Kees van Zelderen:

"GLB-herziening mist ambitie om duurzaamheid breed door te voeren"

Afgelopen woensdag heeft de Europese Commissie haar voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 2014-2020 onthuld. Hoewel het raamwerk enigszins is veranderd, ontbreekt het in de tekst aan ambitie om de landbouw echt te verduurzamen. Meer inspanningen zijn nodig om de Europese landbouw van de toekomst vorm te geven zodat deze sterk verduurzaamt, de positie van boeren verbetert en tegelijkertijd voldoende gezond en smakelijk voedsel blijft produceren.
 
Kees van Zelderen, raad van toezicht van Bionext: "De biologische sector is uiteraard verheugd dat de Europese Commissie de milieuprestaties van de biologische landbouw erkent en dat biologische boeren automatisch in aanmerking komen voor de vergroeningsbetalingen. Ook zijn we blij met de stimuleringsmaatregelen voor boerencoƶperaties en het extra budget voor kennis en innovatie. Maar de voorstellen zijn te weinig ambitieus als je duurzaamheid breed wilt doorvoeren. Elke boer die op het gebied van klimaat, dierenwelzijn of milieu een extra inspanning levert, zou in aanmerking moeten komen voor een toeslag in pijler 1. Daar kun je het verschil maken als je de landbouw wilt verduurzamen. Verder zou het collectief agrarisch natuurbeheer, dat nu onder pijler 2 valt, ook in pijler 1 terecht moeten komen."
 

IFOAM EU

Ook de Europese koepelorganisatie voor de biologische landbouw reageert teleurgesteld. Christopher Stopes, president van de IFOAM EU Groep: "Dit GLB komt op een moment van schaarse publieke gelden en discussies over versobering. Dat zou een reden moeten zijn om de besteding van gelden te herzien en te richten op maatregelen die afgestemd zijn op maatschappelijke behoeften." Stopes vervolgt: "De maatschappij wil smakelijk en gezond voedsel, schoon water, een gevarieerd landschap en een levendige plattelandseconomie. We moeten ook biodiversiteit en voedselzekerheid voor toekomstige generaties zeker stellen, en voedselproducenten hebben te maken met klimaatsverandering. Dit alles kan niet verworven worden door verder te gaan met business as usual. Hoewel we enkele pogingen tot vergroening zien, lijkt het daar wel verdacht veel op."
 
"Er moet een adequaat financieel raamwerk gegarandeerd worden voor maatregelen die daadwerkelijk milieuvoordelen opleveren, zoals de biologische landbouw", zegt Stopes. Thomas Fertl toe, vice-president en verantwoordelijk voor het landbouwbeleid van de IFOAM EU voegt daar aan toe: "We erkennen dat de Commissie eindelijk voorstelt om tenminste 25 procent van het budget aan het milieu te besteden. Maar dat bestendigt alleen de status quo en is bij lange na niet genoeg om de verbetering van het milieu te bewerkstelligen."

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven