Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
"Bieden de boeren in omschakeling langdurige zekerheid"

130,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor investeringsfonds duurzame landbouw

Demissionair landbouwminister Piet Adema stelt in totaal 130,8 miljoen euro beschikbaar voor het investeringsfonds duurzame landbouw (IDL). Dit maakt hij bekend in een kamerbrief die afgelopen vrijdag 28 juni verstuurd is. Met dit bedrag worden land- en tuinbouwbedrijven ondersteund die naar een integraal duurzame bedrijfsvoering omschakelen. Denk hierbij aan biologische-, kringloop- of natuurinclusieve landbouw. Bij het IDL kunnen boeren financiering
onder gunstige voorwaarden aanvragen voor investeringen die zij doen bij een
integrale omschakeling.

Op basis van de ervaringen uit de pilotfase is besloten om binnen het Omschakelprogramma
Duurzame Landbouw een structureel IDL op te zetten. "Ik ben zeer verheugd dat
de uitwerking hiervan inmiddels voltooid is en ik een budget van 130,8 mln. euro,
inclusief uitvoeringskosten, beschikbaar kan stellen", aldus minister Adema.

Het fonds zal voor tenminste 10 jaar worden opengesteld met een mogelijkheid tot een verlenging van 5 jaar. "Door te kiezen voor een openstelling van 10 jaar bieden we boeren in
omschakeling langdurige zekerheid die nodig is voor de landbouwtransitie." Het beheer en de uitvoering van het IDL ligt gedurende deze periode bij het Nationaal Groenfonds. Op advies van de evaluatie en passend binnen de Europese steunkaders wordt de maximale leensom verhoogd van 400.000 euro naar 500.000 euro in totaal per landbouwonderneming, de overige financiële modaliteiten van de omschakellening worden voortgezet. "Door de
maximale leensom te verhogen vergroot ik de potentiële doelgroep van het IDL."

Gezien het belang van jonge landbouwers (jonger dan 40 jaar) voor de sector en om hen te ondersteunen in de transitie kiest Adema er voor om jonge landbouwers met een hoger steunpercentage te ondersteunen van maximaal 70%. Dit percentage is hoger dan de 60% voor reguliere omschakel-leningen. De beschikbare middelen worden revolverend ingezet om zo de hoeveelheid leningen die in totaal wordt verstrekt te maximaliseren.

En de beoordeling van de verduurzamingsplannen zal plaatsvinden aan de hand van een beoordelingscommissie en algemeen beschikbare KPI-informatie. "Het werken met KPI's in de landbouw is beleidsmatig en commercieel volop in ontwikkeling. Naar gelang de ontwikkeling van KPI's krijgt deze informatie een grotere rol in de beoordelingsmethodiek. Een grotere rol voor KPI's ondersteunt bij het objectiveren van de beoordeling."

Tot slot zegt Adema nog dat het IDL boeren die hun bedrijf willen verduurzamen de mogelijkheid geeft om stappen te zetten. "Met het voortzetten van het IDL is geborgd dat boeren tegen aantrekkelijke leenvoorwaarden duurzame investeringen kunnen blijven doen, en blijven bouwen aan een toekomstbestendige sector met een houdbaar verdienmodel."

Klik hier voor de volledige Kamerbrief.

Foto: © Designer491 | Dreamstime.com

Publicatiedatum: