Tholen - De ecoploeg van Koeckhoven is een bekende verschijning in de biologische landbouw. Wie de machine niet op het land heeft gezien, kent hem vast van de Biobeurs en de Biovelddag. Hoewel de machine zich duidelijk onderscheidt van traditionele ploegers, verschilt hij ook van andere ecoploegen op de markt. Daarom spreekt Frans Koeckhoven liever van 'het Koeckhoven-systeem'.

Hij legt uit hoe de machine in de afgelopen jaren is doorontwikkeld en geoptimaliseerd. "Wij werken op dieptes van vijf en tien centimeter. Zo ondiep mogelijk, afhankelijk van het gewas. Steeds ondieper kunnen keren, dat is lastig, maar daar steken wij veel tijd in." Het doel van de machine is om de grond mooi schoon te maken. "Als je helemaal schoon begint, heb je geen glyfosaat nodig en kun je heel mooi zaaien, wiedeggen en schoffelen. Dat is het trucje waar Koekhoven zich volledig voor inzet."

Minder kerende grondbewerking
Binnen de biologische landbouw is NKG, ofwel: niet kerende grondbewerking naast het gebruik van de ecoploeg, ook een populaire methode. "Je hebt NKG-machines die niet ploegen en spitten, maar de bodem alleen een beetje lostrekken. Eigenlijk zou 'minder kerende grondbewerking' een betere benoeming zijn, want met alles wat je door de grond heen trekt, keer je wel een aantal grasjes of onkruidjes. En dat minder kerend, dat doen wij ook. Het is maar net hoe je de machine wilt afstellen. Soms moet de ondergrond toch losgemaakt worden, bijvoorbeeld als je een spoor hebt gereden. In dat geval kun je een woelpoot toevoegen."

Uitbreidingen
De machine van Koeckhoven kent allerlei toepassingen. "We kunnen de machine instellen op 2 of 3 centimeter voor tarwe, 7 voor mais, maar voor aardappelen zit je bijvoorbeeld op 12 en voor de bloembollen kunnen we naar 18 centimeter. Zo stellen we de machine heel eenvoudig per gewas in."

Het soort grond maakt geen verschil. "In elk type grond heb je in de bovenste laag bodemleven als kevers en wormen, en in de laag daaronder zitten schimmels en bacteriƫn. Die twee moet je eigenlijk helemaal niet mengen door diep te ploegen en te spitten. Bio-boeren kiezen voor ons systeem omdat ze de organische stof bovenin willen houden en willen dat de bodem niet verstoord wordt."

Ook buiten de biologische landbouw ziet Frans dat de interesse in andere manieren van ploegen toeneemt. "Ondiep werken, zoals onze opa's dat met hun paardenploegjes deden, dat zijn we verleerd. Toen kregen we trekkers, waar we automatisch zwaarder en dieper mee gingen werken. Maar wil je minder kunstmest en middelen gebruiken, vanwege de kosten of de bodem, dan is het slim om niet meer zo diep te werken. Je ziet dat de gangbare sector wil vergroenen. Daarin groeit die sector steeds meer naar de biologische landbouw toe."

Koeckhoven is op de Biobeurs te vinden in stand 214.

Voor meer informatie:
Koeckhoven.net
+31 (0)6 53 60 43 51
info@koeckhoven.net
www.koeckhoven.net