Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Het grootste natuurinclusieve zonnepark van Nederland geopend: Fledderbosch

Donderdag 6 juni heeft initiatiefnemer Ecorus - samen met alle betrokken partijen - zonnepark Fledderbosch officieel geopend. Van de circa 90 hectare aan oppervlakte, is ongeveer een derde ingericht met nieuwe natuur. Dit relatief grote stuk natuur en landschap zorgt ervoor dat Fledderbosch zich het grootste natuurinclusieve zonnepark van Nederland mag noemen. Lokaal draagvlak is gecreëerd door inwoners uit de directe omgeving te betrekken bij de ontwikkeling van het park. Vanuit de financiële opbrengst zorgt plaatselijke Energie Coöperatie Ten Boer ervoor, dat een deel besteed wordt aan verlaging van energierekeningen van inwoners met een kleine portemonnee. Een duurzaamheidsfonds gaat er in de nabije toekomst voor zorgen dat maatschappelijke initiatieven in de omgeving gerealiseerd kunnen worden. Dit zijn de partijen die bij dit zonnepark betrokken zijn: Ecorus, Energie Coöperatie Ten Boer, CEE group.

De officiële opening met onder andere voormalig politicus Diederik Samsom (links)

Met en voor de burgers
Vanaf de start van de ontwikkeling van Fledderbosch in 2018, is er ingezet op gedeeltelijk lokaal eigenaarschap van het zonnepark. De inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer zijn sindsdien betrokken en hebben inspraak in zowel het materiële gedeelte, als de inrichting en ontwikkeling van het park. Het mede-eigenaarschap krijgt uiteindelijk, conform het beleid van de voormalige gemeente Ten Boer, de vorm van een - nog op te richten - Omgevingsfonds.

Jan Borkent, secretaris en bestuurslid bij ECTB: "Het actief betrekken van burgers bij zowel de totstandkoming als ontwikkeling van het zonnepark, maakt Fledderbosch bijzonder. Zonnepark Fledderbosch is een meerjarenproject en samen met de burgers blijven we de ontwikkeling monitoren, evalueren en verbeteren. Zo streven we ons doel - om ook landschap én natuur terug te geven aan inwoners - zo goed mogelijk na. Fledderbosch kan als voorbeeld fungeren voor andere zonneparken."

Openingsspeech Diederik Samsom

Met de financiële opbrengst wordt - naast het verlagen van energierekeningen voor inwoners die minder te besteden hebben - een duurzaamheidsfonds opgericht. Hierdoor kunnen lokale maatschappelijke organisaties initiatieven indienen voor ondersteuning en realisatie. Daarnaast kunnen projecten voor opwekking van duurzame energie gesteund worden, zoals een kleine windmolen. Het streven is om in 2025 actief te zijn.

Meer biodiversiteit
Een grote wens vanuit de burgers bleek het vergroten van de biodiversiteit. Met behulp van ecologen is de oppervlakte zo ingericht dat er meer biodiversiteit is teruggekomen dan dat er was. Herbert Koekkoek en Ariën Baken, deskundigen op het gebied van natuur en landschap, hebben inrichtings- en beheeradviezen gegeven. Op basis van de gerealiseerde nieuwe inrichting mag verwacht worden dat er meer biodiversiteit terugkomt dan dat er was. "Landbouwgrond heeft plaats gemaakt voor nieuwe natuur, zoals kruidenrijk grasland, riet en met op gepaste plekken (stepping stones) opgaande struikbegroeiing. De historische waterloop 'de Oude Kwens' is in het open middengebied teruggebracht in de vorm van een brede waterloop met natuur- en waterbergingsfunctie. De bedoeling is dat dit open-middendeel van het park gaat functioneren voor water- en boerenlandvogels. Een mooi en goed voorbeeld van hoe energieopwekking en ontwikkeling van biodiversiteit hand in hand samen kunnen gaan. Een win-winsituatie", aldus Ariën.

Publiek op zonnepark

Naast het bestrijden van lokale energiearmoede en het ontwikkelen van een belangrijk stuk natuur - waar een groot tekort aan is in Nederland - dragen de betrokken partijen van zonnepark Fledderbosch bij aan het grote doel van de gemeente Groningen. Zij hebben de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. En om dit te realiseren is er een toename aan groene energie nodig. Zonne-energie specialist Ecorus levert met de realisatie van ruim 250 zonne-energie projecten in de afgelopen 10 jaar een aanzienlijke bijdrage.

Klik hier voor meer informatie.

Publicatiedatum: