Minister van der Wal in gesprek met biologische sector

"Biologische landbouw kan belangrijke bijdrage leveren aan stikstofreductie en natuur"

Christianne van der Wal (minister voor Natuur en Stikstof) ging afgelopen maandag in gesprek met de biologische sector over haar plannen om de natuur te herstellen, de rol van de biologische sector en het belang van de markt. Bionext organiseerde samen met Biohuis en Natuurweide dit werkbezoek bij het biologische en natuurinclusieve melkveehouderij bedrijf van Mattias en Coriene Verhoef. Michaël Wilde en Laurens Nuijten waren vanuit Bionext aanwezig.

Tijdens het werkbezoek vertelden Mattias en Coriene over het transitiepad dat zij de afgelopen zeven jaar hebben afgelegd. In deze periode hebben ze onder meer het bedrijf overgenomen, zijn ze omgeschakeld naar biologische landbouw en zijn ze de samenwerking met Staatsbosbeheer aangegaan. Daarnaast hebben ze bijgedragen aan allerlei initiatieven zoals het gebiedsprogramma Proeftuin Veenweiden waar melkveehouders, onderzoekers en adviseurs samenwerkten aan ruimte voor ontwikkeling in het veenweidegebied. Door de overstap in 2015 naar biologische landbouw hebben ze hun stikstofuitstoot in zeven jaar tijd met meer dan 70% verminderd (becijferde WUR). Naast dit mooie resultaat heeft de overstap ook gezorgd voor meer werkplezier vertelden Mattias en Coriene.

Tijdens het werkbezoek hebben Michaël Wilde en Laurens Nuijten vanuit de sector ingezet op deze twee belangen:

  • Biologische boeren hebben vaak al een forse reductie van stikstof gemaakt. Er is aandacht gevraagd voor de (biologische) boeren die nabij natuurgebieden al in samenhang met de omgeving werken.
  • Het minister van LNV werkt aan een Actieplan Biologisch voor de stimulering van de groei van de biologische sector. Er is nogmaals aangegeven dat hierbij de stimulering van de afzetmarkt van biologische producten voorop moet staan. Hierbij hoort bijpassende financiering. Zonder deze inzet zal omschakeling naar een biologische productiewijze voor minder boeren een optie kunnen zijn.

Minister Van der Wal gaf aan dat ze het verhaal van de boer herkende van andere werkbezoeken en dat ze een stevige ambitie voor de biologische landbouw zou verwelkomen vanwege de positieve effecten voor de natuur en stikstofreductie. Al benadrukte ze dat dit de verantwoordelijkheid is van minister Adema van Landbouw. Ze ziet ook in dat de markt voor biologische producten nadrukkelijk moet groeien om ook op andere manieren het verdienvermogen van boeren te versterken.

Bionext directeur Michaël Wilde kijkt terug op een zeer geslaagd bezoek. "De Nederlandse landbouw wordt geconfronteerd met veel meer uitdagingen dan alleen stikstof. Het was mooi en belangrijk om te zien dat deze Minister aangeeft dat de biologische sector als duurzame vorm van landbouw een belangrijk onderdeel is van de oplossing als het gaat over klimaat, water, bodem en biodiversiteitsverlies. Ook is er een duidelijke erkenning voor de rol van de markt en het verdienmodel van de boer, dat is ontzettend belangrijk."

Foto's: Ministerie van LNV

Bron: Bionext


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven