Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Eindrapport over koolstoflandbouw gepubliceerd

"Koolstoflandbouw is veel meer dan een nieuwe manier van landbouwbeheer"

Een consortium van Nederlandse, Belgische, Duitse en Noorse partners is vier jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van het Carbon Farming-project (CF-project). Lokale boeren bevinden zich in de perfecte positie om een positieve impact te hebben op onze klimaatuitdagingen en kunnen helpen om de klimaatdoelstellingen en emissiereductiedoelstellingen van de Europese Unie (EU) in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050 te halen. Door beter bodembeheer en koolstoflandbouwpraktijken (carbon farming - CF) kunnen landbouwers koolstof (C) in hun bodem vastleggen, die wordt opgevangen uit de atmosferische kooldioxide (CO2).

CF is niet alleen gunstig in de strijd tegen de klimaatverandering, maar heeft nog veel meer voordelen. De bescherming en verhoging van het gehalte aan organische stof in de bodem heeft ook een positief effect op het bodemleven, de waterretentie in de bodem en de bodemvruchtbaarheid. Door de verslechtering van de bodemkwaliteit in heel Europa zal het gebruik van CF-praktijken crucialer worden om de neerwaartse trends tegen te gaan. Samen met de verbetering van de bodemkwaliteit neemt ook de weerstand van de bodem tegen extreme weersomstandigheden toe, zoals extreme droogteperioden en hevige regenval in verband met de klimaatverandering. Op die manier kunnen toekomstige oogsten beter worden veiliggesteld en wordt onnodig voedselverlies voorkomen. CF is veel meer dan een nieuwe manier van landbouwbeheer, het is een deel van de oplossing voor verschillende uitdagingen waarmee we vandaag worden geconfronteerd, zoals het verlies van biodiversiteit, voedselzekerheid en klimaatverandering.

Projectdoelen
Het CF-project van Interreg North Sea Region is opgezet met twee hoofddoelen. Het ene doel is boeren en de samenleving meer bewust te maken van de mogelijkheden van CF. Het andere doel is boeren te motiveren om een duurzamer bodembeheer toe te passen, door nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen voor de toepassing van CF-praktijken. Er is begonnen met het definiëren van de meest veelbelovende CF-maatregelen om het gebrek aan kennis over de toepassing van CF-praktijken te verhelpen.

Het resultaat van deze studie kan worden geraadpleegd in het verslag: Inventarisatie van technieken voor koolstofvastlegging in landbouwgrond'. Parallel aan deze studie is door alle partners een desktoponderzoek uitgevoerd naar de mogelijke markten van koolstofkredieten en de mogelijkheden voor de landbouwsector om vastgelegde C te valoriseren.

Er werden vier mogelijke bedrijfsmodellen voor boeren geïdentificeerd, namelijk: binnen de agrovoedingsketen, buiten de agrovoedingsketen, op bedrijfsniveau en met inbegrip van overheidsinstellingen. Hoe dit onderzoek is uitgevoerd en hoe deze business modellen zijn gedefinieerd, is te lezen in het rapport: 'Onderzoek naar bestaande businessmodellen om koolstofvastlegging te valoriseren'.

De resultaten van het onderzoek naar de meest veelbelovende CF-maatregelen en de gedefinieerde bedrijfsmodellen zijn in de praktijk gebracht in zogenaamde 'show cases'. Deze showcases zijn het resultaat van vier jaar praktisch werk in het kader van het CF-project, waarbij samenwerkingsverbanden tussen boeren en andere belanghebbenden zijn opgezet om CF-praktijken en C-vastlegging te valoriseren. Het proces van het opzetten van deze samenwerkingen en de resultaten worden in dit eindverslag besproken en geëvalueerd.

Lees het hele rapport hier.

Bron: www.northsearegion.eu

Publicatiedatum: