"Reactie BioForum op artikel Test-Aankoop: "Bio is meer dan een filosofie"

In zijn nieuwste nummer neemt Test-Aankoop bio onder de loep en plaatst het dat naast een aantal voedingspatronen. Volgens hen is bio vooral een filosofie, een conclusie die BioForum Vlaanderen graag wil nuanceren:

Test-Aankoop maakte een vergelijking tussen bio en eetpatronen als minder vlees eten, minder voedsel verspillen en meer lokaal en seizoensgebonden eten. Volgens hen biedt bio meer garanties dan de andere voedingspatronen, maar hun conclusie luidt als volgt: "Volstaat het om biologisch te eten om het milieu te beschermen? Als de keuze voor bio-producten de milieu-impact al zou beperken, zijn er volgens Test-Aankoop keuzes die voor een duurzame consumptie een groter effect hebben zoals lokale en seizoengebonden producten eten, minder vlees verbruiken en voedselverspilling vermijden."

Alleen maakt Test-Aankoop hier een denkfout, aldus BioForum Vlaanderen. Ze beschouwen bio als een apart voedingspatroon, terwijl het dat niet is. Bio kan de meerwaarde van een voedingspatroon juist versterken!

In de praktijk merkt BioForum ook dat het zo werkt. Op de consumentenenquête, waaraan meer dan 9.000 mensen deelnamen, antwoordde maar liefst 90 procent dat ze seizoensgebonden producten eerder tot zeer belangrijk vinden bij de aankoop van een product. Ongeveer evenveel mensen (87 procent) spreken zich uit voor lokale producten.

Opvallend is dat het aandeel vegetariërs bij bio-consumenten beduidend hoger ligt: 22 procent van de deelnemers aan de enquête geeft aan vegetariër te zijn, terwijl dat aandeel in de hele maatschappij geschat wordt op 2 tot 5 procent. 58 procent van de deelnemers gaf trouwens aan te kiezen voor bio nadat ze zich hadden geïnformeerd over productie van voeding in het algemeen. Bio is dus een bewuste keuze.

In het artikel maakte Test-Aankoop nog een aantal conclusies waar BioForum Vlaanderen graag op wil reageren:

Gezondheid

Volgens Test-Aankoop is de vraag of bio gezonder is dan conventionele voeding een lastige. "Er wordt uitgegaan van het principe dat als het goed is voor de natuur, het ook goed is voor de mens. Maar er zijn momenteel te weinig studies om dergelijke conclusie te kunnen trekken."

Volgens BioForum Vlaanderen klopt het inderdaad dat de discussie onder wetenschappers voortduurt, wat betreft de gehaltes vitamines of anti-oxidanten. Wat wel onomstotelijk vaststaat, is dat de consumptie van bio je beschermt tegen inname van pesticidenresidu's.

Milieu-impact

Ook het antwoord op de vraag of bio echt beter is voor het milieu ligt volgens Test-Aankoop niet voor de hand. "Het resultaat van een analyse hangt altijd af van een heleboel parameters en er zijn nu eenmaal criteria die niet meetbaar of niet te kwantificeren zijn. De verschillende studies over dit punt spreken elkaar zelfs tegen. Zo besluit een recente literatuurstudie dat biolandbouw beter is voor de biodiversiteit en de bodemkwaliteit, vergelijkbaar met gangbare landbouw is op vlak van energieverbruik maar wel meer grond nodig heeft voor dezelfde productie. Na verloop van tijd zou het rendement van biologische grond wel verhogen."

Test-Aankoop kan wel met zekerheid zeggen dat bio meer aandacht besteedt aan dierenwelzijn. Een moeilijker vraag is dan weer die naar de milieu-impact van biologische veeteelt. "Bepaalde studies beweren dat biologische veeteelt een grotere impact zou hebben op het milieu. Om bij de slachting hetzelfde gewicht te hebben als bij conventionele veeteelt, leeft het dier immers langer en is er dus meer veevoeder nodig. Bovendien biedt biologische veeteelt geen garantie dat de soja waarmee de dieren worden gevoed, niet afkomstig is uit ontboste gebieden."

Volgens BioForum maakt bio-landbouw effectief verschil als duurzame landbouwmethode. Ze draagt immers bij aan de biodiversiteit en de bodemkwaliteit, iets wat Test-Aankoop ook duidelijk aangeeft. De VN riep 2015 uit tot het jaar van De Bodem, om de aandacht te vestigen op de wereldwijde verslechterende toestand van de bodem. Ook de biodiversiteit staat onder druk. De milieu-impact van veeteelt is een complex verhaal, maar de conclusie dat bio een grotere impact zou hebben, louter en alleen omdat een biologisch dier langer leeft, is onzin. Een recent onderzoek van de Universiteit van Wageningen toonde aan dat weidegang, zoals op bioboerderijen de norm is, zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de ammoniakemissie.

Bron: Test-Aankoop en BioForum

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven