ZuivelNL subsidieert weidevogelzuivel-project van Weerribben Zuivel

Als onderdeel van het projectplan Duurzame Melkveehouderij 2016 heeft ZuivelNL een subsidieregeling voor het op de markt brengen van weidevogelvriendelijke zuivelproducten ingesteld. De aanvraagperiode liep van 15 mei tot 30 juni jongstleden.

Voor de regeling zijn veertien aanvragen ingediend. Deze zijn door een adviescommissie beoordeeld op vier criteria (uitwerking voorstel, vogelvriendelijkheid, haalbaarheid en potentieel). Op basis van het advies van de commissie heeft ZuivelNL aan zeven kansrijke projecten subsidie toegekend, waarmee het beschikbare budget van 250.000 euro geheel is benut. Het betreft drie collectieve projecten:

  • NoorderlandMelk/Boerengilde
  • Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer De Amstel
  • Weerribben Zuivel
en vier projecten van individuele melkveehouders.

De toegewezen projecten hebben allen de ambitie een vogel- en natuurvriendelijke bedrijfsvoering via eigen zuivelproducten een bedrijfseconomische basis te geven. De projecten kennen een grote variatie in markt aanpak en doelgroep, waardoor in gezamenlijkheid een goed beeld zou kunnen ontstaan van het marktpotentieel. Een dergelijke bedrijfsvoering kan een goede rol spelen bij het behoud van weidevogels en biodiversiteit in de Nederlandse melkveehouderij.

Voor meer informatie: www.zuivelnl.nl en www.weerribbenzuivel.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven