Voedselveiligheid en kwaliteit: pijlers in de voedselindustrie

Precies weten waar producten vandaan komen en waar deze uit bestaan?Vandaag de dag is het de consument die bepaalt. Zij zetten nogal wat vraagtekens bij de voedingsmiddelenindustrie en willen graag zeker weten of al het eten dat ze consumeren ook daadwerkelijk gezond, schoon, veilig en kwalitatief hoogwaardig is. Daarnaast letten zij goed op de herkomst van producten. Wat is de herkomst van de ingrediënten en wie is er verantwoordelijk voor? Voor voedingsmiddelenbedrijven dé hamvraag. 

Monitoren voedselkwaliteit

Voedselveiligheid en kwaliteit zijn een van de belangrijkste grondslagen in de voedselindustrie. Het betreft zowel de eindconsument als elk bedrijf in de waardeketen. Steeds meer consumenten stellen steeds hogere eisen door de maatschappelijke aandacht voor gezonde voeding en de toegenomen ketentransparantie. De (recente) voedingsschandalen hebben funeste effecten op het consumentenvertrouwen in de schuldige bedrijven en soms zelfs in de rest van de bedrijven in die tak. Consumenten dienen steeds vaker via sociale media klachten in. Monitoren en controle houden op voedselkwaliteit en -veiligheid is daarom van uiterst belang. Schouw Informatisering biedt verschillende oplossingen om voedselbedrijven daarin te ondersteunen. Door kwaliteitssysteem te monitoren (HACCP, IFS, ISO9001/22000, etcetera) heb en houd je zicht op de kwaliteit van de producten door middel van onder andere tracering, THT, productspecificaties en kwaliteitscontroles. 

Vooruit en terug traceren

De bedrijfsbrede software oplossing van Schouw, SI Foodware, helpt bedrijven inzicht te geven op de kwaliteit van haar producten. Met deze ERP software gebaseerd op Microsoft Dynamics is de controle op batches producten volledig geïntegreerd in de hele organisatie. Tracering vindt plaats vanaf leverancier tot en met de levering aan de klant. Daarmee is er dus ook inzicht in welke batches grondstoffen en halffabricaten uiteindelijk zijn gebruikt om de batches van eindproducten te maken. Zo kunnen bedrijven in het geval van een recall altijd volledig vooruit en terug traceren. In deze snelle, digitale wereld is het van cruciaal belang dit proces tot in de puntjes op orde te hebben. 

Bewaken van THT bij levering

In SI Foodware is de minimale THT datum voor zowel inkoop als verkoop in te stellen. Ook voor de THT berekening bij productie is dit mogelijk. Er kan per klant indien gewenst nog worden afgeweken bij de minimale THT datum voor verkoop. Hiermee bewaakt u de THT bij levering aan uw klanten en borgt u de beloofde kwaliteit. 

Inspectie status toekennen voor kwaliteitsborging

Het is mogelijk om inspectie statussen aan uw voorraad producten toe te kennen, dat zorgt voor inzicht in de beschikbaarheid en borging van de kwaliteit van uw producten. De afgevinkte inspectie status bepaalt of de batches wel of niet geblokkeerd zijn voor een of meerdere transacties binnen het bedrijf; bijvoorbeeld verkoop, pick, verbruik, berekenen van productieplanning (MPS/MRP), transferverzending en inkoopfacturering. Zo heeft de kwaliteitsmanager altijd controle op batches en kunnen deze niet zomaar worden verzonden of verbruikt worden in de productie indien deze gebreken bevatten. Inspectie statussen kunnen ook automatisch bij een transactie worden ingesteld, bijvoorbeeld bij output van de productie of retourontvangsten van verkoop. Een van de acties binnen de inspectiestatus kan het verplicht stellen van een kwaliteitscontrole zijn. Hiermee kunt u gegarandeerd kwaliteit leveren.

Kwaliteitsregistraties in SI Foodware

In SI Foodware is het mogelijk kwaliteitscontrole (QC) specificaties in te richten voor artikelcategorieën en/of artikeleigenschappen of specifieke artikelen. Hiermee kunnen vervolgens QC registraties gemakkelijk worden aangemaakt. In combinatie met het inrichten van controlepunten, bijvoorbeeld bij ontvangst of expeditie, kunnen er QC registraties vanuit magazijndocumenten worden aangemaakt. Pas als de magazijndocumenten zijn vrijgegeven om te boeken en de QC registratie is afgesloten, kan de magazijntransactie voortgaan. Zo kunt u zeker zijn dat niets ongecontroleerd naar uw klanten vertrekt en dat u uw leveranciers ook op kwaliteit kunt beoordelen.

Aan de productielijn is het mogelijk om verschillende soorten QC registraties geautomatiseerd in te richten, indien gewenst met meerdere controlepunten op één productielijn. Deze worden door de operators zelf uitgevoerd bij opstart en instel, na storing, tijdens de productieorder (procescontrole) en bij het boeken van output. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld tablets gebruiken, waaraan foto's gekoppeld kunnen worden. De kwaliteitsmodule geeft de mogelijkheid om deze apparatuur te registreren en resultaten van een kalibratie vast te leggen middels een kalibratieregistratie.

Data integriteit van groot belang

Door meer schendingen van de Current Good Manufacturing Practices (cGMP) op het gebied van data integriteit, geconstateerd door de Food and Drug Administration (FDA) en non-compliance verslagen door Europese regelgevende instanties, zijn er richtlijnen geschreven voor data integriteit. Met Microsoft Dynamics en SI Foodware kunnen workflows/werkstromen uitgebreid worden ingericht, ook kunnen rechten per individuele gebruiker in het softwaresysteem apart ingericht worden. 

Klant- en leveranciersklachten registreren en analyseren

Op het gebied van klachten is het ook van groot belang dit juist ingericht te hebben in de software, zodat hier secuur mee kan worden omgegaan. Voor de registratie van klachten heeft SI Foodware verschillende soorten mogelijkheden en acties die daarbij horen. Verkoopretourorders en creditnota's kunnen snel vanuit een klant- of leveranciersklacht aangemaakt worden. Bovendien zijn er gebruiksvriendelijke mogelijkheden voor de analyse van de historie van klachten, zodat u inzicht heeft en de mogelijkheid dit in de toekomst te voorkomen.

Waar bestaat een product nu eigenlijk uit?

Nu de consument het alsmaar belangrijker vindt te weten waar een product precies uit bestaat, moeten we niet vergeten dat ook het berekenen van productspecificaties aantoonbaar aan de eisen moet voldoen. Dit zijn een van de meest belangrijke product-gerelateerde documenten. Specificatiebeheer wordt vaak nog in vele ingewikkelde Excelsheets of externe pakketten onderhouden, los van de rest van de organisatie. Dit zorgt voor dubbel beheer en mogelijk fouten. Met SI Foodware integreer je de productspecificaties in de hele organisatie, waarmee je direct de beschikking hebt over informatie met betrekking tot voedingswaarden, allergenen en ingrediënten, zowel voor interne rapportages als op etiketten, consumentenverpakkingen en productinformatie voor afnemers. Hiermee kun je aan de eisen van de Europese wetgeving voldoen.

Voor meer informatie: 
T: 076-504 25 20

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven