Groen

Unsplash

Uitbreiding van het bio-areaal in Duitsland pakt ook de watervoorzieningsproblemen aan

De klimaatcrisis wordt gevolgd door een watercrisis. Extreme droogtes en hevige regenval met overstromingen maken duidelijk dat er een golf van problemen op ons afkomt als het…

Unsplash

Startbudget voor Aanvalsplan Landschap

De komende twee jaar is er 15 miljoen beschikbaar voor de versnelling van het Aanvalsplan Landschap. Hiermee wordt invulling gegeven aan een betere groenblauwe dooradering van…

Draag een boer aan voor de Gouden Leeuwerik 2023

Vogelbescherming Nederland heeft vorig jaar voor het eerst de Gouden Leeuwerik uitgereikt aan een akkerbouwer die zich bovengemiddeld inzet voor de weidevogels op zijn of haar land. De winnaars waren toen Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg uit Muntendam. Om dit jaar weer een waardige winnaar vinden,…

Koning Willem-Alexander in de duurzame bloemetjes gezet

Tholen - Vandaag, de derde dinsdag van september, is het Prinsjesdag, de dag waarop koning Willem-Alexander de troonrede uitspreekt en de Nederlandse bloemenbranche weer even een pr-momentje pakt. De troon, die in verband met de verbouwing van de Ridderzaal is overgebracht naar de Koninklijke Schouwburg,…

Dreamstime

​Meer biodiversiteit dankzij ecologisch slootschonen

In waterrijk Nederland is het belangrijk dat alle sloten het water goed kunnen afvoeren. Zeker in het veenweidegebied. Om ervoor te zorgen dat een sloot niet dichtslibt moeten…

Bio-plantenverkoper ziet omzet verdubbelen

Sprinklr.co roept kwekers op om biologisch te gaan telen

Sprinklr.co verkocht tot en met augustus 2023 maar liefst 50% meer planten dan in 2022. In totaal kwam er alleen al in 2023 in de Nederlandse tuinen 21.000 m2 aan biologisch groen bij waar bijen en andere insecten vrolijk rondzoemen en biodiversiteit welig tiert. Het berdrijf verkocht 189.000 biologische…

Dreamstime

Zelfs in geschikt grasland groeien te weinig kievitskuikens op

Kieviten hebben in Nederland een tekort aan geschikt leefgebied voor hun opgroeiende kuikens. Hierdoor worden er te weinig kuikens groot en neemt het aantal Kieviten in…

Unsplash

34 procent groei van bijensoorten in Zuid-Holland

De aanpak van de Groene Cirkels Bijenlandschap in Zuid-Holland is zeer effectief: de afgelopen jaren is het aantal soorten bijen in de regio waar de cirkel actief is, al met…

Biologische bloemenpluktuin in Dilbeek is succes Dreamstime

"Tijdens een stage in Duitsland heb ik een plukveld gezien en ik was meteen verkocht"

Katie Bouckaert runt na een carrière van 27 jaar in de informatica nu een biologische pluktuin. "Toen ik kinderen kreeg, wilde ik iets doen voor hun toekomst, voor het klimaat…

Onderzoek naar verband tussen droogte en natuurbranden

Deltares en WUR zijn een onderzoek gestart naar de relatie tussen de mate van droogte en de kans op natuurbranden in Nederland. We zien steeds vaker natuurbranden die langer…

Foto: FirmaFilm

Samen Voor Biodiversiteit Innovatiefonds ontvangt 100.000 euro voor versterking van plasdras in weidevogelgebieden

Het Samen Voor Biodiversiteit Innovatiefonds steunt dit jaar projecten die versterking en uitbreiding van plasdras gebieden als doel hebben. Dit is mogelijk door de samenwerking van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het Dinamo Fonds, dat hiervoor € 100.000 beschikbaar stelt. Vanaf 28 augustus…

"Groen dak op bushokje is effectiever met meer groen in de omgeving"

De stad Utrecht haalde in 2019 wereldnieuws door bijvriendelijke groene daken op haar bushokjes te introduceren. Hoog tijd om de balans op te maken. Erik Verhagen, student…

Uit de oude doos: Astrid Rog van Zann

Astrid Rog van Zann, het oudste biologische exportbedrijf in Nederland, vertelt in 2007 op de Biofach aan Pieter Boekhout over het ontstaan van het bedrijf, dat in 1977 door haar vader werd opgericht. De 'handel' werd toen nog met een scheef oog bekeken, omdat vele biologische bedrijven vooral uit…

Brandbrief aan het kabinet: Stop fossiele subsidies

Sprinklr lobbyde in Den Haag voor meer geld voor bio-teelt

Sprinklr maakte deel uit van de delegatie van organisaties die pleiten voor afschaffing van fossiele subsidies. Op donderdag 17 augustus 2023 toog de delegatie naar demissionair minister Jetten van Klimaat en Energie, en Van Rij, demissionair staatssecretaris van Financiën. "Stop met het subsidiëren van…

Dreamstime

Beperkte teeltoppervlakte voor bio-bloemen optimaal benutten dankzij combinatieteelt

Als teler van biologische snijbloemen is het zoeken naar een gevarieerd aanbod met ten minste productie van de lente tot de late herfst. Om de teeltoppervlakte zo optimaal…

Foto: Tuinderij De Es

Rondleiding langs praktijkexperiment mulch: 18 september

Op maandag 18 september vindt bij Tuinderij De Es in Haaren een rondleiding plaats langs praktijkexperiment mulch. In de natuur is de bodem bijna altijd bedekt door begroeiing of organisch materiaal. Dit zorgt ervoor dat de bodem beschermd is tegen de invloed van zon, regen en wind. In de tuinbouw is de…

Bijenvolken geplaatst op Landgoed Luchtenburg

Door heel Nederland staan bijenvolken van de Odin imkerij. Imker Jos Willemse plaatste onlangs 3 bijenvolken in Ulvenhout. "Op dinsdag 25 juli 2023 was het zover en hebben we 3 van de 11 bijenvolken verplaatst van zorgboerderij Thedingsweert naar Landgoed Luchtenburg bij Ulvenhout. Hiermee is dit onze…

1001ha kruidenrijk krijgt vervolg: drones, doorzaaien en nieuwe partners

Vanaf 26 juli krijgen melkveehouders weer korting op kruidenrijke grasmengsels. De succesvolle campagne #1001ha van LTO Nederland en Urgenda gaat het vierde jaar in en breidt dit jaar uit met doorzaaimengsels. Momenteel kunnen boeren uit de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Limburg, Friesland en Drenthe…

Hoezo droogte, het regent toch regelmatig?

Ondanks dat het af en toe regent, hebben we te maken met droogte in West-Nederland. De regen die nu valt, zorgt voor verlichting, maar er is nog lang geen einde aan de droogte. Op dit moment is er een neerslagtekort van 180 millimeter. Oftewel: 18 emmers water per vierkante meter. Door klimaatverandering…

Randijk Bamboe & Hoveniers

Erwin Kooijman kweekt al meer dan 20 jaar bamboe

In Leusden runt Erwin Kooijman al meer dan twintig jaar een biologische bamboekwekerij. Met respect voor de natuur en op zijn eigen manier laat hij mensen kennismaken met zijn liefde voor de duurzame bamboeplant. In de uitzending van BinnensteBuiten van KRO NCRV op 19 juli 2023 vertelt hij over de…

"Koop liever wat minder, maar wel biologische bloembollen"

Eerste Nationale Bloembollenweekend ter promotie van bio-bloembollen: 7 en 8 oktober

In het eerste weekend van oktober 2023 wordt voor het eerst het Nationale Bloembollenweekend gehouden. De campagne, die is opgezet in samenwerking met Stichting Steenbreek en…

"Weg vrij voor eerste regels over natuurherstel in de geschiedenis van de EU" Dreamstime

Natuurherstelwet krijgt groen licht van Europees Parlement

De EU moet tegen 2030 herstelmaatregelen hebben genomen voor ten minste 20% van haar land- en zeegebieden, zeggen EP-leden. Het Europees Parlement heeft met een nipte…

Intensivering van de landbouw belangrijkste oorzaak verdwijnen van vogels in Europa

Ongeveer 20 miljoen. Dat is het gemiddelde aantal vogels dat van jaar tot jaar is verdwenen in Europa in de afgelopen 40 jaar. Dat zijn 800 miljoen minder vogels sinds 1980.…

Gezamenlijke oproep aan de overheid: ondersteun de biologische sierteelt

Verschillende telers laten zien dat biologische sierteelt en afzet een verdienmodel heeft, maar worden benadeeld in het huidige systeem. Natuur & Milieu, Pesticide Action Network Netherlands en kwekerij Bloemrijk stellen in een gezamenlijke brief de overheid een driepuntenplan voor om deze situatie te…

Video: Mini Symposium bio-onderzoek 2023

De video van het mini symposium bio-onderzoek, door het CCBT georganiseerd, is hieronder beschikbaar. Dankzij de indeling in hoofdstukken kan men gemakkelijk doorspoelen naar het project waar men geïnteresseerd in is. Dat is mogelijk door in de beschrijving te klikken op de tijdsindicatie voor de titel…

Natuurbeleid vraagt een andere aanpak dan eerder voorzien

De aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden kost veel meer tijd en geld dan eerder voorzien. Van de afgesproken 80.000 ha nieuw te ontwikkelen natuur in het…

De waarde van bomen in de biodynamische landbouw

Het zomernummer van Dynamisch Perspectief, het ledenblad van de Biodynamische Vereniging, is deze week verschenen met als thema ‘Bomen in de BD’. Themaredacteur Ties Betjes heeft hieraan een waardevolle bijdrage geleverd. Hij is boomkweker op De Vrolijke Noot, de enige Demeter gecertificeerde…

Drone verjaagt ganzen in Utrecht

Op 1.000 hectare Utrechts grasland ganzen verjagen met een drone, dit was de kern van een praktijkproef in opdracht van de provincie Utrecht. CLM Onderzoek en Advies en Drowgoo hebben afgelopen zomer…

Nog drie veldbezoeken over thema's die spelen binnen nieuwe GLB op het programma

De GLB Pilot 'Biologisch in Ontwikkeling' organiseert 4 interessante veldbezoeken over een aantal thema's die spelen binnen het nieuwe GLB: vezelgewassen, biodiversiteit, strokenteelt en melkveehouderij op veenweide. De eerste (Vezelgewassen - biologisch als meerwaarde) heeft inmiddels al plaatsgevonden,…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven