Oproep tot het indienen van voorstellen voor de promotie van Europese agrovoedingsproducten

Afgelopen week heeft de Europese Commissie opgeroepen tot het indienen van voorstellen voor 2022 voor Europese afzetbevorderings-programma's voor agrovoedingsproducten, zowel in de EU als daarbuiten. Net als in 2021 wordt dit jaar bijzondere nadruk gelegd op de afzetbevordering van producten en methoden die de Europese Green Deal-doelstellingen directer ondersteunen. Het gaat onder meer om de afzetbevordering van biologische producten, groenten en fruit en duurzame landbouw.

Er wordt € 185,9 mln uitgetrokken voor de afzetbevordering van Europese agrovoedingsproducten binnen en buiten de EU. Van de totale begroting is € 176,4 mln bestemd voor de cofinanciering van afzetbevorderingsprogramma's die zullen worden geselecteerd uit de voorstellen. De resterende middelen zullen ter ondersteuning van EU-initiatieven op dat gebied worden gebruikt.

In het kader van het afzetbevorderingsbeleid zullen campagnes  die aansluiten bij de Europese Green Deal-ambities, de ondersteuning van doelstellingen van de strategie "van boer tot bord", het biologisch actieplan van de EU en de mededeling over het Europees burgerinitiatief "beëindig het kooitijdperk" worden gefinancierd. Om de samenhang met de doelstelling van de strategie "van boer tot bord" te vergroten, moet bijvoorbeeld in al het visuele promotiemateriaal van campagnes binnen de EU dat op consumenten is gericht worden verwezen naar de voedingsrichtsnoeren van het EU-land in kwestie.

De campagnes moeten ook de aandacht vestigen op de strenge veiligheids- en kwaliteitsnormen, alsook op de diversiteit en de traditionele aspecten van de agrovoedingsproducten uit de EU, met inbegrip van de EU-kwaliteitsregelingen.

Tot slot wordt voor campagnes in het buitenland prioriteit gegeven aan markten met een groot groeipotentieel, zoals Japan, Zuid-Korea of Canada. Verwacht wordt dat de campagnes de consumptie en het concurrentievermogen van de agrovoedingsproducten uit de EU zullen doen toenemen door de zichtbaarheid ervan te vergroten en de afzetmarkten in het doelland te vergroten.

Allerlei organisaties, zoals handelsorganisaties, telersorganisaties en agrovoedingsgroepen die verantwoordelijk zijn voor afzetbevorderingsactiviteiten, kunnen een financieringsaanvraag en hun voorstellen indienen. De projecten zullen met name worden beoordeeld in het licht van de criteria voor een duurzame teelt en consumptie, overeenkomstig de klimaat-, milieu- en dierenwelzijnsdoelstellingen van het GLB en de strategie "van boer tot bord".

De voorstellen moeten uiterlijk op 21 april 2022 om 17.00 uur via de speciale portaalsite worden ingediend. De Commissie zal de voorstellen beoordelen en de begunstigden in het najaar bekendmaken. Het Europees Uitvoerend Agentschap voor Onderzoek (REA) stelt een aantal instrumenten ter beschikking om aanvragers te helpen hun voorstellen met succes in te dienen.

Op 1 en 2 februari 2022 organiseert REA een infodag over dit alles. De eerste dag zal gewijd zijn aan beleidsaspecten zoals de lopende herziening van het bevorderingsbeleid en de prioriteiten voor de oproepen tot het indienen van voorstellen voor 2022. Op de tweede dag zal worden ingegaan op de ontwikkeling van succesvolle campagnes en zullen matchmaking-sessies tussen potentiële projectpartners plaatsvinden.

Voor meer informatie: ec.europa.eu


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven