Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Nieuwe oppositie kritisch

PVV, VVD, NSC en BBB presenteren hoofdlijnenakkoord 'hoop, lef en trots'

Vannacht publiceerden de formerende partijen hun hoofdlijnenakkoord 'hoop, lef en trots'. Met dit akkoord zetten PVV, VVD, NSC en BBB volop in op een toekomstbestendige land- en tuinbouw in Nederland, reageert LTO.

"Doelsturing en het terugdringen van de doorgeschoten stapeling van middelenvoorschriften is daarbij een belangrijke ambitie. De nieuwe coalitie geeft prioriteit aan voedselzekerheid, met een koers voor het landbouw­beleid waarbij boeren en tuinders een goede boterham moeten kunnen verdienen én hun rol als beheerder van het landschap wordt gekoesterd en uitgebouwd."

LTO-voorzitter Ger Koopmans spreekt van een 'hoopgevend akkoord': "Uit dit hoofdlijnenakkoord blijkt een nieuwe waardering voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Doordat bedrijven echt zelf verantwoordelijk worden voor het halen van realistische doelen kunnen en willen wij met een sterke sector een bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland!'"

"Het is goed dat de formerende partijen vannacht dit hoofdlijnenakkoord gepubliceerd hebben", zegt LTO-voorzitter Ger Koopmans: "Na een half jaar formeren is Nederland en de agrarische sector toe aan een nieuwe regering." Wat Koopmans betreft was dit akkoord "het wachten waard": "Dit hoofdlijnenakkoord biedt de land- en tuinbouw véél meer perspectief voor de toekomst. Duidelijk is dat er nog veel wetgevingswerk te verzetten is. Én dat er stevige onderhandelingen met Brussel voor de deur staan. Daarbij kan een nieuwe minister op onze volle steun rekenen!"

In het hoofdlijnenakkoord staan tal van zaken waar LTO zich in de lobby jarenlang hard voor heeft gemaakt. Het stikstofbeleid wordt haalbaar en realistisch gemaakt door de kritische depositiewaarde te schrappen uit de wet en te vervangen door een juridisch houdbaar alternatief. Stikstofaanpak wordt gebaseerd op bedrijfsspecifieke emissies, er wordt een drempelwaarde ingevoerd voor vergunningverlening en PAS-melders worden met voorrang gelegaliseerd. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt versterkt met een structurele investering van 500 miljoen euro per jaar. Er wordt een Afrekenbare Stoffenbalans ontwikkeld en zo snel mogelijk doorgevoerd, zodat boeren en tuinders vanuit vakkennis weer zelf aan het roer komen te staan. Goede landbouwgrond krijgt een beschermde status. Bij het afsluiten van handelsakkoorden komt het belang van een level playing field voorop te staan en het kabinet spreekt de ambitie uit om geen producten meer te importeren die we in Nederland niet mogen produceren: stuk voor stuk speerpunten waar LTO al jarenlang op inzet. Koopmans: "Positief is ook de fundamentele keuze van het aanstaande kabinet om in te zetten op het daadwerkelijk meten hoe zaken in praktijk gaan; op bedrijfsniveau én in de natuur. Daarmee breekt dit kabinet met beleid uit het verleden waarbij het boerenerf met modellen en berekeningen benaderd werd."

LTO is positief dat het nieuwe kabinet erkent 'dat arbeidsmigratie nodig is en blijft voor onze economie en ondernemers.' Werkgevers krijgen, nog meer dan nu, de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor huisvesting van hun arbeidsmigranten. Het pleidooi van LTO om meer huisvesting op het eigen erf in de land- en tuinbouw mogelijk te maken wordt door het nieuwe kabinet opgepakt.

Koopmans: "We zijn verheugd om te zien dat de formerende partijen zo goed hebben geluisterd naar de knelpunten waar boeren en tuinders mee te maken hebben, en naar onze voorstellen en wensen om het landbouwbeleid weer haalbaar en realistisch te maken. Al in een vroeg stadium van de informatie spraken wij met de informateurs en de onderhandelaars van formerende partijen. Ook in het hoofdlijnenakkoord staat dat partijen van plan zijn om regelmatig met land- en tuinbouworganisaties te overleggen en beleid te baseren op wat in de praktijk werkt: dat geeft vertrouwen!"

Ook het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, reageert. "Er moet nu zo snel mogelijk een nieuwe kabinet komen, zodat we samen aan de slag kunnen om toekomstperspectief te creëren voor de boeren van nu en van de toekomst!", aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer. De belangenbehartiger voor jonge boeren en tuinders zegt de komende dagen nog dieper in de plannen te duiken.

Nieuwe oppositie kritisch over akkoord
D66-leider Rob Jettten vreest onder meer de bezuinigingen op het klimaat: "Dit akkoord staat vol met luchtkastelen op financieel drijfzand, terwijl juist nu daadkracht nodig is om de problemen waar Nederland voor staat op te lossen. Deze wankele coalitie maakt een grote fout door te bezuinigen op het onderwijs en het klimaat. Belangrijke keuzes voor de zorg blijven uit. Deze partijen kiezen voor meer mest en minder natuur, met als gevolg dat nieuwe woningen bouwen moeilijker wordt. Grote verkiezingsbeloftes blijken zo loze beloftes." En verder over de bezuiniging op de aanpak van klimaatverandering: "Op het klimaatfonds wordt 1,2 miljard bezuinigd en er komt minder geld voor duurzame energieprojecten. Ook hier blijven echte keuzes uit. Dat is niet alleen slecht voor de planeet, maar ook voor de portemonnee van mensen en bedrijven."

Waar Jetten spreekt over 'een akkoord vol luchtkastelen op financieel drijfzand', geeft ook Timmermans van GL-PvdA aan dat het onduidelijk is hoe de vier partijen alle plannen willen betalen. "Als je ziet hoe ze de rekening betalen is het slecht voor werkende mensen." Hij noemt het akkoord rampzalig. Klik hier voor meer reacties vanuit de oppositie.

Publicatiedatum: