Moet capaciteit van veehouderijsystemen om het hoofd te bieden aan potentiële gevolgen van klimaatverandering vergroten

Nieuw project Re-Livestock van start gegaan

Het nieuwe project Re-Livestock is van start gegaan. Het doel van het project, dat wordt gefinancierd door het onderzoeksprogramma Horizon Europe, is het ontwikkelen van nieuwe geïntegreerde benaderingen voor verschillende zuivel-, rundvlees- en varkenssystemen en verschillende geografische regio's, in de context van klimaatverandering. De FiBL is partner van het project en betrokken bij verschillende werkpakketten.

Foto: FiBL, Thomas Alföldi.

De algemene doelstelling van Re-Livestock (Facilitating Innovations for Resilient Livestock Farming Systems) is het evalueren en mobiliseren van de invoering van innovatieve praktijken die op verschillende schaalniveaus (dier, kudde, bedrijf, sector en regio) worden toegepast om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de capaciteit van veehouderijsystemen om het hoofd te bieden aan potentiële gevolgen van klimaatverandering te vergroten. Re-Livestock zal wetenschappelijke expertise en gezamenlijke innovatie in verschillende disciplines samenbrengen, waaronder diervoeding, fokken, welzijn, bedrijfsbeheer, milieu- en sociaaleconomische beoordeling en beleidsanalyse.

Sterke samenwerking met belanghebbenden uit de sector om de innovaties te identificeren en het validatieproces mede te ontwerpen, zal zorgen voor relevantie en een maximale toepassing van de beste praktijken. Nationale groepen landbouwers (casestudies) en 'fora van belanghebbenden' zullen samen met een 'Europees multi-actorplatform' een geëngageerd gezamenlijk ontwerp van overgangstrajecten mogelijk maken, terwijl 'netwerken voor leren uit innovatie' het testen en delen van innovatieve oplossingen mogelijk zullen maken. Met 'praktijkgemeenschappen' zal de multi-actoraanpak worden uitgebreid tot een breed scala van belanghebbenden.

Het project zal 13 nationale casestudies ontwikkelen met betrekking tot varkens-, melkvee- en vleesveesystemen, verdeeld over verschillende regio's in Europa. Er zal gebruik worden gemaakt van een dubbele schaal 'Agroecologie-Duurzame intensivering' & 'Mitigatie-Aanpassing'. Casestudies zullen worden geleid door industriële partners/samenwerkende belanghebbenden, in samenwerking met een projectbegeleider, die workshops zal organiseren en discussies zal leiden om problemen en oplossingen rond de invoering en implementatie van innovaties te identificeren. Ervaringen uit verschillende case studies zullen worden gebundeld en gedeeld om te begrijpen of innovaties kunnen werken in verschillende geografische en sociaal-economische contexten.

Het Re-Livestock-project wordt gefinancierd door Horizon Europe. Het heeft een totaal budget van 13,5 miljoen euro en zal 5 jaar duren, vanaf september 2022. Het project wordt geleid door de Spaanse nationale onderzoeksraad CSIC, en heeft in totaal 37 partners uit 14 verschillende Europese landen en uit Australië, die een groot netwerk van actoren uit verschillende waardeketens in de veehouderij samenbrengen.

Het consortium omvat landbouwersverenigingen (AEANI, PFLA, PROVACUNO), veevoederbedrijven (DSM, AGRIFRIM), een zaadbedrijf (Barenbrug), veehouderijbedrijven (CRV, PIC, ANAS), een precisieveehouderijbedrijf (PCH), adviesorganisaties (ICOEL, CONSULAI, Barenbrug), universiteiten (UNIBO, UPV, UREAD, WU, SLU, AU, UCD, UNIPI, QUB, AERES, UEX, BOKU, UQ) en instellingen voor toegepast onderzoek (CSIC, WR, SRUC, FiBL, PIK, MVARC, ORC, Agroscope, IRIAF) en een intergouvernementele organisatie (CIHEAM-Zaragoza).

Het onderzoeksinstituut voor biologische landbouw FiBL zal casestudies realiseren over innovaties die met succes door boeren in melkveesystemen zijn toegepast (werkpakket 1). FiBL zal methoden aanpassen en ontwikkelen om de duurzaamheid en veerkracht van landbouwbedrijven te beoordelen (werkpakket 5). Bovendien zal zij experimenten uitvoeren om het effect van verschillende voedermiddelen op de uitstoot van broeikasgassen vast te stellen (werkpakket 2). Tot slot leidt de FiBL de Gender Task Force van het project. Het werk van de FiBL wordt gefinancierd door het Staatssecretariaat voor Onderwijs, Onderzoek en Innovatie (SERI, Zwitserse Federatie, Bern).

Klik hier voor meer informatie.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven