Focus op N-mobilisatie

Met soortenrijke groenbemesters bodemnutriënten mobiliseren

Het mobiliseren van bodemnutriënten is belangrijker dan ooit. Goed samengestelde groenbemestermengsels bevatten veel plantensoorten die de bodem intensief doorgronden en het bodemleven activeren. Dit blijkt uit onderzoeksprojecten in Nederland en Duitsland waarbij DSV zaden betrokken is. De mengsels maken voedingsstoffen beschikbaar voor de volgende hoofdteelt. Met soortenrijke groenbemesters kan er tevens flink bespaard worden op kostbare meststoffen. Een optimale teelt met een groenbemester kan tot maar liefst 100 kg/ha stikstof leveren voor de volgende oogst.

C:N verhouding
De verhouding tussen koolstof (C) en stikstof (N) in de organische stof bepaalt hoe snel de groenbemester mineraliseert. Bij een laag getal komt de N sneller beschikbaar voor de volgende teelt. Bij een doorgroeide bladrammenas of gele mosterd met veel lignine kan de C:N verhouding hoog zijn (ca. 30:1). Dit kan zelfs tot vastlegging van stikstof leiden.

Het gebruik van groenbemesters heeft ook een gunstige invloed op het bodemleven en op de opbouw van stabiele organische stof. Een ideale C:N verhouding is lager dan 20. Het bodemleven is dan beter in staat om deze groenbemester om te zetten in stabiele organische stof. Er is dan ook een hogere microbiële activiteit. Dit zorgt voor een betere bodemkwaliteit.

TerraLife® mengsels zijn zo samengesteld dat de C:N verhouding met 12:1 relatief laag is en dicht bij die van het bodemleven (ca. 7:1) en de bodem (ca. 10:1) (bron: Magdoff, Harold, 2009). De mineralisatie en stikstofafgifte van TerraLife mengsels vindt geleidelijk plaats, passend bij de volgende hoofdteelt. Nutriënten worden zo efficiënt benut.

Soortenrijke mengsels mobiliseren meer nutriënten 
In Duitsland loopt een onafhankelijk 9-jarig onderzoeksproject CATCHY over de rol van groenbemesters in een gewasrotatie. Een soortenrijk TerraLife mengsel wordt vergeleken met braak, gele mosterd en een eenvoudig mengsel. Het TerraLife mengsel vangt 60 kg N, 20 kg meer dan de andere objecten. Ook Kalium en Fosfor worden extra organisch gebonden om beschikbaar te komen voor het volgende gewas.

Het potentieel om meer stikstof te mobiliseren
Soortenrijke TerraLife mengsels bevatten verschillende vlinderbloemigen zoals: erwten, wikke- en klaversoorten die met hun Rhizobium bacteriën stikstof uit de lucht kunnen binden. Andere soorten zoals facelia of niger kunnen overtollige stikstof uit de bodem opnemen en opslaan voor de volgende teelt. Onder optimale omstandigheden met een goed ontwikkelde groenbemester kun je rekenen met de volgende stikstofwaarden voor het volgende gewas:

Conclusie
Met de inzet van groenbemesters wordt een potentiële stikstofbron benut op een natuurlijke manier. Om dit proces optimaal te benutten kan er het beste gebruik gemaakt worden van soortenrijke groenbemestermengsels. In Duitsland is daar uitgebreid onderzoek naar gedaan op verschillende locaties. Hieruit bleek dat een goed ontwikkelde groenbemester wel tot 100 kg N per hectare kan binden. Wel zijn er grote verschillen waar te nemen. Een mengsel dat in meerderheid uit vlinderbloemigen bestaat en op tijd wordt gezaaid bindt het meeste stikstof. Een laat gezaaid mengsel (na 1 september) zonder vlinderbloemigen het minst.

Biologische mengsels
DSV zaden heeft een portfolio van groenbemestermengsels onder de naam TerraLife. Hiervan zijn er mengsels met een hoog aandeel vlinderbloemigen (TerraLife N-Fixx) tot helemaal geen vlinderbloemigen in het mengsel (TerraLife Vitamaxx TR).
Elk component in een mengsel levert zijn eigen unieke bijdrage als groenbemester. Door onderling samen te werken liggen de opbrengsten hoger. Ook is er sprake van meer benutting van stikstofbinding. Groenbemesters kunnen hiermee een steentje bijdragen aan het verminderen van kunstmestgebruik. 

Binnen het TerraLife assortiment zijn onderstaande mengsels 100% biologisch. Deze producten zijn Skal-gecertificeerd.

TerraLife Landsberger Gemenge

Groenbemesting en voederdoeleinden
Dit mengsel wordt gebruikt voor voederdoeleinden én voor groenbemesting. Het is een hoog opbrengend tussengewas met veel eiwit en hoge voederwaarde. Stikstofbinding gebeurt door zowel inkarnaatklaver als wikken. Landsberger Gemenge kan ook als onderzaai in mais worden toegepast en zorgt voor een betere verkruimeling van de bodem met meer regenwormen.

Samenstelling: 30% inkarnaat klaver, 50% Italiaans raaigras, 20% wikken.
Zaaiadvies: 50-70 kg/ha (70 kg bij voederwinning) 15-20 kg bij onderzaai in mais
Optimale uitzaai tot eind september als onderzaai voor het sluiten van de rijen

TerraLife Green Power Organic 
Voorheen TerraLife Bio Actief Groen EcoVoor binding van stikstof
TerraLife Green Power Organic is een soortenrijk mengsel met 70% vlinderbloemigen waardoor veel stikstof uit de lucht kan worden gebonden. De snelle bodembedekking zorgt voor een onkruidonderdrukkend effect. Green Power Organic past goed in bouwplannen met granen, mais, cruciferen en bieten.

Samenstelling: 20% Alexandrijnse klaver, 15% Perzische klaver, 20% squarrosum klaver, 15% seradella, 15%, facelia, 7% vlas, 8% Japanse haver 
Zaaiadvies: 30-35 kg/ha
Optimale uitzaai 15 juli tot 20 aug

TerraLife Solanum Organic
Voorheen TerraLife Solanum Eco TR

Zeer veelzijdig mengsel met 11 componenten. TerraLife® Solanum Organic verbetert de structuur van de bodem en het bindt stikstof uit de lucht. De componenten in het mengsel versterken elkaar zowel boven- als ondergronds.

Samenstelling: 25% erwt, 25% zomerwikken, 10% lupine, 5% Alexandrijnse klaver, 5% squarrosum klaver, 5% seradella, 10% Japanse haver, 10% bladrammenas, 2% vlas, 10% blauwe lupine, 3% zonnebloem
Zaaiadvies: 45-50 kg/ha
Optimale uitzaai: 15 juli tot eind aug

TerraLife Legufit Organic
Voorheen TerraLife Legufit Eco TR

Opbouw van organische stof
TerraLife Legufit Organic is een biologisch soortenrijk mengsel met een snelle bovengrondse ontwikkeling in combinatie met een intensieve beworteling. Hierdoor verbetert de bodemstructuur. Het bevat geen vlinderbloemigen en is daarmee juist geschikt als groenbemester vóór de teelt van vlinderbloemigen.

Samenstelling: 60% Japanse haver, 10% facelia, 10% zonnebloem, 15% vlas, 5% sorghum
Zaaiadvies: 35-40 kg/ha
Optimale uitzaai: 15 juli tot eind aug 

Voor meer informatie:
DSV zaden Nederland
www.dsv-zaden.nl

Arjan van der Vinne, sales manager
Tel: 06-18409667
arjan.vandervinne@dsv-zaden.nl 

Bernard Bles, sales manager
Tel: 06-21238600
bernard.bles@dsv-zaden.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven