Tips voor een succesvolle start van het nieuwe weideseizoen

De weideperiode: ieder jaar weer een mooi moment waar veel veehouders naar uitkijken. Vers gras bevat veel eiwit en energie die de koe direct kan omzetten in melk. Dit verse gras is nu nog aantrekkelijker omdat elke hap in de wei niet bijgevoerd hoeft te worden in de stal. Daar komt bij dat elke hap vers gras geen inkuilverliezen kent en dus maximaal benut wordt. Hoe zorgt u ervoor dat u tijdens de weidegangperiode met vers gras uw voersaldo maximaal verhoogt? In dit artikel geeft Reudink een aantal tips:

Tip 1: Kies uw weidesysteem
Grofweg zijn en 4 weidesystemen: Omweiden, Stripgrazen, Standweiden en Roterend Standweiden (Nieuw Nederlands Weiden). Kies een systeem die bij u past. Elk syteem heeft zijn voor- en nadelen, dus een juiste keuze is hierbij van belang. Let hierbij op de aanwezige huiskavel, het arbeidsplaatje, melksysteem en wat goed past in de dagelijkse uitvoering.

Wanneer u voor een weidesysteem hebt gekozen is het belangrijk om hieraan vast te houden gedurende het weideseizoen. Een geslaagde weidegang start met een gedegen plan. Wanneer starten met weidegang? Maak een bewuste keuze of u de eerste snede wilt maaien of weiden. Let op! Pas het aantal uren weidegang aan naar de mate van grasgroei.

Tip 2: Bemesting
Voor de eerste weidepercelen of het eerste weideplatform adviseren wij om een drijfmest gift te geven. Hierbij is het belangrijk dat de mest goed in de grond wordt gebracht om besmeuring van het gras zoveel mogelijk te beperken. Schoon gras geeft immers de beste opname. Een gift van 20 kuub volstaat in de meeste gevallen. Gaat u meer bemesten, dan is het risico groter dat gras bevuild wordt. Tevens kunnen grote mestgiften leidden tot hogere eiwitwaarden van vers gras. Dit hoeft geen probleem te zijn, mits u hier in het rantsoen goed rekening mee houdt en eiwit en energie tijdens het voeren op stal corrigeert.

Tip 3: Voorweiden
Wanneer het gras lang de winter is uitgekomen, is het te overwegen om te gaan voorweiden. Voorweiden houdt in dat de koeien eerst het ‘oude’ gras opvreten en dat pas daarna de drijfmest gift en kunstmest gift gegeven worden. Dit kan handig zijn als het gras te lang is om een drijfmest te geven. Bovendien wordt het gras bij voorweiden gestimuleerd om uit te stoelen. Dit is erg positief voor de zodedichtheid van een perceel, zodat bijvoorbeeld paardenbloem maar ook ruwbeemd minder kans krijgen. Gaat u voorweiden? Zorg er dan voor dat u de uren voorweiden aan het aanbod van het betreffende perceel aanpast.

Tip 4: Meer VEM in de koe = meer melk
De kuilen van 2021 laten zich doorgaans tekenen door lagere VEM- én lagere eiwitwaardes. Het verse gras kan hierbij een goede aanvulling geven om meer VEM in de koe te krijgen en zo een hogere melkproductie en/of een krachtvoerbesparing te geven. Kortom een hoger voersaldo.

Voorbeeld: 10 kg ds graskuil van 900 VEM geeft 9000 VEM. Als in het voorjaar 6 kg ds vers gras in de koe gaat van 1000 VEM: 6 x 100 VEM verschil = 600 VEM meer in de koe. Als we uitgaan van 460 VEM voor 1 kg melk, dan 600/460 =1,3 kg melk extra met dezelfde krachtvoergift. 1,3 x 54 cent = 0,70 per koe/dag x 100 mk = 70 euro per dag x 30 = 2100 euro per maand.

Tip 5: Behoud gehaltes in het voorjaar
Vers gras heeft een ander vetzuurpatroon dan ingekuild gras. Hierdoor kan er vetdepressie plaatsvinden door een hoog aandeel onverzadigde vetzuren. Let hierbij op de krachtvoerkeuze die aansluit bij vers gras om zoveel mogelijk het vetgehalte te behouden.

Tip 6: Overleg met uw specialist en stuur bij
Bespreek tijdig met uw specialist het rantsoen bij weidegang. Welke kuil gaan we naast vers gras voeren, welke krachtvoersoorten voeren we ernaast et cetera. Zorg voor een stuur waarmee u zelf dagelijks kunt sturen op de wisselende samenstelling van vers gras. Denk hierbij aan een apart eiwit- en energieproduct.

Bekijk tot slot de Vers Gras Monitor. Hier vindt u de actuele gehalten en voederwaardes van het verse gras van weidepercelen door het land. Het gaat om de drogestofpercentages, de eiwit- en suikergehalten, de verteringscoëfficiënt (Vc-OS), het aandeel celwanden (NDF) en de kengetallen voor energie (VEM en MELK) en eiwit (WDE en EKB).

Meer informatie of advies?
Heeft u nog vragen over de weidegang of heeft u een specifiek probleem waar u advies in wilt? De weidecoach van Reudink helpt u hier graag bij. Neem voor meer info contact op met uw specialist, uw lokale dealer of de klantenservice van Reudink.

Voor meer informatie: info@reudink-bio.eu en www.reudink-bio.eu 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven