Totaaloverzicht keurmerken in Scandinavië

Op producten (en diensten) in Scandinavië zijn verschillende keurmerken te vinden. Om een inzicht te krijgen in de verscheidenheid aan keurmerken, is er nu een overzicht gemaakt. Allereerst heeft de Zweedse voedselautoriteit, Livsmedelsverket, een mooi overzicht van labels gemaakt, met uitleg wat het keurmerk inhoudt en waar het geadministreerd wordt.

BIO-SIEGEL

 • Duitsland
 • Product is biologisch in overeenstemming met de EU-regelgeving en de Duitse regelgeving.
 • Wie staat achter het label? Het Duitse ministerie van Voeding, Landbouw en Consumentenbescherming.
 • Hoe is de controle? Onafhankelijke controle.
 • Meer informatie: www.bio-siegel.de / www.oekolandbau.de
DEBIO
 • Noorwegen
 • Product is biologisch in overeenstemming met de EU-regelgeving en de Noorse regelgeving.
 • Wie staat achter het label? Debio.
 • Hoe is de controle? Debio voert de controles uit in Noorwegen. Debio heeft een overeenkomst met de Noorse Dienst Levensmiddelen (Noorse Voedselveiligheid).
 • Meer informatie: www.debio.no
LUOMU
 • Finland
 • Product is biologisch in overeenstemming met de EU-regelgeving en de Finse regelgeving. Zowel binnenlandse als buitenlandse producten kunnen het Luomu-label krijgen. Het product moet echter worden geproduceerd, verpakt of geëtiketteerd worden in Finland.
 • Wie staat achter het label? Finse voedsel- en warenautoriteit (Evira).
 • Hoe is de controle? Het label is toegekend door de Finse voedsel- en warenautoriteit.
 • Meer informatie: www.evira.fi
STATSKONTROLLERET ØKOLOGISKT
 • Denemarken
 • Product is biologisch in overeenstemming met de EU-regelgeving, de Deense regelgeving, natuurbeschermingsorganisaties en met nadruk op ecologische, economische en ethische factoren.
 • Wie staat achter het label? Deense Agrifishraad en Voedselagentschap.
 • Hoe is de controle? De Deense Landbouw- en Visserijautoriteit controleert de landbouwproductie en de Deense Voedsel- en Veterinaire autoriteit controleert de verwerking en verkoop.
 • Meer informatie: www.foedevarestyrelsen.dk
AB AGRICULTURE BIOLOGIQUE
 • Frankrijk
 • Product is biologisch in overeenstemming met de EU-regelgeving en de Franse regelgeving.
 • Wie staat achter het label? Het Frans ministerie van landbouw en vis.
 • Hoe is de controle? Onafhankelijk controleorgaan.
 • Meer informatie: www.agencebio.org

RAINFOREST ALLIANCE
 • Internationaal
 • Rainforest Alliance werkt aan het behoud van de biologische verscheidenheid en aan het creëren van duurzaam levensonderhoud voor arbeiders en telers. De organisatie werkt in de bosbouw-, landbouw- en toerismesector. Er wordt gebruik gemaakt van de regels van en samengewerkt met lokale natuurbeschermingsorganisaties en leggen nadruk op ecologische, economische en ethische factoren.
 • Voorbeelden van genoemde regels zijn: bescherming en herstel van lokale ecosystemen, verbod om beschermingswaardige ecosystemen te verstoren, versterken van de situatie van telers d.m.v. scholing en verbeterde teelmethoden, minimaliseren van het gebruik van kunstmest en pesticiden.
 • Wie staat achter het label? Rainforest Alliance.
 • Hoe is de controle? De certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij die erkend is door de International Organic Accreditation Service (IOAS).
 • Meer informatie: www.rainforest-alliance.org
SOIL ASSOCIATION
 • Verenigd Koninkrijk
 • Product is biologisch in overeenstemming met de EU-regelgeving en eigen criteria. Soil Association acht het wenselijk dat de hele keten biologisch is, met veel groeiruimte voor flora en fauna.
 • Voorbeelden van de criteria zijn: (1) dierenwelzijn: vee moet toegang hebben tot weidegrond; maatschappelijke verantwoordelijkheid: het label 'Soil Association Ethical Trade' omvat criteria voor rechtvaardige en eerlijke handel, en dat de werkgelegenheid samengaat met de lokale gemeenschap.
 • Wie staat achter het label? Soil Association (Britse organisatie voor biologische productie en certificering).
 • Hoe is de controle? Het controleorgaan Soil Association Certification Limited.
 • Meer informatie op www.sacert.org
UTZ CERTIFIED
 • Internationaal
 • UTZ is te vinden op koffie, thee en cacao.
 • Voorbeelden van de criteria zijn: (1) productiemethoden: GMO, kunstmest en chemische pesticiden worden gebruikt, maar moeten worden geregistreerd en omvatten verschillende restricties; rrigatie moet worden geregistreerd en gebruikt in het juiste domein. Waterbronnen, bos en biodiversiteit moeten worden beschermd. Energie moet efficiënt worden ingezet; (2) maatschappelijke verantwoordelijkheid: eisen voor veiligheidsopleiding, beschermende kledij en een goede werkuitrusting voor werknemers. Eisen voor vakbondsrechten en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden.
 • Wie staat achter het label? UTZ Certified Better farming, Better future.
 • Hoe is de controle? Onafhankelijke verificateur, goedgekeurd door UTZ.
 • Meer informatie: utz.org

GARANT EKO
 • Zweden
 • Het label baseert zich op criteria van andere milieulabels. Per product is aangegeven op welke labels het is gebaseerd. Alle producten zijn geproduceerd volgens EU-regelgeving voor biologische teelt.
 • Wie staat achter het label? Axfood.
 • Meer informatie: www.axfood.se
ÄNGLAMARK
 • Noorwegen, Zweden, Denemarken
 • Het label baseert zich op criteria van andere milieulabels. Per product is aangegeven op welke labels het is gebaseerd. Alle producten zijn geproduceerd volgens EU-regelgeving voor biologische teelt.
 • Wie staat achter het label? Coop.
 • Meer informatie: www.coop.se, www.anglamark.dk
ICA I LOVE ECO
 • Zweden
 • ICA I Love Eco is ICA's eigen assortiment met biologische producten. De producten volgen de EU-regelgeving voor biologische teelt. Voor producten met dierlijke oorsprong is een KRAV of Debiocertificering vereist.
 • Wie staat achter het label? ICA.
 • Meer informatie: www.ica.se
SVENSK LANTMAT
 • Zweden
 • Het logo is te vinden op grondstoffen en producten en laat zien dat het product Zweedse grondstoffen van kleine producenten bevat. Zowel producenten als diensten kunnen worden gelabeld.
 • Wie staat achter het label? Svensk Lantmat, vereniging voor kleinschalige producenten.
 • Hoe is de controle? Het bedrijf zelf garandeert de oorsprong.
 • Meer informatie: www.lantmat.se
NYCKELHÅLET
 • Noorwegen, Zweden, Denemarken
 • Het symbool van het voedselagentschap is te vinden op de gezondere voedselkeuze. Levensmiddelen met het sleutelgat moeten voldoen aan minstens één van de volgende eigenschappen: meer vezels of volkoren, minder of betere vetten, minder suiker, minder zout.
 • Wie staat achter het label? De voedselautoriteiten in Zweden, Denemarken en Noorwegen.
 • Hoe is de controle? Gemeenten controleren dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan.
 • Meer informatie op www.nyckelhalet.se, www.livsmedelsverket.se
SVENSKT SIGILL
 • Zweden
 • Het label Svenskt Sigill is te vinden op allerlei levensmiddelencategorieën, inclusief sierteelt. Producten met het Svenskt Sigill-label zijn gegarandeerd Zweeds, hebben minder impact op het milieu en hebben een goede smaak. Dierwelzijn, verminderde impact op het water en milieu, veilige kringloop en goede levensmiddelenkwaliteit zijn van groot belang voor Svenskt Sigill. Het extra label met het woord ‘Klimatcertifierad’ (klimaatgecertificeerd) betekent dat de producent maatregelen heeft genomen om de milieu-impact van de productie te verminderen, bijvoorbeeld door het efficiënter gebruiken van energie, het kiezen voor fossielvrije energiebronnen, of het produceren van voeding met lage ecologische voetafdruk. Het extra label met het woord ’Naturbete’ (vrije uitloop) betekent dat natuurlijke weiden en biodiversiteit zijn gewaarborgd. De certificering is ontwikkeld in samenwerking met het WWF.
 • Wie staat achter het label? Svenskt Sigill (Sigill Kvalitetssystem AB), dochteronderneming van LRF (Lantbrukarnas riksförbund, Federatie van Zweedse boeren).
 • Hoe is de controle? Onafhankelijk erkend certificeringsorgaan.
 • Meer informatie: www.svensktsigill.se, sigill.se
NATURBETESKÖTT
 • Zweden
 • Het label geldt voor rundvlees van vaarzen, ossen en jonge koeien. Het label houdt in dat de dieren ten minste de helft van het weideseizoen in de weide staan, en dat de weilanden voor ten minste de helft bestaan uit begrazingsgebied. Wintervoedsel moet bestaan uit ruw voer en moet vrij zijn van geïmporteerde proteïnegewassen. Het lange weideseizoen betekent ook dat vrije-uitloop-dieren op goede en natuurlijk wijze opgroeien. Veel boerderijen met naturbeteskött-certificering zijn tevens EU-biologisch of KRAV-gecertificeerd.
 • Wie staat achter het label? De Vereniging Naturbeteskött in Zweden.
 • Hoe is de controle? Het onafhankelijke controlesysteem van Svenskt Sigills.
 • Meer informatie: www.naturbete.se
FAIRTRADE
 • Internationaal
 • Fairtrade is een onafhankelijk productlabel dat voorwaarden schept voor telers en werknemers in ontwikkelingslanden om diens werk- en leefomstandigheden te verbeteren. Het label omvat vandaag de dag een twintigtal productgroepen, voornamelijk levensmiddelen. Voorbeelden van de voorwaarden zijn: (1) boeren en werknemers werken in verbeterde financiële omstandigheden en ontvangen Fairtrade-premies voor de ontwikkeling van de gemeenschap; (2) kinderarbeid en discriminatie wordt tegengegaan, ontwikkeling van democratie wordt gestimuleerd; (3) milieu-eisen in alle fasen van de productie, in combinatie met financiële stimulans voor overgang op biologische teelt.
 • Wie staat achter het label? Fairtrade international.
 • Hoe is de controle? LO-cert, onafhankelijk internationaal certificeringsorgaan.
 • Meer informatie: www.fairtrade.net, maxhavelaar.nl
DEMETER
 • Internationaal
 • Product is biologisch in overeenstemming met de EU-regelgeving en eigen criteria. De productie gebeurt op biologisch-dynamische wijze.
 • Voorbeelden van regelgeving: (1) productiemethoden: meststoffen kunnen enkel gebruikt worden in beperkte hoeveelheden en zijn voornamelijk afkomstig van de dieren van eigen boerderij. Biologisch-dynamische preparaten worden gebruikt als onderdeel van de bemesting; (2) dierwelzijn: eisen voor diergezondheid en –welbevinden, dieren moeten toegang hebben tot buitenruimtes en koeienvoer moet voornamelijk bestaan uit ruw voer.
 • Wie staat achter het label? Demeter International.
 • Hoe is de controle? Demeter controleorganisaties.
 • Meer informatie: www.stichtingdemeter.nl
MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC)
 • Internationaal
 • Het label omvat wildgevangen vis en schaaldieren, maar geen visteelt. Het MSC-label is te vinden op vis en schaaldieren die voldoen aan drie principes: (1) Het visbestand is gezond (geen overbevissing); (2) Het vissen gebeurt met minimale impact op het ecosysteem (bijv. geen nadelig effect op populaties van bijgevangen vis, vogels, reptielen of zoogdieren, geen significante of onomkeerbare schade aan mariene habitats, bijzondere bescherming voor kwetsbare mariene ecosystemen);
 • (3) De visserij is goed beheerd (regels, uitvoering, naleving, handhaving, kennis).
 • Wie staat achter het label? MSC (Marine Stewardship council), onafhankelijke, wereldwijde vereniging zonder winstoogmerk.
 • Hoe is de controle? Onafhankelijk erkend controleorgaan.
 • Meer informatie op www.msc.org
SVANEN
 • Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en IJsland
 • Het Nordic Ecolabel is niet te vinden op levensmiddelen. Sinds 2013 is het label bedoeld voor bakkerijen en brood. Het label is echter wel al in supermarkten en restaurants te vinden. Het label is voor biologische producten en stelt eisen aan de gebruikte grondstoffen, energieverbruik, afvalbeheer transport en productiemiddelen.
 • Wie staat achter het label? De Noordse Raad (Nordiska ministerrådet).
 • Hoe is de controle? Miljömärkning Sverige AB, wat eigendom is van de Zweedse staat, voert de controles uit in Zweden.
 • Meer informatie: www.svanen.se, www.nordic-ecolabel.org
BRA MILJÖVAL
 • Zweden
 • Het Bra miljöval-label is niet te vinden op voedingsmiddelen zelf. Winkels kunnen het label krijgen, wanneer het assortiment bestaat uit biologische producten en wanneer producten die een slechte impact kunnen hebben op het milieu bewust uit de winkel worden geweerd. Het label vereist tevens een goed assortiment in producten met overige milieulabels en een milieubewust beleid in de winkel zelf.
 • Wie staat achter het label? De Zweedse vereniging voor natuurbehoud (Svenska Naturskyddsföreningen).
 • Hoe is de controle? Geautoriseerde controleurs.
 • Meer informatie: www.naturskyddsforeningen.se
KRAV
 • Zweden
 • Product is biologisch in overeenstemming met de EU-regelgeving. KRAV heeft daarnaast nog een aantal eigen criteria. Chemische pesticiden en kunstmest zjin niet toegestaan. Het KRAV-label is in Zweden het best gekende bio-label voor voedsel. Het staat voor maatschappelijk verantwoord voedsel, dierwelzijn en een geringer impact op het klimaat. Het KRAV-label is te vinden op de meeste soorten voedsel. Ook kunnen restaurants en winkels het label krijgen. De regels van KRAV omvatten de hele voedselketen: van grondstoffenproductie tot verwerking.
 • In vergelijking met EU-regelgeving, heeft KRAV strengere regelgeving voor varkens en runderen in zomerweides. Geiten en schapen moeten heel het jaar buiten staan. Leghennen moeten toegang hebben tot een zandbak. Kalveren moeten als zuigeling bij hun moeder blijven na de geboorte. Daarnaast zijn er speciale regels voor ethiek en dierwelzijn bij de slacht.
 • Wie staat achter het label? KRAV (Vereniging zonder winstoogmerk).
 • Hoe is de controle? De controle is onafhankelijk en gebeurt via een erkend certificeringsbedrijf. (Derde partij certificering).
 • Meer informatie op www.krav.se
EU
 • Europa
 • Om het Europese biologische keurmerk te verkrijgen, moet het product voor minstens 95 procent bestaan uit biologische ingrediënten van agrarische oorsprong. Daarbij moeten alle stappen in het productieproces zijn gecontroleerd. Voor de overige 5 procent kan een regulier ingrediënt worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer het biologisch alternatief ontbreekt.
 • Voorbeelden van de regelgeving: (1) Het gebruik van kunstmest is niet toegestaan; (2) Het gebruik van chemische pesticiden is niet toegestaan; (3) Genetisch gemodificeerde gewassen en andere organismen zijn niet toegestaan; (4) Geneesmiddelen voor dieren, zoals antibiotica, moeten zo min mogelijk worden gebruikt.
 • Wie staat achter het label? EU.
 • Hoe is de controle? Overheden in elk land hebben de verantwoordelijkheid voor de controle, maar dit kan worden gedelegeerd naar een controleorgaan.
 • Meer informatie: www.skal.nl
Deze lijst met keurmerken is afkomstig van Livsmedelsverket.

Belangrijke (internationale) keurmerken die kunnen worden toegevoegd aan de reeds gegeven lijst van Livsmedelsverket zijn:

RSPO
 • Internationaal
 • De Roundtable on Sustainable Palm Oil is opgericht om de productie en het gebruik van duurzame palmolie te promoten. Het is een organisatie, gebaseerd op lidmaatschap. Indien producenten een RSPO-certificaat willen verkrijgen, moeten ze aan een aantal principes voldoen.
 • Wie staat achter het label? Het is ontstaan door samenwerking van WWF, MPOA, Unilever, MiGROS en AAK.
 • Meer informatie: www.rspo.org
NATURLAND AQUAKULTUR
 • Duitsland
 • Het Duitse keurmerk Naturland Aquakultur wordt gebruikt voor biologisch gekweekte vis, schelp- en schaaldieren. De garanties zijn gelijk aan die van het Europese keurmerk voor biologische vis. Daarnaast stelt het aanvullende, internationaal erkende sociale eisen (ILO-normen). Biologische viskweek garandeert minimumeisen aan dierenwelzijn, zoals lagere vissendichtheid, natuurlijke voortplanting en water zonder zuurstofverrijking, medicatie en groeimiddelen.
 • Hoe is de controle? Onafhankelijke controle door geaccrediteerde partij, inclusief sanctiebeleid.
 • Meer informatie: www.naturland.de
BEDRE DYREVELFÆRD
 • Denemarken
 • Het label voor Bedre Dyrevelfæard (beter dierenwelzijn) is geïntroduceerd in het voorjaar van 2017 door het Ministerie van Milieu en Voedsel. Het logo bevat drie hartjes, en het aantal gekleurde hartjes toont onder welke omstandigheden het vlees is geproduceerd. In eerste instantie is het label enkel bedoeld voor varkensvlees, maar in de toekomst zal het label ook gaan gelden voor vlees van andere diersoorten.
 • Hoe meer hartjes, hoe beter het dierenwelzijn. 1 hartje: Vrije-uitloopzeugen, ongeknipte staart, meer stro dan reguliere varkens, meer ruimte dan reguliere varkens, maximaal 8 uur transport; 2 hartjes: aangevuld met nog meer stro en meer ruimte; 3 hartjes: hetzelfde als 2 hartjes, met nog meer stro, ruimte, buitenruimte en toegang tot weide.
 • Wie staat achter het label? Het Deense Ministerie van Milieu en Voedsel, in samenwerking met verschillende belanghebbenden in de voedselketen.
 • Hoe is de controle? Controles in slachthuizen en de detailhandel wordt uitgevoerd door de Voedsel- en Veterinaire autoriteit.
 • Meer informatie: www.foedevarestyrelsen.dk
Tegelijkertijd met de Deense regering lanceerde Coop een eigen dierenwelzijnslabel. Coops kritiek op het staatslabel was dat het staatslabel niet ver genoeg gaat, en dat biologisch beter is dan slechts ‘vrije uitloop’.
 
COOP DYREVELFÆRDSMÆRKE
 • Denemarken
 • In plaats van drie hartjes, zoals het staatslabel heeft, heeft het Cooplabel vier ‘hartjes’. 1 hartje: ‘Het goede stalleven’; 2 hartjes: ‘Het goede buitenleven’; 3 hartjes: ‘Het biologische leven’; 4 hartjes: ‘Het extra goede leven’
 • De vier hartjes kunnen worden toegewezen door een onafhankelijke deskundige en wordt enkel gegeven wanneer er uitzonderlijke inspanningen worden gedaan om het dierenwelzijn zo optimaal mogelijk te maken. Bijvoorbeeld bosscharrelvarkens.De voorwaarden zijn daarmee hoger dan de andere drie niveaus. Het is daarmee een stap hoger dan de Deense eisen die gesteld worden aan biologische productie.
 • Wie staat achter het label? Coop.
 • Hoe is de controle? Controles door derde partij.
 • Meer informatie: dyrevelfærd.coop.dk

Bron: Agroberichten Buitenland / Laudy van den Heuvel

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.