deze maand voldoen aan de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. In die wet staat welke oneerlijke handelspraktijken tussen…

Tegemoetkoming voor extra Brexit-kosten

De Brexit heeft niet alleen een wissel getrokken op het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van vervoerders, maar ook op hun portemonnee. Voor de sector zijn nu gunstige…

Belastingdienst

Nieuwe ronde leren en ontwikkelen met budget van 1000 euro

Sinds maandag 2 mei is het weer mogelijk om het STAP-budget aan te vragen. Naast Nederland Leert Door is het STAP-budget één van de subsidieregelingen van de Nederlandse overheid om werkenden en werkzoekenden te stimuleren om te blijven leren. Werkenden en werkzoekenden kunnen STAP-budget van maximaal…

The Farm Kitchen lanceert Climate Positive Award

The Farm Kitchen daagt de duurzaamste bedrijven van Nederland uit om te strijden voor de Climate Positive Award 2022. Duurzame koplopers op de Nederlandse markt met 100+ medewerkers, kunnen zich vanaf dit moment inschrijven voor deze award. Dit doen zij door de visie op een duurzame toekomst en ambities…

VK stelt volgende fase van grenscontroles voor EU-producten weer uit

De Britse regering heeft uitstel aangekondigd van de volgende fase van het Border Operating Model. Het gaat om uitstel van alle resterende importcontroles op EU-goederen,…

Extreme droogte komt bij klimaatverandering bijna drie keer zo vaak voor

Na de drie zeer droge zomers 2018, 2019 en 2020 was het urgent om wetenschappelijk vast te stellen hoe droogte de beschikbaarheid van zoet water in Nederland beïnvloedt. Een…

Hilde Vautmans: "Diversiteit in landbouwsystemen is de sleutel tot onze veerkracht"

Europees Parlement debatteert vandaag over actieplan voor biologische landbouw

Vandaag debatteert het Europees Parlement over het EU-actieplan voor de ontwikkeling van de biologische sector (tussen 17:00 en 22:00 uur). Hilde Vautmans, Europees…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven