Samen nadenken over verduurzamen bedrijven

Project Foarút Buorkje bekijkt omschakelingsmogelijkheden Friese melkveehouders

In september gaan een aantal nieuwe netwerken van het project Foarút Buorkje van start. Binnen Foarút Buorkje hebben Friese melkveehouders de gelegenheid om samen na te denken over hoe ze duurzaamheid tot meerwaarde voor hun bedrijf kunnen maken. Door met elkaar in gesprek te gaan in verschillende netwerken over actuele thema's, kunnen boeren van elkaar leren en daardoor vooruit boeren. Friese melkveehouders kunnen zich nog inschrijven voor de netwerken.

Bijeenkomsten

Het gaat om de volgende netwerken:

  • 'Bedrijfssystemen van de toekomst', in dit netwerk gaan ondernemers samen een duurzaam bedrijfssysteem voor het eigen bedrijf opzetten.
  • 'Stalsystemen van de toekomst', dit netwerk is bedoeld voor ondernemers die – op termijn - willen gaan bouwen en samen met anderen de zoektocht naar de voor hen de best passende stal willen oppakken.
  • 'Kreas Buorkje', dit netwerk gaat in op de thema's ammoniak, fosfaat en broeikasgassen. Wat komt er op dit gebied allemaal op de melkveehouderij af en hoe kunnen ondernemers ervoor zorgen dat ze klaar zijn bent voor de toekomst.
  • 'Lang gras', dit netwerk is bedoeld voor ondernemers die mee doen aan weidevogelbeheer en samen willen verkennen hoe lang gras economisch rendabel in te passen is in de algehele bedrijfsvoering.
  • 'Extensieve bedrijfssystemen van de toekomst', in dit netwerk gaan ondernemers de (on)mogelijkheden voor omschakeling naar biologische landbouw voor het eigen bedrijf verkennen. Voor wie al extensief (<12.500 kg/ha) boert, is de stap naar een plus op de melk relatief dichtbij. Boeren die met minder dan <10.000 kg/ha boeren zijn een dief van hun eigen portemonnee als ze niet omschakelen naar biologisch. Deze bijeenkomst is op 13 september. Klik hier voor meer informatie.

Geïnteresseerde melkveehouders kunnen voor meer informatie over het programma en de kosten contact opnemen met Goaitske Iepema van Projecten LTO Noord, giepema@projectenltonoord.nl/088–888 66 77. Aanmelden kan ook via www.foarutbuorkje.nl.

Bron: LTO Noord Projecten, AgriHolland

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven