Opbrengstverschillen nemen o.a. af

Biologische landbouw scoort goed op duurzaam bodembeheer

In Publiek Private Samenwerking (PPS) 'duurzame bodem' wordt onderzoek gedaan naar maatregelen die zorg kunnen dragen voor een meer duurzaam bodembeheer in de landbouw.

WUR-onderzoeker Wijnand Sukkel doet verslag:

"In deze PPS in gangbare en biologische bedrijfssystemen kijken we onder andere naar de effecten van grondbewerking, gebruik van organische meststoffen en restmaterialen en vermindering van bodembelasting door mechanisatie. De onderzochte biologische bedrijfssystemen scoren hierbij op een aantal punten opvallend goed. Zo worden in de vergelijking tussen de biologische en gangbare productiewijze op de zandgrond te Vredepeel aanzienlijk lagere besmettingsniveaus van bodemziekten en een hogere bodemweerbaarheid gevonden bij de biologische productiewijze. Op dezelfde locatie laat het biologische bedrijfssysteem een aanzienlijk lagere stikstofuitspoeling zien dan de gangbare systemen waarmee vergeleken wordt."

"De verschillen in opbrengst tussen de gangbare en biologische systemen nemen in de loop van deze langjarige experimenten af. In 2013 gaven een aantal gewassen in de biologische systemen zelfs hogere opbrengsten dan in de gangbare systemen. Dit terwijl de jaarlijkse aanvoer van stikstof in de biologische systemen lager is dan in de gangbare systemen. Belangrijke verklaring hiervoor lijkt het verschil in bodemkwaliteit te zijn."

Beter bodembeheer

Deze en meer resultaten over duurzaam bodembeheer en biologische landbouw kunt u vinden op de website beterbodembeheer. Nieuws en resultaten over het onderzoek naar duurzaam bodembeheer kunt u regelmatig ontvangen via de bijbehorende gratis te ontvangen nieuwsbrief.

Voor meer informatie: www.beterbodembeheer.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven