Bionext luidt noodklok: nieuwe EU bio-wetgeving bedreigt groei biologische landbouw

De biologische landbouw- en voedingssector luidt de noodklok. Volgens ketenorganisatie Bionext heeft de voorgestelde nieuwe EU-wetgeving voor biologisch desastreuze gevolgen. De Europese Commissie tracht 15 december een deelakkoord te sluiten met de lidstaten. Komt dat er, dan is er geen weg terug en zal de biologische sector een jarenlange onzekerheid tegemoet zien. Volgens Bionext zal dit tot leiden tot stagnatie in de groei van biologisch landbouwareaal in de EU en tot een sterke verhoging van de import uit niet-EU landen.
 
Op 9 en 15 december wordt over een nieuw compromisvoorstel vergaderd in het Europese Landbouwcomité met de intentie om het eerste deel van de wetgeving (artikel 1 – 19) goed te keuren. Bavo van den Idsert, directeur Bionext: "Je kunt geen deelakkoord sluiten als je de consequenties van het geheel niet kunt overzien. Dit proces moet gestopt worden en daarom luiden wij nu de noodklok. Het is een mooi inkijkje in de ondemocratische wijze waarop Brussel functioneert. Het EU Parlement wordt op deze wijze ook buiten spel gezet."
 
Naast de jarenlange onzekerheid die zal intreden met een geforceerd deelakkoord, voorziet Bionext dat het huidige Commissievoorstel meer ongewenste effecten zal hebben. Een gemengd boerenbedrijf met biologische en niet-biologische productie-eenheden wordt straks niet meer toegestaan onder het mom van fraudebestrijding. Merkwaardig, want voor handelsbedrijven geldt dit dan weer niet. Dit voorstel zal de groei van de biologische landbouw belemmeren, omdat omschakeling naar biologische landbouw daardoor economisch gezien moeilijker wordt.
 
De mogelijke introductie van een afkeuringsgrens voor residuen wordt volgens Bionext een 'game-changer' in de markt. Tot nu toe is biologische certificering en controle procesgericht: als aan alle eisen in het proces van de productie, verwerking en handel is voldaan is het product biologisch. De Europese Commissie wil een afkeuringsgrens invoeren voor pesticide-residuen in het eindproduct. Bavo: "Dit gaat tegen het principe in van 'de vervuiler betaalt'. Een biologische boer moet straks boeten voor vervuiling die door anderen is veroorzaakt, zoals resten van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen die op zijn akker terecht zijn gekomen."
Toezicht op residuen is in Nederland privaat georganiseerd met Biokap residumonitoring, waar de belangrijkste importeurs en merkbedrijven samen met Skal biocontrole aan deelnemen.
 
Bionext pleit voor een organische doorontwikkeling en aanscherping van de huidige Europese wetgeving voor biologische voeding en landbouw. Van den Idsert: "Die bestaat pas sinds 2009 en heeft zijn kwaliteit bewezen. Nog lang niet alle onderdelen, zoals risicogericht controlebeleid, verbetering van regels voor glastuinbouw en pluimvee, zijn goed geïmplementeerd. Daar zou de focus op moeten liggen."
 
De Nederlandse overheid staat, samen met landen als Duitsland en Oostenrijk, zeer kritisch tegenover het Commissievoorstel en een geforceerd besluit in de komende weken. Of dat voldoende is, zal op 15 december moeten blijken.

Voor meer informatie: www.bionext.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven