Groen

Open huis biologische bollenkweker Huiberts

In het kader van De Groene Route werden bij biologische bollen kwekerij Huiberts open dagen gehouden op zaterdag 20 en zondag 21 april. Zondagmorgen was John nog gast in het programma 'Met de deur Open' op Schagen FM en 's middags verzorgde hij de rondleidingen en gaf uitleg over het biologische proces.…

Voorweiden voorkomt negatieve effecten van uitgestelde maaidatum?

Veel percelen met een beheerpakket voor weidevogels hebben een 'uitgestelde maaidatum' met een rustperiode tot 1, 8 of 15 juni: dan zijn de meeste kuikens vliegvlug. Een…

Gezocht: tips voor bestrijding ridderzuring

Biologisch melkveehouder Wim v/d Molen heeft momenteel veel ridderzuring in een perceel staan. Hij vraagt zich af hoe collega bio-veehouders hier mee omgaan. Wim levert sinds juli 2017 biologische melk aan Eko-Holland (daarvoor aan Doc kaas). Wim: "We hebben ongeveer 60 melkkoeien met 30 stuks jongvee…

Dag van de Aarde:

"Een gezonde bodem geeft zuurstof aan onze planeet"

22 april is Dag van de Aarde. Volg het bodemmannetje in dit filmpje en ontdek hoe het vruchtbaar houden van de bodem zuurstof geeft aan onze planeet: Een bodem vol humus houdt zelf koolstof vast. En minder CO2 in de lucht, is goed voor mens én klimaat. Ademruimte aan de bodem... Een gezonde bodem is het…

Kruidenrijk grasland inzaaien: wachten op vochtig, groeizaam weer

Kruidenrijk grasland is hot. Voor verschillende melkstromen is het als voorwaarde opgenomen om een meerprijs voor de melk te realiseren. Ook in het kader van weidevogelbeheer…

Natasja Mantel, Kapiteyn:

"Onze eerste biologische tulpen in bloei"

Kapiteyn is een Nederlands bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in de teelt, veredeling en verkoop van bloembollen. Sinds 2017 worden er ook biologische bloembollen verpakt. Op LinkedIn laat Natasja Mantel van Kapiteyn weten dat de eerste biologische tulpen in bloei staan. De foto's zijn gemaakt bij…

Studie: "Konijnenkeutels goed voor biodiversiteit van planten"

Konijnenmest is gunstiger voor plantenbiodiversiteit dan mest van grote grazers door een betere balans van stikstof en fosfor. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije…

Helft Nederlanders met tuin gebruikt conventionele middelen ter bestrijding van onkruid

Circa 52% van de Nederlanders met een tuin gebruikt chemische middelen ter bestrijding van onkruid. Het gebruik van middelen op basis van de werkzame stof glyfosaat is…

Woensdag 17 april 2019

Wilde bloemen zaaien voor Honey Highway op begraafplaats Iepenhof

Op woensdag 17 april zaaien Martina Huijsmans (wethouder Delft) en Frank Franse (directeur van uitvaartcoöperatie De Laatste Eer) het eerste streekeigen bloemenzaad voor wilde…

Kippenboeren zaaien buitenloop in met biologisch bloemzaadmengsel

Kippenboeren zetten zich in voor het redden van de wilde bij. Verspreid door het hele land zaaien tientallen Blije Kip-boeren de buitenuitloop van hun kippen in met een biologisch bloemzaadmengsel. Ruim de helft van de 358 wilde bijensoorten in Nederland is met uitsterven bedreigd. Daarmee loopt de…

Zonnepanelen, elektrische fiets en vegetarisch eten populairst

Welke duurzaamheidsmaatregelen zijn het populairst onder Nederlanders?

Zonnepanelen, elektrische fietsen en vegetarisch eten zijn de populairste duurzaamheidsmaatregelen onder Nederlanders als je kijkt naar hun Google zoekgedrag. Dit blijkt uit onderzoek van online marketing platform SEMrush. Het bedrijf deed onderzoek naar de zoektermen die Nederlanders gebruikten de…

Nationale Bijentelling verlengd tot en met 19 april

Hommel trotseert ijskoud voorjaarsweer

Maar liefst 2600 mensen trokken dit weekend naar buiten om bijen te tellen. De top 3 van meest geziene bijen: honingbij aardhommel rosse metselbij De resultaten van de telling…

Boeren inspireren boeren op weg naar natuurinclusieve landbouw in Zuid-Holland

Met de ontwikkeling van een Living Lab Natuurinclusieve Landbouw wil NMZH boeren, agrarische collectieven en vrijwilligers in Zuid-Holland inspireren en ondersteunen om met…

Pleidooi voor aparte regeling voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in veenweidegebied

Er moet een aparte regeling voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer komen voor veehouders in het Friese veenweidegebied. Daarvoor pleit Lenneke Büller, projectleider…

Op zoek naar twee ingegraven onderbroeken

De kwaliteit van de bodem wordt in Nederland sinds kort op een wel heel wonderlijke manier gemeten: via het ingraven van een katoenen onderbroek. Wetenschappers van het Louis…

Jan Dirk van de Voort, Remeker:

"Het onderzoek heeft mij behoorlijk geraakt"

De chemische stoffen zitten ook in de bodem van het bedrijf van Jan Dirk van de Voort. En dat terwijl hij toch al dertig jaar een biologische veehouderij heeft. "Het onderzoek…

Strokenteelt: de uitkomst van het kenniscafé

Op 15 maart organiseerde Bionext samen met GroenKapitaal, het platform voor duurzaamheid van de provincie Noord-Holland, een succesvol kenniscafé over strokenteelt. Na een inspirerende inleiding van gedeputeerde Jaap Bont lichtte Marin Blom van Bionext het belang van het thema toe. Bionext neemt deel in…

Bodemonderzoek middels vertering onderbroek in radioprogramma Vroege Vogels

Zondag 14 april zijn onderzoekers Carmen Versteeg en Maaike van Agtmaal opnieuw te gast in het BNNVARA radioprogramma Vroege Vogels. Zij zullen dan live de onderbroeken opgraven die in de uitzending van 13 januari jongstleden zijn ingegraven. De vertering van de onderbroek in de bodem is een maat voor de…

Rapport over mogelijke effecten van beschermingsmiddelen op weidevogels gepubliceerd

Hoge concentraties van beschermingsmiddelen in mest en bodem op veeteeltbedrijven zijn mogelijk een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van veel weidevogelsoorten. Zelfs…

Column Bert van Ruitenbeek (directeur Stichting Demeter)

Hoe klimaatgoochelaars ons misleiden

Bert van Ruitenbeek, directeur van Stichting Demeter stuurde deze column in. Hij gaat in de column 'Hoe klimaatgoochelaars ons misleiden' in op het feit dat er om het…

Oer-Hollandse koe is terug in de Zwolse uiterwaarden

Vijftien oer-Hollandse blaarkoppen werden zaterdagmiddag 6 april feestelijk losgelaten in de Scheller en Oldeneler uiterwaarden door Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland. De koeien zijn eigendom van Uw Stadsboer, een sociaal-maatschappelijk Zwols boerenbedrijf met als missie biologische landbouw…

Bijen-petitie zo succesvol dat Beieren er een wet van maakt

Een petitie voor bescherming van bijen verzamelde op korte termijn zo veel handtekeningen dat de Beierse deelstaatregering ze prompt wil omzetten in wetgeving. De tekst roept…

Jac Orie: "Zonder groenten en fruit geen wereldrecords"

Healthy Food Congres geeft visitekaartje af aan medische sector en overheid

Tholen - Hoewel de opkomst vanuit de AGF-sector de organisatoren teleurstelde, lukte het wel om een aantal successen boeken bij artsen en de overheid op het Healty Food Congres. Dat werd gelijktijdig gehouden met het congres Arts en Leefstijl. In de gezamenlijke pauze werd door de deelnemende…

Biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw

Eind vorig jaar werd het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd. Een initiatief van organisaties die pleiten voor biodiversiteitsherstel en daar ook concrete acties…

Nationale Zaaidag 22 april

Help mee voor meer biodiversiteit

Imkerij de Traay zet zich actief in voor het behoud van biodiversiteit om daarmee de leefomgeving van bijen en bestuivers te verbeteren. Daarom verspreiden ze via de verpakkingen van de Traay Honing en Bee honest cosmetics meer dan 15.000 zakjes biologisch bloemenzaad. Daarnaast steunen ze diverse…

Bioboer Benny Van de Velde:

"Vlinders stoppen niet aan de rand van een natuurgebied"

Tijdens de hoorzitting over duurzame landbouw in de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement kwamen landbouwonderzoeksinstituut ILVO en de beweging voor een gezonde…

Basisschoolleerlingen zaaien eerste vierkante meters biologische bloemen

Leerlingen van groep 5 van basisschool Het Kompas in Vollenhoven zaaiden afgelopen vrijdag de eerste vierkante meters biologisch bloemenzaad bij zuivelbedrijf Weerribben Zuivel. Over een paar maanden zal dit een mooie bloemenzee zijn vol insecten zoals bijen en vlinders. Dit is het begin van een actie…

Beroep nog mogelijk, over weken studies echt inzichtelijk

Ctgb besluit tot openbaar maken 85 neonicotinoïdenstudies

Het Ctgb heeft besloten tot bijna volledige openbaarmaking van 85 studies met middelen op basis van de werkzame stof imidacloprid. Het Ctgb stelt dat deze informatie openbaar…

Subsidie provincie voor teelt ripgras

Grondgebruikers die ripgras telen, komen voortaan in aanmerking voor subsidie van de provincie Noord-Brabant. Veldonderzoek door de universiteit van Wageningen (WUR) laat zien…

"Biodiversiteit is een groot vraagstuk in het landelijk gebied"

Actieplan Natuurinclusieve Landbouw in Gelderland

"De biodiversiteit staat onder druk en de Provincie Gelderland wil die verbeteren. Het plan van Gelderse landbouw-, natuur- en milieuorganisaties om samen te zorgen voor kringlooplandbouw met aandacht voor natuur en landschap kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren". Dat zegt gedeputeerde Peter…

Eerste open dag Pure Graze Saladebuffetten

Afgelopen woensdag 20 maart organiseerde Pure Graze samen met DLV en De Samenwerking uit Haastrecht de eerste open dag met betrekking tot de kruidenrijke weidemengsels, Saladebuffetten genoemd. De middag begon in het land bij Habben Jansen in Alphen aan de Rijn. Daar konden deelnemers zelf het…

Plan voor kunstgrasvelden bedreigt voortbestaan stadstuinderij

De gemeente Leiden heeft plannen om een hockeyclub twee extra kunstgrasvelden te geven nabij het centrum van Leiden. Hiervoor wordt stadstuinderij Het Zoete Land flink verkleind en opgeknipt en groen opgeofferd in twee parken. Dit terwijl groen schaars is in Leiden en Het Zoete Land voorziet in een…

Bio-melkveehouders in actie voor de insecten

Help mee 100.000 m2 biologische bloemen in te zaaien

De biologische zuivelmerken Zuiver Zuivel en Weerribben Zuivel gaan dit voorjaar samen met boeren en consumenten 100.000 m2 biologische bloemen zaaien om de biodiversiteit te vergroten. De eerste vierkante meters biologisch bloemenzaad worden op vrijdag 29 maart door schoolkinderen uit Vollenhove op de…

Eerste PSI-partijaangifte binnen

Biologisch sierteeltbedrijf V.O.F. De Driehoek is het eerste bedrijf dit jaar dat partijaangifte deed. Ze deden aangifte om een partij Convallaria in de PSI-keuring te krijgen. Omdat het de eerste aangifte in het vernieuwde portaal was, kregen Sjors en Dorien Veldt van De Driehoek een taart overhandigd. Shang Yuen en Dennis…

Biologische tuinplanten voor iedereen

Webshop Sprinklr biedt een pallet aan gegarandeerd onbespoten, biologisch geteelde tuinplanten. Sinds vrijdag 15 maart is er een breed assortiment te koop: kruiden, bamboes, rozen, bloeiers en dahliaknollen. "Niet alleen de biodiversiteit rond akkers en kwekerijen neemt af door monocultuur,…

Nederlander wil duurzaam leven maar het moet wel leuk blijven

Nederlanders worstelen met hun bijdrage aan een beter klimaat. Maar liefst zes op de tien Nederlanders maken zich zorgen over klimaatverandering en een meerderheid van 80…

Biologische boer Gerard Keurentjes:

"Luister naar de boeren en laat de praktijk spreken"

"Denk maar aan een saladebuffet", beschrijft biologische boer Keurentjes, "zo ziet ons bloemrijk grasland er ongeveer uit. Gezond voor onze melkkoeien en het werkt als een…

Weleda en Natuurmonumenten willen meer ruimte maken voor natuur

Weggeefactie met plantentassen

Van 18 maart tot en met 7 april krijgen klanten in de Odin-winkels en online bezorgdienst 25% korting op alles van Weleda (met uitzondering van zelfzorg). Met deze actie willen Natuurmonumenten en Weleda meer ruimte maken voor natuur. Meer natuur betekent meer ruimte voor planten en dieren die met uitsterven worden bedreigd.…

Nationale Landschap Enquête ingevuld door 45.000 mensen

81% Nederlanders maakt zich zorgen om het landschap

Het verdwijnen van bloemen, insecten en vogels in het buitengebied baart veel Nederlanders zorgen. Dat blijkt uit de Nationale Landschap Enquête van Natuurmonumenten, de…

Noordelijke Zadenmarkt viert lustrum

"Heb je een probleem met je bodem, voeg organisch materiaal toe"

Zaterdag 9 maart vond de Noordelijke Zadenmarkt plaats, georganiseerd door het Noordelijk Zadennetwerk en mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Smallingerland. Een kleine 1000 tuin- en groenliefhebbers verzamelden zich bij kwekerij Passiflora in Drachten voor een variatie aan zaden, knollen, wortel,…

Nieuw initiatief: Biologische bloemenakker op de Buitenhof

TOMA Bloemenservice en CSA-Tuinderij LandinZicht bundelen hun krachten met het opzetten van een bloemenakker op de Buitenhof. Een initiatief om de sierteelt van bloemen te verduurzamen door biologisch bloemen te telen voor de regionale afzet. Lokale bedrijven en particulieren kunnen mee delen in de…

Bio-veehouders verkopen kavel aan Stichting Rijke Weide Vogelfonds

Door een kavelruil in het Friese Gaastmeer is het areaal weidevogelland uitgebreid. Stichting Rijke Weide Vogelfonds kocht een kavel van 27 hectare. Enkele melkveehouders en…

De Bolderik wilde bloemenzaden groeit

"Wij vertellen graag waarom het gebruik van inheemse bloemen zo belangrijk is"

Vorig jaar is kwekerij De Bolderik na 11 jaar vanuit Abbekerk naar Onderdijk (Wervershoof) verhuisd. "In Onderdijk hadden wij al een schuur in gebruik voor de verwerking en opslag van onze zaden. We gebruiken nu ook het er achter gelegen land. Op de kwekerij willen we nog meer rekening houden met de…

Bio-orchideeën nu voor iedereen online te koop

Biologische orchideeën zijn vanaf 1 maart voor iedereen online te verkrijgen . Sprinklr, een webshop voor duurzaam en biologisch gekweekte planten, heeft twee soorten biologische orchideeën van kwekerij GreenBalanz toegevoegd aan het assortiment. "We willen biologische kweek voor iedereen beschikbaar…

Mengteelt en strokenteelt draagt bij aan biodiversiteit

Wageningen University & Research start een nieuw onderzoeksproject om te zien in welke mate verschillende typen mengteelt en strokenteelt kunnen bijdragen aan een toename van biodiversiteit. De snelle afname van de biodiversiteit staat hoog op de publieke agenda: het bodemleven verschraalt, er zijn…

Nieuwe studie: "Groene landbouw kan heel Europa voeden"

Biologische teelt en andere duurzame landbouwmethoden krijgen vaak kritiek omdat ze per hectare minder produceren. Ze zouden dan ook nooit in staat zijn om de intensieve…

Input voor project 'risico’s van inputs' voor de biologische keten gevraagd

In oktober 2017 was er een speciale Biohuis ledenvergadering met als thema ‘risico’s van inputs’. Vervolgens is er bij het Ministerie LNV subsidie aangevraagd en verkregen…

Biologische bloembollen op pot

Deze bloembollen op pot zijn 100% biologisch geteeld en zijn voorzien van het Skal keurmerk. De bollen zijn geplant in een pot welke bestaat uit 100% natuurlijke materialen dus plasticvrij en hierdoor volledig afbreekbaar. Het is hierdoor mogelijk voor de consument om de bollen met pot en al, direct na aankoop of uitgebloeid,…

Wat zijn biologische bloemen?

De biologische bloementeelt gebruikt geen conventionele beschermingsmiddelen, maar het aantal bio-telers is in Nederland nog zeer gering. Zo is het grondoppervlak voor biologische sierbloemen in Nederland sinds 2011 stabiel op 0,07 procent van het totale oppervlak dat wordt gebruikt voor de bloementeelt. Dit komt ook omdat er…

Waar vind je biobloemen in België?

Biologische bloemen uit eigen streek worden geoogst tussen midden april en november, of zo lang het weer het toelaat. Wie nu bloemen koopt weet dat die worden ingevoerd vanuit het buitenland. Waar vind je biobloemen in België? Ontdek de gecertificeerde bioboeren met bloementeelt, CSA-boerderijen waar je…

Luxemburg wil hoeveelheid bio-areaal in 2025 verviervoudigd zien

Volgens de Luxemburgse minister van landbouw Romain Schneider heeft Bio-Lëtzebuerg als doel dat 20% van alle landbouwgrond voor bio-teelt gebruikt wordt. Momenteel ligt dit op…

Handelskwekerij Piet van ’t Wout behaalt EKO-certificaat

Handelskwekerij Piet van ’t Wout uit Boskoop beschikte al over verschillende certificaten voor de levering van een totaal assortiment duurzaam geteelde boomkwekerijproducten. Nu heeft het bedrijf het EKO-certificaat en kunnen ook producten worden geleverd vanaf eigen kwekerij die volledig biologisch zijn…

Biologische stadstuin als werkplek in gemeente Gennep

Op een kleine hectare grond aan de Goorseweg in Ottersum, gemeente Gennep, wordt binnenkort een biologische stadstuin ingericht. Initiatiefnemer Fake Mulder uit Gennep krijgt met zijn stichting Biologische stadstuin Down To Earth dat stuk grond gratis in bruikleen. De gemeente Gennep ondersteunt zo de…

Succesvolle bijentelling krijgt vervolg

De eerste Nationale Bijentelling van 2018 krijgt dit jaar een vervolg. Nederland Zoemt roept het publiek op om in het weekend van 13 en 14 april weer een half uurtje bijen te…

Basiscursus ecologische moestuin

Velt-Leieland organiseert in 2019 met Veltlesgeefster Fanny Mestdagh een 4-delige lessenreeks. Deelnemers vernemen wat ecologisch moestuinieren precies is en waarin het zich onderscheidt van de…

Johan en Wouter David, Dataflor

België: Dataflor zet in op ecologisch verantwoorde aardbeienteelt

Tholen - Het is misschien niet heel gebruikelijk, maar het Belgische kweekbedrijf Dataflor combineert al jaren de teelt van bolchrysanten met die van aardbeien. Dit zit zo: Johan David is gespecialiseerd in de teelt en veredeling van bolchrysanten en is 30 jaar geleden in de voetsporen van zijn vader…

Agrobosbouw als vorm van duurzame landbouw

In haar visie op de toekomst van onze landbouw ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ wijst minister Carola Schouten op de noodzaak voor een betere verbinding tussen landbouw en natuur: “De kringloopbenadering en het streven naar minimale emissies van schadelijke stoffen naar de omgeving…

Bijenwerkdag op biologische zorgboerderij de Dennenkamp

Mensen, die meer willen weten over bijen en biodiversiteit, zijn van harte welkom op de bijenwerkdag in Rekken. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert op zaterdag 23 februari een inspirerende bijenwerkdag op het erf van biologische zorgboerderij de Dennenkamp. Samen met cliënten van de…


© BioJournaal.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven