Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Pleidooi voor aparte werkbare afspraken voor biologische sector

Waarom steunt De Natuurweide het crisisplan mestaanpak?

Vandaag vindt in de Tweede Kamer een cruciaal debat plaats over de crisis op de Nederlandse mestmarkt (start 16:30 uur). De mestbrief die minister Adema eerder deze maand aan de Kamer stuurde, biedt in de praktijk onvoldoende perspectief voor de korte termijn, zo meldt LTO Nederland. Maar de ernst en de urgentie van de mestcrisis zijn dermate groot, dat uitstel geen optie is. Boeren staan met de rug tegen de muur en hebben nú een oplossing nodig voor de vastgelopen mestmarkt. Om die reden hebben LTO Nederland, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en De Natuurweide de handen ineen geslagen. Gezamenlijk hebben zij een crisisplan opgesteld, met als doel het veiligstellen van een overgangs-derogatie. In dit plan zetten de overheid en de sector gezamenlijk stappen om te voorkomen dat duizenden bedrijven in een koude sanering terecht komen. De partijen roepen de Tweede Kamer op om dit plan donderdag over te nemen.

Aparte afspraken voor biologisch
Voor de biologische sector moeten volgens de partijen aparte werkbare afspraken worden gemaakt: "Gelet op de specifieke situatie in de biologische sector, als een van de oplossingsrichtingen met een forse ambitie en zelfs een tekort aan mest, moet met deze sector apart werkbare afspraken worden gemaakt."

Statement De Natuurweide
De Natuurweide meldt op de eigen website dat de beslissing om dit plan samen op te stellen en in te dienen voortkomt uit een gedeelde zorg over de toekomst van de hele melkveehouderijsector. Lange termijn oplossingen worden momenteel doorkruist door een acute mestcrisis in de reguliere melkveehouderij.

"De Nederlandse melkveehouderijsector heeft diversiteit als kracht. Met onderling respect voor ieders bedrijfsvoering zijn er verschillende oplossingsrichtingen. Biologisch is hier duidelijk één van. Vanuit de gezamenlijk biologische zuivelsector is niet voor niets een ambitie opgesteld van een forse opschaling van het consumptievolume", aldus De Natuurweide-voorzitter Sybrand Bouma.

De acute mestcrisis bij de reguliere collega's komt door een stapeling van maatregelen die leiden tot grote onrust en negatieve effecten in de sector; direct of indirect en op korte of op langere termijn. "Met name de extensievere (familie-)bedrijven ondervinden de gevolgen ervan. Dit zijn juist de bedrijven die door hun extensievere bedrijfsvoering meewerken aan doelen die ook de biologische sector nastreeft. Het zijn ook bij uitstek de bedrijven die kunnen omschakelen naar 'biologisch' en zo meewerken aan de gezamenlijke ambitie om de biologische melkvee- en zuivel sector op te schalen."

De onlangs gepubliceerde mestbrief van de minister verandert volgens De Natuurweide weinig aan de huidige crisis, waarbij de biologische melkveesector bovendien niet wordt ontzien bij een mogelijke generieke korting. De biologische sectorale grondgebondenheid valt namelijk niet onder de Nederlandse definitie van grondgebondenheid. Daarmee is bij de uitvoering van de meststoffenwet een groot deel van de biologische melkveehouderij niet uitgesloten bij een eventuele generieke korting.

Sybrand: "Gelet op de specifieke situatie in de biologische sector, als een van de oplossingsrichtingen met een forse ambitie en zelfs een tekort aan mest, moeten daarom apart werkbare afspraken worden gemaakt, zoals we in het gezamenlijke plan hebben voorgesteld."

Lees hier het crisisplan van LTO Nederland, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en De Natuurweide.

Publicatiedatum: