Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Positieve bouwstenen voor bio-sector in coalitieakkoord

Tholen - Bionext is enthousiast over het coalitieakkoord dat de partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie gisterenmiddag presenteerden. Hoewel de biologische sector niet specifiek wordt benoemd, bevat het akkoord 'positieve bouwstenen', reageert Michaël Wilde.

Kringlooplandbouw 
De ketenorganisatie is blij dat de partijen de natuur en landbouw in balans wil brengen door de transitie naar kringlooplandbouw voort te zetten. Michaël: "In de afgelopen jaren is door de Tweede Kamer en de minister erkend dat biologische landbouw een goed voorbeeld is van kringlooplandbouw. De discussie over het verschil daartussen hoeven we niet meer te voeren. Sterker nog: biologische landbouw is een van de inspiratiebronnen van de kringlooplandbouwvisie van de minister."

Michaël Wilde is directeur van Bionext.

Landschapsgrond
De coalitie stimuleert nieuwe verdienmodellen zoals 'carbon credits' en stikstofbinding en creëert een tussenvorm van natuur- en landbouwgrond: landschapsgrond. Langjarige overeenkomsten en passende vergoeding moeten de mogelijkheden van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer vergroten. Ook dat is goed nieuws, want 'biologische boeren zoeken de samenwerking met de natuur', zegt Michaël.

Extensivering en omschakeling
Ook wordt er genoemd dat er wordt gewerkt aan een dierwaardige veehouderij en een grondgebonden melkveehouderij. "Dat past heel goed bij de biologische en biologisch-dynamische manier van boeren. Het betekent dat we weg gaan van intensieve landbouw en gaan naar een extensieve landbouw."

"In de gebiedsgerichte aanpak kunnen extensivering, omschakeling, innovatie, legalisering en verplaatsing helpen bij versnelling van verduurzaming in de landbouw", schrijven de partijen in het akkoord. "Het woord omschakeling wordt geassocieerd met biologische landbouw. Wij zeggen niet dat biologische landbouw de enige weg is, maar het is een prachtig voorbeeld van een duurzaam en toekomstbestendig landbouwvoedselsysteem", reageert Michaël.

Duurzaam inkopen
Verder spreekt het vijftig pagina's tellend document over het versterken van de positie van de boer in de keten. "Goed nieuws voor alle boeren", vindt Michaël. De overheid zal samen met ketenpartijen en Autoriteit Consument en markt bindende afspraken maken om de positie van boeren te versterken. Van supermarkten wordt verwacht dat zij transparant zijn over de wijze waarop hun gehele assortiment aantoonbaar duurzaam en diervriendelijk wordt, inclusief duurzaam inkoopgedrag en een eerlijke prijs voor boeren.

Michaël merkt verder op dat er staat dat de overheid zich bij haar inkoop committeert aan duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel. "Dit sluit aan bij de motie die onlangs door Kamerleden Bromet en Van der Plas werd ingediend. Men beseft dat de markt moet worden gestimuleerd en dat de overheid daar een rol in moet spelen. Daarmee zendt de overheid een signaal uit naar de grote partijen. Het is voor bio een heel mooie kans omdat bio goed herkenbaar is aan het logo."

Wie wordt minister?
Hoewel dus positief gestemd, blijft er ook onzekerheid. "Dit akkoord bestaat niet alleen uit hoofdlijnen en is ook niet tot in detail uitgewerkt. We weten nog niet wat voor minister van Landbouw we krijgen en hoe het beleid wordt uitgevoerd. Desondanks hebben we er vertrouwen in dat het goed gaat komen", besluit Michaël.

Voor meer informatie:
Bionext
[email protected]
www.bionext.nl