België: Project 'Bio zoekt Boer' levert 38 nieuwe biotelers op

BioForum Vlaanderen, Boerenbond en ABS kozen de aftrap van de Bioweek om de resultaten van het project 'Bio zoekt Boer' bekend te maken. Met 38 nieuwe bioboeren doet het project flink beter dan bij de start in 2009 werd vooropgesteld. Het aantal bioproducenten stijgt naar 242. Het afgelopen jaar vroegen zo'n 250 boeren informatie en ook het sterk gestegen bioareaal in omschakeling wijst op een sterke groeimarge.

Van 5 tot 13 juni kan het grote publiek kennis maken met de biologische sector tijdens de Bioweek. In heel Vlaanderen zijn er wandel- en fietstochten, workshops, opendeurdagen en maaltijden die in het teken staan van bio. De Bioweek ging feestelijk van start met een biobraderij in Leuven.

De start van de Bioweek werd aangegrepen om de resultaten van goed een jaar 'Bio zoekt Boer' voor te stellen. In maart 2009 werd als doelstelling vooropgesteld om elk jaar 10 landbouwers te helpen met de omschakeling naar bio. Met 38 nieuwe landbouwers die sinds de opstart omschakelden naar bio doet 'Bio zoekt boer' het flink beter dan verhoopt.

Eind 2009 steeg het aantal bioboeren in Vlaanderen naar 242. De sector lijkt na een jarenlange stagnatie van het aantal biobedrijven opnieuw aan te knopen bij de groei die de sector kende eind jaren negentig en begin 2000.

'Bio zoekt Boer' begeleidde het afgelopen jaar zo’n 250 land- en tuinbouwers die interesse toonden in de omschakeling naar bio. 120 van hen stapten in een begeleidingstraject, wat voor 38 landbouwers reeds leidde tot de omschakeling van hun gangbaar bedrijf naar een biobedrijf.

"Landbouwers die de overstap nog niet waagden, twijfelen nog aan de rendabiliteit voor hun bedrijf of zien in afzetmogelijkheden of vakkennis mogelijke struikelblokken", zegt projectverantwoordelijke Sofie Hoste. "Bij sommige landbouwers zit de schrik om te veranderen erin gebakken en andere vinden zichzelf te oud om hun bedrijf nog om te schakelen".

Dankzij de toegenomen interesse van landbouwers steeg het areaal voor biologische productie naar zijn hoogste niveau in tien jaar. Het bioareaal bedroeg in 2009 3.659 ha, een stijging met bijna 5 procent tegenover 2008. Toch is het biologisch areaal nog altijd maar goed voor 0,6 procent van het totale Vlaamse landbouwareaal .

Van de 38 landbouwers die in 2009 en 2010 de stap naar bio waagden, zijn er 25 landbouwers die actief zijn in akkerbouw- en groenteteelten. De 13 andere biobedrijven vertegenwoordigen de sectoren kleinfruit, pitfruit, schapen, pluimvee, melkvee en vleesvee.

Van het biologisch areaal is er 597 ha (16%) in omschakeling. Dat is 63 procent meer dan het jaar voordien en wijst op een sterke groeimarge in de toekomst. Areaal in omschakeling wordt volgens de principes van biologische landbouw uitgebaat, maar de producten kunnen pas na een wachttijd worden gecommercialiseerd als volwaardige bioproducten. Naargelang het gewas kan die wachttijd oplopen tot twee jaar. De 21 nieuwe producenten die in 2009 toetraden tot de sector, waren samen goed voor 226 ha bioareaal in omschakeling.

'Bio zoekt Boer' is een gezamenlijk initiatief van BioForum, ABS en Boerenbond met ondersteuning van de Vlaamse overheid. Dankzij deze samenwerking kunnen gangbare boeren worden aangesproken en geïnformeerd over de perspectieven die biolandbouw kan bieden op hun bedrijf. "Van enige terughoudendheid bij ABS is ondertussen geen sprake meer", zegt voorzitter Hendrik Vandamme. "Wij zijn blij dat de sector zijn geitenwollensokkenimago heeft afgeworpen".

Boerenbond-voorzitter Piet Vanthemsche voegt daar aan toe dat 'Bio zoekt Boer' geen missionariswerk hoeft te verrichten. "Boeren moeten zelf kiezen en hen overtuigen doe je door te bewijzen dat biolandbouw een rendabele activiteit is."

Sofie Hoste ziet voor zichzelf een drievoudige taak weggelegd wanneer een landbouwer contact opneemt met 'Bio zoekt Boer'. In de eerste plaats wil zij landbouwers informeren over de omschakeling naar bio. Hoste probeert landbouwers wegwijs te maken in de steunmaatregelen van de overheid en inzicht te geven in de sector door middel van cijfers. Bedrijfsbezoeken zijn een meer praktijkgerichte manier van informeren.

Daarnaast vervult Hoste een schakelfunctie voor meer technische vragen. Zij brengt de landbouwer in contact met controleorganen, deskundigen, de overheid en ook met andere bioboeren die hun collega's in spe met open armen ontvangen. Sofie Hoste vindt haar taak pas volbracht wanneer ze de omschakeling naar bio kan stimuleren vanuit een reële vraag naar bio.

Bron: VILT, 05-06-10

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven