Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Ministers Adema en Van der Wal-Zeggelink over voortgang kabinetsdoelstellingen voor 2030:

"Groei bio-landbouwgrond zet gestaag door, maar er resteert nog een flinke opgave"

Minister Adema (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) hebben antwoord gegeven op vragen over de voortgang van de doelstellingen voor 2030, van het kabinet Rutte IV . De vragen zijn van de Kamerleden Van der Lee en Stultiens (beiden GroenLinks-PvdA). De antwoorden gaan in op de doelstellingen over halvering van de stikstofuitstoot in 2030 en 15% van de landbouwgrond voor biologische landbouw (en een Europees doel van 25%).

Vraag 2 luidt 'Herinnert u zich dat alle kabinetsdoelen vorig jaar hopeloos uit beeld waren? Kunt u voor elke van de hierna genoemde doelstellingen aangeven of dit nog steeds het
geval is (door bij elke doelstelling een concreet percentage/getal te noemen). Bij c komt '15% van de landbouwgrond voor biologische landbouw (& een Europees doel
van 25%)' aan bod. Daarop luidt het antwoord:

In de afgelopen 5 maanden is het areaal gestegen van 95.550 hectare (eind 2023) naar 97.750 hectare (april 2024), inclusief percelen in omschakeling1. Dit komt neer op een stijging van 5,3% van het totale landbouwareaal naar 5,4%. Het biologische areaal in de Europese Unie groeide in 2022 met 5,1 procent tot 16,9 miljoen hectare, wat neerkomt op 10,4% van de totale landbouwgrond in de EU2.

Recent heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over het actieplan biologisch om de doelstelling van 15% biologisch landbouwareaal in 2030 te halen (Kamerstuk 30 252, nr. 148). De brief geeft de stand van zaken, vermeldt de acties die in gang zijn gezet in 2023 en de aanpak voor 2024 en verder.

Vervolgens werd gevraagd om bij elk van de doelstellingen aan te geven of de gemaakte voortgang voldoende is om het gestelde doel te behalen. Zo nee, waar ligt dit aan? Over 15% biologische landbouwgrond zeggen de ministers: "Uit het bovenstaande antwoord bij 2.c. blijkt dat de groei gestaag doorzet, maar dat er nog een flinke opgave resteert. Het kabinet wil alles op alles zetten om de markt in beweging te brengen en dit aan te laten trekken. Om deze reden is er € 50 mln extra gereserveerd voor het stimuleren van een duurzame markt voor
de periode 2025-2029 (Kamerstuk 30 252, nr. 128)."

Klik hier voor het document.

Publicatiedatum: