Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Provincie biedt met hardheidsclausule maatwerkoplossing voor bio-pluimveehouderij van De Schoffel

De provincie Noord-Brabant biedt maatwerk voor een aantal vooruitstrevende veehouderijen die klem dreigen te raken vanwege de provinciale normen voor stikstofuitstoot. Een pluimveehouder in Herpen heeft in het verleden geïnvesteerd in een verdergaand duurzaam stalsysteem. Het bedrijf kan echter niet helemaal voldoen aan de nieuwe stikstofnormen van de provincie. Dit geldt ook voor een kleinschalige biologische pluimveehouderij in Boxtel. Verder krijgt een varkenshouder in Lith de tijd om zijn varkens wat langer te huisvesten in een traditionele stal in afwachting van de omgevingsvergunning voor een innovatief stalsysteem.

De provincie heeft in de omgevingsverordening een hardheidsclausule opgenomen waar bedrijven een beroep op kunnen doen. Deze clausule geeft een ondernemer toestemming om (tijdelijk) af te wijken van de aangescherpte uitstootnormen voor stikstof. Vanaf 1 juli 2024 scherpt de provincie de ammoniakemissie-eisen aan en dienen stallen die ouder zijn dan 15 jaar aangepast te worden. Gedeputeerde Wilma Dirken: "Vanwege de slechte staat van de natuur in Brabant moeten alle sectoren sterk hun stikstofuitstoot verminderen. Dat geldt ook voor de veehouderij. De provincie vindt het echter ook belangrijk om innovatie te stimuleren in deze en andere sectoren. Daarom geeft de provincie in individuele gevallen innovatieve ondernemers meer ruimte."

Stallen emissiearm
De stallen 2, 3 en 6 van de pluimveehouderij in Herpen (Hoefstraat 7-9) zijn in het verleden verdergaand emissiearm gemaakt, waardoor er jarenlang aanzienlijk minder ammoniak is uitgestoten dan vereist volgens de provinciale normen. In deze situatie blijkt er echter geen reële mogelijkheid te bestaan om de huisvestingssystemen verder aan te passen, om deze reden is de hardheidsclausule voor dit bedrijf toegepast.

Biologische boerderij
Op de locatie van de biologische boerderij De Schoffel te Boxtel (Mijlstraat 34) wordt een biologisch vollegronds tuinbouwbedrijf met eveneens biologische scharrellegkippen geëxploiteerd. De investering in een emissiearm systeem weegt naar verwachting niet op tegen de potentiële emissiereductie in deze bedrijfssituatie. Het gaat om een biologische pluimveehouderij met relatief weinig dieren en ruime uitloopmogelijkheden. Om deze reden is de hardheidsclausule voor dit bedrijf toegepast, waardoor ze (tijdelijk) mogen afwijken van de aangescherpte stikstofuitstoot normen.

Innovatief huisvestingssysteem
Op 6 april 2021 heeft de provincie de hardheidsclausule toegepast voor varkenshouderij Van Lamoen BV te Lith (Gewandeweg 2). Het gaat hier over het toepassen van een innovatief huisvestingssysteem en het tijdelijk traditioneel huisvesten van varkens. De ondernemer krijgt nu een verlenging tot en met 31 december 2025. De omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingswet is namelijk nog niet afgegeven door de gemeente. De verwachting van de ondernemer is dat de omgevingsvergunning na de zomer van 2024 zal worden verleend.

Voor meer informatie: www.brabant.nl

Publicatiedatum: