Een publiek-privaat consortium van industriële en kennispartners voert een meerjarig onderzoeksproject uit gericht op het onderzoeken van de potentiële voedselveiligheids- en kwaliteitsrisico's van microbiële contaminanten in plantaardige voedselproducten, zoals zuivelalternatieven. In het project zullen de partners inzicht verschaffen in microben die veel voorkomen in plantaardige ingrediënten, hun vermogen om verwerking te overleven en het risico op groei en toxineproductie in voedingsmiddelen die dergelijke ingrediënten bevatten. Het consortium wil helpen voedselverspilling tegen te gaan en de voedselveiligheid te waarborgen door hiaten in de kennis op te vullen en betere voorspellende modellen te genereren voor de beoordeling van het microbiële risico en de identificatie van kritische controlepunten.

Gezond, duurzaam en veilig voedsel in de eiwittransitie
Consumenten omarmen de trend om meer plantaardige voedingsmiddelen in hun dieet op te nemen, wat leidt tot een sterke en gestage toename in de ontwikkeling en productie van voedingsmiddelen op basis van plantaardige eiwitten. Hoewel deze voedingsmiddelen gezonde en smakelijke alternatieven kunnen zijn voor zuivel- of vleesproducten, moeten ze ook veilig, betrouwbaar en van hoge kwaliteit zijn.

Nieuwe plantaardige ingrediënten bevatten echter vaak onbekende soorten en niveaus van microben, en er is een groot gebrek aan kennis over de risico's van deze microbiële verontreinigingen. Veel plantaardige eiwitten zijn afkomstig van gewassen die dicht bij de bodem worden gewonnen en kunnen besmet zijn met een breed scala van organismen. Het kan bijvoorbeeld gaan om sporenvormende bacteriën die warmtebehandelingen kunnen overleven. Verschillende microben kunnen ook worden geïntroduceerd tijdens de oogst en opslag, of tijdens het productieproces van plantaardige eiwitten. Dit bemoeilijkt het ontwerp van efficiënte verwerkingsomstandigheden en stabiele productformules, en het uitvoeren van effectieve probleemoplossing wanneer microbiologische besmetting optreedt in eindproducten.

Publiek-private samenwerking om de vereiste kennis en instrumenten te ontwikkelen
Om de potentiële voedselveiligheids- en kwaliteitsrisico's van microbiële verontreiniging in nieuwe ingrediënten van plantaardige eiwitten te begrijpen en te voorspellen, is kennis nodig van de niveaus, de soorten en het gedrag van microben, en de invloed van de formulering, de verwerking en de opslagomstandigheden daarop.

In dit consortium bundelen de onderzoeksorganisaties NIZO food research (coördinator), Wageningen University & Research en HAS Green Academy hun krachten met verschillende bedrijven waaronder Ripple Foods, The Coca-Cola Company, SPX FLOW, Tetra Pak, Bel, Arla Foods, Yili, HP Hood LLC, FrieslandCampina en Cosun om een meerjarig onderzoeksproject uit te voeren dat de gevraagde kennis en instrumenten oplevert om de voedselveiligheids- en kwaliteitsrisico's te beoordelen. Het project zal inzicht verschaffen in de niveaus en types van microbiële contaminanten in meer dan 80 plantaardige ingrediënten, hun potentieel om de verwerking te overleven en de risico's die zij kunnen opleveren door groei en/of de productie van toxines in levensmiddelen. De verzamelde gegevens zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van microbiële voorspellingsmodellen. Deze zullen worden geverifieerd in echte producten om risico's vast te stellen en kunnen worden gebruikt om strategieën te bepalen voor structurele oplossingen op lange termijn voor de preventie van microbiologisch bederf of veiligheidsproblemen. 

Bron: NIZO