Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Provincie stimuleert vlasproductie in Flevoland

Van het gewas vlas kunnen, net als van hennep, natuurlijke bouwmaterialen worden gemaakt. Op dit moment gebeurt dat nog niet of nauwelijks in Flevoland. Een kans die de provincie niet wil laten liggen. Daarom stimuleert de provincie vlasteler Bas Bouma uit Nagele, via een keteninitiatief waarin het gewas gekoppeld wordt aan ondernemers die er bouwmaterialen van maken. Op deze manier krijgt hij de kans om de vlasteelt in Flevoland, in zijn geheel, hoogwaardig en lokaal op te zetten. En stimuleert de provincie het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen, om zo een bijdrage te leveren aan de duurzame woningbouw in Flevoland.

Bas Bouma.

Grondstof voor natuurlijke bouw in Flevoland
Het gewas vlas is veelzijdig. Vijftig procent van de vlas wordt momenteel ingezet voor textiel en veelal verkocht aan bedrijven buiten Europa. Het doel is om dit om te buigen naar lokale verkoop binnen Europa. Het doel voor de overige vijftig procent is, om deze te verwerken tot natuurlijke bouwmaterialen in Flevoland. Om dit te realiseren krijgt Bas hulp van Twan van der Pol, die als ketenmanager probeert de teelt en productie van vlas te koppelen aan het gebruik van vlas als grondstof voor natuurlijke bouwmaterialen. Zodat deze vervolgens in lokale bouwprojecten gebruikt kunnen worden.

Bodem-, biodiversiteit-, en waterverbeteraar
Vlas heeft een positief effect op de bodemkwaliteit, door de diepe worteling verbetert het de bodemstructuur. Door de minimale behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen, wordt de biodiversiteit verbetert. Voor de teelt van vlas is geen inzet van kunstmest nodig. Hierdoor is er geen extra uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater, waardoor de waterkwaliteit verbetert. Vlas is nauwelijks vatbaar voor ziekten, het is een sterk gewas.

Linum te Nagele
Het bedrijf Linum (latijns voor vlas), van Bas Bouma en zijn vader Klaas is in feite een groothandel in vlas en andere landbouwproducten zoals o.a. wortels. Het bedrijf teelt vlas op akkers van boeren passend binnen het bouwplan van de boer. Het bedrijf heeft geen eigen akkerbouwgrond. Linum ontzorgt de agrariër door het gewas te zaaien, te onderhouden en te oogsten. Daarna slaat het bedrijf het vlas op en verkoopt het aan geïnteresseerde marktpartijen. 

Keteninitiatieven Flevoland
Provincie Flevoland wil ondernemers stimuleren om circulaire producten te maken of om grondstoffen te leveren voor de circulaire economie. Daarom ondersteunt zij beginnende circulaire ketens, waarbij door de samenwerking tussen grondstoffenleverancier, verwerker en een afnemer van het eindproduct een keten gevormd kan worden. Deze circulaire ketens krijgen ondersteuning in de vorm van ketenmanagers.

Voor meer informatie: www.circulairflevoland.nl 

Publicatiedatum: