Veranderde voorwaarden met nieuw akkoord over GLB

Begin deze maand is een akkoord bereikt tussen de Europese Commissie en het ministerie van LNV over het Nederlandse plan voor het nieuwe GLB (het NSP). Door dit akkoord zijn er een aantal voorwaarden en regels gewijzigd ten opzichte van eerdere berichtgeving over het nieuwe GLB. "Echter, de bijbehorende wetgeving is nog niet gereed en dus nog niet van kracht. De volgende informatie is op basis van wat wij nu weten", zo schrijft Bionext.

Veranderingen

 • Een boer die vanaf 2023 mee wil doen met het GLB meldt zich aan via de gecombineerde opgave. Dit kan dus vanaf 1 maart 2023-15 mei 2023.
 • Eén van de voorwaarden vanuit het GLB is een bufferstrook langs watervoerende sloten. Deze wordt 3 meter in plaats van de eerder genoemde 2 meter. Voor KRW en ecologisch kwetsbare wateren geldt een breedte van 5 meter.
 • Langs sloten die tussen 1 april en 1 oktober droog zijn, is de bufferstrook 1 meter breed.
 • Op zware kleigrond moet tussen 1 augustus tot 1 november gedurende 6 aaneengesloten weken het bouwland voor minimaal 80% bedekt zijn. Dit kan met een gewas, mulch of gewasresten. Op lichte kleigrond is de eis 8 aaneengesloten weken tussen 1 augustus en 30 november.
 • Minimaal 4% van het bouwland moet niet-productief ingericht worden. Dat kan door middel van landschapselementen die u in beheer heeft, zoals sloten, heggen, boomgroepen, enz. Ook de verplichte bufferstrook van 3 of 5 meter telt mee als niet-productief areaal. Biologische boeren en telers met een areaal van minder dan 10 ha zijn vrijgesteld van deze regel. Ook boeren waarvan meer dan 75% van hun areaal grasland is (de meeste melkveehouders) hoeven niet te voldoen aan deze regel.
 • In het GLB komt een nieuwe regeling voor jonge boeren: vestigingssteun. Deze regeling is nog niet uitgewerkt.
 • In het NSP wordt 6% biologisch landbouwareaal genoemd als streefpercentage in 2017. We verwachten in november de publicatie van het nationaal actieplan voor biologische productie en consumptie. Hierin staat hoe de overheid biologisch zal gaan stimuleren. De verwachting is dat de overheid op een hoger percentage areaal in zal zetten, en dat zij met een concreet plan voor afzetbevordering zal komen.
 • Naast biologische boeren krijgen ook boeren in omschakeling ‘goud’ via de ecoregeling, bovenop de basispremie.

De biologische sector is betrokken bij het uitwerken van een aantal innovatie-regelingen die vanuit het GLB beschikbaar worden gesteld. Er worden gesprekken tussen de sector en het ministerie gevoerd zodat de regelingen zo veel mogelijk passen bij de behoefte en het belang van de sector. Onder andere:

 • AKIS: een kennisnetwerk waarbij adviseurs, boeren, onderzoek en overheid met elkaar in verbinding zijn om zo effectief kennis met elkaar te delen
 • Productieve investeringen: als boeren een aanvraag doen voor een landbouwmachine of andere investering, kunnen biologische ondernemers of machines dan voorrang krijgen?
 • Projectsubsidies om tijd en geld te kunnen besteden aan het ontwikkelen van de keten en om mogelijkheden zoals producentenorganisatie of brancheorganisatie te onderzoeken.

"Helaas zijn er veel zaken (nog) onduidelijk. De agrarische natuurcollectieven zijn bijvoorbeeld nog hard aan het werk om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in goede voorstellen en overeenkomsten aan te kunnen bieden aan de boeren die een rol spelen in het natuurbeheer. Dit moet voor het eind van dit jaar geregeld zijn."

Bron: Bionext


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven