VS: USDA investeert 300 miljoen dollar in New Organic Transition Initiative

De Amerikaanse landbouwminister Tom Vilsack heeft de details bekendgemaakt van de investering van 300 miljoen dollar van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA), onder meer met middelen van het Amerikaanse reddingsplan, in een nieuw initiatief voor biologische omschakeling dat zal helpen nieuwe en betere markten en inkomensstromen voor landbouwers en producenten op te bouwen. De biologische productie stelt de bio-producenten in staat een unieke positie op de markt in te nemen en zo een groter deel van de voedseldollar mee naar huis te nemen.

Volgens de USDA National Agricultural Statistics Service is het aantal niet-gecertificeerde biologische landbouwbedrijven dat actief omschakelt naar biologische productie sinds 2008 met bijna 71 procent gedaald. Met de uitgebreide steun die dit initiatief biedt, hoopt de USDA deze trend om te buigen, kansen te creëren voor nieuwe en beginnende boeren en de directe toegang van consumenten tot biologisch voedsel te vergroten door de productie te verhogen.

Het initiatief zal technische bijstand bieden, met inbegrip van mentoring van landbouwer tot landbouwer; directe steun via financiële steun voor instandhouding en extra steun voor oogstverzekeringen; en steun voor marktontwikkelingsprojecten op doelmarkten.

"Landbouwers worden geconfronteerd met moeilijke technische, culturele en marktverschuivingen bij de omschakeling naar biologische productie, en zelfs tijdens de eerste jaren na de officiële omschakeling", aldus Vilsack. "Met dit initiatief, dat in verschillende fasen en door verschillende instanties wordt uitgevoerd, breidt de USDA haar steun aan biologische boeren uit om hen te helpen bij elke stap van hun overgang naar de certificering en het veiligstellen van markten voor hun producten."

De Agricultural Marketing Service (AMS), het Risk Management Agency (RMA) en de Natural Resources Conservation Service (NRCS) van de USDA zijn de belangrijkste agentschappen die het initiatief steunen, dat zich zal concentreren op drie gebieden.

'Transition to Organic Partnership Program'
Met dit initiatief wil de USDA ervoor zorgen dat boeren die omschakelen naar biologische landbouw de steun krijgen die ze nodig hebben om die overgang te maken, met inbegrip van een volledige toeleveringsketen aan Amerikaanse consumenten die dagelijks in hun supermarkten vragen naar biologische opties. AMS zal in zes regio's in de Verenigde Staten partnerschapsnetwerken opbouwen met vertrouwde lokale organisaties die rechtstreeks landbouwers opleiden, voorlichten en hulp bieden. De organisaties zullen boeren die de overstap maken in contact brengen met mentoren en betaalde mentornetwerken opbouwen om praktische inzichten en advies te delen. Elk regionaal team zal ook zorgen voor gemeenschapsvorming, met inbegrip van het opleiden van mentoren, technische bijstand, workshops en velddagen over onderwerpen als biologische productiepraktijken, certificering, instandhoudingsplannen, bedrijfsontwikkeling (met inbegrip van het navigeren door de toeleveringsketen), regelgeving en marketing om boeren die de overstap maken of onlangs hebben gemaakt te helpen bij het overwinnen van technische, culturele en financiële verschuivingen tijdens en onmiddellijk na de certificering. De USDA zal voor dit programma tot 100 miljoen dollar beschikbaar stellen.

Rechtstreekse steun aan landbouwers
NRCS zal een nieuwe norm voor biologisch beheerde instandhoudingspraktijken ontwikkelen en financiële en technische bijstand bieden aan producenten die deze praktijken toepassen. De betalingen zullen worden gemodelleerd naar die welke reeds beschikbaar zijn voor producenten die voldoen aan de bestaande normen voor instandhoudingspraktijken op het gebied van nutriënten- en plagenbeheer. De USDA zal voor deze inspanning 75 miljoen dollar beschikbaar stellen. Dit omvat een uitbreiding van de biologische deskundigheid in alle regio's van de USDA, waarbij biologische deskundigen worden aangesteld in elk van de regionale centra voor technologische ondersteuning. Deze deskundigen zullen personeel opleiden dat directe diensten verleent aan USDA-klanten. Deze diensten omvatten het geven van praktische biologische opleidingen aan NRCS-medewerkers in de deelstaten en in het veld en het beantwoorden van vragen van medewerkers over biologische landbouw.

Het USDA zal 25 miljoen dollar aan het RMA verstrekken voor het nieuwe Transitional and Organic Grower Assistance Program (TOGA), dat steun zal verlenen voor de deelname van bepaalde gecertificeerde biologische producenten aan oogstverzekeringen, met inbegrip van de dekking van een deel van hun verzekeringspremie.

Gerichte steun voor de ontwikkeling van biologische markten
Belanghebbenden hebben aangegeven dat specifieke biologische markten marktontwikkelingsrisico's met zich meebrengen als gevolg van ontoereikende biologische verwerkingscapaciteit en infrastructuur, een gebrek aan zekerheid over de markttoegang, en een ontoereikend aanbod van bepaalde biologische ingrediënten. Dit AMS-initiatief is gericht op belangrijke biologische markten waar de behoefte aan binnenlandse aanvoer groot is, of waar extra verwerkings- en distributiecapaciteit nodig is voor robuustere biologische toeleveringsketens. Voorbeelden van markten waarvoor steun nodig is, zijn biologische granen en diervoeders, peulvruchten en andere eetbare wisselgewassen, en veeteelt en zuivel. De USDA zal tot 100 miljoen dollar investeren om de biologische toeleveringsketens op specifieke markten te helpen verbeteren. Het ministerie zal de belanghebbenden vanaf september om input over deze specifieke initiatieven vragen, waarna later dit jaar specifieke beleidsinitiatieven zullen worden aangekondigd.

Voor meer informatie: www.usda.gov


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven