Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Bio Bakkerij De Trog is eerste CO2-neutrale bakkerij in België

Bio Bakkerij De Trog is erin geslaagd om, als eerste grootschalige, Belgische bakkerij het CO2-neutraal-label op haar naam te schrijven. Het is een concrete vertaling van haar sterk geëngageerde duurzame bedrijfsfilosofie.

Door een zorgvuldig uitgewerkt vergroeningstraject wist de Trog in een tijdspanne van 3 jaar haar CO2-uitstoot van 1372 ton te neutraliseren. Opmerkelijk, omdat in dezelfde periode het totaal geproduceerde volume steeg met 15%.

Om dit, door het hele bedrijf gedragen doel te bereiken, bracht de Trog tal van actiepunten in de praktijk.

De bewustmaking en mobilisatie van alle medewerkers om actief mee te werken aan het realiseren van een groene, CO2-neutrale bedrijfsomgeving vormde het startschot van de campagne. Het systematisch uitschakelen van computers, elektrische toestellen, verlichting en productielijnen in combinatie met een sterk verminderd aircogebruik en bewuster omgaan met mobiliteitsissues leidde tot de eerste hoopgevende resultaten.

Een acceleratie-effect, goed voor het neutraliseren van een derde van de gemeten uitstoot, werd verkregen door fors te investeren in de transformatie van gebouwen en kantoren naar een groene infrastructuur (isolatie volgens hoogste normen, omschakeling naar ledverlichting) en het drastisch aanpakken en reduceren van  grote bronnen van CO2-uitstoot zoals koelvloeistof- en persluchtgebruik.

Bijkomend volgden substantiële investeringen in zonnepanelen en recuperatietechnieken om de restwarmte van ovens elders in te zetten. De bakkerij  realiseerde in diezelfde periode de integrale omschakeling naar groene elektriciteit en het verminderen van de de impact van verpakkingsmateriaal. Door  belading van vrachtwagens en routes te optimaliseren brachten ze het aantal transporten naar beneden.

Om als biologisch bakker erkend te worden, voldoen ze aan een aantal strikte regels over de grondstoffen én het bereidingsproces (zie kaderstuk). Hun ambachtelijke bio-brood wordt gemaakt van graangewassen die geteeld worden in de volle grond zonder het gebruik van chemisch-synthetische pesticiden of kunstmest. Minstens één keer per jaar krijgen ze een bio-controleur over de vloer. Bio is meer dan een set regels, het is ook een ideaal dat werd samengevat in vier principes: ecologie, gezondheid, zorg, billijkheid. Die principes vormen samen een visie op een voedselproductie waar zij achter staan, waarbij de ecologische, sociale en economische duurzaamheid hand in hand gaan.

Maatschappelijk ecologisch engagement
Vanuit maatschappelijk ecologisch engagement investeert De Trog ook in projecten om elders de CO2-uitstoot te verminderen. Het project Safe Water Supply (drinkwaterputten) in Eritrea is daar een voorbeeld van. Het project voorziet in de installatie van veilige, hygiënische drinkwaterputten. Zo stoppen we niet alleen de ontbossing, maar ook de erosie die daar het gevolg van is. Bijkomende winstposten zijn het verminderen van ziektes als gevolg van het drinken van vervuild water en het reduceren van koolmonoxide-uitstoot bij het koken van vervuild water.

Tot slot heeft Bio Bakkerij De Trog de handen in elkaar geslagen met de belangenvereniging Natuurpunt, door het vrijmaken van de nodige budgetten voor de aanplanting van een bos (het De Trog-bos), een actie die in het voorjaar van 2020 zal plaatsvinden. Een hectare bos is goed voor een CO2-reductie van 9 ton.

Voor meer informatie: www.detrog.be

Publicatiedatum: