VION verzelfstandigt Food en Ingredients

VION gaat zijn twee belangrijkste activiteiten, Food en Ingredients, op eigen benen zetten. De onderneming wil komen tot een volledige operationele, organisatorische en juridische verzelfstandiging van Food (actief in Nederland, Duitsland en een aantal exportmarkten) en Ingredients (wereldwijd). Het Bestuur van VION heeft het besluit tot verzelfstandiging genomen omdat Food en Ingredients ieder hun eigen markten en klanten bedienen, hun eigen uitdagingen kennen en hun eigen bedrijfsstrategie volgen.

De toekomstplannen van een zelfstandige sterke Foodactiviteit zijn erop gericht om een aanzienlijk resultaatherstel te realiseren door herstructureringen in Nederland en Duitsland uit te voeren. Voor Ingredients, dat zoals bekend al een sterke, gezonde zelfstandige financiële en organisatorische basis heeft, zal een nieuwe (mede)-aandeelhouder worden gezocht, die een verdere ontwikkeling en groei kan helpen realiseren.

VION Food, met de slogan 'Passion for Better Food', richt zich op de markten voor varkensvlees en rundvlees in Nederland en Duitsland en staat daarmee dicht bij de consument. Nederland, Duitsland evenals een aantal geselecteerde internationale afzetgebieden zijn markten die voor VION Food geografisch goed op elkaar aansluiten en ruim voldoende mogelijkheden bieden om tot verdergaande operationele integratie, synergie en een aanmerkelijk lagere kostenbasis te komen. Food heeft circa 14.000 medewerkers.

VION Ingredients, met de slogan 'Improvement by Nature', is met een groot aantal bedrijven actief in het maken van producten met toegevoegde waarde uit slachtbijproducten. Deze producten, zoals gelatine, eiwitten en vetten worden met succes verkocht in uiteenlopende B2B-markten zoals farmacie, cosmetica, food, feed, energie en techniek. Ingredients heeft circa 6.000 medewerkers.
De strategische keuze voor de verzelfstandiging van Food en Ingredients betekent dat de Holding van VION een sterk financieel karakter krijgt. In lijn met de bekendmakingen op 19 november 2012 en 23 januari 2013 zal de Holding in omvang verder worden teruggebracht. Een aantal ondersteunende service-activiteiten, dat tot nu toe door de Holding werd verricht, wordt onderdeel van de operationele activiteiten van Food respectievelijk Ingredients.

Achtergronden verzelfstandiging

Het Bestuur van VION en de aandeelhouder hebben geconcludeerd dat verzelfstandiging van Food en Ingredients de beste keuze is. Deze strategie wordt mede ingegeven doordat de acquisities en schaalvergroting in Food in het afgelopen decennium niet hebben opgeleverd wat ervan werd verwacht. Daarbij dwingen de aanhoudend slechte marktomstandigheden in met name de Europese varkenssector de onderneming tot het maken van keuzes.

Voor de aandeelhouder is het van belang dat zij betrokken blijft bij Food: een bedrijf met een belangrijke maatschappelijke en agrarische positie, met goede klantrelaties en met een gemeenschap van vakmensen, die met een nieuwe nuchtere aanpak en met hard werken de weg naar resultaatherstel heeft ingezet. Met de banken wordt constructief overleg gevoerd over een zelfstandige financiële huishouding voor zowel Food als Ingredients.

De verzelfstandiging van Food en Ingredients volgt na het afscheid in het afgelopen halfjaar van de foodactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk en de verkoop van een aantal niet-kernactiviteiten, waaronder Banner Pharmacaps (toeleverancier voor de farmaceutische industrie) en Oerlemans Foods (diepvriesgroente en aardappelproducten). De aankondiging van deze desinvesteringen op 19 november 2012 was een direct gevolg van de teleurstellende resultaten van de foodactiviteiten in 2011 en ook in 2012, en de noodzaak om de schuldpositie sterk terug te brengen.

Jaarverslag en financiën

VION wordt een fundamenteel andere onderneming door de desinvesteringen van Food UK, Banner en Oerlemans, plus de organisatorische en juridische verzelfstandiging van Ingredients en Food. Deze strategische stappen gaan leiden tot materiële wijzigingen in de omvang en samenstelling van de groep en daarmee in de financiële verslaggeving van de onderneming. Om die reden heeft VION in afstemming met de externe accountant besloten de publicatie van het jaarverslag over 2012 uit te stellen tot het moment dat er meer duidelijkheid is over de exacte uitkomsten van dit proces.

VION heeft een jaar achter de rug waarin het financieel niet eenvoudig was. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) was desondanks opnieuw positief. De desinvesteringen van Food UK, Banner en Oerlemans hebben deels in 2012 en deels in 2013 plaatsgevonden. Genoemde desinvesteringen hebben per saldo onvoldoende opbrengsten geleverd om te komen tot een afdoende gereduceerde schuldpositie. Hoewel de uitkomsten nog exact moeten worden vastgesteld, is inmiddels duidelijk dat er sprake zal zijn van zogeheten 'impairments' in de orde van grootte van 500 miljoen euro, die hun effect zullen hebben op het nettoresultaat en daarmee op het eigen vermogen van de Holding. De voorgenomen verkoop van Ingredients leidt naar verwachting tot een genormaliseerde financiële positie.

Wijzigingen Management en Bestuur

De verzelfstandiging van Food en Ingredients vraagt om een aantal bestuurlijke aanpassingen en een andere inrichting van het management van beide ondernemingen. Ingredients en Food krijgen ieder een eigen Management Board met een eigen CEO. Deze twee CEO's worden tevens lid van het Bestuur van de financiële Holding.

Ingredients blijft onder leiding staan van Dirk Kloosterboer als CEO. Food staat op dit moment onder interim-leiding van CEO Stefaan Vansteenkiste. Er zal naar verwachting binnen afzienbare termijn een nieuwe CEO voor Food worden benoemd.

Ook de samenstelling van het Bestuur van de Holding wijzigt. Dirk Kloosterboer legt zijn taken als Voorzitter van de Holding neer om zich weer volledig op Ingredients te kunnen richten. Als CEO van Ingredients blijft hij lid van het Bestuur van de Holding. De taken en verantwoordelijkheden van de Voorzitter van de Holding – die een financieel karakter krijgt en zich onder meer gaat richten op de voorgenomen verkoop van Ingredients – worden overgenomen door Rob Ruijter, die de afgelopen maanden actief is geweest als adviseur van de Raad van Commissarissen.

Ton Vernaus, CFO en Lid van de Raad van Bestuur, gaat per 1 mei 2013 de onderneming verlaten. Nu VION een volgende fase ingaat, begrijpt en respecteert de Raad van Commissarissen het besluit van Ton Vernaus de onderneming te verlaten en dankt hem voor zijn grote bijdrage de afgelopen jaren. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de CFO-functie in de Holding opnieuw zal worden ingevuld.

Het Bestuur van de Holding bestaat daarmee vanaf 1 mei 2013 uit de volgende leden: Rob Ruijter (Voorzitter), Peter Beckers (lid), Dirk Kloosterboer (CEO Ingredients) en Stefaan Vansteenkiste (interim CEO Food).

VION N.V.

VION N.V. is een internationaal opererend bedrijf met twee kernactiviteiten Food en Ingredients. Het Nederlandse concern maakt hoogwaardige voedingsmiddelen voor mens en dier. In 2011 realiseerde VION een omzet van 9,5 miljard euro. Begin 2013 telt VION circa 21.000 medewerkers. VION is niet beursgenoteerd en heeft één agrarische aandeelhouder, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) met circa 18.000 leden.

Voor meer informatie: www.vionfoodgroup.com

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven