Rapport minimaliseert effect van biolandbouw op biodiversiteit

Bioforum niet eens met rapport van Universiteit van Leeds

Bioforum hekelt het onderzoek van de Britse universiteit van Leeds waarin het effect van biolandbouw op biodiversiteit wordt geminimaliseerd. Bovendien vindt Bioforum het ongepast dat meewarig wordt gedaan over de gewasopbrengsten op een biologisch bedrijf. "Het lijkt er op dat de eigenlijke boodschap van het onderzoek niet rond biodiversiteit draait, maar een pleidooi is voor het intensiveren van de landbouwproductie."

De onderzoekers van de universiteit van Leeds schreven in hun verslag dat Groot-Brittannië beter af is met twee gescheiden zones: één zone waarin op een zo intensief mogelijke manier voedsel wordt geproduceerd en één zone die als natuurgebied wordt beheerd. Biologische landbouw heeft hierin geen plaats want, zo stellen de onderzoekers, biolandbouw levert te weinig voedsel op voor de éne zone en te weinig biodiversiteit voor de andere.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat op biologische bedrijven 12,4 procent meer biodiversiteit voorkomt dan op gangbare bedrijven. "Die meerwaarde mag volledig aan de biolandbouw worden toegeschreven", zegt Bioforum. De organisatie gaat niet akkoord met het niet meetellen van alle omringende natuur rond biologische percelen. Het negeren van houtwallen, hagen en dergelijke omdat enkel de perceelsoppervlakte telt, noemt Bioforum een bedenkelijke zet van de onderzoekers. "De biosector zoekt naar manieren om samen te werken met de omringende natuur. Houtwallen en hagen zijn daar goede voorbeelden van en maken daarom intrinsiek deel uit van de biologische landbouwmethode", aldus de organisatie.

"Maar zelfs zonder deze extra landschapselementen, scoort de biologische landbouw volgens de University of Leeds 9,1 procent beter voor biodiversiteit dan de gangbare landbouw. In tegenstelling tot de indruk die het onderzoek wekt, is dat een duidelijke meerwaarde voor de biodiversiteit", vindt Bioforum.

Wat opbrengst betreft, wil Bioforum een aantal zaken duidelijk van elkaar onderscheiden. "De opbrengst van de gangbare landbouw in gebieden met een goede bodemkwaliteit en onder gunstige weersomstandigheden ligt dankzij kunstmest en pesticiden inderdaad erg hoog. Het is voor de biologische landbouw moeilijk daaraan te tippen", geeft Bioforum grif toe. De University of Leeds wees op een gewasopbrengst die 45 procent lager lag op biologische percelen. De biosector vindt dat daarmee onvoldoende rekening wordt gehouden met de verschillende teelten en schat het opbrengstverschil eerder op ongeveer 20 à 30 procent.

"In het zuiden, waar de landbouw onderhevig is aan extremere weersomstandigheden en waar de bodem minder optimaal is, levert omschakelen naar biologische landbouw juist een meeropbrengst op", schuift Bioforum een belangrijk pluspunt naar voor.

Dat zijn ook vaak de gebieden met veel hongersnood en armoede. Bioforum ziet in omschakelen naar biologische landbouw dé manier voor vele kleine boeren in het Zuiden om met weinig middelen meer te oogsten en uit de armoede- en hongerspiraal te stappen.

Ook in onze eigen contreien kan de biologische teeltwijze een meerwaarde bieden bij wijzigende weersomstandigheden, zegt Bioforum in haar reactie. De biologische landbouw werkt immers voortdurend aan de opbouw van een vruchtbare bodem die rijk is aan organisch materiaal. Deze bodem is minder gevoelig voor erosie en weerstaat beter periodes van droogte of van wateroverlast, met een hogere opbrengst als gevolg.

De organisatie hekelt ook de kortetermijnvisie van de intensieve landbouw: "De gangbare landbouw put de bodem langzaam maar zeker uit. Door geen rekening te houden met de draagkracht van de aarde, verliest de bodem geleidelijk haar organisch materiaal waardoor opbrengsten zullen dalen".

"Het lijkt er op dat de eigenlijke boodschap van het onderzoek niet rond biodiversiteit draait, maar een pleidooi is voor het intensiveren van de landbouwproductie", vat Bioforum haar bezwaren over het onderzoek samen.

De organisatie blijft sterk geloven in een multifunctionele, duurzame, kleinschalige en agro-ecologische landbouw om een antwoord te bieden op de honger in de wereld en de stijgende vraag naar voedsel.

Bron: VILT, 31-05-10

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.