Certificatieplicht geldt voor individuele verkooppunten en niet alleen voor ketens als geheel

Minister Schouten wil supermarkten stimuleren toch aan certificatieplicht te voldoen

Volgens de nieuwe Europese Verordening moeten verkooppunten die onverpakte biologische producten verkopen, worden gecertificeerd. Het doel daarvan is dat toezicht op de betrouwbaarheid van de biologische kwaliteit in de gehele keten geborgd wordt. Het zorgt echter ook voor veel vragen over wat de betekenis is voor de sector. Want zal deze verplichting er niet toe leiden dat winkels en supermarkten afzien van het verkopen van deze producten? Of zal er hierdoor voor worden gekozen om producten juist (weer) te verpakken? Een sticker en een laserprint worden bijvoorbeeld niet gezien als verpakking.

In een kamerbrief schrijft minister Schouten dat zij in gesprek is met 
brancheorganisaties en supermarktketens om te stimuleren dat zoveel mogelijk ketens zich alsnog voor certificering aanmelden. 

Vrijstelling voor kleine verkooppunten
Inmiddels is duidelijk dat kleine verkooppunten, onder voorwaarden, vrijgesteld kunnen worden van de certificatieplicht. Het gaat om bedrijven waarbij de verkochte hoeveelheid niet hoger is dan 5.000 kilogram per jaar, waarbij de jaaromzet met betrekking tot onverpakte biologische producten niet hoger is dan € 20.000,- of waarbij de potentiële certificeringskosten van de exploitant hoger zijn dan 2% van de totale omzet met betrekking tot onverpakte biologische producten die door die exploitant zijn verkocht. Wel moeten deze verkooppunten een verklaring inleveren bij Skal en zal Skal steekproefsgewijs controleren of exploitanten inderdaad aan de
voorwaarden voldoen.

In gesprek met supermarkten
Voor grotere verkooppunten, zoals de meeste supermarkten, die onverpakte bio-producten verkopen of een bereidingshandeling toepassen, zoals het afbakken van brood, geldt wel een certificatieplicht. De Europese Commissie heeft er op gewezen dat alle individuele verkooppunten een certificaat dienen te hebben en niet alleen ketens als geheel. Vanaf 1 februari 2022 zal Skal het toezicht starten op verkooppunten die zich niet voor certificering hebben aangemeld en daarbij controleren of zij aan de voorwaarden voor een vrijstelling voldoen. In haar kamerbrief schrijft minister Schouten dat zij in gesprek is met brancheorganisaties en supermarktketens om te stimuleren dat zoveel mogelijk ketens zich alsnog voor certificering aanmelden.  

"De biologische verordening verkooppunten die alleen voorverpakte producten verkopen onder voorwaarden zijn vrij van de meldingen certificatieplicht. Veel winkels kiezen er daarom voor om alleen voorverpakte biologische producten te verkopen. Dit is in het licht van duurzaamheid en het verminderen van verpakkingsmateriaal ongewenst." 

Duurzame verpakkingen
"Momenteel is het volgens de biologische verordening niet mogelijk om producten met een laserprint (zoals pompoenen) of een sticker (zoals appels) als voorverpakt te laten gelden. Nederland zal zich in Europa in blijven zetten om duurzame opties voor verpakking of merken van biologische producten ook als verpakt te laten gelden onder de biologische regelgeving, waarbij de betrouwbaarheid van de keten wel het uitgangspunt blijft. Ondertussen blijven mijn inspanningen erop gericht om supermarktketens te stimuleren zich voor certificering aan te melden, om zo te voorkomen dat biologische producten onnodig van een verpakking worden voorzien."

'Controles te duur en te vaak'
Verder meldt de minister dat er in overleg met Skal een quickscan wordt uitgevoerd om te kijken of er mogelijkheden zijn de administratieve lasten voor de sector te verlagen. Uit navraag bij de detailhandel blijkt namelijk dat de tarieven en de administratieve lasten die horen bij de certificering te hoog worden gevonden en dat men vindt dat er te vaak wordt gecontroleerd.


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven