Bioland steunt voorstel uit Beieren:

"Laat ecopremie ook gelden voor braakliggende grond"

Bij de start van de conferentie van ministers van Landbouw op woensdag riep Bioland de federale en deelstaatregeringen op hun inspanningen om de biologische landbouw aanzienlijk uit te breiden en tegenstrijdige tussentijdse doelstellingen te corrigeren. Daarnaast dringt Bioland aan op de goedkeuring van een motie van het landbouwministerie uit Beieren, waarin wordt voorzien in steun voor biologische landbouwbedrijven ook voor hun braakliggende grond.

"Het nationale strategische plan voor het GLB dat in februari bij de EU-Commissie is ingediend, moet worden afgestemd op het streefcijfer van 30 procent biologische landbouw van de federale regering en daartoe aanzienlijk worden verbeterd", benadrukt Jan Plagge, voorzitter van Bioland. Het streefcijfer van 30 procent tegen 2030 komt overeen met een biologisch areaal van ongeveer 5 miljoen hectare. Aan het begin van het jaar werd op 1,78 miljoen hectare biologische landbouw bedreven - dat is iets minder dan 11 procent van de landbouwgrond in Duitsland.

Tegenstelling
Hoewel de doelstelling van 30 procent biologisch areaal is opgenomen in het ingediende nationale strategische plan, wordt in hetzelfde document gesteld dat in de volgende financieringsperiode tot 2027 slechts 14 procent biologisch areaal zal worden bevorderd. "Dat zou betekenen dat er in de komende zes jaar slechts drie procent biologisch areaal bijkomt - en dan zou het areaal in de daaropvolgende drie jaar met 16 procent moeten groeien. Hoe moet dat werken?" vraagt Plagge.

Dit lage streefareaal is in tegenspraak met het streefcijfer van 30 % uitbreiding en moet naar boven worden bijgesteld, net als de financiering voor biologische landbouw, stelt Bioland. "De deelstaten moeten tijdens goedkeuringsfase van de zes maanden met de EU-Commissie overeenkomstige verbeteringen in hun programma's aanbrengen. Het moet de taak van het ministerie van Landbouw zijn om de deelstaten verdere federale middelen ter beschikking te stellen voor de uitbreiding van de biologische landbouw", aldus Plagge.

Ecopremie ook voor braakland
In een motie eist de Duitse deelstaat Beieren dat de ecopremie ook wordt betaald voor braakliggende grond. Tot dusver is dit geweigerd met het argument dat op braakliggende grond geen landbouwproductie plaatsvindt. Gerald Wehde, hoofd landbouwbeleid en -communicatie bij Bioland, is van mening dat dit argument niet opgaat: "Biologische landbouw is een teeltsysteem voor het hele bedrijf, waarbij ook braakland of bodemrust deel uitmaakt van de biologische landbouw. De EU-verordening inzake biologische landbouw als rechtsgrondslag voorziet op geen enkel moment in een verplichting om op alle landbouwgrond te produceren. De premie zou dus ook kunnen worden betaald voor braakliggende grond. De andere deelstaten moeten daarom instemmen met het voorstel van Beieren."

Bron: Bioland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven