Managementinfo

Stientje van Veldhoven lanceert Green Deal ‘Circular Festivals’ op ADE Green

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven lanceerde op vrijdag 18 oktober tijdens ADE Green de Green Deal ‘Circular Festivals’. De Green Deal is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Green Events International. De deelnemende festivals committeren zich gezamenlijk aan het…

Kan een kantoorhond verzuim voorkomen?

Een dier op kantoor is niet gebruikelijk. Toch toont de wetenschap aan dat het hebben van een kantoorhond geen slecht idee is. Het kan namelijk zorgen voor minder verzuim en…

Premier Johnson verliest cruciale stemming in parlement

Brexit deadline van 31 oktober lijkt ineens onmogelijk

Het leek even goed nieuws voor Boris Johnson: gisteravond stemde een meerderheid van het Britse parlement in met de Brexit-deal van de premier. Hij kon echter maar een paar…

De economische potentie van agro-ecologie in Europa

Middenin het verhitte debat rondom de stikstofproblematiek, de levensvatbaarheid van het boerenbedrijf, kringlooplandbouw en agroecologie is er een artikel uitgekomen met de…

Minister Schouten kan productierechten sector afnemen bij dreigende overschrijding fosfaatplafond

Minister Carola Schouten van LNV is van plan bij zowel een dreigende als een concrete overschrijding van het fosfaatplafond het aantal productierechten in de betreffende sector in te krimpen. Dit is te lezen in de Memorie van toelichting op de 'Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie…

Nieuw seizoen project Collegiale Keten van start

Woensdag 16 oktober was de eerste bijeenkomst van een nieuw seizoen in het project Collegiale Keten. Winkelier, consument, teler, distributeur, groothandel, de schakels in de…

Wat doen 7 miljard mensen?

Ik hoop zeker dat iedereen verantwoording moet afleggen. 

Bioboer Tom Keuper

"Klaver heeft de eigenschap om stikstof vanuit de lucht in de grond te kunnen vastleggen"

Biologisch Boer Tom Keuper vertelt in het programma De Boer is Troef over klaver:  "De klaver heeft de eigenschap om stikstof vanuit de lucht in de grond te kunnen vastleggen." De klaver groeit al in de weilanden, maar Keuper heeft het extra bij gezaaid. En dat is nog niet alles: "Daarnaast hebben we nog de…

Bioboer Tom Keuper

"Nu zijn we eigenlijk vooral bezig om dat grasland goed te laten produceren"

In het programma De Boer is Troef vertelt bioboer Tom Keuper over zijn werkwijze. Bij hem staat het gras op de eerste plaats, daarna komen de koeien pas. Want hoe beter het gras, hoe lekkerder de melk. "Voorheen stond bij ons de koe centraal en werd er alles aan gedaan om de koe veel melk te laten geven.…

Sjoerd Miedema, biologisch ondernemer

"Ik probeer gewoon dingen uit en als het werkt, mag iedereen het weten"

Sjoerd Miedema, biologisch ondernemer in Haskerdijken denkt dat hij  grotere CO-uitstoot kan stoppen met zijn initiatief. Als het veen onder water staat, stopt de oxidatie ervan. Bijkomende voordelen zijn volgens de bioboer dat weidevogels terugkeren en dat hij amper muizenschade heeft, terwijl de overlast…

Arno Eussen (ProfitableServices) nodigt ondernemers uit nieuw businessmodel op te zetten:

“Kennisdeling en dienstverlening zijn een ander spelletje dan enkel produceren”

Tholen – “Kennis is conjunctuurneutraal”, stelt Arno Eussen van Freshprojects. Hij lanceerde onlangs het platform ProfitableServices waarop hij ondernemers wil helpen op een andere manier naar kennisdeling en dienstverlening te kijken. Hoe dan? Nou, als nieuw businessmodel. “In een recessie lopen de…

Food and Agriculture Organization of the United Nations:

"We hebben niet genoeg gedaan om de biodiversiteit te beschermen"

Hoe diverser het aantal planten en dieren op landbouwgrond, hoe minder chemische bestrijdingsmiddelen er nodig zijn en hoe hoger de opbrengst, zeggen internationale onderzoekers die data over 1500 stukken landbouwgrond wereldwijd analyseerden. Ongeveer 20 procent van de landbouwgebieden in de wereld levert…

Bio-boer Jan Overesch:

"Flauwekul, ze houden de boeren voor de gek"

Bio-boer Jan Overesch is gisteren (16 oktober) niet naar het Malieveld gereden; hij blijft lekker op zijn boerderij. De boeren laten zich door grote bedrijven verleiden tot dit protest, zegt hij. "En dan al die politici die bij de protesten zijn: wat een flauwekul, ze houden de boeren voor de gek." Jan: "Ik…

DUP weigert in te stemmen

EU en VK bereiken Brexitakkoord

Op de valreep hebben de EU en het VK een voorlopig akkoord bereikt over de Brexit. Straks begint in Brussel een Europese top. Het was belangrijk dat er voor deze top een akkoord op tafel zou liggen…

Duurzaam voedsel voor iedereen bereikbaar maken:

Netherlands Food Partnership (NFP) gelanceerd

Op 16 oktober werd het Netherlands Food Partnership (NFP) gelanceerd door de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als partner van NFP wil WUR een voorbeeld geven voor…

Stapte al eerder uit het vaste model van bulkproductie

Bio-melkveehouder vertelt op Radio 1 waarom hij niet protesteert

John Arink is melkveehouder in Lievelde in de Achterhoek en is vandaag niet op de trekker gestapt naar Den Haag. Hij snapt de emoties van zijn collega's heel goed, maar zelf is hij al eerder uit het vaste model gestapt van bulkproductie voor de wereldmarkt en produceert hij biologisch. Bekijk en…

"Het is duidelijk drukker geworden"

Biologische slager profiteert van listeria-affaire

Biologische en ambachtelijke slagers in Arnhem en omgeving profiteren van de listeriabesmetting. Ook biologische slagerij De Groene Weg profiteert hiervan. "Het is duidelijk drukker geworden", zegt Gijs Verveda daar. Bij De Groene Weg laten ze de klant precies weten van welke boer het vlees vandaan komt,…

Blog van Bert van Ruitenbeek, Directeur Stichting Demeter

Houden van onze boeren

Vandaag op Wereldvoedseldag weer volop demonstraties. Zijn onze boeren nu slachtoffers van het ‘systeem’, vervuilers van de natuur? Helden? Als je de politici hoort, dan lijkt het ze maar het beste om ze als onze helden te betitelen die een goede prijs voor hun producten horen te ontvangen. Klinkt plausibel. Ze werken hard, zorgen…

Blog van Bavo van den Idsert

'Revolutie!'

Het stikstofoverschot en het boerenprotest maakt heel wat los. Een kleine revolutie gaat zich voltrekken in het land dat net als de rest van de wereld geloofde in het sprookje van onbeperkte groei. En nergens in Europa is de landbouw zo intensief en ‘efficiënt’ geworden als hier. De roep om halvering van de veestapel staat…

A-meststoffen 70%, minder gangbare mest op veebedrijf

Zoals eerder door Biohuis gemeld, is op basis van onderzoek en discussies met de diverse biologische sectorverenigingen voorgesteld om het verplichte percentage biomest (A-meststoffen) in 2020 van 65 naar 70% te brengen en het gebruik van gangbare mest op biologische veebedrijven sterk te beperken. Dit verzoek…

Leer ze alle 4 kennen

De schreeuwlelijk en de poortwachter: pestkoppen op de werkvloer

Pesten op het werk is een probleem van alle tijden. Gepeste medewerkers kunnen last krijgen van zowel lichamelijke als geestelijke problemen. Het kan zelfs leiden tot verzuim.…

Studie naar stikstofdepositie en natuur

Onderzoekers van Wageningen Environmental Research hebben in opdracht van het Wereldnatuurfonds (WNF) een studie uitgevoerd naar de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in Nederland. De studie is gebaseerd op bestaande data en literatuur. De focus ligt op de bijdrage van de landbouw en de mogelijke…

Wereldvoedseldag 16 oktober: Consument kan meer doen aan bestrijding honger

Stichting Plenty Food Nederland vraagt aandacht voor plantaardige voeding

Een groot deel van de wereldbevolking heeft dagelijks honger of lijdt aan ondervoeding. Dit staat in schril contrast met de toenemende vleesconsumptie in de wereld. Voor elke…

Brandbrief aan minster Carola Schouten over aanpak stikstofproblematiek

Agrifirm heeft op 11 oktober jongstleden een brandbrief geschreven aan minister Carola Schouten over de aanpak van de stikstofproblematiek. In hun brief vragen zij de minister om duidelijkheid te geven over een aantal aspecten en om de regie uit te oefenen over de provinciale implementatie van de regelgeving.…

Anton Nigten, onderzoeker

"Maak de boer de dokter en de apotheker van de toekomst"

Volgens Anton Nigten moet de landbouwsector (gangbaar én biologisch) anders en beter gaan bemesten en moet Wageningen UR de kennis opfrissen en oude dogma’s loslaten. Een aantal veehouders tracht te werken volgens de principes die Nigten voorstaat en haalt daarbij vaak de meeropbrengst door om te schakelen…

Naar een duurzamer voedselsysteem

In een duurzamer voedselsysteem wordt voedsel geproduceerd met minder negatieve effecten op onze leefomgeving, op de biodiversiteit, klimaat of dierenwelzijn. Voor die verduurzaming is samenwerking nodig tussen alle partijen: consumenten, producenten en overheid. De Nederlandse voedselconsumptie zou het vertrekpunt…

Drie wijzigingen in regels over biologische mest per 2020

Een belangrijk uitgangspunt in de biologische landbouw is het sluiten van de kringloop. Mest is daar een belangrijk onderdeel van. De biologische sector vindt het daarom belangrijk om het gebruik van biologische mest te stimuleren en het minimale percentage A-meststoffen indien mogelijk stapsgewijs te…

Minister Schouten:

"Forfaits blijven vooralsnog ongewijzigd voor biologische melkveehouders"

Minister Schouten laat in de Kamerbrief Actualisering forfaitaire excretienormen van 8 oktober weten dat voor biologische melkveehouders geen uitzondering wordt gemaakt. Wel…

Joran Barbry van Inagro

“Innovatieve ideeën uittesten boeit mij het meest"

De moderne bioboer draagt misschien nog wel lekker warme geitenwollensokken maar zit tegenwoordig ook op zijn tractor achter een hoogtechnologische machine. Joran Barbry van Inagro vertelt hoe een innovatieve techniek als strokenteelt in combinatie met een vast rijpadensysteem positieve effecten heeft op…

Minister Schouten neemt rapport 'Goed boeren kunnen boeren niet alleen' in ontvangst

Minister Schouten heeft op maandag 7 oktober het rapport 'Goed boeren kunnen boeren niet alleen' van de taskforce verdienvermogen ontvangen. Voorzitter van de taskforce Hester Maij reikt het rapport uit minister Carola Schouten Het rapport geeft drie belangrijke randvoorwaarden voor een verdienvermogen…

Kamervragen over 'Tonnen winst: saucijsjes en gehakt onterecht verkocht als biologisch' beantwoord

Minister Carola Schouten heeft op 7 oktober de vragen beantwoord die door Kamerlid Frank Futselaar van de SP in augustus heeft ingezonden. Uit de antwoorden blijkt dat de NVWA-IOD…

Minder broeikasgassen uit land- en tuinbouw

In 2030 moet Nederland jaarlijks 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. In de landbouw is veel mogelijk: door bomen te planten, door CO₂-opslag in de bodem of door de methaanemissie in de rundveehouderij te verminderen. Om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen, zal de Nederlandse…

Wichard Hulsbergen:

"Het belang van perspectief: 2 grafieken over trend aandeel bio-voedsel"

Wichard Hulsbergen plaatste op twitter de onderstaande tweet over de trend van het aandeel biologisch voedsel. Dit deed hij in reactie op deze tweet van Datagraver: #pt We hebben ook nog wat meer data gevonden over alleen marktaandeel biologisch voedsel, sinds 2000. pic.twitter.com/IZBW4Gsh80 — Datagraver (@Datagraver)…

"Ik beschouw dit als een fijn duwtje in de rug"

De bio-inbreng in de Food100-lijst

Op vrijdag 4 oktober is de Food 100-lijst voor 2019 bekend gemaakt. Hieronder een tweetal reacties van game changers die op de lijst staan. Er staan verschillende bio-boeren…

Door heling kunnen ondernemers flink benadeeld worden

Ondernemers vaak doelwit van helers

Regelmatig zijn ondernemers het doelwit van helers, bijvoorbeeld doordat zij gestolen producten aangeboden krijgen. Ook worden zij slachtoffer van bedrijfsinbraken of…

Food100-lijst van 2019 officieel bekend

De Food100 is een dynamisch netwerk van gevestigde leiders en aanstormende talenten die zich dagelijks hard maken voor een beter en duurzamer voedselsysteem. Onderwerpen als…

Trots op de boer

Terwijl honderden boeren met hun trekkers naar Den Haag trekken, trekt Clara Belt, Inspecteur Landbouw van Skal, het land in om onaangekondigde inspecties uit te voeren bij bio-boeren. Zij hoopt dat…

Europa is leider op de bio-markt

Volgens marktonderzoeker Mintel steeg de afgelopen 10 jaar het aantal nieuwe voedings- en drankproducten met een bio-etiket mondiaal van 6% naar 10%.  Recent onderzoek toont aan dat Europa toonaangevend…

Nederlanders op koers in strijd tegen voedselverspilling

Nederlanders zijn thuis minder voedsel gaan verspillen. In 2019 verspilden Nederlanders 34,3 kilo eten per persoon: bijna 7 kilo minder dan in 2016. Ook is er minder drinken weggespoeld via de gootsteen en het toilet. Daarmee ligt Nederland op koers voor het behalen van het doel: een halvering van de…

BioForum Vlaanderen hoopvol over nieuwe regeerakkoord

De nieuwe Vlaamse regering stelde gisteren hun nieuwe regeerakkoord voor aan het Vlaams Parlement. BioForum Vlaanderen las mee en is hoopvol wat betreft biolandbouw, al zijn…

Begraaft Amsterdam de voedseltransitie met de Lutkemeer?

Begin september ontruimde de politie de moestuinen in de Amsterdamse Lutkemeerpolder. Mogelijk verdwijnt binnenkort ook het enige Amsterdamse biologische akkerbouwbedrijf De Boterbloem onder een laag zand om plaats te maken voor een bedrijventerrein. Daarmee mist Amsterdam een unieke kans om echte…

Hoogleraar Jan Willem Erisman schrijft factsheet over stikstofproblematiek

Jan Willem Erisman Hoogleraar Integrale Stikstofstudies van de VUAmsterdam heeft een wetenschappelijke factsheet over de Stikstofproblematiek  geschreven. Volgens Miriam van Bree van Bionext komt zijn voorstel neer op het reduceren van kunstmest en krachtvoer, zo meldt zij op twitter. Klik hier om de factsheet te…

Irene Prinsen-Bruins van Erf-1:

"Een boer zal nooit staken omdat die z'n verantwoordelijkheid wél neemt"

Irene Prinsen-Bruins van Erf-1, biologische zuivelboerderij, over het boerenprotest: "Een boer zal nooit staken omdat die z'n verantwoordelijkheid wél neemt. Daarom is dit een protest. En dit ondersteunen wij." "We hopen dat er een positieve reflectie en gesprek ontstaat. De hulpvraag van boeren moet…

"De akkers zijn niet van ons, we lenen ze van onze kinderen"

Oplossing stikstofprobleem door Nieuw Boeren

Onlangs is bij uitgeverij Noordboek Nieuw Boeren verschenen van onderzoeksjournalist en schrijver Kees Kooman. Hierin beschrijft hij tien boerenfamilies van Schiermonnikoog tot Zeeland en Limburg, die de transitie naar een nieuwe landbouw hebben ingezet. Dat is nodig ook, want de sector staat onder grote…

Dr. Jeroen Candel (WUR):

"Boerenprotest is klassiek voorbeeld van overheidsfalen"

Vandaag zal in Den Haag een vermoedelijk massaal boerenprotest plaatsvinden. De stikstofcrisis en adviezen van de Commissie Remkes alsmede een voorstel van D66-politicus Tjeerd de Groot om de veestapel te halveren waren de druppel die de emmer onder boeren liet overlopen. Ze willen geen vervuilers meer…

Wie is er al Brexitproof?

Nieuwe tools helpen ondernemers in voorbereiding op Brexit

De Rijksoverheid lanceert vanaf vandaag nieuwe tools waarmee ondernemers en zorginstellingen zich op de Brexit kunnen voorbereiden. Doel is om ondernemers te wijzen op mogelijke blinde vlekken in hun voorbereiding of nog eens kritisch te laten kijken of ze Brexit-proof zijn. Uit onderzoek blijkt dat…

0,4% meer uitstoot landbouw en industrie t.o.v. tweede kwartaal 2018

Nederlandse CO2-uitstoot hoger in het tweede kwartaal van 2019

De CO2-uitstoot in Nederland was in het tweede kwartaal 2,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Volgens de tweede berekening groeide in dezelfde periode het bruto binnenlands product (bbp) met 1,8 procent. Het cluster industrie en landbouw stootte samen 0,4 procent meer CO2 uit ten opzichte…

Transparantie is 'key' voor Wessanen-CEO Christophe Barnouin

"Ik word nerveus als alle managers het met me eens zijn"

CEO van Wessanen Christophe Barnouin stuurde zijn bedrijf een heel andere richting op en doet dit nog steeds. In de vijf jaar dat hij de leiding van het bedrijf in handen…

100% biologisch in 2050 is haalbaar

Biologische voeding is een snelgroeiende markt in de EU dankzij het vertrouwen dat consumenten hebben in kwalitatieve producten die goed zijn voor milieu, biodiversiteit,…

'The Next Generation'

Biodynamische boeren

Op de Warmonderhof in Dronten worden studenten opgeleid tot de bd-boeren van de toekomst. Waarom hebben ze specifiek gekozen voor biodynamisch tuinieren? Zien zij verschil met bd-boeren van vroeger en nu? Gaan zij bepaalde zaken anders aanpakken? En hoe gaan zij om met smartphones in de biodynamische praktijk? Welmoed Wijma…

Blog: Hoe biologische landbouw de Duurzame Ontwikkelingsdoelen stuwt

"De verandering brengt heel veel voordelen met zich mee"

Michaël Wilde, Sustainability & Communications Manager bij Eosta heeft een blog geschreven over de SDG-campagne. "Wij moeten veel meer een gesprek voeren over waarden in plaats van kosten." Hoe biologische landbouw de Duurzame Ontwikkelingsdoelen stuwt Gefeliciteerd! Deze week vieren de Duurzame Ontwikkelingsdoelen…

Fel debat in vijandig Brits Lagerhuis

Boris Johnson houdt vast aan brexit op 31 oktober

De Brexit-soap duurt voort. Eerder deze week oordeelden 11 opperrechters dat de schorsing van het Parlement door premier Boris Johnson onwettig was en direct weer bij elkaar…

Stevige impact voor veehouderij

Mogelijke maatregelen tegen stikstofovermaat

Nu duidelijk is dat Nederland te veel stikstof uitstoot, en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer is toegestaan, moet er een oplossing komen voor dit 'stikstofprobleem'. De adviescommissie onder leiding van Johan Remkes noemt mogelijke maatregelen met ook stevige impact voor de veehouderij. Stikstof…

Filipijnse bio-kokosboeren gebruiken regenwormen om een rijke compost te produceren

De biologische kokosboeren van Tradin Organic in de Filipijnen investeerden hun 'Fairtrade Premium' in een compostproject en gebruikten regenwormen om een ​​rijke compost te produceren. Klik hier voor meer informatie Bron: Linkedin

Gemeente laat tuinbouwfocus los: bedrijvenpark Huisssen nu voor álle bedrijven

Tomaten of fietsen, het maakt de gemeente Lingewaard niet meer uit, als het bedrijventerrein Agropark in Huissen maar vol raakt. Tot voor kort was het de bedoeling dat er enkel tuinbouwgerelateerde bedrijven zich zouden vestigen, maar dat idee is nu definitief losgelaten, schrijft De Gelderlander.  Foto: Bedrijventerrein-Lingewaard.nl…

Nefyto: 'Er is geen duidelijke oorzaak voor de ziekte van Parkinson bekend'

Nefyto, de organisatie die de belangen behartigt van bedrijven die chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt. heeft op de eigen…

Schouten zet vraagtekens bij onderzoek fraude biologisch

Uit een onderzoek van Interpol dat van december 2018 tot en met april 2019 plaatsvond, kwam naar voren dat bij 470 ton van de 90.000 ton onderzochte verdachte biologische…

Niet bewezen dat biologische voedingsmiddelen gezonder zijn dan conventionele

Het Nutrimedia project, van het Observatorium van Wetenschappelijke Communicatie (OCC) van de Pompeu Fabra Universiteit (Barcelona), heeft geconcludeerd dat het "onzeker" is of biologische levensmiddelen gezonder zijn dan conventionele producten en of ze het risico op kanker verminderen. Het Cochrane…

Bomen voor gezonde buitenvarkens

Vanaf september 2017 werkt een groep met onderzoekers, experts en varkenshouders in Vlaanderen aan het concept van agroforestry. Tijdens een afsluitende studiedag is een bezoek gebracht aan het bedrijf Hof ter Meulen, van Carl en Tessa. Hier maakten de aanwezigen kennis met een productiesysteem waarbij Mangalica-varkens in een…

Keuringsdienst van Waarde ontdekt rare streken met streekproducten

Betuwe bessensap uit, eh, Polen?

Betuwe bessensap, dat is mooi. Een echt streekproduct, dus als je het koopt, helpt je ook nog eens de lokale teler. Tenminste, dat zou je denken. De Keuringsdienst van Waarde liet in de uitzending…

Gemiddeld graanjaar voor rassenproeven biologische granen

Het Vlaamse Inagro legt jaarlijks een rassenproef biologische triticale aan op zandleemgrond. Voor het tweede jaar op rij werd daarbij een rassenproef wintergerst en wintertarwe aangelegd. Ondanks het zeer droge seizoen mogen we dit jaar van een gemiddeld graanjaar spreken met vooral een goede opbrengst…

Na aangenomen motie hoop op snel duidelijkheid

Europees Parlement tegen octrooi op klassieke veredeling

In het Europees Parlement is nagenoeg unaniem een motie aangenomen die oproept snel een einde te maken aan octrooien op klassieke veredeling.  Het leek er eerder al op dat dit soort…

Vlees, eieren en zuivel belasten milieu steeds minder

Als indirecte respons bij selectie op het huidige fokdoel daalt de milieubelasting van dierlijke producten jaarlijks met ongeveer 1%. Deze daling wordt dus behaald zonder specifiek…

Zembla: 'Link tussen gebruik van bestrijdingsmiddelen en ziekte van Parkinson'

Landbouwbestrijdingsmiddelen die in Nederland gebruikt worden kunnen Parkinson veroorzaken. Dat wordt gesteld in het tv-programma Zembla dat op donderdag 19 september wordt…

Landelijke Praktijkdag van de Nationale Bijenstrategie: topeconomie kan niet zonder een top ecologie

Beleidsmakers, ecologen en andere betrokkenen bij bijen en bestuivers kwamen op 19 september samen in Tilburg voor de jaarlijkse dag van de Nationale Bijenstrategie. Bijen zijn van levensbelang voor het bestuiven van onze gewassen. Voldoende leefomgeving voor de bij is essentieel en heeft ook meerwaarde…

Beleidsagenda voor 2020

Klimaatakkoord bepaalt kabinetsbeleid voor de land- en tuinbouw

Tholen - “Schone lucht en nieuwe vormen van energie kunnen hand in hand gaan met duurzame landbouw, schone mobiliteit en kansen voor een innovatief bedrijfsleven.” Dat was de eerste en de laatste keer dat de koning direct het woord 'landbouw' noemde in zijn troonrede. Toch wordt hiermee de kern van de…

Piet Zwinkels, SolarNRG, promoot zonnepanelen:

“Wacht niet te lang met investeren want subsidieregeling SDE+ steeds soberder”

Tholen – Wie heeft er al een visitekaartje van Piet Zwinkels bemachtigd? Een nieuw visitekaartje welteverstaan hè, want Piet, de voormalig radijsteler, heeft een nieuwe carrièrestap gezet. Sinds afgelopen voorjaar is Piet actief in de zonnepanelen. Voor SolarNRG is hij Accountmanager Tuinbouw. Maar…

Michaël Wilde reageert op statement:

"Biologisch kan de wereld niet voeden"

Strike Two Summit wil belangrijke gesprekken faciliteren en leren van de meningen en inzichten van professionals. Op hun pagina hebben ze de video 'Organic cannot feed the world' gepost, waarin Michaël Wilde (de nieuwe directeur van Bionext) reageert op deze stelling. "Deze video is een paar weken…

Consumenten worden aangespoord vaker regionaal voedsel te kiezen

Campagne 'De Kortste Weg' van start

Op zaterdag 14 september is tijdens de jaarlijkse Prinsjesmarkt in Den Haag de campagne ‘De Kortste Weg’ van start gegaan. Met deze campagne worden consumenten uit Zuid-Holland opgeroepen om vaker te kiezen voor voedsel uit de regio. "Die keuze levert namelijk veel voordelen op", zegt Alex Ouwehand,…

Mininster van Landbouw Sierra Leone bezoekt Nederlandse bio-boerderij

Vorige week bezocht de minister van Landbouw van Sierra Leone Nederland. Karst J. Kooistra, Sourcing Development Director van Tradin Organic, ontmoette de delegatie om hen een rondleiding te geven over een Nederlandse biologische boerderij en om het project van Tradin Organic voor biologische cacao in…

Vlaamse bio-boer Kurt Sannen genomineerd voor Graslandboer van het jaar

"Wij boeren zijn een deel van de oplossing"

Het Nederlandse vaktijdschrift Veeteelt gaat op zoek naar de beste Graslandboer van Vlaanderen en Nederland. Graslandboeren zijn boeren die hun graslanden naar waarde schatten en er alles aan doen om die waarde ook ten volle te benutten. Eén van de genomineerden is de Vlaamse bio-boer Kurt Sannen. Die…

Antwoord op wegvallen Programma Aanpak Stikstof

Nieuwe stikstofrekentool beschikbaar

Vorige week werd langzaamaan steeds duidelijker wat de invloed is van de uitspraak van de Raad van State over stikstof. De Raad zette een streep door de Programma Aanpak…

Wie is Conny Concern?

Volgens Kees Klomp sluit het bericht van RTL Nieuws, over het feit dat veel vrouwen zorgen voor de opmars van vleesvervangers, naadloos aan bij een belangrijk inzicht dat Volkert Engelsman van Eosta BV/Nature & More afgelopen maandag deelde tijdens zijn THRIVE Institute Purpose Avondcollege. Hij zegt: "Volkert opperde de misvatting…

Richard de Leth, Oersterk:

"Het kinderlijf krijgt niet wat het zoekt"

Verleden week stond er een zorgwekkend artikel in De Volkskrant waaruit blijkt dat kinderen steeds vaker ‘volwassen’ ziekten krijgen. Richard de Let van Oersterk concludeert aan de hand van dit artikel dat het kinderlijf niet krijgt wat het zoekt. Richard: "Dus gaat het via verschillende signalen…

Marjan Schnetz, Ockham Group:

"AGF-bedrijven die in blockchain stappen, let op dat je niet door retailers als marketing-stropop wordt misbruikt!"

Voor haar deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness aan de Hogeschool InHolland schreef Marjan Schnetz een publicatie over het nut van Blockchain toepassingen binnen de…

"Halvering veehouderij geen oplossing"

Nadat de Raad van State eind mei 2019 het programma stikstof ongeldig heeft verklaard, zijn vergunningen voor woningbouw, bouw van stallen of aanleg van wegen ook ongeldig verklaard. De oplossing lijkt simpel: Halveer de veestapel. Maar dat voorstel leidt tot veel verontwaardiging. Het lijkt alsof er een…

Komt koeien te kort om kringloop te sluiten

Geen uitzondering in fosfaatrechtenstelsel voor biologische melkveehouder

Het fosfaatrechtenstelsel geldt ook onverkort voor een biologisch gemengd bedrijf. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is op dinsdag 10 september tot oordeel gekomen dat het fosfaatrechtenstelsel ook onverkort geldt voor een biologisch gemengd bedrijf. Dit oordeel werd geveld in de zaak…

NAJK: "Bedrijfsovernamefonds aanwinst voor jonge boeren en tuinders"

Minister Schouten van het ministerie van LNV heeft dinsdag 3 september de verdere invulling van het bedrijfsovernamefonds bekendgemaakt. Vanaf 1 januari 2020 wordt de…

Lokaal inzetten op omschakeling

België: Project Bio-Clusters van start

Met het project 'Bio-Clusters' willen Bio Zoekt Keten en Bio zoekt Boer lokaal inzetten op omschakeling naar biologische productie in functie van de marktvraag én in synergie met de al aanwezige biologische telers. Het project gaat van start in de regio's Pajottenland en Voeren-Haspengouw. Uit de voorstudie…

In deze landen hebben veel volwassenen nog geen smartphone

In Zuid-Korea is het het smartphonegebruik het hoogst ter wereld. Het is het enige land waar 100% van de volwassen bevolking een mobiele telefoon heeft. 95% van de volwassenen in Zuid-Korea heeft een smartphone en 5% heeft een gewone mobiele telefoon. Dit in tegenstelling tot India waar 75% van de…

180 miljoen om Zeeland Zeeuws en Limburg Limburgs te laten blijven

Elke regio in Nederland heeft iets eigens, iets dat ‘typisch Zeeuws’ of ‘typisch Achterhoeks’ is en door de eigen inwoners wordt herkend. Een eigen kracht die verbindt en…

Eerste biologische pompoen geoogst bij proefboerderij Ebelsheerd

Gedeputeerde Henk Staghouwer oogstte vrijdag 6 september de eerste biologische pompoen bij proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw-Beerta. De provincie heeft de proefboerderij geholpen bij de omschakeling naar biologische landbouw.  Biologisch vermarktenDit zijn de eerste pompoenen die als biologisch vermarkt kunnen…

Tot 1 oktober deadline nadert

"Ook in nieuw Europees Parlement volop steun om patent op groenten en fruit te voorkomen"

Tot 1 oktober kunnen er in Europees verband bezwaren ingediend worden in de beroepsprocedure die er loopt over het afwijzen van het verbod op het patenteren van klassieke…

Joost Derks, NBWM:

"De sluipmoordenaar van Brexit"

Het is premier Boris Johnson niet gelukt om het Britse Lagerhuis buitenspel te zetten. In plaats daarvan dreigt hij zelf op een zijspoor te belanden in de Brexit-soap. Dat is overigens heel goed…

Biologische markt Amstelveen heet vanaf 2020 Boerenmarkt Amstelveen

De biologische markt in Amstelveen zal vanaf volgend jaar Boerenmarkt Amstelveen heten. Door deze naamswijziging en door de nadruk te leggen op duurzame en biologische…

“Op een gezonde bodem groeit een goed gewas”

Drie broers werken samen aan kringlooplandbouw

De drie broers Snippe hebben ieder hun eigen bedrijf maar werken tegelijkertijd samen. Zij rouleren de gewassen op hun gronden en laten het vee de reststromen gebruiken. Zo hebben ze een duurzame kringloop gecreëerd. “Wij zijn gewoon drie jongens met een iets andere interesse”, zegt de ene broer, Gerjan.…

Peter Govers (voormalig eigenaar Hansketien):

"Niemand kreeg de financiering rond”

Het wordt elke dag moeilijker om kleinschalige, biologische boerderijen te financieren. De oplossing komt van creatieve boeren, betrokken financiers en welwillende burgers. Down to earth schreef een artikel over de bijzondere overname van Hansketien.  Peter Govers en Ina Elevel, hadden grote moeite om boeren…

Bioboeren krijgen geen ontheffing fosfaatregeling van Minister Schouten

Het verzoek tot ontheffing van het fosfaatrechtenstelsel van Stichting SOS-Bioboeren en een groep individuele melkveehouders is door Minister Carola Schouten van Landbouw…

Inagro gewasbeschermingsapp:

Ook handig voor de bio-teler?

Volgens Inagro is hun gewasbeschermingsapplicatie ook geschikt voor biologische telers. Via de app kunnen telers nagaan of een beschikbaar gewasbeschermingsmiddel toegelaten is in de biologische teelt. Door een eenvoudige filterfunctie aan te vinken worden enkel die middelen weergegeven die toegestaan zijn in de biologische…

IFOAM EU wil dat huidige GGO-wetgeving blijft gehandhaafd

IFOAM EU, de Europese koepelorganisatie voor bio-landbouw, wil dat de huidige GGO-wetgeving gehandhaafd blijft voor oude én nieuwe gentechnieken. Dit bevelen ze aan in hun…

Parlement woedend op zet van premier Johnson

Britse regering schorst parlement tot 14 oktober

De Britse regering heeft gisteren besloten het parlement tot 14 oktober te schorsen. Volgens premier Johnson is een verlenging van het reces noodzakelijk omdat hij op 14…

85% van de Vlaamse gezinnen zegt wel eens een bio-product te kopen

VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, heeft recent 1000 mensen tussen 25 en 65 jaar bevraagd over hun aankoop van biologische producten door het marktonderzoeksbureau iVox. Daaruit komen een aantal interessante resultaten naar voren. ©Alles over bio Het aandeel bioproducten neemt toe…

Bionext

"Deel kosten die Skal omslaat over de gecerificeerden horen thuis bij LNV"

In 2019 verhoogde Skal de tarieven tot wel 35%, vanwege de sterke groei van de sector, het opleiden van nieuwe inspecteurs en een complexere planning. Bionext vond en vindt…

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Nieuwe regels voor ontslagrecht en WW-premies in 2020

Tholen - Vanaf 1 januari treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet vervangt de eerdere Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en is bedoeld om de kloof tussen vaste…

“Het eten van biologische producten helpt overgewicht te voorkomen”

Behalve dat het beter is voor het milieu, is het eten van biologische producten ook beter voor je lichaam en beter voor je gezondheid. Een onderzoek, uitgevoerd door het…

September warmer en natter dan normaal

Warmste 25 augustus ooit gemeten

In De Bilt werd het aan het begin van de zondagavond liefst 31,3 graden en daarmee was het officieel de warmste 25 augustus ooit gemeten. Dit warmterecord is al het twaalfde officiële…

Koester de mopperkont

Hoe maak je gebruik van de klaagzang van je collega? Door hier radicaal anders naar te kijken dan de meeste mensen doen, kom je tot de ontdekking hoe waardevol de eerlijkheid is die hij of zij…

Communicatie via geurstoffen

Onderzoekers kraken codetaal planten

Dat planten met elkaar kunnen communiceren is niets nieuws, maar hoe doen ze dat nu precies en welke boodschappen geven ze aan elkaar door? Onderzoekers van Wageningen…

François Benoy, partijlid van De Groenen in Luxemburg:

"Biologische landbouw is de toekomst!"

Enkele uren na de goedkeuring in Genève van de resultaten van het rapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) dat handelt over grondgebruik,…

In de voetsporen van eerdere finalisten Yoni, Seepje en Fairphone

ASN Bank Wereldprijs 2019 zoekt slimme ideeën voor een betere wereld

De jaarlijkse competitie voor duurzame startende ondernemers in Nederland gaat weer beginnen. Een droom, briljant idee of concreet businessplan? Startende ondernemers, met een slim idee voor een betere werel…

"Lijken op het huidige niveau geen gezondheidsrisico te vormen"

WHO roept op tot verder onderzoek naar microplastic

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept vandaag op tot verder onderzoek naar microplastic in het milieu en hun potentiële effecten op de menselijke gezondheid. Deze oproep komt na de publicatie van een analyse van huidig ​​onderzoek met betrekking tot microplastic in drinkwater. De organisatie roept ook…

‘Zero-Fyto' project start vanuit biologische productie

In april zijn PCG en Inagro gestart met het Interreg-project ‘Zero-Fyto’. "We willen, samen met Waalse en Franse partners, gewasbeschermingsstrategieën zonder gebruik van fytomiddelen valideren en demonstreren in de praktijk", zegt Robin van Havermaet, onderzoeker glasgroenten bij het Proefcentrum voor…

"Heeft onberekenbare schade toegebracht aan het consumentenvertrouwen"

10 jaar cel voor meesterbrein achter grootste bio-voedselfraude

Het meesterbrein achter de grootste fraude in biologisch voedsel ooit in de VS is afgelopen vrijdag 16 augustus veroordeeld tot 10 jaar cel. De rechter is van mening dat Randy…

Triodos Organic Growth Fund uitgeroepen tot beste equity ESG-fonds

Op de Linkedin-pagina van Triodos Investment Management is te lezen dat het Triodos Organic Growth Fund de prijs voor het beste equity ESG-fonds heeft ontvangen. Dit fonds…

Peter Keijzer reageert op NRC-artikel 'We zijn niet gebaat bij biologische landbouw'

"Zucht, twee vragen voor meneer Rabbinge"

Op de Linkedin-pagina van Peter Keijzer, Lous Bolk Instituut Veredeling en Innovatieve teelten reageert hij op het NRC-artikel waarin Rudy Rabbinge en Joost van Kasteren schrijven dat we niet gebaat zijn bij biologische landbouw. Volgens hen moeten we juist inzetten op de meest productieve en…

Trotseer de regen met een biologisch afbreekbare cape

Bij de gemiddelde festivalganger staat een wegwerpponcho standaard op de paklijst als de weerberichten nattigheid voorspellen, zoals nu. Handig als je niet de hele dag met…

Het regent plastic

UIt een onderzoek over de regenval, gedaan in Denver en Boulder, Colorado, blijkt dat het plastic regent. Volgens dit onderzoek dat is samengesteld door wetenschappers van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en US Geological Survey, was in 90 procent van de monsters plastic in vezelvorm aanwezig in verschillende…

Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Per 1 januari 2020 wordt de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) ingevoerd. Het Kabinet heeft met deze wet tot doel om de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het aangaan van…

Skal:

Eerste half jaar 2019: 5320 inspecties uitgevoerd, 4 bedrijven gedecertificeerd

Het eerste half jaar van 2019 heeft Skal Biocontrole 5320 inspecties uitgevoerd. Meer dan 65% van het verplichte aantal jaarlijkse inspecties is uitgevoerd, hetgeen betekent…

Zelfreinigende zonnepanelen en autoruiten in ontwikkeling

"De meeste materialen zijn nu nog statisch, maar de materialen van de toekomst zijn dynamisch", zegt Wageningse onderzoeker Hanne van der Kooij. Ze leverde kennis voor bewegende laklaagjes die zonnepanelen en autoruiten schoon kunnen houden. Nu nog bevatten zonnepanelen een statische coating, waardoor ze…

Meer dan kwart van landoppervlak kampt met door de mens veroorzaakte degradatie

"IPCC-rapport onderstreept noodzaak hervorming wereldwijde voedselsysteem"

Op 8 augustus 2019 publiceerde het IPCC zijn 'Speciaal rapport over klimaatverandering, verwoestijning, degradatie van bodems, het duurzaam beheer van gronden, de voedselveiligheid en de flux van broeikasgassen in de terrestrische ecosystemen', goedgekeurd tijdens 50ste plenaire sessie van het IPCC…

Handelsbedrijven en arbeidsbemiddelaars onder snelst groeiende bedrijven

Nieuw recordaantal snelgroeiende bedrijven

In 2018 waren er voor het eerst meer dan 10.000 snelgroeiende bedrijven. Dit is 20 procent meer dan het vorige record uit 2017 toen er bijna 8 500 snelle groeiers waren. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over snelgroeiende bedrijven. Onder de snelle groeiers handelsbedrijven en…

Eigendomsstrategie voor het familiebedrijf

Voortzetting van familiebedrijven binnen de families is lang geen vanzelfsprekendheid. Volgens onderzoekscijfers blijft slechts 30% van de familiebedrijven na een…

Olam Prijs voor Innovatie in Voedselzekerheid 2019 voor WUR

Technologie wijst telers waar ze wat kunnen telen

Een unieke aanpak die agrarische landschappen in kaart brengt, heeft de Olam Prijs voor Innovatie in Voedselzekerheid 20191 gewonnen vanwege zijn potentie om de productiviteit…

Bionext:

"Onderzoeksprogramma Groene Veredeling wordt ook dit jaar doorgezet"

Op de Linkedin-pagina van Bionext is het volgende te lezen: "Goed nieuws: nadat Bionext in samenwerking met Plantum de voortzetting van het onderzoeksprogramma Groene Veredeling in de Tweede Kamer onder de aandacht heeft gebracht, is de motie van Roelof Bisschop (SGP) om het programma ook na dit jaar…

Wie bio-boert goed in Europa?

Voor wie nieuwsgierig is naar de ontwikkeling van de biologische sector in Europa toont een handige interactieve infografiek van IFOAM EU in een oogwenk welke landen bio een warm hart toedragen en…

Wat is de echte, eerlijke prijs van voeding?

Met de echte prijs wordt niet de prijs bedoeld die je betaalt voor een product in de supermarkt. Het gaat om wat een product werkelijk aan kosten veroorzaakt. Dus naast productiekosten wordt gekeken naar de impact van het product op bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn en sociale aspecten.…

BioForum Vlaanderen prestenteert Vijfjarenplan 2019 - 2024

BioForum Vlaanderen heeft haar Vijfjarenplan 2019 - 2024 gepresenteerd. In dit plan staan de prioriteiten voor de periode van 2019 tot en met 2024 beschreven. Die heeft…

Chinese biologische sector krijgt nieuwe biologische domeinnamen

Het is nu toegestaan om de domeinnamen .organic en .bio te gebruiken in China. Afilias, de registerbeheerder achter de internetadressen die op .organic en .bio eindigde, kondigde op Biofach China aan dat het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie (MIIT) de verkoop van beide adressen in…

Wintersterfte onder honingbijen wordt door verschillende factoren bepaald

Er is de afgelopen vier jaar in het kader van het Honingbijen surveillance programma onderzoek gedaan naar de wintersterfte van honingbijen en mogelijke oorzaken daarvan.…


© BioJournaal.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven