Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Financiering, begeleiding op maat, coherent beleid en voldoende afzetmarkten voor lokale producten

Voedsel Anders legt Vlaamse landbouwminister 4 hefbomen voor om landbouwtransitie mogelijk te maken

Op donderdag 8 september nodigde Voedsel Anders Vlaams minister Jo Brouns (Werk, Innovatie, Landbouw, Economie en Sociale Economie) uit op de biodynamische coöperatieve De Zonnekouter. Op de eigen website staat het volgende verslag:

We toonden met een succesvolle praktijk dat agro-ecologie een oplossing is voor vele ecologische en sociale uitdagingen binnen de Vlaamse landbouw. Daarnaast hebben we vier hefbomen voorgesteld om de transitie naar een agro-ecologische landbouw mogelijk te maken.

Een eerste, belangrijke hefboom: financiering. Voedsel Anders pleit voor de omvorming van het Vlaams landbouwinvesteringsfonds tot een fonds dat landbouwers ondersteunt bij de transitie naar agro-ecologische praktijken. Zo worden de risico's en het leergeld beperkt voor de individuele landbouwer. De minister beaamt dat de hervorming van het fonds hierin een belangrijke rol kan spelen. Hij verwijst naar middelen voor agro-ecologische praktijken gekoppeld aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in januari 2023 in voege treedt en de krijtlijnen voor de landbouw tot 2027 bepaalt. 

Daarnaast benadrukt Voedsel Anders het belang van langdurige begeleiding op maat van landbouwers die de omslag maken naar agro-ecologie, alsook starters die voor agro-ecologie kiezen. Momenteel investeert het beleid voornamelijk in kennisopbouw en -doorstroming rond gangbare landbouw. In de praktijk merken we bereidheid bij (jonge) landbouwers om te evolueren naar agro-ecologische en/of herstellende landbouw met zorg voor de bodem. De minister deelt die visie en geeft aan dat het nieuwe GLB middelen voorziet voor de begeleiding van landbouwers die met agro-ecologie aan de slag willen gaan.

Een derde hefboom is coherent beleid dat de agro-ecologische ontwikkelingen niet tegenwerkt. Een voorbeeld: op de huidige PAS-lijst in het kader van het stikstofdossier staan voornamelijk hoogtechnologische (en nog te vaak symptoombestrijdende) maatregelen opgesomd. Agro-ecologische principes ontbreken en verdienen absoluut een belangrijke plaats hierin. Voedsel Anders schreef eerder dit bezwaarschrift met betrekking tot het voorliggende PAS-ontwerp. 

Tenslotte wijst VA op het belang van afzetmarkten voor de lokale producten uit de korte keten. Het rechtstreeks vermarkten van deze producten voor burgers en horeca is een uitdaging. Wij pleiten voor het creëren van regionale structuren die de landbouwer logistiek ontlasten in het verwerken en verkopen van zijn/haar producten. Momenteel investeert de Waalse overheid al in coöperatieven die regionaal de korte keten ondersteunen. We vragen de minister of ook hij een euro bijlegt bij elke euro die een lokale landbouwer bijdraagt aan een coöperatieve en of hij de realisatie van een regionale structuur wil stimuleren. De minister neemt onze vraag zeker mee. Hij vindt de band tussen producenten en burgers zeer belangrijk en wil deze graag versterkt zien. 

Voedsel Anders en De Zonnekouter zijn blij te horen dat de minister het belang onderstreept van gezonde voeding en een landbouwsysteem dat daaraan bijdraagt. We zullen hem daar graag aan blijven herinneren.

Voor meer informatie: [email protected] en www.voedsel-anders.be 

Publicatiedatum: