Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
EU-wetgeving maakt verantwoord ondernemen verplicht

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is een feit

Afgelopen vrijdag 24 mei hebben de ministers van EU-landen een klap gegeven op EU-wetgeving die verantwoord ondernemen verplicht stelt. De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is een feit. Nederlandse en Europese bedrijven krijgen een zorgplicht en een afdwingbare verantwoordelijkheid voor hun toeleveringsketens.

Beter opkomen
"Dankzij deze zogenaamde 'anti-wegkijkwet' kunnen we beter opkomen voor de rechten van werknemers", aldus Petra Bolster, lid Dagelijks Bestuur en internationaal secretaris bij de FNV.

Fundamentele doorbraak
"Grote bedrijven kunnen straks niet langer wegkijken van de uitbuiting, dwangarbeid, vakbondsonderdrukking of milieuschade die plaatsvindt bij hun zakenrelaties en dieper in de keten. Ondernemen met oog voor mens en milieu moet hiermee de norm worden, eigenlijk niet meer dan normaal", aldus Petra Bolster.

Ondanks handreikingen aan sommige EU-lidstaten kent de wetgeving veel positieve elementen, ook voor werkende mensen. Bedrijven moeten werknemers, vakbonden en maatschappelijke organisaties consulteren bij het voldoen aan de zorgplicht. Ook kunnen slachtoffers en vakbonden naar de rechter stappen als de schending van rechten niet wordt voorkomen of aangepakt. In de wet is vastgelegd dat bedrijven een klimaatplan moeten opstellen waarin zij duidelijk maken hoe ze hun CO2-uitstoot gaan terugbrengen. Dat is belangrijk, want ook klimaatschade is een vorm van vervuiling die de levens van vele miljoenen mensen bedreigt.

Handhaving
De FNV zal het vervolg nauwlettend in de gaten houden, zeker wat de rol van Nederland betreft. Nu de richtlijn is aangenomen is het zaak dat onze regering die omzet in effectieve Nederlandse wetgeving. Petra: "Naleving valt of staat bovendien met handhaving. Dit vraagt om een toezichthouder met tanden en menskracht. De FNV zal zich blijven inzetten voor beleid dat arbeids- en mensenrechten beschermt. Dit geldt in het bijzonder voor vrijheid van vakvereniging en het voeren van collectieve onderhandelingen. Deze rechten zijn de voorwaarden om duurzame verbetering in arbeidsomstandigheden mogelijk te maken."

Publicatiedatum: