Groen

Gratis bomen voor klimaat en biodiversiteit

Bio-sector sluit zich aan bij '1 miljoen bomen actie'

De biologische sector sluit zich aan bij de '1 miljoen bomen actie' van Stichting Nationale Boomfeestdag, Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda. Samen slaan deze…

"Bedrijven hard nodig voor doelen biodiversiteit"

Zowel de biodiversiteit als de diensten die mensen aan natuur ontlenen gaan wereldwijd achteruit. De meeste doelen van de VN-Biodiversiteitsconventie (CBD) worden niet…

Nieuwe natuur rond Almere

Het Flevo-Landschap legt in agrarisch gebied achter Almere een flinke natuurstrook aan. De landbouwgrond rondom de polderwetering Pampus is in beheer van landbouwbedrijf ERF B.V., dat in Flevoland…

100% plantaardige mest, kan dat?

Op 24 juni 2020 nodigde caring farmer Joost van Strien collega’s uit op zijn bedrijf om meer te leren over 100% plantaardige bemesting. De bezoekers hebben verschillende redenen om te komen leren:…

KRO NCRV

"Van al deze bloemen maak ik schone boeketten"

In de omgeving van Hilversum heeft Toma van den Bosch een biologische bloemenkwekerij. Daar plukt ze bloemen voor boeketten die worden geleverd aan lokale particulieren en bedrijven. Het zijn soms niet alleen bloemen die ze in de boeketten stopt. Af en toe kijkt ze ook even bij de naburige groententeler…

Rli

Rli pleit voor stevigere aanpak in het bodembeleid

"Het gaat niet goed met rurale bodems in Nederland"

Het gaat niet goed met de rurale bodems in Nederland. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een nieuw rapport. In het advies 'De bodem bereikt' pleit de Raad voor een stevigere aanpak in het bodembeleid. De zorg voor vitale bodems is een verantwoordelijkheid van de…

rapport Bionext

"Alles wat u wilt weten over biologische bloemen, planten en struiken"

Biologische voeding krijgt een steeds grotere plek in het supermarkt schap. Deze stijging zou door heel Europa zichtbaar zijn. Een groeiende groep consumenten kiest voor biologisch en daarmee stijgt ook de vraag naar biologische sierteeltproducten. Uit onderzoek van Intratuin blijkt zelfs dat 38% van de…

Nieuw assortiment biologische groenbemesters

Dit jaar heeft Agrifirm drie mengsels voorgemengd. Er is één nieuw mengsel samengesteld en de bestaande mengsels zijn geoptimaliseerd in hun verhoudingen. Nieuw: Eyecatch BIODe nieuwe Eyecatch BIO bestaat uit 31% boekweit, 31% facelia, 1% zonnebloem en 37% haver. "Dit mengsel bloeit uitbundig en is sterk…

Tournée Provinciale

"Plagen geven kans om structurele oplossingen te zoeken"

Bloemenliefhebbers kiezen bij de aankoop van bloemenpracht meer en meer bewust voor biologisch geteelde bloemen. In hartje Gent maakt bloemenatelier Blommm boeketten van lokaal geteelde biologische snijbloemen. En op het Oost-Vlaamse platteland kweekt biobloemenboerin Marieke De Vos van Rijk Bos Bloemen…

"De droogte van 2018 was moeilijker dan corona"

Yo De Beule van de kruiden-en bloemenkwekerij Duizendblad leeft op in een crisis. Bloemenwinkels en horeca sloten in coronatijd hun deuren. Yo moest heel creatief zijn om haar…

Kwekerij De Hessenhof

Hans Kramer, De Hessenhof:

"De belangstelling voor biologische planten is er, nu nog voldoende kwekers"

Meer dan zesduizend soorten moederplanten hebben Hans Kramer en zijn vrouw Marinda in veertig jaar tijd verzameld. Het levert veel bezoekers op die uit alle hoeken van de wereld afreizen naar biologische kwekerij De Hessenhof in Ede om deze enorme verzameling vaste planten te bekijken. In de Volkskrant…

De Nederlandsche Bank en het Planbureau voor de Leefomgeving:

"Biodiversiteitsverlies leidt tot financiële risico’s"

Nederlandse financiële instellingen hebben voor honderden miljarden euro’s aan financieringen uitstaan waarop ze mogelijk risico’s lopen als gevolg van biodiversiteitsverlies.…

Nieuw innovatiefonds voor biodiversiteitsherstel

Het 'Samen voor Biodiversiteit' Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale)…

"Eerste landbouwperceel in Nederland waar natuur voorop staat"

Bio-boer krijgt GroenLintje vanwege inzet voor biodiversiteit

De uitslag van de verkiezing GroenLintje 2020 is bekend. De winnaar is Kees Sijbenga, biologisch kringloopboer te Hooghalen. Hij ontvangt het GroenLintje 2020 vanwege zijn inzet voor de biodiversiteit.Henk Nijmeijer, voorzitter GroenLinksfractie Drentsparlement zal Kees het lintje volgende week donderdag…

Bee-O initieert teelt biologische snijbloemen

Herold Dongelmans, sourcing manager van Bee-O, brengt het beste qua kennis en kunde over het opzetten en vermarkten van biologische producten samen in een pilot met een biologische akkerbouwer en een kweker. Tonie Gijzenberg van Gijzenberg Bio in Nieuw-Vennep is samen met Harm de Ruiter van H. De Ruiter…

"Hopen hiermee de rest van de sector te inspireren"

bloomon introduceert boeket van 100% biologische bloemen: Bio-bos

Duurzaamheid is voor bloomon een belangrijk thema. Door de korte keten van kweker tot consument genieten klanten extra lang van de bloemen en worden weinig bloemen weggegooid. In 2020 zet bloomon nieuwe, proactieve stappen op het gebied van duurzaamheid. Zo lanceert bloomon als eerste landelijke speler…

Schouten oneens met stelling dat huidige weidevogelbeheer niet werkt

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is het niet eens met de stelling dat het huidige weidevogelbeheer niet werkt. De oorzaken voor de neerwaartse…

Verhoogt doorzaai met erwten de drogestof- en eiwitopbrengst grasland?

De doorzaai van grasland met vlinderbloemige gewassen als klavers en erwten levert doorgaans een betere drogestof- en eiwitopbrengst op. Begin februari nam een klant van Reudink de proef op de som op een extreem droogtegevoelig graslandperceel en zaaide een deel van het perceel door met erwten. De…

Erik van Til

Onderzoek:

Voederbietenteelt biedt meer perspectief biodiversiteit dan snijmais

In 2018 en 2019 voerde de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging onderzoek uit naar de ecologische betekenis van voederbietenteelt. Dit onderzoek maakte deel uit van het project ‘Natuur-inclusieve landbouw met de voederbiet’. Daarbij werd met meerdere partijen gekeken naar teeltkundige aspecten, milieu…

Graskwaliteit gangbaar en biologisch gaan gelijk op

Sinds dit jaar meet De Heus met Kijk op Gras niet alleen de graskwaliteit op vijf reguliere melkveebedrijven, maar worden er ook monsters genomen bij twee biologische…

Lange weg naar toekomstbestendig landbouwsysteem

Samen met haar man runt Saskia een biologische boerderij: Hoeve Kazan. In haar winkeltje verkoopt zij biologisch rund- en lamsvlees direct aan de consument. Ook verhuurt zij…

Natuur en Milieufederaties lanceren website landbouwmetnatuur.nl

De Natuur en Milieufederaties lanceren de nieuwe website www.landbouwmetnatuur.nl  Hiermee willen zij bijdragen aan een gezonde en rendabele landbouw in Nederland en natuur en landschap…

Grondwaterstand in Spengen flink omhoog voor weidevogels

Het grasland in het veenweidegebied is dit voorjaar in no-time opgedroogd, maar in Spengen staat water in de greppels. Met de drukdrainages, die zijn aangelegd bij de bedrijvenproef Sturen met Grondwater om de bodemdaling te remmen, wordt op sommige percelen extra water geïnfiltreerd voor weidevogels.…

Virtuele open dag bij kwekerij Cruydt-Hoeck

Het team had er ongetwijfeld erg naar uitgekeken: de jaarlijkse open dag bij kwekerij Cruydt-Hoeck. Helaas moest die voor dit jaar geannuleerd worden, dus bedachten ze een eigentijdse oplossing: een virtuele rondleiding. Voor meer informatie: www.cruydthoeck.nl

Carbon credits en bio credits als verdienmodel voor agrobosbouw en biologische landbouw

In het Klimaatakkoord staat onder meer het volgende: Partijen onderkennen het grote belang van het ontwikkelen van betrouwbare, structurele verdienmodellen in deze sectoren, waaronder het ontwikkelen van instrumenten ter ontsluiting van nieuwe private additionele middelen (bijvoorbeeld: carbon credits).…

Areaal biologische bloembollen met 13% gestegen

Het areaal biologisch geteelde bloembollen is dit jaar met 13% gestegen en bedraagt nu 55 hectare. De vereniging van biologische bollentelers, BIOBOL, hield deze week de jaarvergadering en de leden blijken optimistisch over de beschikbaarheid van hun bollen voor het komend afleverseizoen. Bovendien…

Honey Highway langs A7 en N14

Bio-bloemenzaden uitgedeeld aan 4.000 basisschoolkinderen

Er komt een 'Honey Highway' langs de A7 in Friesland en de N14 bij Den Haag. Om dit te realiseren hebben 4.000 basisschoolkinderen zakjes met biologische bloemenzaden…

Conclusie team van entomologen, virologen en insectenziekten-deskundigen:

Kans dat insecten coronavirus verspreiden is verwaarloosbaar

De kans dat insecten COVID-19 verspreiden is verwaarloosbaar. Dat concludeert een team van entomologen, virologen en insectenziekten-deskundigen van Wageningen University &…

"Laat NL zien wat je doet"

Boerburgertweet weer van start gegaan

Boerburgertweet is weer van start gegaan. Vanaf nu zal weer elke week een boer, tuinder, teler, visser, maar ook dierenarts hier hun verhaal een week lang vertellen en hiermee…

Provincie Drenthe

Peter Oosterhof werkt samen met Het Drentse Landschap

"Volgens mij ben ik de enige boer met een ecologisch adviseur"

Kruidenrijk grasland, zo'n 200 dagen per jaar weiden, weinig onkosten, gezonde koeien en een florerende insectenpopulatie: biologisch melkveehouder Peter Oosterhof boert goed na zijn omslag naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering en zijn samenwerking met Stichting Het Drentse Landschap is naar beider…

Insectenmetingen voor project Koeien en Kruiden

De afgelopen jaren is er veel aandacht voor insecten en de achteruitgang in aantallen en soorten. In het project Koeien en Kruiden wordt bij Dairy Campus met name gekeken naar…

Provincie Noord-Holland verbiedt gebruik glyfosaat

Agrarische pachters die grond van de provincie Noord-Holland pachten, mogen het omstreden gewasbeschermingsmiddel glyfosaat, voornamelijk bekend onder de merknaam Roundup,…

Naturalis en Natuurmonumenten werken samen aan kennis over biodiversiteit

Naturalis en Natuurmonumenten gaan samenwerken om de kennis over biodiversiteit onder Nederlanders vergroten. Bij onderzoeken naar biodiversiteit werken boswachters,…

Van 'egosysteem' naar 'ecosysteem'

7 op 10 Nederlanders willen positieve milieueffecten ook na coronacrisis behouden

71 procent van de Nederlanders wil de schonere lucht en positieve milieueffecten die zijn ontstaan nadat delen van de economie zijn stilgelegd door het coronavirus, behouden.…

Thomas Lozinski

Hoe zorgt bio voor de bijen?

Voor de bioboer zijn bijen als bestuivers van levensbelang. Daarom doet de boer zijn best om een grote biodiversiteit op zijn gronden te creëren: hij zorgt voor brede bloemen- en kruidenstroken langs…

Imker Jos Willemse:

"Feestje dat ik bijen mag plaatsen op dit soort bedrijven"

De Meimaand is Bijmaand bij Odin foodcoop. Vanwege de corona dit jaar geen bijen-activiteiten op de boerderijen die hun producten leveren aan Odin en waar de bijen wonen. In plaats daarvan kunnen we een digitaal kijkje nemen bij de boeren, zoals hier bij boerderij De Groote Voort. Imker Jos Willemse…

Welk effect heeft bokashi op het bodemleven?

Op het land van de boerderij van familie Oomen wordt bokashi gebruikt als bodemverbeteraar. Een vanuit Japan overgewaaide fermentatietechniek. Trouw schrijft erover. De…

Drie consultaties rondom mest van start

Gisteren zijn er drie consultaties omtrent mestbeleid geopend, namelijk voor wijzigingen van de Meststoffenwet, het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en het Besluit gebruik…

Overleving van honingbijenvolken in de winter lijkt te stabiliseren

Ongeveer 86,9% van de honingbijenvolken in Nederland heeft de winter van 2019-2020 overleefd. Dat is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar toen er 90,7% overleving…

Vogels in tijden van droogte

Afgelopen week vielen na lange tijd de eerste druppels weer. Een verademing voor de naar water snakkende natuur. De aanhoudende droogte van de afgelopen tijd kwam, helaas, nog het duidelijkst in…

Zelfs goed weidevogelbeheer niet goed genoeg voor grutto

Een mozaïek van lang en kort gras, uitgesteld maaibeheer, hoge waterpeilen, bloemrijke weiden: de landbouw in de ‘Skriezekrite Idzegea’ in Zuidwest Friesland geldt als het…

SBS6

Novalishoeve in De Grote Tuinverbouwing

"Een win-win-situatie"

Een paar minuten fame voor Novalishoeve afgelopen week op nationale televisie. Een groepje harde werkers staken de handen uit de mouwen en hielpen boswachter Anna en tuinman Lodewijk in het SBS6-programma De Grote Tuinverbouwing met het weer begaanbaar maken van een stuk bos. Novalishoeve werkt vaker samen met Staatsbosbeheer.…

Caring Farmers zendt kringloopcommercial uit op tv

Vanaf zaterdag 9 mei is er een nieuwe kringloopcommercial te zien op tv van de Caring Farmers. Deze commercial is een aanvulling op de boerenspotjes van Farmers Defence Force, Agractie en LTO die de afgelopen weken op tv voorbijkwamen. Omdat de Caring Farmers een ander voedselsysteem voorstaan dan het…

Weidevogels houden het moeilijk in Overijssel

De jarenlange neerwaartse trend in de aantallen weidevogels in Overijssel heeft zich tussen 2017 en 2019 verder doorgezet. De wulp is echter in aantal iets toegenomen en ook de graspieper nam toe. Maar voor soorten als grutto en kievit blijft de trend negatief. Het blijkt dat op locaties waar door…


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven