Sander Mager en Rien Komen treden toe tot raad van toezicht Louis Bolk Instituut

Sander Mager en Rien Komen treden toe tot de raad van toezicht van het Louis Bolk Instituut. Vanuit hun kennis en expertise zullen zij de organisatiemissie ondersteunen: kennisontwikkeling voor een transitie naar duurzame landbouw en voeding. Samen met de recente benoeming van Prescilla Jeurink krijgt de raad met deze benoemingen een flinke kwaliteitsimpuls. 
 

Foto: Sander Mager (links) en Rien Komen (rechts)

Sander Mager MSc heeft brede ervaring binnen de innovatieve water- en agrifoodsector. Hier ziet hij een kentering gaande: "De agrarische sector staat op een kantelpunt. Het traditionele voedselsysteem loopt nadrukkelijker dan ooit tegen humane, sociale, ecologische en economische grenzen aan. Producenten, ketenpartijen, consumenten en beleidsmakers erkennen steeds explicieter dat de transitie naar een duurzame landbouw geen nice to do, maar need to do is. Dat die systeemverandering niet alleen urgent maar ook haalbaar is, bewijst een groeiend aantal natuurinclusieve, circulaire, klimaatneutrale ondernemers, ondersteund met kennis uit fundamenteel en praktijkonderzoek."

Met zijn kennis van transitieprocessen en vanuit zijn brede netwerk, zal Sander Mager zich hiervoor inzetten als lid raad van toezicht van het Louis Bolk Instituut. Op dit moment is hij onder andere werkzaam als vice-voorzitter van de Unie van Waterschappen en als dagelijks bestuurder van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

Dr. ir. Rien Komen ziet het Louis Bolk Instituut als koploper in transities die nodig zijn binnen het groene domein; de landbouw in het bijzonder. "Het is van belang dat we niet alleen kennis hebben van transities in het groene domein, maar deze veranderingen ook vormgeven en beweging bij anderen kunnen teweegbrengen. Hiervoor is het belangrijk dichtbij de praktijk te staan. Vanuit Aeres, onder de titel Groene Veranderaar, doen wij onderzoek en leiden wij jongeren en beroepsbeoefenaars op. Het lijkt mij inspirerend om vanuit de functie lid raad van toezicht over en weer inzichten te delen."
Met zijn bestuurlijke kennis en relevante netwerk in het publieke domein, zal Rien Komen zich samen met de andere leden van de raad en de bestuurder bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Louis Bolk Instituut. Op dit moment is hij onder andere werkzaam als vicevoorzitter College van Bestuur van de Aeres Groep. 

Willem Lageweg, voorzitter van de raad van toezicht, heet beide nieuwe leden van harte welkom in de raad van toezicht: "Samen met de recente benoeming van Prescilla Jeurink krijgt de raad met de komst van Sander Mager en Rien Komen een flinke kwaliteitsimpuls. Daarmee zijn voor Louis Bolk belangrijke expertisegebieden in de raad goed vertegenwoordigd. In de loop van dit jaar zal ook nog een jonge boer/boerin tot de raad toetreden."     

Ilse Geijzendorffer, directeur-bestuurder, ontvangt de nieuwe leden met de volgende woorden: "Ik ben erg blij met de toetreding van Rien en Sander tot de raad van toezicht. Het in beweging krijgen en houden van de sector is hard nodig. Wanneer we duurzame landbouw hand in hand willen laten gaan met voedselzekerheid, is het van belang dat we werken aan een veerkrachtiger systeem dat autonomer kan draaien op Nederlandse bodem. Ik kijk ernaar uit om met Rien en Sander aan de slag te gaan. Zij zullen waardevolle inbreng hebben om het Louis Bolk Instituut te ondersteunen in haar missie om kennisontwikkeling strategisch in te zetten voor duurzamere landbouw, voeding en gezondheid."

Voor meer informatie: www.louisbolk.nl 

Bron: Louis Bolk Instituut


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven