Duitsland: Bioland blij met etiketteringswet voor veehouderij

Bioland verwelkomt de verplichte veehouderijetikettering met een biologisch niveau en noemt belangrijke bouwstenen voor het geplande federale programma voor de herstructurering van de veehouderij

Afgelopen week behandelde de Duitse regering de Wet etikettering veehouderij. Met die wet moet het voor de consument in een oogopslag duidelijk zijn hoe een dier is gehouden. "De etikettering van de veehouderij komt eraan en is het startschot voor de dringend noodzakelijke herstructurering van de veehouderij in Duitsland", zegt Jan Plagge, voorzitter van Bioland e.V. "Er is 16 jaar lang niets gebeurd op dit gebied, dus we zijn blij met de inspanningen die het Bondsministerie onder Cem Özdemir tot nu toe heeft geleverd. Deze mogen nu echter niet worden gedwarsboomd door de coalitiepartners."

Volgens Plagge is de etiketteringswet ook een belangrijke bouwsteen om de doelstelling van 30 procent biologische grond van de federale regering te halen. Bij de verdere planning van de wet, zei hij, is het van essentieel belang dat Bioland biologisch als een afzonderlijk stadium bestempelt. "De toegenomen eisen van de biologische varkenshouderij moeten zichtbaar zijn voor de consument", aldus de voorzitter van Bioland.

Hij voegde eraan toe dat de minister ook de andere bouwstenen, waaronder de regelgeving, snel moet aanpakken en dat de federale regering het eens moet worden over een realistisch financieringsmodel voor de omschakeling van de veehouderij. Alleen met passende stimulansen zullen landbouwbedrijven hun stallen kunnen omvormen tot systemen die aangepast zijn aan de soorten. Het nieuwe federale programma voor de omschakeling van de veehouderij moet dit doel dienen.

Federaal programma voor de omschakeling van de veehouderij met goede aanpak
Het federale programma voor de omschakeling van de veehouderij heeft tot doel investeringen in op de soort afgestemde huisvestingssystemen voor varkens te bevorderen. Bioland is verheugd over het feit dat het programma een systeem omvat waarbij bedrijven met bepaalde soorten veehouderij ook een deel van hun extra exploitatiekosten vergoed krijgen als zij aan aanvullende eisen inzake dierenwelzijn voldoen.

Landbouwminister Özdemir heeft voor de komende vier jaar een miljard euro beschikbaar gesteld voor de start van de omschakelingsmaatregelen.

"De financiële omvang van het federale programma zal bij lange na niet voldoende zijn", waarschuwt Gerald Wehde, hoofd landbouwbeleid bij Bioland. "Bij de verdeling van de middelen moet vanaf het begin een prioritering naar veehouderijmethoden worden vastgesteld. Het voor investeringssteun voorgestelde uniforme subsidiepercentage voor de drie te steunen soorten veehouderij leidt tot enorme concurrentievervalsing, aangezien het bereiken van de twee hoogste niveaus aanzienlijk hogere kosten met zich meebrengt".

Bioland stelt daarom een gedifferentieerde financiering voor investeringssteun voor. Volgens de vereniging moeten voor de verschillende soorten landbouw gedifferentieerde subsidietarieven worden vastgesteld, afhankelijk van de hoeveelheid land die voor de dieren nodig is. Voor de eisen voor de varkenshouderij in de biologische landbouw, het hoogste niveau, eist Bioland een subsidiepercentage van 60 procent, voor de scharrelhouderij of een stal met uitloop in de open lucht stelt de vereniging 50 procent voor en voor het buitenklimaat volgens nieuwe criteria 30 procent. Volgens Bioland komen de gespreide subsidiepercentages ook overeen met de vroegere procedure in het subsidieprogramma voor landbouwinvesteringen en zijn ze dus niet meer dan logisch.

Wehde benadrukt ook het belang van ondersteuning van bestaande bedrijven op het gebied van exploitatiekosten. "Het onthouden van veepremies aan bestaande bedrijven zou tot enorme concurrentievervalsing leiden. Het zou onaanvaardbaar zijn om bedrijven te discrimineren die in een vroeg stadium in hoogwaardiger vormen van veehouderij hebben geïnvesteerd. Het is nog niet duidelijk of bestaande bedrijven zullen profiteren van dierpremies.

Bron: Bioland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven