Co-creatie als ultieme leiderschapsvorm

Tholen – "Oude economische modellen zijn failliet." Het zijn de woorden van Volkert Engelsman. De markt denkt nog maar wat vaak in vaste patronen, betoogt de directeur van Eosta. Hij refereert hier aan een gedateerde vorm van winst- en verliesdenken, waarbij winstmaximalisatie ook in figuurlijke zin dikwijls wordt gedefinieerd als het hoogst haalbare. "Winstdenken is niet fundamenteel verkeerd, maar op deze manier niet langer houdbaar. Een weldenkend bedrijf baseert zijn bedrijfsfilosofie niet op statische kernwaarden. Het is de polariteit tussen maatschappelijk idealisme en commercieel realisme waarbinnen je als bedrijf pas echt het verschil kunt maken en daadwerkelijk duurzame groei kunt realiseren."Externe kosten verdisconteren

Schaarstedenken is het leidende paradigma van de economie, weet de zegsman. "De markt laat echter na deze opvatting consequent door te voeren. Een goede bodemgesteldheid is tenslotte ook een schaars goed. Een algemene wetmatigheid van schaarste is dat dit een prijsopdrijvend effect heeft. Het druist daarom tegen alle logica in dat bodemverval – de perverse prikkel die volgt uit intensieve landbouwpraktijken – door de huidige marktwerking beloond wordt. De schaarstedruk neemt daardoor immers alleen maar toe. Per minuut verdwijnen dertig voetbalvelden aan vruchtbare landbouwgrond, onderschrijft nota bene de FAO, waardoor de wereldvoedselzekerheid op de lange termijn in gevaar komt. Het is absurd dat deze externe kosten niet in de consumentenprijzen verdisconteerd worden. Vroeg of laat betaalt de consument daar alsnog de prijs voor."

Som der delen altijd groter

Verantwoordelijkheid nemen is in de spiegel durven kijken, bepleit Volkert. "Dat kun je niet vatten in een door marketeers geconstrueerde corporate identity. Zo'n identiteit gaat uit van een niet-bestaand prototype, terwijl geen mens hetzelfde is. Of zou dat überhaupt moeten zijn. Het geheel is immers altijd groter dan de som der delen. Zet twee identieke individuen bij elkaar en het blijven er twee. Voeg twee verschillende individuen samen en ze tellen voor vijf. Een vorm van co-creatie die wij als Eosta nadrukkelijk voorstaan. Vergelijk het maar met een zwerm vogels: alle vogels vliegen dezelfde kant op, maar je kunt niet aanwijzen wie precies het voortouw neemt. We zoeken bij Eosta leiderschap zo laag mogelijk."

Voor meer informatie:
www.eosta.nl / www.natureandmore.com

Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven