Vertrouwen agrosector op laagste niveau sinds twee jaar

Boeren en tuinders waren begin oktober 2014 bezorgd over de huidige en verwachte economische situatie op hun bedrijven. Het niveau van de Nederlandse Agro Vertrouwensindex was het laagst sinds de start van de index twee jaar geleden. Opvallend is dat zo'n 40% van de ondervraagde ondernemers verwacht de komende zes maanden wel te investeren. De helft hiervan zegt meer te zullen investeren dan vorig jaar.

Investeringen land- en tuinbouw

De investeringsbereidheid is het grootst in de melkveehouderij (54%), gevolgd door de varkenshouderij (43%) en de opengrondstuinbouw (38%). De investeringsbehoefte lijkt bij pluimveehouders het laagst: ruim 20%. Van alle ondervraagden geeft 23% aan niet te kunnen investeren door een gebrek aan financiële ruimte. Dit percentage ligt met ongeveer 40% het hoogst bij akkerbouwers en opengrondstuinders.


Over Agro Vertrouwensindex

De Agro Vertrouwensindex bestaat uit een inschatting door boeren en tuinders van de huidige situatie op hun bedrijf (stemmingsindex) en de inschatting over de toekomstige situatie over twee tot drie jaar.

Beoordeling huidige economische situatie (stemmingsindex)

Gemiddeld beoordeelden Nederlandse boeren en tuinders de huidige economische situatie op hun bedrijf het slechtst sinds het tweede kwartaal van 2013. De index van varkenshouders daalde het sterkst. Maar ook de index van de akkerbouwers zakte naar het laagste niveau sinds de stemmingsindex voor het eerst werd gemeten. Melkveehouders beoordeelden hun huidige situatie van begin oktober 2014 positief. Maar ook hier nam de index af ten opzichte van de vorige meting. De stemming bij glastuinders is al langere tijd laag en daalde opnieuw. Ook bij opengrondstuinbouw en pluimveehouderij was de stemmingsindex nog net positief.

Achterliggende factoren

Uit bestudering van achterliggende factoren (conjunctuurcyclus terugkijkend) blijkt dat de stemming in het derde kwartaal van 2014 in alle sectoren negatief werd beïnvloed door lagere opbrengstprijzen. Wel geven varkens-, pluimvee- en melkveehouders aan dat de kosten op hun bedrijf relatief sterk gedaald zijn. Vooral ondernemers in de varkenshouderij, en in mindere mate akkerbouwers, waren positiever over de producties. Bij de sectoren glas- en opengrondstuinbouw en melkvee daalde de index maar kreeg deze nog steeds een vrij goede beoordeling. Gemiddeld staan omzet en winsten echter onder druk en dat wordt het sterkst gevoeld door varkenshouders en akkerbouwers.

Verwachte economische situatie

Sinds begin 2013 wordt aan boeren en tuinders gevraagd hoe zij de economische situatie op hun bedrijf over twee à drie jaar inschatten. Pluimveehouders waren begin oktober 2014 optimistisch over de toekomst. Akkerbouwers, varkenshouders en melkveehouders waren pessimistisch. De toekomstverwachtingen van glastuinders bleven nagenoeg onveranderd terwijl opengrondsgroentebedrijven minder rooskleurig dachten over de middellange termijn. Ook hier is de gemiddelde verwachting van de ondervraagde boeren en tuinders het laagst sinds begin 2013.

Voor het komende jaar (conjunctuurcylus vooruitkijkend) zijn de gemiddelde verwachtingen van de ondervraagde boeren en tuinders licht negatief, vooral omdat men iets lagere prijzen verwacht, waardoor het positieve effect van verwachte goede oogsten en lagere kosten wordt tenietgedaan. Pluimveehouders en glastuinders verwachten echter wel iets betere prijzen voor hun producten.

Klik hier voor de Agro Vertrouwensindex.

Voor meer informatie: Yvonne Fernhout

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven