Hopen te verduurzamen met medewerking van alle stakeholders

Melkveehouders Schiermonnikoog willen extensiveren

Melkveehouders van Schiermonnikoog hebben besloten hun bedrijven te extensiveren. Zij willen graag ontwikkelen naar duurzame landbouw zodat de druk op natuur (bijvoorbeeld door stikstofdepositie) vermindert en de biodiversiteit op het eiland (bijvoorbeeld weidevogels) bevorderd wordt. De Banckspolder is een van de belangrijkste weidevogelgebieden van Nederland en het doel is die te behouden en verder te verbeteren. De aanleiding voor het besluit van de melkveehouders is het besef dat hun huidige landbouwpraktijk niet verenigbaar is met strengere milieuwetgeving en economische randvoorwaarden op de lange termijn. Het risico op problemen is niet alleen aanzienlijk voor agrarische ondernemers, maar ook voor natuur en biodiversiteit. Daarom is het noodzakelijk dat de ondernemers naar een nieuw, extensief businessmodel groeien.De melkveehouders zijn bereid om gezamenlijk te verduurzamen en te extensiveren. Het vergt echter wel externe inspanning en financiering om de overgang naar een gezond nieuw businessmodel mogelijk te maken. In een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut en D&U Advies zijn twee kansrijke scenario's naar voren gekomen: omschakelen naar biologische bedrijfsvoering met of zonder een zuivellijn dan wel extensiveren met een zuivellijn. Dit zijn modellen die ook op de lange termijn economisch perspectief bieden voor alle ondernemers mits goede onderlinge afstemming. Extensiveren is een zeer ingrijpende stap voor melkveehouders en dat verdient dus een degelijke onderbouwing.

Stakeholders ondersteunen het initiatief

Ook een brede groep stakeholders (overheid, banken en natuurorganisaties) staat positief tegenover een nieuw businessmodel. Indien de boeren inderdaad stappen zetten om te extensiveren, zijn zij bereid om hierin te participeren. De haalbaarheidsstudie heeft bovendien een basis gelegd voor een multi-stakeholderovereenkomst, die waarschijnlijk eind 2016 bekrachtigd wordt. Het is voor het eerst dat melkveehouders samen met stakeholders zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van regionale melkproductie.

De einduitkomsten van de haalbaarheidsstudie zijn op 6 juli 2016 op Schiermonnikoog gepresenteerd aan de heer Johannes Kramer, gedeputeerde van de provincie Friesland tijdens een minisymposium voor pers en genodigden.Over het project op Schiermonnikoog

In het kader van het project met de melkveehouders op Schiermonnikoog is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd van juli 2015 tot mei 2016. Het project is financieel ondersteund door de Provincie Friesland en uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut en D&U Advies.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven