Toekomstig CAP beleid: parlementsleden willen eerlijke financiering

Het Agrarische Comité van de EU heeft woensdag met 32 stemmen voor en vijf stemmen tegen een serie van moties over de hervorming van de Common Agricultural Policy (CAP) voor na 2020 aangenomen.

Meer flexibiliteit, maar geen renationalisatie van de CAP
Parlementsleden erkennen dat lidstaten het landbouwbeleid aan hun behoeften aan zouden moeten kunnen passen, maar wijzen een renationalisatie van de CAP af, omdat dit volgens hen de competitie op de markt zou verstoren. 

Het Europese landbouwbeleid moet gebaseerd zijn op gedeelde doelen, regels, hulpmiddelen en checks. Lidstaten moeten hun nationale strategieën op basis hiervan aanpassen, en actie ondernemen op de gebieden waar ze dit nodig achten. 

Hoewel het toekomstige landbouwbeleid van de EU zich moet gaan richten op prestaties in plaats van volgzaamheid is het belangrijk dat alle lidstaten aan dezelfde hoge EU standaards voldoen. Indien landen dit niet doen, moet het betreffende land sancties opgelegd worden. 

Modern beleid met een juiste en eerlijk verdeelde financiering
Het duurzamer maken van landbouwbedrijven in de EU, ze integreren in de circulaire economie en het stimuleren van innovaties en onderzoek moeten de belangrijkste prioriteiten van de nieuwe CAP worden. Daarom moet er voldoende financiering zijn voor het nieuwe beleid, wat betekent dat het huidige CAP als minimum moet worden aangehouden, zeggen parlementsleden. 

Het Agrarische Comité wil daarnaast:

 • directe betalingen door laten gaan, zodat de nieuwe CAP volledig gefinancierd wordt uit het EU budget;
 • de administratieve rompslomp voor de verplichte vergroeningsmaatregelen (die nodig zijn voor betalingen) verminderen en ze simpeler en resultaat gerichter maken;
 • een nieuwe EU methode om directe betalingen tegen 2030 te berekenen
 • efficiëntere methodes om er zeker van te zijn dat de EU steun naar eerlijke boeren en telers gaat;
 • meer geld om stedelijke gebieden te versterken;
 • minder geld voor grote landbouwbedrijven met een verplicht EU plafond;
 • een eerlijkere distributie van EU geld onder lidstaten
 • extra steun voor jonge en nieuwe boeren 
 • sterkere steun voor boeren die in zwaar weer zitten door lage prijzen en/of inkomsten;
 • de meest gevoelige sectoren uitsluiten van onderhandelingen;
 • vrijwillige steun die lidstaten kunnen bieden aan problematische sectoren. Deze steun kan gebruikt worden voor de productie van bijvoorbeeld proteïne gewassen, of om te compenseren voor de effecten van vrije handelsverdragen. 
Rapporteur Hebert Dorfmann: "We hebben ambitieuze doelen voor het toekomstige EU landbouwbeleid. We moeten de veilige levering van voeding van hoge kwaliteit kunnen garanderen en betere steun aan jonge, nieuwe en familiebedrijven bieden om het concurrentievermogen van onze boeren te vergroten. Dit kunnen we onder andere doen door de landbouw slimmer en innovatiever te maken. Dit kunnen we echter alleen bereiken als de CAP gesteund wordt door alle lidstaten en er voldoende financiële middelen voor zijn. Hier zullen we dan ook voor vechten bij de hervorming." 

De ideeën van het Agrarische Comité worden op 28-31 mei door het Parlement besproken tijdens de plenaire zitting in Straatsburg. 

Bron: European Parliament

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven