Biologische gipsmeststof voor een betere gewasopbrengst

Voor het komende teeltseizoen heeft Reudink opnieuw de biologische gipsmeststof met zwavel: Calci-blend-S. Speciaal bedoeld voor toepassing in de biologische landbouw en de stimulatie van een hogere eiwitopbrengst en eiwitkwaliteit van de gewassen. Zo werkt het en dit zijn de voordelen.

Calci-blend-S
Calci-blend S is een meststof voor toepassing in de biologische landbouw. Het product bevat zowel calcium als zwavel in goed opneembare vorm. De samenstelling ziet er als volgt uit: 28% Ca (CaO) en 16% S (CaSO4). Calci-blend S is verkrijgbaar in BigBags van 600kg. Het is een granulaat die gemakkelijk aan te wenden is middels een pendel- of centrifugaalstrooier.

Zwavel voor betere eiwitkwaliteit
Zwavel is een onmisbaar element voor de vorming van enkele essentiële aminozuren (methionine en cysteïne). Een goede zwavelvoorziening zorgt voor een betere eiwitkwaliteit en veelal ook een betere (eiwit)opbrengst. Problemen met de zwavelvoorziening op grasland beperken zich tot de eerste (en soms tweede) snede. In latere sneden is de zwavelvoorziening vanuit de bodem voldoende om in de behoefte van gras(klaver) te voorzien.

Hoe werkt het?
Wanneer het gras (en de klaver) groeit op basis van de door mineralisatie vrijkomende voedingsstoffen is de zwavelvoorziening altijd toereikend. In de bodem is de verhouding Stikstof: Zwavel zodanig dat er eerder een gebrek aan stikstof (N) is dan aan zwavel (S). Omdat we de groei van het gras graag op tijd stimuleren, bemesten we de grond al vroeg – als er nog geen mineralisatie is – met drijfmest. Door vroeg in het voorjaar dierlijke mest toe te dienen, ontstaat extra behoefte aan aanvullende zwavelbemesting.

In de organische mest zit niet alleen stikstof maar ook zwavel. De zwavel in dierlijke mest is volledig in organische vorm aanwezig en deze komt dus niet op korte termijn beschikbaar. De stikstof uit de mest is deels beschikbaar (mineraal) en deels niet beschikbaar (organisch). Doordat het minerale deel van de stikstof meteen na toediening beschikbaar is voor het gras ontstaat de behoefte aan aanvullende zwavelbemesting. Deze behoefte ontstaat omdat de zwavelbeschikbaarheid uit zowel de bodem als uit de (drijf)mest slecht is en niet kan dienen als aanvulling op de beschikbare stikstof uit de mest.

Goede zwavelvoorziening, bron van calcium
De behoefte aan zwavelbemesting is hoger naarmate de stikstofbeschikbaarheid hoger is, de bodem kouder is en naarmate meer eiwit wordt geproduceerd. Zo stelt bijvoorbeeld klaver hogere eisen aan een goede zwavelvoorziening. Calci-blend S voorziet uitstekend in deze behoefte. Door 100-150 kg Calci-blend S per hectare te strooien kan een goede zwavelvoorziening (voor de 1e snede >20 kg S per hectare) worden gegarandeerd. Bijkomend voordeel is dat Calci-blend S naast een goede zwavelbron ook calcium bevat, wat voor de bodem en het gewas noodzakelijk is. Calcium is nodig voor een goede bodemstructuur en CEC-bezetting. Daarnaast is calcium een belangrijke voedingsstof voor stikstofbindende gewassen als klaver.

Kort samengevat
Met Calci-blend S voorziet u in een hogere eiwitopbrengst en verbetert u tegelijkertijd de bodemstructuur. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice van Reudink of één van de specialisten of dealers.

Voor meer informatie: info@reudink-bio.eu en www.reudink-bio.eu 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven