Importcontroles hoog-risicoproducten wijzigen per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 wijzigen de importcontroles van biologische producten of producten in omschakeling. Vanaf die datum geldt de nieuwe lijst van hoog risico-producten voor bemonstering en laboratorium-onderzoek bij import en wijzigt de werkwijze voor de bemonstering en analyse. Hieronder staat wat deze wijzigingen concreet betekenen.

Product/landcombinaties
De biologische verordening (2018/848) verplicht Skal tot laboratoriumonderzoeken voor biologische producten of producten in omschakeling met een frequentie die afhankelijk is van de waarschijnlijkheid van niet-naleving van Verordening (EU) 2018/848. In EU verband is de lijst met product/land combinaties voor bemonstering en laboratoriumonderzoek voor de tweede helft van 2022 vastgelegd in dit document. De verwachting is dat deze lijst met producten per jaar zal wisselen en op termijn wordt uitgebreid.

Raadpleeg voor de exacte producten die onder de controleplicht vallen de goederen nomenclatuur van de douane.

Op de website van Skal is de lijst met product/landcombinaties te vinden voor bemonstering en laboratoriumonderzoek:

Werkwijze
Zendingen hoeven niet meer te worden aangemeld in mijn.skal.nl. Skal Biocontrole zal de selectie van zendingen van hoog risico-producten baseren op de gegevens zoals die conform Europese regelgeving moeten worden vastgelegd in het Certificate of Inspection (COI) in Traces.

De importeur of, in voorkomend geval, de voor de zending verantwoordelijke exploitant moet vak 20 [voorafgaande kennisgeving] met de verwachte datum en het verwachte tijdstip van aankomst van de zending aan het (grens)controlepunt of het punt van vrijgave voor het vrije verkeer invullen. De bemonstering wordt uitgevoerd op de locatie van de Eerste Ontvanger zoals die in vak 24 van het COI is vermeld. 

Het is van essentieel belang voor het importproces en de tijdige afhandeling van de controles dat het COI tijdig, volledig en accuraat is ingevuld.

Wanneer de zending in de steekproef voor de hoog risico-producten valt, ontvangt de Nederlandse importeur of, indien de importeur niet Nederlands is, de in Nederland gelegen Eerste Ontvanger hierover per email bericht van Skal. Qualitas Inspection voert de bemonstering uit in opdracht van Skal. De importeur wordt door Qualitas Inspection benaderd om een afspraak te maken voor bemonstering. De zending moet uiteraard beschikbaar blijven en de importeur mag in ieder geval geen aangifte vrije verkeer doen bij de douane tot hij bericht ontvangt over de uitslag van het laboratoriumonderzoek.

Skal geeft aan te begrijpen dat de importeur zo snel mogelijk deze uitslag wil hebben en zetten zich in om dit te realiseren. In het algemeen moet men rekenen op 5 tot 10 werkdagen in het geval er geen nader onderzoek hoeft te worden ingesteld. Wanneer er nader onderzoek moet worden ingesteld of wanneer Skal constateert dat de zending niet voldoet aan de wettelijke vereisten ontvangt men specifieke informatie over de gevolgen hiervan.

Voorlopig zullen de kosten voor bemonstering en analyse door Skal worden betaald.

Bron: Skal Biocontrole


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven