Nieuw leven voor oude landbouwschatten

Erfgoed Voorkempen start een inventarisatie- en ontsluitingsproject van agrarisch erfgoed. Daarom is er een zoektocht gestart naar oude landbouwwerktuigen of oude documentatie over landbouwtechnieken. Met het verzamelde materiaal gaat het team aan de slag om workshops, wandelroutes en expo’s te organiseren. 

“Er liggen heel wat verborgen schatten in oude schuren, op zolders, in de herinneringen en handen van (ex-)landbouwers en eigenaars van historische hoeves. We doen nu beroep op hen om het agrarisch verleden te reconstrueren en nieuw leven in te blazen,” verduidelijkt Ellen Decraene van Erfgoed Voorkempen. Eigenaren van een landbouwbedrijf of hoeve, ambachtslieden of mensen die gebruikmaken van oude werktechnieken wordt gevraagd een korte enquête in te vullen. “Ook als je niet goed weet wat voor voorwerp je in handen hebt, achterhalen we graag samen met jou de oorsprong en de betekenis van je object,” vult Ellen aan.

Agrarisch erfgoed, meer dan de typische langgevelhoeve
Het in cultuur brengen van de heidegronde, het ontginnen van turf en het harde leven van de boeren op het platteland bepaalden de hedendaagse landelijke identiteit van de Voorkempen. Het meest zichtbare en herkenbare voorbeeld is de Kempense langgevelhoeve, in de volksmond bekend als ‘hoef’.


Gepensioneerde boer Leo Stevens tussen zijn collectie oude landbouwvoertuigen in Kalmthout   

Bij de inventarisering en subsidiering lag de focus vooral op dit groot agrarisch erfgoed. Het landschap in de Voorkempen herbergt veel meer, vaak verborgen erfgoed dat ons herinnert aan agrarische activiteiten in deze streek: een hoevekapel, een bakoventje of waterput bij een historische hoeve, een oude eik die een belangrijke perceelsgrens markeert, een monumentale dreef of houtkant aansluitend aan een weiland of een knoteik op het erf in functie van geriefhout.

Inventarisatieronde
Erfgoed Voorkempen wil de komende zomermaanden zoveel mogelijk landbouwwerktuigen, ambachten, oude hoeves (met kleinere bijgebouwen) en landschapselementen in kaart brengen. Op die manier wil de organisatie klein landelijk erfgoed in de streek nieuw leven inblazen. Kennis en ondersteuning van cultureel agrarische erfgoed is het startpunt voor de verduurzaming en hergebruik.

Voor meer informatie:
Erfgoed Voorkempen
Vrieselhof, Schildesteenweg 99
2520 Ranst (Oelegem)
erfgoed@rldv.be
www.erfgoedvoorkempen.be


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven