Liveprogramma Biokennisweek van start gegaan

Biologische sector kan bijdragen aan kabinetsplannen

Tholen - Stipt 9.00 uur vanmorgen ging het liveprogramma van de Biokennisweek van start. Esther Veldhuis, directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) bij het ministerie van LNV was uitgenodigd voor de aftrap. Samen met Bionext-directeur Michaël Wilde en presentatrice Marjolein Keuning sprak zij - hoe kan het ook anders - over het nieuwe kabinet en het nieuwe regeerakkoord. Welke kansen biedt dat akkoord voor de biologische sector?

Esther vertelde dat ze in het afgelopen half jaar al veel gesprekken over de biologische landbouw heeft gehad. Die waren open en constructief en ze merkte de zin en urgentie op die er is om de transitie verder vorm te geven.

Sector kan bijdragen aan kabinetsplannen
Het ministerie van LNV zal, zo staat in het regeerakkoord, de transitie naar kringlooplandbouw voortzetten, zoals het vorige kabinet die heeft ingezet. En hoewel de biologische sector niet specifiek wordt benoemd in het regeerakkoord, bevatten de plannen wel bouwstenen voor de biologische sector. Zowel Esther als Michaël benoemden die elementen. Esther: "Ik denk dat de biologische landbouw heel goed bij kan dragen in deze kabinetsplannen. Centraal staat ecologie, transparantie en eerlijk kijken naar de landbouw."

Trends
Over de nieuwe Bio Verordening zei Esther: "Het is best een forse herziening van regelgeving. Het is nog niet helemaal klaar. Ik kan me voorstellen dat het dat best pittig is voor iedereen in de sector. We zetten de laatste puntjes op de i en doen dat in goed overleg met Bionext en Skal." Ze benadrukte dat de verandering ten goede is. "De strengere regels zijn niet makkelijk, maar zorgen er wel voor dat het vertrouwen in het bio-label gewaarborgd blijft. Het is wennen. Laten we binnen de regels doen wat wel kan."

Ze noemde ook de Europese doelstelling van 25 procent biologische landbouw in 2030. "Ook daarin ligt een grote kans voor de biologische landbouw en wij als Nederlandse overheid willen daar ook graag bij helpen. We hebben een Nederlandse strategie voor de groei van biologische landbouw, en ook om afzet en productie in balans te houden."

Later op de dag deed Bernhard van der Horst, Projectleider Actieplan Biologisch bij het ministerie van LNV uit de doeken hoe ver hij en zijn team zijn met het opstellen van dit plan.

Michaël Wilde.

Urgentie
Michaël benadrukte de urgentie van het vergroten van de biologische landbouw en markt. Hij noemt het goed nieuws dat de biologische sector op beleidsniveau wordt erkend. "Dat is belangrijk want er is een grote klimaatcrisis, watercrisis en biodiversiteitscrisis. Allemaal thema's waar we met veel urgentie mee aan de bak moeten. De principes van biologische landbouw, gezondheid, ecologie, zorg en eerlijkheid zijn essentieel om naar een toekomstbestendig model te gaan."

Volgens de Bionext-directeur is er winst te behalen in de betrokkenheid met maatschappelijke organisaties. "Nederlanders hebben niet veel vertrouwen in het bedrijfsleven en ook niet zo veel in de overheid, maar wel in maatschappelijke organisaties. Het zou helpen als een Urgenda, WereldNatuurFonds of Milieudefentie zegt dat je met je portemonnee verschil kunt maken."


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven